किन्नरआई मुलगा झवाझवी कॉलेज सुट्टी

किन्नरआई मुलगा झवाझवी कॉलेज सुट्टी

हाय,

माझं नाव कपिला आहे, मी सत्तेचाळीस वर्षाची आहे, चांगली चुबी आहे मी. मी बाई माणूस नसून मी एक किन्नर आहे. तुम्हाला थोड नवल वाटत असेल, पण हे खर आहे मी एक हीजडा किन्नर आहे. मी एक किन्नर आहे हे कोणाला ही माहीत नाही आणि मी सुधा कोणाला कळू दिलं नाही. माझं आताच काही वर्षापूर्वी लग्न सुधा झाल. मी पूर्वीपासून चंगल्या घरातली आहे.

आता तुम्ही म्हणाल माझं लग्न ते पण कसं. ते आता तुम्हाला सांगते. दोन तीन वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे,
मी एक नर्स होते एका हॉस्पिटल मद्ये.
तिथे एक पेशंट होते त्यांच नाव शर्मा, लोग सगळे त्यांना शर्मा अंकल म्हणत, ते वयानी साठच्या आस पास होते.
ते फार सिर्यस होते, त्यावेळी मीच काळजी घेत होती त्यांची. एक मुलगा पण होता त्याना, रोहित नाव होत त्याचं, तो नैनीताल ला शिकायला होता. तो ही येत असे भेटायला, आता आमच्यात शर्मा अंकल, मुलगा रोहित आणि मी चांगली मैत्री झाली. असे काही दिवस जात होते आणि एकदा शर्मा अंकल नी मला प्रपोज केले. पण मी नाही म्हणत होते कारण मी एक स्त्री नसून मी एक किन्नर होते.
तरी शर्मा अंकल फारच मागे लागले आणि आमच्यात एक संभाषण झाल.

शर्मा अंकल म्हणाले “अरे कपिला, काय प्रोब्लेम आहे तुला माझ्या बरोबर लग्न करायला?”

मी म्हणाले “आहों पण लोक काय म्हणतील आणि तुमचा मुलगा”

शर्मा अंकल म्हणाले “अरे कपिला, काय प्रोब्लेम आहे तुला माझ्या बरोबर लग्न करायला? माझा मुलगा का? अग तू चिंता करू नको तो समंजस आहे आणि मॉडर्न विचाराचा आहे, त्यात त्याला माहित आहे की मला तू आवडतेस, त्याने सुधा होकार दिला आहे”

मी म्हणाले “एक सांगू”

शर्मा अंकल म्हणाले “एक काय दोन सांग”

मी म्हणाले “कोणाला सांगणार नाही ना?”

शर्मा अंकल म्हणाले “नाही सांगणार”

मी म्हणाले “प्रॉमिस”

शर्मा अंकल म्हणाले “हो प्रॉमिस अगदी जीव गेला तरी कोणाला सांगणार नाही”

मी म्हणाले “अहो अस अभद्र बोलू नका तुम्ही चांगले ठणठणीत आहात”

शर्मा अंकल म्हणाले “बर सांग”

मी म्हणाले “मी एक सत्य सांगणार आहे, बाकी पुढचं तुम्ही बघा”

शर्मा अंकल म्हणाले “सांग सत्य ऐकिन मी”

मी म्हणाले “तुम्ही माझ्या कडे एका स्त्री नजरेतून बघत आहात पण मी एक स्त्री नसून एक किन्नर आहे”

हे ऐकून शर्मा अंकल थोडे गप्पा झाले आणि म्हणाले
“मी तुझ्या वर प्रेम करत आहे तो कोण आहे त्यावर नाही, आणि तू किन्नर असल्याचा काहीही परिणाम होणार नाही, समाजासाठी आपण एक पती पत्नी असू, आणि तू इतकी सुंदर आहेस की कोणाला ही हे सत्य पटणार नाही, ते काही नाही आपण लग्न करू”

काही दिवसात शर्मा अंकल डिस्चार्ज झाले हॉस्पिटल मधून, रोहित सुधा आला आणि त्यांच्या फामेलिशी चर्चा करून आम्ही लग्न ही केलं. हॉस्पिटल चे लोक सुधा आले आमच्या लग्नाला. त्यांनी मला परमिशन सुधा दिली नोकरी करायला. तसे शर्मा परिवार फार श्रीमंत बिझनेस मन.

