Joshi bai – 2

Mitrano magchya bhagat jas mi sangital mi traffic madhye accident chya nava khali ek mast tavtavit, gori paan, shuddha tupane anghol kelya sarkhi vatnari joshi bai la patval. 3-4 mahinyat ti mazya jalyat phasli tine samorun mazya tondat tond ghatlay. Aamcha aata paryant nusti var var daba dabi, chaddit hath ghalne. Chola choli, chokha chokhi jhaliye, ti mala anghol kartana video call lavte. Mast sakal sakli pani galalya shivay sutti det nai.

Mi lay divas jhal tila jhavychya mage aahe, pan aamhala tasa ekantch behtat naiye. Mi busy aslo ki ti mage lagte. Ye na ye na, ani maza mood aslelya divshi tich kaam nighta javal javal mahina vayla aalay ata. Shevti 2 divsani muhurt aala. Mazya room var chi por ghari geli hoti purn room rikama hota. Tila bhetyala bolaval nehmi chya addyavar tine mast var kala top ghatla hota ani khali pandhri legis. Tichya legis chi fitting asli hoti tichya mandya disat hotya. Tila yetanach bagun mala rahavla nai. Gandi varch tila utru pan nai dila. Stand lavla. Tichya pucchi la varun cholu laglo ani tondat tond. Mag hatahe ball dabat hoto top varunch. Mi khaych saman parcel kel hota.

Tila mazya room var gehun gelo. Ti aat aalyaver room bagayla lagli. Kitchen madhye geli. Mi saman thevla ani titech tila uchlun kattya var basvala payanchya madhye ubha rahnun suru jhalo. Ticha top kadhla. Tila kalya bra madhye tasch uchlun mazya room madhye gheun gelo khata var jhopaval dogh ek mekana ghasayla laglo. Tine mazya shirtachi button ughdun mazi chati cokhta chokhta achanak kach kan chavli mazya chati var daat umlte hote 5.

mante kashi hi tuzi shiksha aahe, mla evdhe diavs tarsavaychi. Hi tr suru vaat aahe jaan tu bag aaj tuzya saglya sharira var mi mazi nishani sodnar aahe. Mi tiche kes pakde ani khan kan kana khali marli. Mantal ani tu kai mla kami satavlay. Mi pan aaj nai tuzi gand marli na kach kach jhavlo na tula tr bag. Ti lagech ho ka, dhakhav na mag, kar ki koni aadvlay, ajibat daya dakhvu nko mla, khambir aahe mi tuzi shiksha bhogayla. Tichi legis kadhli kali chaddi hoti chaddi varunch bot karayla laglo. Oli jhalyaver tyach chaddi ne pusun pucchi la tond lavla. Ti pucchi saaf karun aalti. Purn tyaarit aalti. Mi tichi gand uchlun uchlun tichi pucchi chatat hoto danyala pakdun odhaycho. Ani aat jib takun aat-baher karycho.

Mi jhoplo nagda houn ti uthli ani bulla cholu lagli. Mi mantal aaj tu thakshil chokhun chokhun pan maz pani nai galnar tuzya pucchit ch pani sodnar aahe mi. Ti manali bag mala challange nko karus thamb dakhvate. Tondat ghetla ani chokhu lagli. Purn thunki ne ola karun karun, supdyala jiben chatun chatun karat hoti. Aamchya doghanchi hi pahli jhava jhavi hoti. Pan as vagat hoto jas ki college lover aahot. Thakli ti manali tu goli khaun aalys. Jaa mi nai.

Mag tia var yala sangital tine bulla pucchi var ragdayla suru kela. Ani. Ghapkan aat ghatla. Mala dukhala mazi skin khap kan mage jhalti. Ti kach kach jhavun ghet hoti lay tight hoti pucchi. Skin chya pudhe mage honya mule dukhat aslya mule maza tightch hota, kai feel hot navta, ti matra bulla pucchit firvtey, gand halvun halvun udutey. Mi tila khali jhopaval ani bulla kadhla. Tichya legis ne pusla ani parat takala. Ata mi bed varun khami ubha rahun jhavat hoto. Tiche pay mazya khandya var thevle hote. Ubhya ubhya jast feel hot navata. Mi tichya var jhopun jhavat navto karan tya position madhye lavakt galto maza.

