काकीच्या आठवणीत काकाने चोदली माझी गांड

मी कॉलेज ला होते तेव्हाची हि गोष्ट आहे. मी लहानपानापासूनच एकत्र कुटुंबात वाढलेली होते. आज मी चाळीस वर्षाची आहे. माझे नाव सोनाली आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी घराच्या घरी माझी खाज भागवू लागले आणि आज पण ते चालूच आहे.

मी जेव्हा कॉलेज ला जायच्या आधीच माझी काकी गेली. काकीचे फार काही वय नव्हते तेव्हा. पण काकाने पुन्हा काही लग्न वगैरे केले नाही. तो एकटाच राहता होता आणि मग जॉब च्या निम्मिताने तो बाहेर गावी गेला. माझे आणि काकीचे खूप पटत असे.तो माझे खूप लाड करत होता. आमची घरची परिस्थिती नसताना त्याने दिलेला मदतीचा हात खूपच महत्वाचा होता. म्हणून मी त्याला नेहमी खुश ठेवण्याचा प्रयत्न करत असे.

मी आता मोठी झाले होते. कॉलेज ला जाऊन पण खूप वर्षे होत आली होती. यात माझ्या शरीरात होणारे बदल मला स्पष्टपणे जाणवत होते. माझी फिगर अशी काही भरली होती कि काही विचारू नका. माझ्या छातीला बघून त्याच्या गोलाकार शेप चे दिवाने तर सगळेच होते. मी जर का कधी साडी घातली तर माझ्या ३६-२४-३६ फिगर चा अचूक अंदाज तेव्हा येत असे.

माझी बेंबी जशी गोल होती तशीच ती खोलगट पण होती. तिच्याकडे बघून मुले अशी काही नजर रोखून बघत असत कि काही विचारू नका. माझ्या गांडीचा आकार पण असा काही गोल होता कि त्यामुळे मुली च खूप वेळा असे विचारत असत कि मी काय गांड वगैरे मारून घेते कि काय. असे म्हणून ते माझ्याकडे  बघून हसत.

एकूणच काय तर माझी फिगर मदमस्त झाली होती आणि मला आता संभोगाची नितांत गरज होती. मी आजवर कोणा मुलाला भाव दिला नव्हता. माझा कोणीच बॉयफ्रेंड नव्हता. कारण मला आवडेल असा अजून एक पण मुलगा मला दिसला नव्हता आणि त्यामुळे मी सतत त्यांच्यापासून लांबच राहणे पसंद करत असे आणि त्याचमुळे माझ्या बोटांनी मी माझ्या योनीला रोजच रात्री एकटी असतं खुश करत असे.

काका ची बदली पुन्हा आमच्याच गावी नेमकी झाली आणि मी खूप खुश झाले. कारण काका ला मी खूप वर्षांनी भेटत होते. त्याला बघून मी अशी काही त्याच्याकडे बघत राहिले कि काही विचारू नका. तो होता त्या पेक्षा पण जास्त देखणा दिसू लागला होता. तो उंच आणि गोरा तर आधीपासूनच होता. पण आता तर त्याचे शरीर पण असे काही भरले होते कि त्याच्याकडे बघून माझ्या योनीचा आकार मोठा होत असल्याचे मला जाणवले.

तो माझ्या समोरच्या फ्लॅट मध्ये राहायला आला. घरी एकटाच असल्याने मी सतत त्याच्याकडे पडूनच राहू लागले. तो पण मला बघून खूप खुश झाला हतोय आणि माझ्या बॉडी कडे त्याने पण त्याच्या त्या वेगळ्या नजरेने बघायला चालू केले होते. मी आणि तो खूपच फ्रॅंक विविध विषयांवर बोलत असू आणि त्यामुळे त्याला हे समजले होते कि मी आता एक परिपूर्ण स्त्री झालेली आहे ते.

आमच्यातील जवळीक वाढत चालली होती.दोघांना पण हे समजत होते कि आम्हाला एकेमकांचा सहवास आवडू लागला आहे ते आणि आम्ही जास्तीत जास्त एकमेकांना कळत नकळत स्पर्श कसा होईल हे बघत असे.

त्या दिवशी मी त्याच्या घरी बसले होते. घरी कोणीच नव्हते हे बघून मी माझ्या मोबाईल मध्ये अश्लील क्लिप्स बघत होते आणि माझ्या योनील माझ्याच हाताने चोळत होते. मी इतकी त्यात गुंतले होते कि मला हे माहीतच नाही कि माझ्या मागे काका येऊन कधी उभा राहिला आहे ते. तो मी काय करत आहे ते बघत होता. माझे लक्ष अचानक त्याच्याकडे गेले आणि मी माझी योनी झाकून घेतली. पण तोवर त्याने माझी योनी बघून घेतली होतीच.

“अरे असुदे सोनाली. या वयात हेच तर बघतात. मी काही जाऊन लगेच तुझ्या बाबाना नाही सांगणार. तू बघ ते बिनधास्त. उलट मीच हे किती वर्षांनी बघत आहे.” तो मला म्हणाला.

“का रे काका? आधी का बघत नव्हता तू?” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “आधी तुझी काकी होती तेव्हा मला यांची गरज कधी लागली नाही. मी रोजच तिला ठोकून काढत असे.” असे म्हणून तो खाली मान घालून बसला.