तर असो, आता पुढे जाऊ.
आमचं लग्न झालं सैसार चालू झाला.

रोहित शर्माजिंचा मुलाचं येणं जाणं चालूच होत, जेव्हा सुट्टी असे तेव्हा तो नैनीताल हून येत असे. माझ्या बरोबर गप्पा मारत असे, आमची चांगली मैत्री झाली तोही मला मॉम म्हणत असे.

हो पण तो आला की आमच्या बरोबर राहत नसे, जवळच दोन गल्ल्या सोडून एक फ्लॅट होता, आमचाच होता हो, तो तिथे राहत असे आणि त्याचा अभ्यास स्टडी करत असे.

असो, आमचं लग्न झालं सैसार चालू झाला.
आमच्यात माझ्यात आणि शर्माजिंन मध्ये सेक्स पण होत होता. शर्माजी दिवसातून एकदा तरी मला झवत असत. एक सांगू वयोमाना मुळे त्यांचा लंड मात्र एव्हढा सक्रिय नसे, पण या रोजच्या झवाझवी मुळे मी मात्र उपाशी होते कारण मला मजबूत लंड हवा होता.

एकदा असे झाले आमच्या घरात पार्टी होती भरपूर लोक आले मित्र परिवार, काही गोसीप क्विन पण आल्या. त्यात काही लोक घरी निघून गेले पण काही रात्री पित बसले होते.

मी ही म्हणाले “मी थोडी थकली आहे जाते झोपायला”
शर्मा जी म्हणाले “हो जा की उगाच तुला त्रास नको”

पण मला काही झोप येत नव्हती. विचार केला बघू हे काय गप्पा मरतात म्हणून मी थोडी आडोश्याला उभी राहिली.

आता घरात फक्त दोन तीन मित्र होते.
एक म्हणाला “अरे शर्मा मला तुझा हेवा वाटतो या वयात सुधा तू सुंदर स्त्री पटवली आणि विवाह केला”

दुसरा म्हणाला “अरे काय बोलतोस, तुला तर माहीत आहे शर्मा सर, एकदा बाई दिसली की तिला पटवणारच विसरलास का तू, शाळेत टीचर, कॉलेज मधली टीचर, बायको ची मैत्रीण, ऑफिस मधली सेक्रेटरी आणि आपण बँककोक ला गेलो होतो त्यावेळी तर एक ट्रान्स जेंडर, अरे शर्मा जीन वर कामदेव प्रस्सन आहे”

शर्मा जी म्हणाले “अरे बसका मित्रानो”

एक म्हणाला “ते जाऊदे शर्मा, एक सांग तुझी सेक्रेटरी आहे का अजून, चालू आहे का तिच्याबरोबर”

शर्मायांनीही इकडे तिकडे बघितल आणि म्हणाले
“हो चालू आहे”

मित्र म्हणाला “अरे आता बस, बाहेर शक्ती घालऊ नको, आता घरात एव्हडी सुंदर स्त्री आहे”

दुसरा मित्र म्हणाला “आणि कापला वहिनींना समजल तर”

शर्माजी म्हणाले “समजल तर समजल मी नाही पर्वा करत मी आहे असा आहे”

मित्र म्हणाला “अरे पण”

शार्माजी म्हणाले “पण बिण काही नाही, माझ्यात आणि सेक्रेटरी मद्ये कोणी येणार नाही, जे आहे ते चालूच राहणार”

मित्र म्हणाला “तू आहेस ना एक नंबर चा थरकी आहे, तू नाही सुधारणार”

हे सगळ मी लपून ऐकत होते.

थोड्याच वेळात सगळे आपल्या घरी निघून गेले.

शर्मा जी बेडरूम मध्ये आले, मी झोपेचं नाटक केलं, माझी साडी वर केली आणि आपला लंड घूसउ लागले. शेवटी लंड माझ्या गांडीत ठेऊन ते झोपी गेले.

पण आज मात्र मला समजल की भोळे दिसणारे शर्मा जी एकदम चालू डांबिस होते.

असेच काही दिवस गेले आणि एकदा रोहित आला पाच सहा दिवसांच्या सुट्टीसाठी. त्यातच शर्माजी आठ दिवसासाठी ऑफिस मीटिंग साठी बाहेर जाणार होते.
आणि मला माहित होत की ते सेक्रेटरी बरोबर जाणार म्हणजे मजाच करणार.

