काळ्या साडीवाल्या भाभीची जवाजवी

हेलो मित्रानो आधी मी तुम्हाला माझ्या विषयी सर्व काही सांगतो माझे नाव सतीश आहे आणि मी राजकोट गुजरात चा आहे, सर्व लोक मला म्हणतात कि मी खूप सुंदर आहे आणि माझे वय सध्या २२ वर्षे आहे आणि मी खूप लाजाळू आहे आणि माझे शरीर खूप चांगले आहे कारण मी रोज जिम मध्ये जाऊन खूप घाम गाळतो आणि खूप व्यायाम करतो.

आता मी तुमचा जास्त वेळ वाया ना घालवता सरळ माझ्या स्टोरी वर ती येतो आहे. आम्ही काही दिवसा पूर्वी च आमचे घर बनवले होते, आणि आम्ही ज्या मानसा कडून ते आमचे घर बनवून घेतले होते ही गोष्ट त्या माणसा च्या बायको ची आहे. आता आम्ही ज्याच्या कडून घर बनवून घेतले होते त्याच्या बरोबर आमचे चांगले संबंध बनले होते. आमच्या घर चे काम काही दोन महिने चालले होते आणि त्यामुळे आमचे आणि त्याच्या घर चे खूप चांगले संबंध बनले होते.

मग एक दिवस त्याचे जाले असे कि मी माझ्या घरी होतो आणि त्याला काही समान घेण्य साठी बाहेर जावे लागणार होते, पण त्याच्या बरोबर कोणी पण सामान पकडून बसेल असे नव्हते तर त्याने मला बोलवले आणि मग त्याने मला विचारले कि तू माझ्या बरोबर येशील का तर मग मला पण बाहेर जाऊन काही तरी काम पूर्ण करायचे होते म्हणून मी त्याला हो म्हणालो. त्याचे घर आमच्या घरा पेक्षा खूप लहान होते आणि त्याला दोन लहान मुले पण होती, मग मी जेव्हा त्यच्या घरी पोचलो तेव्हा मी बाहेर उभा होतो आणि त्याने मला आत ये म्हणून सांगितले आणि अंग मी त्याच्या घरा मध्ये आत गेलो तर मी एकदम चकित होऊन पाहत राहिलो.

आता मला असे वाटत होता कि माझ्या समोर जणू परी येऊन उभी होती, तिचे नाव दिया होते. तिचे वय असेच काही २९ वर्षे असेल आणि ती दिसायला एकदम मस्त होती आणि मी तिला पाहून एकदम दचकलो. तिने काळ्या रंगाची साडी घातली होती आणि तिची उंची पण ५ फुट ६ इंच होती आणि असे वाटत होते कि जणू तिने तिच्या अंगा वर काळा साप घेतला आहे. तिची कमर इतकी मस्त आणि पातळ सेक्सी होती कि मला वाटत होते कि तिला आतच माझ्या बाहो मध्ये घेतो आणि तिला पप्पी करतो. तिचे फिगर काही ३६-३०-३६ होते आणि ते पाहून मला तर एक दम वेड लागले होते, माझ्या मनात असे विचार येत होते कि तिला आता तिच्या पती समोर तिचे सर्व कपडे काढून नागडी करतो आणि तिला जवतो, पण मी माझ्या मना वर कंट्रोल केला आणि तिची कातडी असली पांढरी गोरी पान होती कि कोणी तिला जरी हात लावला तर तिला लगेच लाल डाग पडून जाईल.