ते बघून मी त्याला म्हणाले “मी तुझे दुःख समजू शकते. आता झालेली गोष्ट आपण काही त्यात करू शकत नाही.पण तुझ्या साठी मी एक गोष्ट करू शकते. तुला पाहिजे तर तू माझी छाती कधी कधी चोकू शकतो. तू इतके काही केले आहेस आमच्यासाठी मी तुझ्यासाठी इतके तर नक्कीच करू शकते.” असे म्हणून मी माझा टीशर्ट वर केला आणि त्याला माझ्या त्या भरदार छाती चे दर्शन दिले.

ती बघून तो माझ्यावर तुटूनच पडला. तो एक तर खूप वर्षाचा उपाशी होता आणि मी पण. त्यामुळे मला पण त्याने जेव्हा मला त्याच्या मिठीत घेतले तेव्हा मी कमालीची गरम झालेली होते. त्याने माझे उरोज त्याच्या हाताने जोरजोरात दाबायला चालू केले आणि तो त्यांना त्याच्या तोंडात घेऊन चोकू देखील लागला होता. चोकून चोकून त्याने माझे निप्पल्स खूपच कडक केले होते आणि ते खूप पुढे पण आले होते.

त्याच्या स्पर्शाने मला काय करू आणि काय नको असे झाले होते. त्या वेळी माझ्या घरी सगळे असल्याने पुढे काही करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे तो माझ्या फक्त छातीशी खेळत होता. पण हे करत असताना मी मात्र त्याचा सोटा माझ्या हातात घेत त्याला चोळायला चालू केले. त्याच्या सोट्याला माझ्या हाताचा स्पर्श होताच त्याचा आकार खूपच मोठा झाला. मी पूर्ण वेडी झाली होते.

मी त्याचा सोटा बाहेर काढणार तोच मला माझ्या घरातून हाक ऐकू आली आणि आम्ही गडबडीने तिथेच थांबलो. मी कासावीस झाले होते आणि माझे कशातच लक्ष लागत नव्हते. राहून राहून मला त्याचा तो स्पर्शच आठवत होता. मी पहिल्यांदाच असा कोणाचा तरी सोटा माझ्या हातात घेतला असेल आणि त्यामुळे माझ्या भावना खूपच जास्त तीव्र झाल्या होत्या.

तो दिवस कसा तरी गेला. पण रात्री मात्र मला काही केल्या झोप येईना. मी घरी मग सांगितले कि मला अभ्यास करायचा आहे. तुम्हाला त्रास नको म्हणून मी काका कडे अभ्यासाला जाते. असे म्हणून मी त्याच्याकडे गेले. माझ्याकडे त्याच्या फ्लॅट ची किल्ली होतीच आणि म्हणून मी त्याला काही न सांगताच त्याच्या घरी गेले होते.

तो झोपला होता. फक्त निकर वर झोपला होता तो आणि त्यामुळे त्याच्या त्या निकर मधून त्याचा तो भलामोठा सोटा त्याचा आकार स्पष्टपणे दाखवत मोठया डौलात आराम करत होता. मी त्याच्या बेड मध्ये शिरले आणि सरळ त्याच्या सोट्यावरून माझा हात फिरू लागले. माझा हात त्याला लागताच तो जागा झाला. मी आलेली आहे ते बघून तो खूप खुश झाला.

त्याच्या सोट्याला मी माझ्या हाताने चोळून चोळून खूप मोठे केले आणि मग मी त्याची निकर काढून त्याच्या सोट्याला बाहेर काढले. त्याचा तो भलामोठा सोटा बघून मी वेडीपिशी झाले. तो सोटा मी हलवत हलवत माझ्या तोंडात घेतला आणि त्याला चोखायला चालू केले. मी एकसारखे माझे तोंड मागे पुढे करत होते आणि त्याचा सोटा चोकून काढत होते.

माझे ते चोकने बघून तो पण प्रचंड गरम झाला होता. मला म्हणाला “सोनाली तू तर तुझ्या काकी पेक्षा पण खूप मस्त ओरल करते ग.” असे म्हणून त्याने माझे तोंड त्याच्या सोट्यावर दाबले आणि जास्तीत जास्त ताकदीने मला ओरल करायला लावले. खूप वेळ ओरल करून झाले आणि मग त्याने मला खाली घेतले. तो माझ्या योनीकडे गेला.

त्याने माझे दोन्ही पाय फाकवले आणि त्याचे तोंड माझ्या योनीवर ठेवून तो माझी योनी चाटू लागला. त्याची जीभ तो एकसारखी खाली वर करत होता आणि माझ्या योनीला चाटून काढत होता. सर सर करत त्याची जीभ तो अशी काही फिरवत होता कि बघता बघता माझी योनी ओली झाली.

त्याने मग त्याचा सोटा माझ्या योनीवर ठेवला आणि हळू हळू करत माझ्या योनीत कोंबायला चालू केला. बघता बघता त्याचा पूर्ण सोटा माझ्या योनीत गेला आणि मग तो प्रचंड वेगाने त्याची कंबर जोरजोरात  मागे पुढे करू लागला. काच काच काच काच काच करत तो त्याची कंबर अशी काही हलवत होता कि त्यामुळे माझ्या योनीचा आकार खूपच जास्त मोठा झाला होता.

एकसारखे त्याने मला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग शेवटी त्याचे सगळे वीर्य त्याने माझ्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. त्या रात्री त्याने मला खूप वेळा ठोकून काढले आणि त्या नंतर आम्ही रोजच हि मजा घेऊ लागलो होतो.

You cannot copy content of this page