कासीमने आईची जवानी लुटली

हेलो मित्रानो माझी आई एक उर्दू टीचर आहे आणि तिचा जास्त करून वेळ घरची कामे करण्यात आणि शाळे मध्ये जात असतो. आणि तिच्या शरीरा चे म्हणायचे तर तिचे शरीर खूप मस्त होते, तिचे लिप्स म्हणजे रसाळ द्राक्षे, टाईट ३६ चे बुब्स आणि गांड तर अशी कि जनु संगमरवर मध्ये कोरली आहे कि काय असे वाटत होते. तिला लग्न आणि अशा कार्यक्रमा मध्ये जाण्याची खूप हौस होती आणि आमच्या नाते वाईक मध्ये लग्नाची कामे तिच स्वतः सांभाळत असते.

ही घटना त्या वेळची आहे जेव्हा माझ्या आई ला तिच्या भतीजी च्या लग्ना मध्ये बिलासपुर जायचे होते, कारण पप्पा जास्त कडून बाहेर राहत होते आणि मी पण त्यांच्या पासून दूर होस्टेल मध्ये राहत होतो. आता मम्मी त्या लग्न मध्ये जाण्या साठी खूप उतावली झाली होती आणि तिने कसे तरी करून माझ्या पप्पा ना त्या लग्ना मध्ये जाण्यासाठी मनवून घेतले होते. मग आई कशी तरी बिलासपुर मध्ये पोचली आणि मग ती लग्नाच्या कामा मध्ये लागली.

आता सर्व काही चांगले चालू होते आणि तेव्हा आई पण खूप खुश होती तेव्हा तिची कासीम वर नजर पडली नव्हती. कासीम २७ वर्षे वयाचा एक जवान मुलगा होता आणि तो पण लग्ना मध्ये मुलां च्या लोकां कडून आला होता. आता कासीम तर आईला पाहून तिच्या वर फिदा झाला होता, म्हणतात ना कि प्रेमा मध्ये वय पहिले जात नाही. त्याचे वय २७ वर्षे होते आणि माझ्या आई चे वय ३८ वर्षे होते. आता तो कासीम माझ्या आई बरोबर बोलायचे बहाणे शोधू लागला होता आणि त्याचे हे स्वप्न पूर्ण पण झाले होते. जेव्हा आई पाहुण्यांना नसता देत होती. मग कासीम पण आई च्या जवळ गेला आणि चहा घेण्याचे कारण करून आई ची मस्त जवानी पाहू लागला होता. आई पण त्या दिवशी खूप मस्त दीसत होती, आणि डीप सूट मुळे तिचे क्लीवेज पण स्वच्छ दिसत होते.

आता कासीम च्या मना मध्ये काही तरी चालू झाले होते. मग तो कसा तरी शुद्धी वर आला आणि मग तो मम्मी कडे चहा घेण्य साठी त्याने त्याचा हात पुढे वाढवला. बहुतेक त्या मध्ये पण त्याची काही तरी चाल होती आणि मग त्याने तो चहा त्याच्या वर ती पाडून घेतला. आता आई पण हे सर्व पाहून शोक झाली होती आणि मग ती पतकन त्याचा हात पाहू लागली आणि मग त्याच्या हाता वर तिच्या ओठाने फुक मारु लागली.

बहुतेक कासीम ला तर या मध्ये पण स्वर्ग दिसू लागला होता आणि त्याचा पण लंड टाईट झाला होता. बहुतेक त्याचे पण प्रेम आता काही जास्त चढू लागले होते. मग आईने त्याचे हात सोडले आणि तो कसे तरी करून बाथ रूम मध्ये पळाला आणि तो आई चे हात आणि तिच्या कोमल हाता च्या अहसास आठवून मुठ मारू लागला आणि तो मजा करू लागला. मग त्याने पूर्ण रात्र त्याच्या डोळ्या समोर तिचे शरीर पहिले आणि कसे तरी रात्र घालवली आणि मग त्याच्या कामुक डोळ्यांनी तो आई ला शोधु लागला.

आता बहुतेक देवा ला पण हेच पाहीजे होते आणि आई ला काही सामान घेण्या साठी मार्केट मध्ये जायचे होते. आता तो पण याच गोष्टी ची वाट पाहत होता तर तो आई ला म्हणाला कि तो आपण मार्केट मध्ये जातो आहे. आता आई च्या मनात तरी काही पण नव्हते आणि ती तयार झली होती.

असे तर कासीम श्रीमंत घराचा होता आणि नेहमी खूप महाग गाडी वापरत होता, पन तो त्या दिवशी जाणून बुजून बाईक घेऊन गेला आणि आई पण त्याच्या बरोबर जाऊन बसली होती. आता कासीम ला पण अशा संधी ची वाट होती आणि तो आई च्या बॉल चे मजे घेण्या साठी जाणून बुजून ब्रेक मारू लागला होता. आता पूर्ण दिवस आई च्या बरोबर फिरून आता आई पण त्याला खूप चांगले ओळखू लागली होती आणि आता ती त्याच्या बरोबर चेष्टा मस्करी करू लागली होती आणि आता त्यांची मैत्री काही जास्त पुढे वाढली होती.

आता लग्न झाल्या वर त्या दोघांनी फोन वर बोलणे चालू करून टाकले होते. आता बहुतेक आई पण त्याला पसंत करू लागली होती, पण तिला पप्पा ची थोडी भीती वाटत होती आणि ती काही करत नव्हती आणि आपल्या घरा ची इज्जत वाचविण्य साठी कि लोक काय विचार करतील. आणि म्हणून तिने कासीम बरोबर बोलणे कमी करून टाकले. पण माझे पप्पा आई पासून दूर राहत होते आणि त्यामुळे तिच्या मनात पण आता त्याच्या सठी काही विचार येऊ लागले होते आणि ती पण काय करणार प्रेम करण्याची भूक पण तिच्या आत मध्ये होती.

मग या गोष्टी ला ६-७ महिने निघून गेले आणि आता आई दर रोज कासीम बरोबर बोलायचा विचार करीत होती. मग एक दिवस तिने खूप विचार करून कासीम ला फोन लावून टाकला आणि ती आता कासीम पासून किती वेळ दूर राहू शकणार होती? तेव्हा कासीम दिल्ली मध्ये होता आणि त्याने आईला तिथे यायला सांगितले. आता आई पण पप्पा बरोबर बहाणा करून कसे तरी तिकडे पोचली. आता कासीम पण केव्हा पासून या दिवसाची वाट पाहत होता आणि आई आल्या मुळे तो तर खूप खुश झाला होता.

Marathi Zavazavi  चुलत बहिणी बरोबर मुख मैथुन

आता आईला घेण्या साठी तो स्वतः स्टेशन मध्ये आला आणि तिने आई साठी दिल्ली च्या एक मोठ्या हॉटेल मध्ये रूम बुक करून ठेवला होता. मग त्याने आई ला स्टेशन वरून बरोबर घेतले आणि ते लोक काही वेळा फिरायला गेले आणि मग तो संध्या काळी आई ला हॉटेल मध्ये घेऊन आला आणि मग तिला हॉटेल मध्ये सोडून जायचे नाटक करू लागला होता, पण आई ने त्याला काही तरी सांगून तिच्या कडे थांबवले आणि बहुतेक आई ला पण आता सेक्स चा ताप भरला होता. आणि मग कासीम ने पण असेच केले आणि तो करणार पण का बरे नाही? तो याच दिवसाची केव्हा पासून वाट पाहत बसला होता. मग आता आई पण रात्री झोपायची तयारी करू लागली आणि मग कपडे चेंज करून ती बाथ रूम मध्ये गेली आणि मग ती कासीम ला पण कपडे चेंज करायला सांगू लागली.

