जिगेलोच्या जॉबने केली संभोगाची सोय

मी काही अभ्यासात फार हुशार कधीच नव्हतो. मला बाकी गोष्टीत मात्र खूप जात रस होता. कॉलेज मध्ये असल्यापासून मी बाकी गोष्टीत नेहमीच पुढे राहिलो होतो आणि त्यामुळे मला जिम व स्पोर्ट्स याचे खूप जास्त आकर्षण होते. मी कॉलेज कढून स्पोर्ट्स मध्ये भाग घेत असे आणि मी जिम ला पण नियमितपणे जात असे. त्यामुळे मी माझी बॉडी खूपच जास्त चांगली केली होती.

माझा वर्ण गोरा होता. मी सहा फूट उंच होतो. माझे स्नायू पिळदार होते. माझ्या मांड्या भरलेल्या होत्या. माझी गांड अतिशय कडक होती आणि माझी छाती भरदार होती. माझे नाक सरळ होते. माझे बोलणे गोड होते. या अश्या सगळ्या गुणांमुळेच तर मी कॉलेज मध्ये खुपच जास्त फेमस होतो. मला बघून माझ्या मागे कित्येक मुली लागत असत आणि मी पण खूप जणींना उपभोगले होते.

कॉलेज संपले आणि मग हे समजले कि हे तुमचे दिसणे फार काही काम करत नाही जर तुम्ही अभ्यासात हुशार नसाल तर. त्यामुळे कॉलेज संपल्यावर मला काही केल्या जॉब मिळाला नाही. मी मोठ्या शहरात राहत होतो आणि तसे मला जॉब चे खूप चान्स होते. पण तरीही मला काही जॉब मिळत नव्हता. त्यामुळे मी नाराज होत होतो आणि त्याच वेळी मला त्या दिवशी ती  जाहिरात दिसली.

मी असच इनरनेट वर वेळ घालवत होतो आणि मला ती जिगेलो बना म्हणून मला एक जाहिरात दिसली. पैसे घेऊन बायकांना ठोकण्याचे काम होते ते. आजवर मी ते खुप ऐकून होतो आणि आज मला ती लिंक आली असल्याने मी ती ऍड सगळी वाचुन काढली. मला आधी ते फेक वाटले पण मग त्यांनी मला त्याचा ऑफिस चा पत्ता देताच मी तिथे जाऊन त्याना भेटून आलो.

मला काहीच पैसे भरायचे नसल्याने मी जिगेलोसाठी लगेच तयार झालो. थोडे दिवस होतात न होताच तोच मला त्यांनी एक कॉल दिला पण. मला कोणी तरी बुक केले होते म्हणे आणि मला तिला ठोकून आल्यावर माझे पैसे मिळणार होते. जे आजवर मी पिक्चर मध्ये बघत होते ते आज खरे होत होते. असे खरे असू शकते याच्यावर माझा आधी विश्वास नव्हता. पण त्या दिवशी मात्र मी विश्वास ठेवला आणि तिथे गेलो पण.

माझ्या डोक्यात असे होते कि मला कोणी तरी खूपच सुदंर एखादी तरुण अशी मुलगी ठोकायला मिळणार आहे. पण जेव्हा मी तिथे गेलो तेव्हा माझे सगळे विचार चुकीचे असल्याचे समजले. ती एक अतिशय ढोली आणि बेढब अशी बाई होती. तिला बघून माझा उठेल कि नाही हीच शंका मला जास्त होती. पण पैसे घेऊन ठोकायचे असल्याने जिगेलोला काही पर्याय नसतो.

जसे आपण पैसे देऊन एक से एक मुली ठोकतो तसेच त्याचे पण होते. त्या पण एक से एक मुले पैसे देऊन उपभोगत असत. पण माझ्या पहिल्याच कामात अशी काही बाई मला येईल असे मी कधीच विचार केला नव्हता. पण मग तिला मी माझ्या जवळ घेतलेच. माझ्या सारखा तरुण सेक्सी मुलगा तिला ठोकणार असल्याने ती खूपच जास्त खुश झाली होती.

तिला मी जवळ घेऊन तिचे मी कसे तरी चुंबन घेतले. तिचे कपडे मी लगेच काढून तिला पूर्ण नग्न देखील केले. तिला मला एक तर ठोकण्यात अजिबात रस नव्हता आणि त्यात ती अशी काही विचित्र सेक्स करत होती कि माझा सगळा रस निघून गेला. तिला मी तरी देखील कसे तरी ठोक ठोक ठोकून काढले आणि तिथून मी बाहेर पडलो.

मला असे वाटत होते कि माझे पुढचे कॉल तरी चांगले असतील. पण एक देखील बाई पुढे पण मला चांगली भेटली नाही. त्यामुळे मीवैतागलो होतो आणि त्या दिवशी मला पुन्हा एकदा कॉल आला. मी नेहमीप्रमाणे तयार होऊन गेलो. खूप जणी त्यांच्या घरी बोलावत असत. पण हिने मात्र मला एका हॉटेल ला बोलावले होते. मी मनात तोच विचार करत होतो कि आज मला किती ढोली बाई ठोकायची आहे ते.

असा विचार करतच मी तिच्या रूम मध्ये गेलो. तिने रूम चे दार उघडेच ठेवले होते. मी आत जाऊन बसलो आणि तिला मी आल्याचे सांगितले. ती अंघोळ करत होती. तिने मला बसण्यास सांगितले. मी दार लावले आणि बसलो तिंची वाट बघत. थोड्याच वेळात मला ती समोरून येताना दिसली. त्या आधी त्या बाथरूम ला लावलेली एक काचेची जी ग्लास होती त्यातून तिच्या फिगर चा अंदाज मी बांधत होतो.

