खोलीच्या छिद्राची कमाल

आम्ही राहायला चाळीत होतो. लागून लागून घरे असल्याने घराच्या भिंती सामायीक होत्या. माझे घर पण त्याला अपवाद नव्हते. आमच्या घरी मी आणि माझे वडील दोघेच राहायचो. वडील सकाळी कामाला गेले की रात्री कधीतरी उशिरा परतायचे. मी सकाळी लवकर कॉलेज ला गेलो कि दुपारीच येत असे. मग घरी निवांत टीव्ही किंवा अभ्यास असे माझे चालू असे.

आमच्या शेजारी दोनच दिवस आधी एक कुटुंब आले होते. नवरा बायको दोघेच होते ते. तिचे नाव प्रिया होते आणि त्याचे नाव महेश होते. तो माझ्या वडिलांच्या कंपनी मधेच काम करायचा. प्रिया घरीच असायची. आमची ओळख लगेचच झाली कारण तिचा नवरा आणि माझे वडील एकेच ठिकाणी काम करायचे.

प्रिया चे वय साधारण तीस असावे. दिसायला ती तशी खूपच छान होती. तिचे आणि महेश चे लव्ह मॅरेज होते. सुरवातीचे सुगीचे दिवस ओसरले होते आणि त्यांना सत्यता काय आहे ते समजली होती. कदाचित त्याचमुळे त्यांच्यात वारंवार भांडणे होत होती.

माझ्या आणि त्यांच्या घरात एक लाकडी भिंत होती त्यातून मला ते काय बोलतात ते सगळे स्पष्ट ऐकू येत होते. कधी कधी मला प्रिया बद्दल खूप वाईट वाटत होते कि हिच्या सारख्या बाई ने कसे काय त्याच्याशी लग्न केले असेल. पण शेवटी जे आहे ते समोर दिसत होतेच.

दिवस जातील तसे प्रिया माझ्याशी अधिक चांगल्या पद्धतीने बोलू लागली होती. त्यांच्यात कशामुळे भांडणे होतात इत्यादी खूप गोष्टी मला समजल्या होत्या. प्रिया दिसायला चांगली होतीच पण तिची फिगर पण अगदी कडक होती. गव्हाळ वर्णाची प्रिया नेहमी साडी घालत असे. शीशीडीत बांधा असल्याने तिची साडी नेहमीच तिच्या अंगाला घट्ट बसलेली असायची आणि त्यातून तिचे उरोज अगदी उठून दिसायचे. मला काहीही करून तिच्याशी बोलायचे असल्याचे. मी तिला बघण्याचे कारण शोधत असे.

एकदा मला एक कल्पना सुचली. मी आमच्या घरातील लाकडी भिंतीला एक छोटे छिद्र केले. आणि ते कागदाने झाकून टाकले जेणे करून कोणाला काही शंका येणार नाही. कॉलेज मधून त्या दिवशी मी परतलो आणि मी हळूच तो कागद बाजूला केला. समोर जे दिसले ते बघून मी वावरलो. दुपारची वेळ होती आणि प्रिया जमिनीवरच अंथरूण टाकून झोपली होती.

ती झोपल्यावर तिच्या छातीची वर खाली होणारी अवस्था बघून माझा सोटा उभा राहिला. तिचा पदर बाजूला पडला होता. ती गाढ झोपेत असेल कदाचित. लांबून पण मी तिच्या छातीची फट स्पष्ट बघू शकत होतो. थोड्याच वेळात तिची हालचाल झाली. तिच्या पायाला काही तरी खाजवले आणि तिने तिची साडी झोपेतच वर घेतली.

Marathi Zavazavi  मित्राच्या मावशीला जवले

तिची साडी तिच्या मांडीवर आली तिच्या मांड्या उघड्या पडल्या. इकडे माझी अवस्था आणखीन बिकट झाली. मी माझ्या चड्डीत हात घातला आणि माझा सोटा हलवू लागलो. जवळपास अर्धा तास ती झोपली होती आणि मी माझा सोटा तीन वेळा गाळला होता. ती आता उठली आणि मी लगेच कागद सारून ते छिद्र बंद केले.

दुसऱ्या दिवशी मला सुट्टी होती. वडील कामावर जाताच मी त्या छिद्राजवळ जाऊन बसलो. कागद बाजूला केला आणि बघू लागलो. आज तर कालच्या पेक्षा काही तरी चांगले बघायला मिळणार असे मला समजले. प्रिया अंघोळीची तयारी करत होती. घर लहान असल्याने एकाच रूम मध्ये उघडे न्हाणीघर होते सगळ्यांचे.

तिने टॉवेल बाजूला ठेवला आणि तिची साडी तिने फेडायला सुरवात केली. तिचा एकेक साडीचा फेर जसा बाजूला होत होता तसा माझा सोटा हळू हळू कडक होत होता. साडी फेडल्यावर तिने तिच्या ब्लाउज ची बटणे सोडायला घेतली. एका मिनिटात तिने तिचे ब्लाऊज काढून टाकले आणि तिचे गोळे बाहेर आले. तिला अर्ध नग्न बघून माझा सोटा उड्या मारू लागला.

मला काही सुचत नव्हते. आता तिने तिचा परकर बाजूला घेतला आणि ती नागडी झाली. प्रिया माझ्यासमोर पूर्ण नागडी झाली होती. स्वप्नांतहि मी विचार केला नव्हता कि असे काही होईल. तिने दोन तांबे पाणी अंगावर घेतले आणि तिचे शरीर ओलेचिंब झाले. तिच्या स्तनांतवरून नितळणारे पाणी बघून मी कासावीस झालो.

ओलसर झालेली तिची योनी अधिकच देखणी दिसत होती. तिने साबणाची वडी घेतली आणि तिच्या अंगावर ती फिरवू लागली. अंगभर झालेला साबणाचा फेस ती तिच्या छातीवर लावून घेत होती. तिचा हात अलगद तिच्या मांड्यांमध्ये गेला. ती तिची योनी साफ करू लागली. तेवढ्या मला खोकल्याची उबळ आली आणि मी खोकलो. त्या आवाजाने ती सावध झाली. तिने अंघोळ आवरती घेतली. एव्हाना मी ते छिद्र कागदाने झाकून टाकले.

पृष्ठे: 1 2