आणि मग काही वेळ झाला आणि मग ती तिचे कपडे बदलून बाथ रूम मधून बाहेर आली आणि मग तेव्हा तिने पिंक कलर ची नाईटी घातली होती आणि तेव्हा तर कासीम तिला पाहत राहिला, बहुतेक त्याचा लंड एकदम ताठला होता. आता त्याला डोळ्या समोर आई चे मोठे मोठे बुब्स दिसू लागले होते आणि त्याचा लंड पण खूप टाईट झाला होता.

मग आई ने त्याला परत एक वेळा कपडे चेंज करायला सांगितले, पण तो आता तिला सोडून कोठे पण जाणार नव्हता. मग तो म्हणाला कि मी नंतर करून घेतो आणि मग आई त्याच्या बरोबर बेड वर येऊन बसली. आणि मग काही वेळ इकडे तिकडे चे बोलून आई ची नजर त्याच्या उभ्या लंडा वर गेली होती.

आता त्याचा लवडा एकदम ताठला होता आणि तो साप सारखा उभा झाला होता. आणि तो त्याची पेंट फाडून बाहेर निघणार होता. आणि हे सर्व पाहून मम्मी जोश मध्ये आली होती, आणि येणार पण का बरे नाही कारण ती पण खूप दिवसांनी भुकेली होती. मग तेव्हा कासीम थोडा लाजत होता आणि मग तिने बोलणे चालू करायचे ठरवले आणि मग ती बोलू लागली.

ती : तुझी कोणी गर्ल फ्रेंड नाही आहे का?

तो : नाही.

ती : खरे का?

तो : हो, कारण मला आज पर्यंत तुमच्या सारखी सुंदर मिळाली नाही आहे जिला मी गर्ल फ्रेंड बनवू शकणार होतो.

ती : मी इतकी पण काही सुंदर नाही आहे आणि सांग मला मी कुठे सुंदर दिसते आहे. तुला माझ्या मध्ये काय बरे आवडते आहे?

तो : थोडा लाजत लाजत तिच्या बुब्स कडे इशारा करून टाकतो.

आता ती पण थोडी लाजून घेते आणि मग मादक नजरेने त्याच्या कडे पाहू लागते. आता बहुतेक त्याला पण या घडी ची वाट होती आणि मग तो आई च्या खूप जवळ येतो आणि म्हणतो कि कदाचित मी तुमचा पती असतो तर तुम्हाला राणी बनवून ठेवले असते. आता आई पण थोडी लाजते आणि त्याला म्हणते कि ठीक आहे बनवून टाका ना, तुम्हाला कोणी नाही म्हणाले आहे का? आणि मग तर काय होते? आता तर त्याला जे पाहिजे होते ते समोरून मिळाले होते.

आता त्याच्या हाताने काम चालू करून टाकले होते आणि त्याने त्याचे ओठ आई च्या रसाळ ओठाला लावून टाकले होते आणि मग तो तिचा ज्यूस पिऊ लागला होता आणि मग त्याच्या दोन्ही हातांनी तो आई चे मोठे मोठे बुब्स दाबू लागला होता आणि आता बहुतेक तिला पण आता खूप मजा येऊ लागली होती. आता तिचे पण श्वास पण खूप जोरने चालू झाले होते आणि ती पण त्याला खूप साथ देऊ लागली होती.

मग काही वेळ आई चे ओठ चोकून त्याने आई ची नाईटी काढून बाजूला केली.

मग तो तीला बिलगला आणि तिला सतत कीस करू लागला. एक तहानलेल्या मजनू सारखा तो तिला कीस करीत राहिला आणि तिचे बॉल पण दाबले तिने त्याला बेडवर ढकलले आणि त्याची पेंट काढून टाकली आणि चड्डी वरून लंड दाबू लागली. तिने चड्डी काढून टाकली आणि लंड कुरवाळू लागली. त्याचा लंड ६ इंच लांब आणि २ इंच जाड होता.

काही वेळ लंड दाबून ती त्याच्या वर चढली आणि त्याचे ओठ चोकू लागली.

पृष्ठे: 1 2