मग तिने मला नमस्कार केला आणि मी पण तिला नमस्कार केला आणि मग तिने माझ्या हाता मध्ये पाणी चा ग्लास दिला आणि मग मी तिथे बसून विचार करीत होतो कि तिचा नवरा किती नशीबवान आहे कि त्याला इतकी सुंदर आणि सेक्सी बायको मिळाली आहे. मग अचानक तिच्या पती ला कॉल आला आणि तो मला म्हणाला कि तू इथेच १५-२० मिनिटे बस मी थोड्या वेळात येतो. मग मी म्हणालो कि ठीक आहे आणि मग तो तिथून निघून गेला. मग त्याच्या घरा मध्ये मी आणि त्याची बायको दोघे होतो, ती खूप फ्रेंक होती. मग तिने मला विचारले कि तू काय काम करीत आहेस? आणि मग आमचे अशा रिती ने बोलणे चालू झाले होते. आता मला तिच्या चेहर्या कडे पाहून काही तरी वेगळे वाटत होते पण मी त्या कडे काही पण लक्ष दिले नाही.

मग मी तिला म्हणालो कि मी सी. ए. करीत आहे आणि मी आता फायनल मध्ये आहे. आणि आम्ही जेव्हा बोलत होतो आणि तिला पण कॉल आला मग तिने कॉल उचलून थोडा वेळ बोलली आणि मग मला ती म्हणाली कि आमच्या नात्या मध्ये एक मुलगी आहे आणि तिला पण सी.ए. करायचे आहे आणि जर तू तिला तुझा नंबर दीलास तर ती तुझ्या बरोबर बोलून घेईल. मग मी म्हणालो कि ठीक आहे आणि मग मी तिला माझा नंबर देऊन टाकला. आता तिने मला माझ्या विषयी सर्व काही विचारून टाकले होते, मग आम्ही बहुतेक अर्धा तास बोलणे केले आणि आता आमच्या मध्ये चांगली मैत्री जमली होती असे वाटत होते. मग काही वेळाने तिचा पती पण आला आणि मग आम्ही सामान घेऊन गेलो.

मग मला दुसऱ्या दिवशी कॉल आला आणि तिने मला विचारले कि त्या मुली चा तुला कॉल आला होता का? तर मी नाही म्हणालो आणि मग काही वेळ तिच्या बरोबर बोलून मी फोन कट केला. आता रात्री जेव्हा मी सर्व काम करून फ्री झालो तेव्हा मी तिला एक मेसेज केला तर तीने पण मला मेसेज केला कि आता माझा पती घरी आहे आणि आता तू मला मेसेज करू नकोस.

मग मला असे वाटले कि तिच्या मनात दुसरे काही तरी आहे आणि मग जेव्हा दुसऱ्या दिवशी तिचा पती आमच्या घरी आला तेव्हा मी तिला मेसेज केला. मग तिचा पण मला रिप्लाय आला आणि मग मी तिला विचारले कि काल का तू मला नाही म्हणले होतेस? तुझ्या पती ला हे आवडत नाही आहे का कि दुसरा कोणी तुझ्या बरोबर बोलेल.

मग ती मला म्हणाली कि तो माझ्या वर खूप शंका करतो कारण मी खूप सुंदर दिसायला आहे ना म्हणून आणि त्याचे एक दुसऱ्या मुली बरोबर काही तरी अफेयर चालू आहे आणि तो माझ्या कडे जास्त लक्ष देत नाही आहे. आता तिचे असे बोलणे ऐकून मला फार वाईट वाटले आणि विचार करू लागलो कि इतकी सुंदर बायको सोडून हा बाहेर कुठे तरी जाऊन त्याचे तोंड काळे करीत आहे आणि लोक म्हणतात ते एकदम खरे आहे कि सर्वाना आपल्या पेक्षा दुसर्याची वस्तू जास्त आवडत असते. मग काय होते? आमचे रोज रोज बोलणे होऊ लागले आणि तिचा पती माझ्या घरी यायचा आणि मी तिच्या बरोबर बोलने चालू करीत असे. आता मी कधी कधी सेक्स विषयी पण बोलत होतो.

