काकीने माझा हट्ट पूर्ण केला

हेलो मित्रानो माझा तुम्हाला सर्वाना नमस्कार. मी माझ्या काकी ला एका वेळी चुकीने तिच्या ब्रा आणि पेंटी मध्ये पहिले होते. मी तेव्हा किचन मध्ये गेलो होतो आणि तिथे काकी जेवण बनवत होती. माझी काकी तेव्हा साडी मध्ये खूप सेक्सी दिसत होती आणि मग मी तीच्या जवळ गेलो. मला अजून पन तिची पेंटी आठवत होती आणि मग मी तिच्या जवळ जाऊन तिला पाहत राहिलो. मग काकी म्हणाली कि जे काही जाले ते सर्व विसरून जा. मग मी म्हणालो कि काकी मी विसरायचा प्रयत्न करीत आहे पण तुमचे ते सुंदर रूम माझ्या मना तून बाहेर जात नाही आहे, तुम्ही खूप सेक्सी आहात असे म्हणून मी काही वेळ शांत राहिलो.

आता काकी ला काही पण समजत नव्हते कि तीने काय बोलावे? आणि हे पाहून मी पुढे जायचे ठरवले आणि मग मी तिला म्हणालो कि काकी तुम्ही लाल पेंटी मध्ये खुप सेक्सी दिसत होता, तुमचा शेप पाहून तर माझा लंड पण मोठा झाला होता. आता तिला राग येऊ लागला होता. मग ती मागे फिरली आणि माझ्या कडे पहिले. आता तेव्हा पण माझा लंड उभा होता तर तिचे लक्ष सरळ त्या वर गेले.

आता काकी ला काही समजत नव्हते तर मग ती म्हणाली कि समीर तुला हे सर्व काही विसरावे लागेल, असा विचार कर कि आपल्या काकी विषयी काही पण चुकी चे मनात ठेवणे पाप आहे. मग मी तिच्या अजून जास्त जवळ गेलो आणि मग तिला म्हणू लागलो.

काकी तुम्हाला माहित नाही आहे कि तुम्ही सुंदर आहात, तुम्हाला चुकून जरी कोणी पेंटी मध्ये पहिले तरी तो जबरदस्ती ने तुमच्या वर रेप करेल. मग मी तर तुम्हाला फक्त पेंटी मध्ये पहिले नाही तर तुमच्या पेंटी वर माझा हात पण फिरवला आहे, तुमचे शरीर कोमल आणि मुलायम आहे आणि जेव्हा मी तुम्हाला नागडे पहिले होते तेव्हा तुमचे वय एका २२ वर्षे वया च्या मुली सारखे वाटत होते.

आता काकी ला राग पण येत होता आणि मग मणातल्या मनात चांगले पण वाटत होते. आता तिची तारीफ ऐकून काकी म्हणाली कि बघ आपल्या मध्ये असला काही संबंध बनू शकत नाही आहे, मी एक विवाहीत आहे आणि मला मुलगा पण आहे आणि तुला माझ्या विषयी असा विचार करायला नको आहे, असा विचार करणे पण पाप आहे आणि तुझ्या मना तून तू ही गोष्ट काढून टाक. तिने मला समजवण्याचा खूप प्रयत्न केला पण मी तर तिच्या त्या नागड्या शरीराच्या वासने मध्ये बुडालो होतो. मला तर काही चांगले समजत नव्हते, मला तर फक्त तिला ठोकायचा विचार मनात येत होता. आता काकी च्या बोलण्याने मला निराश केले होते पण मी तिचे ऐकायला तयार नव्हतो.

Marathi Zavazavi  मित्राच्या समोर त्याच्या बायकोला जवले

मग मी तिला म्हणालो कि काकी तुम्ही मला समजून घ्यायचा प्रयत्न करा, मी तर तुमच्या बरोबर एक सामान्य संबंध ठेवत आहे, मला तुमच्या बरोबर तुमच्या पती सारखे संबंध ठेवायचे नाही आहेत, मला तर तुमचे ते नागडे रूप पहायचे आहे. मला तुम्हाला तुमच्या मर्जी शिवाय ठोकायचे नाही आहे, तुमची इच्छा असेल तरच आपण संबंध ठेवू. मी तुम्हाला नागडे पाहून पण माझ्या वर ताबा ठेवला आहे. तुम्हाला जर कोणी नागडे पहिले तर तुमच्या परवानगी शिवाय तुम्हाला जवून टाकेल असे तुम्ही खूप सुंदर आहात काकी.

काकी हे सर्व ऐकून खूप हैराण झाली कि मी तिच्या विषयी असे कसे काय बोलू शकतो, आता ती पण विचार करू लागली. आता मला वाटले कि ती बहुतेक माझे ऐकायला तयार होईल. मग मी तिला म्हणालो कि मला फक्त तुम्हाला नागडे पहायचे आहे, मला तुम्हाला तुमच्या ब्रा आणि पेंटी मध्ये परत पहायचे आहे, मी तुमच्या शरीराला तो पर्यंत स्पर्श करणार नाही जो पर्यंत तुम्ही मला ते करण्याची परवानगी देणार नाही. मी तुम्हाला पाहून माझा लंड हातात घेऊन माझी मूठ मारेन.

मग ती म्हणाली कि बघ हे काही पण शक्य नाही आहे. मला तुझ्या बरोबर काही संबंध ठेवायचा नाही आहे आणि तू पण असा विचार करणे बंद करून टाक, मी कुठल्या पण दुसऱ्या पुरुषा समोर हे काही करू शकत नाही आहे.

मग मी तिला म्हणालो कि तुम्ही माझे म्हणणे समजून घेत नाही आहे. मी तर तुम्हाला केव्हा आधीच नागडे पहिले आहे, तुम्ही हे विसरला आहात कि मी तुमची गांड आणि पुच्ची पण कुरवाळली आहे आणि मग मी तुमच्या पेंटी च्या आत पण माझा हात घातला आहे. आता माझ्या समोर तुमची काही इज्जत राहिली नाही आहे, आता मी तुम्हाला सांगतो कि मी नेहमी बाथ रूम मध्ये अंघोळ करून तिथे जी तुमची पेंटी असते त्यात माझी मुठ मारीत होतो. मी नेहमी माझ्या वर खूप कंट्रोल केला आहे, पण आज मी तुम्हाला पहिले आणि मग नंतर तुमची जी काय इज्जत कपड्या मध्ये होती ती राहिली नाही आहे. आता तुमची इज्जत माझ्या समोर राहिली नाही आणि आता तुम्ही माझ्या समोर एकदम नागडी जरी फिरला तरी तुमची इज्जत जाणार नाही आहे.

पृष्ठे: 1 2