सकाळ ची वेळ होती ती.
त्याने सामान ठेवले, शर्माजी ऑफिस साठी घाईत होते.
दोघांची भेट झाली.

शर्माजी म्हणाले “अरे तू आलास, पण आता मी नाही,
मी जात आहे बिझनेस मीटिंग साठी आठवडा भर बाहेर
बघू आलो तर भेटू आपण”
असे म्हणून मला हात दाखुन सामान गाडीत ठेऊन निघून गेले.

मी वर माझ्या खोलीत होती, रोहित माझ्या खोलीत आला
आणि नेहमी प्रमाणे मला मिठी मारली, पण या वेळी
त्याची मिठी वेगळी होती, नेहमी पेक्षा जास्त वेळ मला मिठीत घेतलं आणि माझ्या गालाच चुंबन घेऊन म्हणाला
“कशी आहेस मॉम”

मी ही त्याला म्हणाले “मी बरी आहे बेटा”

आमचे दोन एक दिवस असेच गेले, या दोन दिवसात माझं जाणं येणं होत होत रोहित च्या फ्लॅट वर. तस तर मला शर्माजिंनी सांगीतल होत की रोहित ची काळजी घे काय हवं नको ते बघ.

पण या दोन दिवसात मला एक गोष्ट जाणवली रूम साफ करायची तेव्हा इंटरनेट वर काही व्हिडीओ असायचे किन्नर सेक्स चे. ते बघून मला थोडी काळजी वाटू लागली.
आज तिसरा दिवस होता, आज मी ठरवल मी बोलेन त्याच्या शी. हा विचार करून मी संध्याकाळी सातच्या सुमारास त्याच्या घरी गेली, पाउस तर पडत होता मी छत्री घेतली होती, तरी सुधा थोडी भिजली होती. त्याचा फ्लॅट पण आलिशान होता. चांगलीच प्रायव्हसी होती.
मी नेल वाजवली, त्याने दरवाजा उघडला मी आत आले तो मात्र त्याच्या रूम मध्ये गेला.

मी म्हटल “रोहित, थोडा चहा घेणार का”
रोहित म्हणाला “हो मॉम घेईन”
आणि तो त्याच्या रूम मध्ये गेला. मी चहा चे दोन कप घेऊन रूम नॉक् न करता त्याच्या रूम मध्ये गेली. माझं लक्ष गेलं इंटरनेट वर व्हिडिओ चालू होता, एक माणूस किंनर ला झवत होता. रोहित चे लक्ष माझ्या कडे गेल
तो थोडा चकित होऊन रागावला म्हणाला “मॉम अशी कशी आली तू, रूम तर नॉक् करायची”

मी म्हणाले “सॉरी बेटा, मी विसरले”
आम्ही थोडे गप्प झालो, तो मान घाली घालून डोक्याला हाथ लाऊन बसला होता.

मी म्हणाले “पाहिले तू चहा घे”
रोहित म्हणाला “मॉम शिट यार”
मी म्हणाले “अरे काळजी करू नको, तू पाहिले चहा घे मी आलेच”

मी बाहेर गेले खात्री करून घेतली दरवाजे किडक्या बंद आहेत का, मी काही लाईट सुधा बंद केले आणि रोहितच्या रूम मध्ये आले, आणि म्हणाले “रोहित, या रूम चा लाईट बंद करू का” रोहित काहीच बोलला नाही. मी लाईट बंद केला.

मी म्हणाले “रोहित एक विचारू? तुला काही टेन्शन आहे का?”
रोहित म्हणाला “मॉम नाही, माला कसल ही टेन्शन नाही”
मी म्हणाले “अरे मग हे असे किन्नर चे व्हिडिओ का बघतो, मला थोडी काळजी वाटते”
रोहित म्हणाला “काळजी कसली”
मी म्हणाले “अरे तुला अस वाटतं का की तू ही”
रोहित म्हणाला “ohh नाहीं”
मी म्हणाले “मग का बघतो? अरे काळजी करू नको, मी तुझी खरी मॉम नसली तरी मी तुला मॉम सारखीच आहे”

रोहित म्हणाला “मी तर तुला मॉम मानतोच”
मी म्हणाले “बर, जसा तू माला तुझी मॉम मानतो हे मला माहीत आहे, काही संकोच करू नको तू मला मैत्रीण मानली तरी चालेल”

मी त्याचा हाथ पकडला, चल माझ्या बरोबर आणि त्याला बाथरूम मध्ये घेऊन आले. लाईट च्या मंद प्रकाश होता.
मी त्याला म्हटल “रोहित थांब” मी त्याचा टीशर्ट काढला आणि पँट खाली घेतली, तो थोडा लाजेने शरमला.

