काकाने माझी पुच्ची फाडली

मी त्यांना विनंती केली पण त्यांनी मला शिव्या द्यायला सुरुवात केली आणि जोरजोरात त्यांचे बोट माझ्या पुच्चीत टाकले. मी त्रासाने तडपत होते.

आह्ह उह्हह्ह्ह

आज मी खरेच एक रंडी बनणार होते. माझ्या समोर त्यांचा ७.५ इंच लंड होता.

मग ती माझी पुच्ची चाटू लागले. आता मला मजा येऊ लागली आणि त्रास पण होत होता. कारण ते मला चावत पण होते.

ते माझ्या पुच्चीच्या दाण्याला तोंडात धरून चोकत होते आणि ओढत होते. आणि माझ्या पुच्चीमध्ये बोट पण घुसवत होते.

जसे मी सांगितले कि मी एक सीलपेक माल होते..त्यामुळे मला खूप त्रास होत होता. पण त्यांनी माझी एक ऐकली नाही. खूप वेळाने माझ्या पुच्चीतून पाणी येऊ लागले आणि ते समजले कि आता मला ठोकणे ठीक राहील.

त्यांनी लंड माझ्या पुच्चीवर ठेवला आणि एक जोरात धक्का मारला. त्यांचा लंड पुच्चीला चिरत आत घुसू लागला. मी ओरडले आईईइ मेले उह्हह्छ्हह्ह्ह. मला असे वाटत होते जणू कोणी मला मारले असेल, मी त्यांना सोडायला सांगत होते.

पण त्यांनी माझे काही ऐकले नाही आणि माझ्यावर चढून मला जोरात धक्के मारू लागले.

माझ्या डोळ्यातून अश्रू येत होते. पण ते कुठे काही ऐकणार होते.

नंतर २०-३० ठोके मारून त्यांनी माझ्या पुच्चीतच पाणी सोडले आणि असेच पडून राहिले. काही वेळाने मी उठली ..आणि पहिले माझ्या पुच्चीतून काहीतरी लाल पांढरे निघत होते आणि सगळी चादर लाल झाली होती.

मी हिम्मत करून उठले आणि टोयलेटला गेले.

मी जसे तेथून बाहेर आली आणि पहिले तर काका मला ठोकायला तयार बसले होते.

ते माझ्याजवळ आले आणि मला डॉगीस्टाईल मध्ये केले. मी कुत्री बनले आणि त्यांनी त्यांचा लवडा माझ्या पुच्चीत घुसवला. मी जोरात किंचाळले आऐईईई आह आह आह आह ऊऊऊओ

Marathi Zavazavi  भुकेल्या मामीची कामवासना

त्यांनी लंड पूर्ण घुसवला आणि पुन्हा धक्के मारू लागले.

ते मला शिव्यापण देत होते. साले रांडे तुझ्या आईची पुच्ची मारतो आज बघ तू ..

त्यांनी मला १५ मिनिटे असेच जवले. थोड्या वेळाने मला मजा येऊ लागली.

मग ते तिथून हटले आणि स्वतः बेडवर झोपले आणि मला त्यांच्यावर यायला सांगितले. मी माझी गांड हलवत त्यांच्या वर गेले. ते म्हणाले चल साली चढ माझ्या लंडावर आणि उड्या मारू लाग.

मी स्वतः त्यांचा लंड पुच्चीत दाबून उड्या मारू लागले. मला थोडे दुखत होते, त्यांचा लंड खूप मोठा होता आणि माझी पुच्ची लहान.

मग त्यांनी मला पकडून धक्के मारले, त्यांचे हत्यार आत पर्यंत हल्ला करत होते. मी ओरडत होते. पण ते कुठे ऐकणार होते. ते तर फक्त मला ठोकत होते.

काही वेळाने त्यांनी पाणी सोडले. मी तर मेल्यासारखी झाले होते. त्यांचाही दम निघाला होता.

या जवजवीत सकाळचे ४ वाजले. आम्ही दोघे असेच नागडे झोपलो. सकाळी ८ वाजता जाग आली आणि मी स्वतः पूर्ण नागडी होते. मी पटकन उठले आणि बाथरूममध्ये गेले. सर्व स्वच्छ केले. माझी पुच्ची सुजून ब्रेड सारखी झाली होती. मी सुसू केली आणि अंघोळ करून चहा बनवला आणि पिली आणि काकाला पण पाजली.

आणि अशा रीतीने माझे पैसे माफ जाले. तुम्हाला मजा आली कि नाही ते सांगा.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *