मामीच्या पुच्चीची खाज उतरवली

मी लहानपणापासून मामांकडे मुंबईला राहतो. मामांचे एक छोटे घर आहे. त्यात जेमतेम २ खोल्या आहेत. माझे वडील गेल्यानंतर मला मामांनी आणि मामींनी मोठे केले. माझा मामा दारुडा आहे आणि मामीला रोज मारायचा, म्हणून मामी गावाकडे निघून गेली.

मामा सासरवाडीला जायला घाबरायचा म्हणून मला मामीला आणायला पाठवले. मी मामीला परत मुंबईला घेऊन आलो. माझी मामी ४८ वर्षांची होती. सुंदर नसली तरी ती नाकीडोळी खूप चांगली होती. मुंबईच्या चाळीवजा झोपड्यात बाहेरच्या खोलीत मी झोपत असे. आणि मामी व मामा मागच्या रूममध्ये राहत.

मी सुद्धा आता जवान होऊ लागलो होतो. पिवळे पुस्तक वाचतांना मला खूप आनंद व्हायचा. डायरेक्ट बाईच्या दोन पायांतल्या चिरीत आपला सोटा मारायचा आणि धमाल उडवायची हे मला माहित झाले. मी माझी कोणीही मैत्रीण नव्हती. मागच्याच आठवड्यात मामा-मामी झोपले असतांना मी खोलीच्या दरवाजाला कान लावत होतो. फटीतून पाहायचा प्रयत्न करत होतो. हे पाहतांना मामी फक्त हसली होती.

तसेही मामा-मामी महिन्यातून १ वेळा झवाझवी करायचे. त्यातसुद्धा मामी फक्त वर साडी करायची आणि मग नंतर मामा मामीला ठोकायचा. २ मिनिटात मामाचा खेळ खल्लास. मग मामीचा खोलीतून आवाज यायचा.

कधी कधी मामा भांडणात मामीला म्हणायचा “तुझा कंड मिटवायला तुझ्या याराकडे जा’” मला हे कळले होते की मामा उगाच मामीवर संशय घेतो. मामा एकदा दोन दिवस कामानिमित्त बाहेर गेला होता. मामा एकदा दोन दिवस कामानिमित्त बाहेर गेला होता. मामी दार लोटून मागच्या खोलीत झोपली होती.

मग थोड्या वेळाने मध्यरात्री मामीचा स्सस्सस्सस्स हा स्स्स हा स्स हा, असा आवाज आला. असे काय झाले म्हणून मी मामीच्या खोलीत ताडकन गेलो. मामीला बघून मला घाम फुटला कारण मामीने तिची साडी वर केली होती. तिची काळी पुच्ची तिने उघडी केली होती. एक मोठा रबराचा लंड (डीलडो) तीने पुच्चीत टाकला होता.

मी आल्याचे कळल्यावर ती एकदम साडी खाली करत म्हणाली. “काय रे रम्या, झोपला का नाहीस’ इतके बोलतांना ती ओशाळली होती. पण पुढच्याच क्षणी तिने मला मिठी मारली. ती माझ्या लंडाला हात लावू लागली. माझा बाबुराव चेकाळला. चड्डीत त्याने धुमाकूळ केला होता. मला खूप छान वाटत होते.

नंतर मला बेडवर लोटत मामी माझ्यावर झोपली. बहुतेक मामीला डील्डोमुळे माज चढला होता. ज्यावेळी बाई माजावर येते त्यावेळी ती बिलकुल पाहत नाही की समोरचा पुरुष कोण, त्याचे वय काय. ती डायरेक्ट आपली पुच्ची त्या पुरुषाकडून चोदून घेते. मामीची स्थितीसुद्धा तशीच झाली होती. तिने मला नंगा केला होता. मामी ऐकायला तयार नाही हे पाहता मी सुद्धा तयार होतो. माझा आठ इंची लंड पाहून मामीला आनंद झाला. मामीने माझा लंड सरळ चोखायला घेतला. मला मजा येत होती. असे मी शाळेत किसिंग, बॉल दाबणे हे प्रकार शाळेत केले होते.