Ti tr dole mothe karun, nusta mla pappya detey, haa, aaa, asch, ajun jorat, kar kacha kach, laav laav janu ohhhhh, ohaho, mi ata tila khatavar ulta jhopavla tiche pay khli hote. Manje kamre khalcha bhaj ubha varcha khatavar jhoplele. Ani magun jhavat hoto, ti galayla alti ti uthli ani khatavar jhopli pay fakun mla bolli ye var mla sahan nai hota aata. Chal pls janu. Mi var gelo tine mla kach kan payat pakadla, mithi marli. Dokya la pakdun tondat tond, halta yet navta tri mi kach kach marat hoto, tich garam pani mazya bullya chya supdya var pichkari wani mehsus jhala ani mi pan kach kan pichkari sodli aamhi dogh aaaa, ohhhh, sssss swas ghetoy mothe. Ghama ghum jhalto dogh. Ti nusti bagun hastey. Mantli aaj khari jhava jhavi keliye mi, tu ka nai bhetlas harami mla adhi, mi laganch nasta kela. Mazya nustyach pappya ghet hoti. Tine mazya pathi var nakh marli hoti ti ata jhombat hoti. Ekdum janavar hoti aai ghali. Aamhi tasch nagda basun Khalla. Baslo jara vel. Gappa ghosti marlya, doghanche nagde photo kadhle. Nanter tinecg bullya la cholayla suru kel. Mla javaych manali. Tondat gheun chokhun chokhun tight kela. Mi mantal aag aat taku ka ya vels pan, tr ti manali ho janu aatch pichkari marat jaa. Mla feel gheu de. Mi mantal ani potushi jhali tr ti manali changlch aahe ki. Sasu magech lagliye tas pan ti pan kush hoil. Mi mantal tila aan mazya kde mi karto kush. Tine mla chapat marli, a halkat, mala javal gheun kan chavla manli tu maza aahes fakth, tila konachya khali jaych te jaude. Tu fakth mla jhavaych. Mast jhavlo tila Mag tila sodun aalo. Ata amhi mahinyatun ekdach as tarsun tarsun bhetto. Mudaamun karan tadplya mule jhavtana kacha kach janawra sarkh jhavta yet naa. bai -2.

Mitrano magchya bhagat jas mi sangital mi traffic madhye accident chya nava khali ek mast tavtavit, gori paan, shuddha tupane anghol kelya sarkhi vatnari joshi bai la patval. 3-4 mahinyat ti mazya jalyat phasli tine samorun mazya tondat tond ghatlay. Aamcha aata paryant nusti var var daba dabi, chaddit hath ghalne. Chola choli, chokha chokhi jhaliye, ti mala anghol kartana video call lavte. Mast sakal sakli pani galalya shivay sutti det nai.

Mi lay divas jhal tila jhavychya mage aahe, pan aamhala tasa ekantch behtat naiye. Mi busy aslo ki ti mage lagte. Ye na ye na, ani maza mood aslelya divshi tich kaam nighta javal javal mahina vayla aalay ata. Shevti 2 divsani muhurt aala. Mazya room var chi por ghari geli hoti purn room rikama hota. Tila bhetyala bolaval nehmi chya addyavar tine mast var kala top ghatla hota ani khali pandhri legis. Tichya legis chi fitting asli hoti tichya mandya disat hotya. Tila yetanach bagun mala rahavla nai. Gandi varch tila utru pan nai dila. Stand lavla. Tichya pucchi la varun cholu laglo ani tondat tond. Mag hatahe ball dabat hoto top varunch. Mi khaych saman parcel kel hota.

This content appeared first on new sex story .com

Tila mazya room var gehun gelo. Ti aat aalyaver room bagayla lagli. Kitchen madhye geli. Mi saman thevla ani titech tila uchlun kattya var basvala payanchya madhye ubha rahnun suru jhalo. Ticha top kadhla. Tila kalya bra madhye tasch uchlun mazya room madhye gheun gelo khata var jhopaval dogh ek mekana ghasayla laglo. Tine mazya shirtachi button ughdun mazi chati cokhta chokhta achanak kach kan chavli mazya chati var daat umlte hote 5.