मग एक दिवस ती बोलता बोलता मला म्हणाली कि तिने बहुतेक ३ वर्षे झाली आहेत तिने एक पण वेळा सेक्स केले नाही आहे. मग मी तिला म्हणालो कि तुमचा नवरा तुमच्या बरोबर सेक्स करीत नाही तर तुम्ही काय करणार? तुम्ही पण एक जिवंत माणूस आहत आणि तुम्हाला पण त्याची गरज आहे ना. जर तो तुम्हाला दगा देऊन बाहेर सेक्स करीत असेल आणि तुमच्या बरोबर प्रेम करीत नसेल आणि सेक्स पण करीत नसेल तर तुम्ही पण दुसऱ्या बरोबर सेक्स करून तुमची तहान का भागवून घेत नाही?

Marathi Zavazavi  खेळाखेळात केली जवाजवी

मग ती म्हणाली कि तू बोलतोस ते बरोबर आहे आणि मग आम्ही थोडा वेळ बोलून फोन ठेवून दिला. आता मी हळू हळू तिला सेक्सी मेसेज करू लागलो होतो आणि ती पण मला काही म्हणत नव्हती म्हणजे तिला पण ते आवडू लागले होते. मग एक दिवस जेव्हा दुपारी तिचा नवरा माझ्या घरी आला तेव्हा मी तिच्या घरी गेलो आणि दुपारी तर तिची मुले पण शाळे ला गेलेली असतात आणि घरा मध्ये एकटी ती असते आणि माझे काम त्यामुळे सोपे झाले होते. आता ती बेड रूम मध्ये होती, तर मी सरळ तिच्या रूम मध्ये गेलो आणि तिला मागून तिला पकडले आणि मग तिच्या गळया वर मी कीस करू लागलो.

मग तिने मला धक्का दिला आणि मला बेड वर पाडून टाकले आणि पटकन ती बाहेर निघून गेली आता मला असे वाटू लागले कि तीला मी हे केले ते अजिबात आवडले नाही आहे आणि म्हणून मी निघून गेलो. आता मला भीती वाटत होती कि तिला जर हे आवडले नसेल तर ती हे सर्व तिच्या पती ला सांगून टाकेल. आणि मग मी पटकन घरी गेलो आणि तिला मेसेज केला आणि तिला म्हणालो कि सोरी माझ्या कडून चूक झाली आहे मला तुम्ही माफ करून टाका आणि हे कोणाला पण सांगू नका प्लीज.

मग मी म्हणालो कि मला माहिती नव्हते कि मी असे केले ते तुम्हाला आवडणार नाही, आणि माझ्या कडून ही चूक झाली आहे आणि तू प्लीज तुझ्या पतीला कि कोणाला बाहेर काही सांगू नकोस. मग तिने मला मेसेज केला कि मला अजिबात वाईट वाटले नाही आहे, मी खूप घाबरले होते कारण मी कधी पण दुसऱ्या माणसा बरोबर असे काही केले नव्हते आणि मला वाटले कि कोणी तरी पाहून घेईल म्हणून मी तुला नको म्हणाले. आता माझी लॉटरी लागली होती आणि मग मला काही शांती झाली आणि मग मी नॉर्मल झालो आणि मग खूप खुश पण झालो होतो.

मग दुसऱ्या दिवशी मी तिच्या घरी गेलो आणि तेव्हा ती झोपली होती आणि मी पण तिच्या शेजारी जाऊन झोपलो आणि मग मी तिला गाला वर एक कीस केली. मग ती पटकन उठली आणि मला म्हणाली कि तू इथून प्लीज निघून जा आणि जर कोणी पहिले तर खूप वाईट होईल. मग मी तिला म्हणालो कि इथे आपल्याला पाहिलं असे कोणी नाही आहे कारण तुझा नवरा माझ्या घरी काम करीत आहे आणि तुझी मुले शाळे ला गेली आहेत आणि मग मी तिच्या जवळ गेलो तर तिच्या शरीरा तून खूप मस्त सुगंध येत होता. मग मी परत तिला गाला वर कीस केली आणि ती अजून पण असे म्हणत होती कि तू इथून निघून जा मला भीती वाटते आहे कि कोणी तरी येईल आणि आपल्याला पकडेल.