त्यावरून तरी मला असे वाटत होते कि ती तरुण असेल आणि तिची फिगर खूपच सेक्सी असेल. पण खरी गम्मत तर तेव्हा आली जेव्हा ती बाथरूम मधून बाहेर आली. तिला मी आणि मला ती बघून दोघे पण अवाकच झालो. “तू?” ती मला म्हणाली आणि मी लगेच उत्तर दिले “ऑन्टी तुम्ही?”

ती दुसरी तिसरी कोणी नव्हती तर आमच्या इथेच राहणारी प्रिया ऑन्टी होती. ती खूप मोठया बंगल्यात रहात होती आणि तिचा नवरा खूप मोठा बिजनेसमन होता. तो सतत परदेशी राहत असे आणि त्यामुळे ती घरी एकटीच असे. तिला मी खूप वेळा बघत असे. ती तशी मला ओळखत होती. कारण शेजारी असलेल्या बेकरीत आम्ही खूप वेळा एकमेकांना भेटलो होतो.

तिला जेव्हा जेव्हा मी बघत असे तेव्हा तेव्हा मला तिला ठोकायची इच्छा खूप होत असे आणि आज मला तो चान्स मिळत होता आणि तो पण असा. तिने मला मी हे कधी पासून व का करत आहे हे विचारले. मी जॉब नसल्याने पैश्यासाठी हे करत असल्याचे तिला सांगताच ती मला म्हणाली “माझे हे सतत बाहेर असतात. आजवर मी स्वतःला रोखून धरले होते. पण आता ते शक्य नाही म्हणून मी आज पहिल्यांदाच असे काही करत आहे. तू प्लिज कोणाला हे सांगू नको माझ्यासाठी”

मी होकार देताच ती खुश झाली आणि ती मला म्हणाली “मी खूप भुकेली आहे. मला शांत कर.” असे म्हणताच मी तिच्या जवळ गेलो आणि तिला माझ्या जवळ ओढले. तिचा तो मदमस्त देह बघून माझा सोटा केव्हाच मोठा झाला होता. तिच्या चेहऱ्यावरून माझा हात मी हळू हळू करत फिरवत फिरवत तिच्या छातीवरून आणि मग सरळ तिच्या कमरेवरून नेत तिच्या गांडीवर नेला आणि तिची गांड मी दाबू  लागलो.

माझ्या हाताच्या स्पर्शाने ती खूपच गरम झाली आणि तिने तिचे तोंड माझ्या तोंडात दिले आणि आम्ही दोघे एकमेकांचे चुंबनग घेऊ लागलो. तिचे ते रसिले ओठ मी माझ्या ओठांनी चोकून चोकून लाल केले होते. आम्ही आमचे कपडे काढले आणि पूर्ण नग्न झालो. ती माझ्या सेक्सी बॉडीला बघून वेडी झाली आणि ती माझ्यावर तुटून पडली.

तिने माझ्या छातीवरून तिची छाती खाली वर करत घासायला चालू केली आणि ती माझ्याशी बॉडी प्ले करू लागली. तिचे ते गोळे जसे माझ्या बॉडी वरून फिरू लागले तसे मला स्वतःला आवरणे कठीण होऊन बसले होते. तिचे निप्पल्स मी माझ्या तोंडात घेत त्याना जोरजोरात चोकू तर लागलो होतोच पण त्याच बरोबर तिच्या छातीला मी माझ्या हाताने जोराजोरात प्रचंड ताकदीने दाबू लागलो होतो.

ती खाली गेली आणि तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणी ती त्याला चोकू लागली. तिचा खूप महिन्यांचा उपवास आज सुटला होता आणि त्यामुळे ती त्याच्यावर वेड्या सारखी तुटून पडली होती. तिला काय करू आणि काय नको असे झाले होते. तिने बघता बघता माझा तो भलामोठा सोटा तिच्या तोंडात पूर्णपणे आत घेतला ती त्याला एकसारखे चोकू लागली.

चोकून चोकून तिने त्याला इतके मोठे केले होते कि त्याच्या शिरा दिसू लागल्या होत्या. खूप वेळ तीने माझा सोटा चोकून काढला आणि मग तीला मी खाली झोपवले. तिच्या योनिवरून मी माझी जीभ सर सर करत खालून वर करत फिरवू लागलो व तिची योनी मी चाटू लागलो. तिच्या योनीच्या पदराना मी बाजूला केले आणि माझी जीभ आत घालून माझे तोंड मी आत बाहेर करत तिच्या योनीला खाऊ लागलो.

तिच्या त्या ओल्या चिंब झालेल्या योनीत मी मग माझा सोटा मी कचकन कोंबला आणि माझी कंबर प्रचंड वेगाने मी मागे पुढे करत हलवू लागलो. एकसारखे मी तिला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग शेवटी माझे सगळे वीर्य मी तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हापासूनच तिने मला ते काम सोडायला लावले आणि ती माझा सगळा खर्च करू लागली आणि तिची खाज मी रोजच भागवू लागलो.

तिच्या घरी जाऊन मी तिला ठोकत असे आणि ती मला काय पाहिजे नको ते सगळे देत असे. मला पण ते बरे झाले होते. कोणाला पण ठोकण्यापेक्षा आपल्याला जी आवडते तिला ठोकण्यात खूप मजा असते आणी तिला पण माझ्या सारखा तरुण मुलगा मिळाला असल्याने ती पण खूप खुश होती.

You cannot copy content of this page