mante kashi hi tuzi shiksha aahe, mla evdhe diavs tarsavaychi. Hi tr suru vaat aahe jaan tu bag aaj tuzya saglya sharira var mi mazi nishani sodnar aahe. Mi tiche kes pakde ani khan kan kana khali marli. Mantal ani tu kai mla kami satavlay. Mi pan aaj nai tuzi gand marli na kach kach jhavlo na tula tr bag. Ti lagech ho ka, dhakhav na mag, kar ki koni aadvlay, ajibat daya dakhvu nko mla, khambir aahe mi tuzi shiksha bhogayla. Tichi legis kadhli kali chaddi hoti chaddi varunch bot karayla laglo. Oli jhalyaver tyach chaddi ne pusun pucchi la tond lavla. Ti pucchi saaf karun aalti. Purn tyaarit aalti. Mi tichi gand uchlun uchlun tichi pucchi chatat hoto danyala pakdun odhaycho. Ani aat jib takun aat-baher karycho.

Mi jhoplo nagda houn ti uthli ani bulla cholu lagli. Mi mantal aaj tu thakshil chokhun chokhun pan maz pani nai galnar tuzya pucchit ch pani sodnar aahe mi. Ti manali bag mala challange nko karus thamb dakhvate. Tondat ghetla ani chokhu lagli. Purn thunki ne ola karun karun, supdyala jiben chatun chatun karat hoti. Aamchya doghanchi hi pahli jhava jhavi hoti. Pan as vagat hoto jas ki college lover aahot. Thakli ti manali tu goli khaun aalys. Jaa mi nai.

Mag tia var yala sangital tine bulla pucchi var ragdayla suru kela. Ani. Ghapkan aat ghatla. Mala dukhala mazi skin khap kan mage jhalti. Ti kach kach jhavun ghet hoti lay tight hoti pucchi. Skin chya pudhe mage honya mule dukhat aslya mule maza tightch hota, kai feel hot navta, ti matra bulla pucchit firvtey, gand halvun halvun udutey. Mi tila khali jhopaval ani bulla kadhla. Tichya legis ne pusla ani parat takala. Ata mi bed varun khami ubha rahun jhavat hoto. Tiche pay mazya khandya var thevle hote. Ubhya ubhya jast feel hot navata. Mi tichya var jhopun jhavat navto karan tya position madhye lavakt galto maza.

Ti tr dole mothe karun, nusta mla pappya detey, haa, aaa, asch, ajun jorat, kar kacha kach, laav laav janu ohhhhh, ohaho, mi ata tila khatavar ulta jhopavla tiche pay khli hote. Manje kamre khalcha bhaj ubha varcha khatavar jhoplele. Ani magun jhavat hoto, ti galayla alti ti uthli ani khatavar jhopli pay fakun mla bolli ye var mla sahan nai hota aata. Chal pls janu. Mi var gelo tine mla kach kan payat pakadla, mithi marli. Dokya la pakdun tondat tond, halta yet navta tri mi kach kach marat hoto, tich garam pani mazya bullya chya supdya var pichkari wani mehsus jhala ani mi pan kach kan pichkari sodli aamhi dogh aaaa, ohhhh, sssss swas ghetoy mothe. Ghama ghum jhalto dogh. Ti nusti bagun hastey. Mantli aaj khari jhava jhavi keliye mi, tu ka nai bhetlas harami mla adhi, mi laganch nasta kela. Mazya nustyach pappya ghet hoti. Tine mazya pathi var nakh marli hoti ti ata jhombat hoti. Ekdum janavar hoti aai ghali. Aamhi tasch nagda basun Khalla. Baslo jara vel. Gappa ghosti marlya, doghanche nagde photo kadhle. Nanter tinecg bullya la cholayla suru kel. Mla javaych manali. Tondat gheun chokhun chokhun tight kela. Mi mantal aag aat taku ka ya vels pan, tr ti manali ho janu aatch pichkari marat jaa. Mla feel gheu de. Mi mantal ani potushi jhali tr ti manali changlch aahe ki. Sasu magech lagliye tas pan ti pan kush hoil. Mi mantal tila aan mazya kde mi karto kush. Tine mla chapat marli, a halkat, mala javal gheun kan chavla manli tu maza aahes fakth, tila konachya khali jaych te jaude. Tu fakth mla jhavaych. Mast jhavlo tila Mag tila sodun aalo. Ata amhi mahinyatun ekdach as tarsun tarsun bhetto. Mudaamun karan tadplya mule jhavtana kacha kach janawra sarkh jhavta yet naa.

This story Joshi bai – 2 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page