पण एखाद्या बाईने माझा लंड इतक्या चांगल्या पद्धतीने चोखायचा हे पहिल्यांदाच झाले होते. मामीने माझ्या लंडावर खूप थुंकी चोपडली. माझ्या लंडावर तिचा गरम श्वास पडला की मजा यायची. आता मामीने  पुच्ची चोखायला सांगितली, मी तिच्या मांडीत डोके घातले. पन्नाशीतील तिची लुसलुशीत पुच्ची तोंडात घेऊन मला खूप मज्जा येत होती. कधी मामीचा फोदा फाडतो असे मला झाले होते.

आता मामीचा दाणा बोटाने दाबून मी मामीला परेशान करत होतो. मामीसुद्धा माझा लंड हातात घेऊन माझ्या गोट्या कुरवाळत होती. एक बाई किती भारी माल असते असे मला वाटले. लहानपणापासून मी मामीला पाहत आलो होतो. लहानपणी तिच्या जवळ मी झोपायचो. पण आज ती एक बाई आणि मी पुरुष होतो. आता मला राहवेना, माझी कंडीशन पाहून मामी हसायला लागली.

रम्या आज तू जिंदगीत याद ठेवशील असा पुच्चा देते तुला. तुझ्या मामा दारूपायी वाया गेला. आता तूच माझी पुच्ची घेत जा. तुला पाहिजे तशी उभी आडवी चिरून काढ. आता मी मामीच्या पुच्चीत लंड टाकला. गरम गरम लंड पुच्चीत घेऊन मामी अजून चेकाळली. माझ्यासारखा ताजा आणि नवीन लंड घेतांना तिला मजा आली. मामीला मी जवळपास ७ मिनिटे ठोकत होतो.

मामी तिच्या तोंडातून वेगवेगळे आवाज काढत होती. मामीचे तोंडात तोंड घेणे खूप भारी होते. मी मामीची जीभ माझ्या दातात पकडली आणि तिला चुसू लागलो. नंतर मामीच्या पुच्चीला पूर्ण ठोकल्यानंतर मी मामीला म्हटले. मामी मला तुझी गांड पण ठोकू दे. मग मी तिची गांड ठोकू लागलो.

मामी आनंदाने आरोळ्या मारत होती. मी मामीच्या गांडीच्या गोलावर हाताने फटके मारत होतो. खूप खूप मजा येत होती. मामी तृप्त झाली होती. माझा लवडा शांत होण्याचे नाव घेत नव्हता. मी तरुण असल्याने मामीवर भारी पडलो होतो.

आता मी फुल मूड मध्ये आलो होतो. मी मामीला खूप जोरात ठोकू लागलो. मामीचा आवाज वाढत होता. मग सर्व झाल्यावर मी १० मिनिटांनी पुन्हा चोदायला तयार होतो. माझा लंड परत उभा झाला होता. मी पुन्हा मामीच्या पुच्च्याला हात घातला.

तिचा दाणा मी हाताने चिमटीत दाबत होतो. नको रम्या बस, थांब थोडा. पण मी झडलो होतो. मी मामीचे केस पकडले आणि माझा लवडा तिच्या तोंडात कोंबला. माझा लवडा मी तिच्या घशात ढकलत होतो. आता मामीची खाज कमी करायचीच हा विचार माझ्या मनात होता.

मी तिला डॉगी पोजिशन मध्ये यायला सांगितले. आता डॉगी पोजमध्ये मी तिला ठोकायला सुरुवात केली. तिला डॉगी पोजिशन मध्ये लई दुखत होत. मामीला मामाचा लंड घ्यायची सवय नव्हती. पण माझा लंड मामी न थकता घेत होती. खूप चांगले वाटत होते. त्या रात्री मी मामीला ३ वेळा चोदले.

मामीची पुच्ची मी पार सुजवून टाकली होती. मी मामीला म्हणालो ‘मामी, मला असेच झवायला देत जा. माझा लवडा शांत करत जा. मामीनी मला मिठीत घेतले, आणि नंतर माझा लंड तिच्या तोंडात घेऊन सांगितले की मी पाहिजे तेव्हा माझी पुच्ची देईन.

पण ही गोष्ट कोणाला सांगू नको. माझे आणि तुझेही काम होईल आणि कोणालाही कळणार नाही. त्या दिवसापासुन मी मामीला तिच्या नवऱ्यासारखा झवू लागलो. माझे लग्न होईपर्यंत मी मामीला झवले. नंतर माझ्या लग्नानंतर मामीने दुसरा झवाडा शोधला होता.

You cannot copy content of this page