कामवालीला तिच्या नवर्यासारखे जवले

माझ्या वडिलांची बदली एका छोट्या शहरातून इंदोरला झाली. आमचे घर शहरापासून खूप दूर होते. त्यामुळे तिथे कोणी कामवाली यायला तयार नव्हती.माझी आई आमच्या जुन्या कामवालीला इंदोर आमच्या बरोबर घेऊन आली. तिचे नाव पलक होते.ती थोडी सावळी होती. ती दिसायला चांगली होती आणि तिची उंची माझ्यासारखी होती ५.५ फ़ुट.तिचे बॉल खूप मोठे होते. आता मी गोष्टीकडे येतो. ट्रान्स्फर ऑर्डर मिळताच आम्ही सगळे इंदोरकडे निघालो. तेव्हा आमच्याकडे एक इनोवा गाडी होती.ज्यामध्ये मागे एक केबिनसारखे होते. पप्पा गाडी चालवत होते आणि आई शेजारी बसली होती. मागे एका सीटवर मी बसलो होतो आणि माझ्या शेजारी कामवाली बसली होती.मला कारमध्ये झोपायची सवय आहे,तर मी झोपलो आणि उठलो तेव्हा २ तास निघून गेले होते आणि माझे डोके कामवालीच्या मांड्यावर होते.

माझे डोळे उघडताच माझी माजर तिच्या बॉलकडे गेली, जे माझ्या डोक्यावर होते, मी काहीवेळ त्याकडे बघत राहिलो आणि तिने मला ते पाहताना पकडले.ती मला हसत हसत म्हणाली कि काय पाहत आहेस?मी घाबरलो आणि म्हणलो-माझी झोप आतच उडाली. ती म्हणली-खोटे बोलू नको. मागच्या ५ मिनिट पाहत आहे तुम्हाला तुम्ही कुठे पाहत आहात ते. आणि म्हणाली तुम्ही चिंता करू नका. जे पहायचे असेल सर्व दाखवेन तुम्हाला. आता तर बरोबरच राहायचे आहे काही वर्षासाठी.तर माझ्यात हिम्मत आली आणि म्हणलो-दाखव आत्ता. ती म्हणाली-आत्ता नाही. आता तुमचे आई वडील आहेत पुढे बसले आहेत. आवाज ऐकतील.मी म्हणालो-आवाज येणार नाही कारण केबिन साउंड प्रूफ आहे आणि मग मी माझे हात तिच्या बॉलवर ठेवले आणि दाबू लागलो.

पाच मिनिटे दाबल्यावर मी तिला मांडीवर बसवले आणि तिला फ्रेंच कीस करू लागलो आणि अशा रीतीने पूर्ण प्रवास तिला कीस करत आणि बॉल दाबत निघून गेला. मग आम्ही इंदोरला पोचलो. रात्र खूप झाली होती,म्हणून आम्ही तिथे पोचून हॉटेलवर दोन रूम बुक केले. फेस्टिवलचे दिवस होते,त्यामुळे आम्हाला साधे रूम नाही मिळाले.आम्हाला हनिमून स्वीट मिळाले. एका रुममध्ये आई पप्पा आणि दुसऱ्या रुममध्ये मी आणि कामवाली पोचलो. आधी आम्ही फ्रेश झालो आणि आईने जेवण ऑर्डर केले, तर जेवण आपोआप रुममध्ये आले. आम्ही जेवण करायला सुरुवात केली आणि मी पलककडे पहिले आणि तिच्याकडे झेपावलो. मी तिचे कपडे तिच्या बॉलच्या वरच्या भागातून फाडले आणि तिच्या बॉलवर आईसक्रीम लावली. मग मी तिचे बॉल एका कुत्र्यासारखे चाटू लागलो. ती काही समजू शकली नाही आणि काही वेळाने ती गरम झाली आणि मी तिचे आणि माझे कपडे काढून टाकले.

आम्ही ओरल सेक्स करू लागलो. मी तिला उचलले आणि बाथरूममध्ये नेले. बाथटब पाण्याने भरून तिला झोपवले.मग मी तिच्या वर चढलो आणि तिची पुच्ची चाटू लागलो. १५ मिनिटाने तिची पुच्ची ओली झाली आणि माझा लंड तयार झाला. मी माझा लंड तिच्या पुच्चीत झोरात घुसवला आणि पहिल्या ठोक्यात आम्ही दोघे ओरडलो. पण मी थांबलो नाही ठोके मारू लागलो. काही वेळाने आम्हाला दोघांना माझा येऊ लागली. ती अह्हह अह्हह ओह्ह्ह उम्म्मम्म्म आवाज करू लागली. ती म्हणत होती ठोक मला..आणि जोरात ठोक ..फाडून टाक माझी पुच्ची. माजा जोश वाढला आणि मी जोरात ठोकू लागलो. ३० मिनिटाने आम्ही एकत्र पाणी सोडले. मी तिच्या पुच्चीतच पाणी सोडले. ती घाबरली आणि म्हणाली चुकीचे केलेस तू. मग मी तिला समजावले, कि सकाळ होताच मी तुला आईपिल घेऊन देतो,त्यामुळे तू प्रेग्नंट होणार नाहीस.मग मी तिला उचलले आणि बेडवर झोपवले आणि मी तिच्यावर झोपलो. सकाळी उठून मी मेडिकलला गेलो आणि पिल्स आणली. मी जास्त पिल्स घेतली भविष्यासाठी..