मग मी म्हणालो कि मी फक्त एका अटी वर जाणार आहे तर मग तिने विचारले कि काय? मी म्हणालो कि मला ओठा वर कीस करायला दे मग मी बाहेर जाईन. मग ती म्हणाली कि ठीक आहे आणि फक्त एक किस आणि मग तुला बाहेर जावे लागेल. मी म्हणालो कि ठीक आहे. मग मी तिच्या ओठा जवळ गेलो आणि मी माझे ओठ तिच्या ओठा वर ठेवले, आणि मला काय मजा आली मित्रानो? तिचे ओठ एकदम गुलाबी होते आणि ते खूप मुलायम होते कि काय सांगू मी तुम्हाला? मग मी तिला ५ मिनिट कीस केली तर तिला पण खूप मजा येऊ लागली आणि मग मी तिच्या बुब्स वर माझा एक हात ठेवला आणि मी घासू लागलो आणि काय मजा येत होती म्हणून सांगू. मी तुम्हाला ते शब्दा मध्ये सांगू शकत नाही आहे.

मग काही वेळाने ती माझ्या पासून दूर झाली आणि मग म्हणाली कि आता तू निघून जा. आता अजून काही नाही पण मी नाही गेलो आणि मी परत तिचे बुब्स घासू लागलो. मग ती म्हणाली कि परत कधी तरी यार , तू आता जा, जर ते घरी आले तर खूप वाईट होईल, आणि मला चान्स मिळाला तर मी तुला बोलवून घेते, पण आता तू निघून जा आणि मग मी निघून गेलो. आता मी घरी जाऊन मेसेज केला कि तुला कसे वाटले?

ती म्हणाली कि खरे सांगू तर खूप चांगले वाटले, ते मला कधी असे काही करत नाही आहेत, ते तर येऊन पटकन कपडे काढतात आणि मग काम करून झोपून जातात आणि मी सर्व रात्र तडपत राहते. मग मी म्हणालो कि मी आहे ना, मी तुला सर्व मजा देईन आणि मग असेच १५ दिवस निघून गेले. मग एक दिवस तिचा पती माझ्या कडे आला आणि मग तो मला म्हणाला कि मी ५ दिवस बाहेर जाणार आहे आणि त्यमुळे काम बंद राहील. आता मी पण मनातल्या मनात खुश झालो होतो आणि मग मी तिला लगेच कॉल केला आणि मग तिला हे सांगितले तर ती म्हणाली कि मला तर हे काही माहिती नाही आहे.

मग मी म्हणालो कि जर खरे असेल तर मी येईन आणि मग सर्व काही करेन आणि मग ती म्हणाली कि असे असेल तर ठीक आहे मी पण तुला काही नाही म्हणून म्हणणार नाही तू माझ्या कडे ये. मग त्या रात्री ११ वाजता मला तिचा मेसेज आला कि हो ती गोष्ट एकदम खरी आहे आणि ते बाहेर जाणार आहेत, ते आज रात्री ११:३० वाजता निघणार आहेत.

मग मी तिला म्हणालो कि मी १ वाजता तुझ्या घरी येतो तर ती म्हणाली कि ठीक आहे, पण तू लक्ष देऊन ये बर का, कोणी तुला पहिले नाही पाहिजे. मी म्हणालो को ठीक आहे. मग मी माझ्या घरा मध्ये सांगितले कि माझ्या मित्राचे आई वडील काही दिवस बाहेर गेले आहेत म्हणून मी त्याचा कडे जाऊन झोपणार आहे आणि मग मी घरी असे कारण सांगून रात्री ११ वाजता घरा तून निघालो आणि मग मी रात्री १२:३० पर्यंत बाहेर फिरत राहिलो आणि मग मी तिच्या घरी गेलो तर तिचा दरवाजा एकदम उघडा होता.

पृष्ठे: 1 2