मग दुसऱ्या दिवशी आम्ही आमच्या घरात शिफ्ट जालो, फक्त २ बीएचके चे घर होते. पलकला वेगळी रूम दिली नव्हती.ती माझ्या रुममध्ये जमिनीवर झोपायची. माझा रूम आईपप्पांच्या रूमला लागून होता. त्यामुळे मी जास्त काही करू शकत नव्हतो. पण मी रोज तिच्या बॉलमधून दुध प्यायचो आणि ती मला शांत करायला माझा लंड चोकायची. कधी कधी मी तिची पुच्ची पण चाटायचो. एक दिवस माझ्या आई वडलांना लग्नासाठी बाहेर जायचे होते. माझ्या शाळेमुळे मी आणि पलक घरीच थांबलो. आम्ही दोघे खुश होतो. त्याच रात्री आई वडलांची फ्लाईट होती आणि ते निघून गेले.मी पण खूप दमलो होतो म्हणून मी पलकला म्हणालो जेव्हा मी शाळेतून येईन तेव्हा तू अंघोळ करून साडी घालून तयार राहा.१ महिना जोपर्यंत आईबाबा येत नाहीत तोपर्यंत तू माझी बायको बनून राहशील. मी तिचे बॉल उघडून त्यावर डोके ठेऊन झोपलो.दुसऱ्या दिवशी उठून शाळेला गेलो आणि घरी येऊन दोरबेल वाजवली,आणि तिने दरवाजा उघडला.

ती माझ्या समोर साडी मध्ये उभी होती आणि असे वाटत होते कि तो जणू लग्नाचा पहिला दिवस आहे. मी जसा घरत घुसलो,मी दरवाजा लोक केला आणि सगळ्या खिडक्या बंद केल्या.जेव्हा सर्व बंद करून मी परत आलो, तेव्हा ती टेबल वर बसली होती. मी तिच्या जवळ गेलो आणि जवळच्या खुर्चीवर बसलो.मग मी तिला माझ्या जवळच्या खुर्चीवर ओढले आणि तिला कीस करू लागलो. मी हळूहळू तिची साडी उघडली, ती पण माझे कपडे काढू लागली. आम्ह्ही दोघे नागडे झालो आणि मी तिचे बॉल चोकू लागलो. १५ मिनिट चोकल्यावर ती गरम झाली आणि तिने माझा लंड तिच्या तोंडात घेतला आणि चोकू लागली. २० मिनिट चोकल्यावर, मी पाणी सोडले आणि तिच्या तोंडात सोडले. ती खूप कामुक होती. तिने माझे सर्व पाणी पिले आणि माझा लंड तिच्या ओठात दाबू लागली आणि त्याला चोकून चोकून पूर्ण स्वच्छ केले.मग मि माझे तोंड तिच्या पुच्चीला लावले आणि चाटू लागलो.तिने माझा लंड दाबायला सुरुवात केली. ती ओरडत होती आणि पाय आपटत होती आणि तिचे कामुक आवाज माजा जोश वाढवत होते. मजा लंड पुन्हा उभा झाला आणि १० मिनिटात मी तयार झालो.

मग मी तिला उचलले आणि खुर्चीवर बसवले.आणि तिला कीस करत माझा लंड तिच्या पुच्चीत टाकला. मी जोरात शोट मारू लागलो,आणि काही वेळाने स्पीड वाढवली,ती खुर्चीवरून खाली पडली. मी चालूच राहिलो. ती मस्तीत होती आणि अह्छ्ह उम्म्म्मम येस्स्स्सस ओह्ह्ह्ह करत होती आणि तिचे आवाज सगळीकडे पसरत होते. काही वेळ ठोकल्यावर मी वीर्य सोडणार होतो,तर मी विचारले आतच सोडू का?तर ती म्हणाली मी पण सोडणार आहे,दोघे एकत्र आत सोडू आणि आम्ही दोघे जोरात अह्हह ओह्ह्ह्ह ओरडू लागलो.मग आम्ही एकत्र पाणी सोडले. मग आम्ही उठलो आणि सोफ्यावर बसलो आणि तिच्या साडीत दोघे गुंडाळून झोपलो. आमची झोप ८ वाजता उघडली आणि मी तिला डेटवर घेऊन गेलो आणि आम्ही पूर्ण महिना खूप मस्ती केली आणि एकमेकांना खूप जवले.

तर मित्रानो तुम्हाला माझी गोष्ट कशी वाटली.. तुमचे मत जरूर द्या.आता मी ग्वालियर मध्ये एकटा राहतो आणि सेक्सच्या अनुभव करायची वाट पाहतो. जर कोणी सेक्सी आंटी, भाभी आणि मुलगी चांगला लंड हवा असेल आपली तहान भागवायला तर मला कमेंट अवश्य करा.मी वाट पाहत आहे….

You cannot copy content of this page