मी म्हणाले “अरे मी फक्त बघत आहे”
त्याचा लवडा हातात घेतला आणि हलउ लागले, माझ्या हाताचा स्पर्श होताच त्याला लवडा भाला मोठा झाला.

आता मी त्याचा लवडा हावत होते आणि आम्ही दोघे एक एकमेकांना बघत होतो. मी त्याला म्हणल “तुला एक सिक्रेट सांगते, किन्नर काय असतात, अरे मीच किन्नर आहे” असे बोलून मी त्याचा हाथ घेतला आणि माझ्या साडी मध्ये घुसवला, मग मीच माझी साडी वर केली आणि त्याला माझा छोटा लंड दाखवला. हे बघ किन्नर असतात ना त्यांचा असा असतो आणि आम्हाला स्तन असतात, मी साडीचा पदर काढला आणि त्यावेळी माझे स्तन ब्लाउज मधून बाहेर डोकाऊ पाहत होती.

त्याच क्षणी त्याला रहावलं नाही आणि त्याने माझ चुंबन घेतलं. आता त्यात मी ही वाहून गेली, आमचं ओठ एकमेकांना भिडत होते, जीभ एकमेकांत घुसत होती.
थोडा वेळ तसाच गेला, मी ही माझी साडी बाहेर भिरकावून दिली आणि पूर्ण नागडी झाली, खाली बसली थोडा वेळ त्याचा लवडा चोखला. मग शॉवर चालू केला, त्याच्या लावड्याला पचपचीत साबण लावला, पाठमोरी उभी राहिली ढुंगण त्याच्याकडे सकऊन आणि म्हणाली “रोहित, घाल तुझा सोटा माझ्या ढुंगणात” रोहित ने त्याचा लंड माझ्या ढुंगणात घातला पण दोनदा निसटला आणि बाहेर आला.

मी म्हणाले “थांब जरा”
मग मी ही माझ्या ढुंगणात साबणाच पाणी सोडलं त्यामुळे माझीही ढुंगण थोड पीच पीचीत झाल.
मी म्हणाले “हो आता घाल माझ्या ढुंगणात”
रोहित “मॉम, पण तुला त्रास नाही होणार ना”
मी म्हणाले “रोहित, तू काही काळजी आणि विचार करू नको, घाल आता माझ्या ढुंगणात”
मी म्हणाले “एक काम कर”
रोहित म्हणाला “काय”
मी म्हणाले “रोहित, तुझा लंडाचा पुढचा शेंड्याला माझ्या ढुंगणाच्या भोकावर ठेव, बाकी मी करते, आणि जेव्हा इशारा करेन त्यावेळी जोरदार झटका दे”

रोहित ने तेच केल लंडाचा पुढचा शेंडा माझ्या ढुंगणाच्या भोकावर ठेवला, मी हलकीशी हालचाल करून त्याला आत सरकवला आणि एक हुंकार केला, रोहितने लगेच एक जोरदार झटका दिला आणि त्यामुळे त्याचा लंड अर्धा माझ्या ढुंगणात सरकला. मी माझं ढुंगण आवळून घेतल आणि झटके देण्याचा इशारा केला.

आता मात्र तो ही ट्रेन झाला होता, जोरदार ढुंगण झवत होता. मी म्हणाले “रोहित, आज मी तुझी मॉम नाही आज पासून मी तुझी गरलफ्रेंड आहे, तू मला कपिला म्हणत जा”
रोहित एकीकडे माझं ढुंगण झवत होता. झवता झवता म्हणाला “हो, पण मी तुला मॉमच म्हणणार, मॉम म्हणून झवण्यात जी मजा आहे ती कपिला नावात नाही”

मी एककिकडे माझं ढुंगण हलवत होती आणि तो ही लंड हलवत होता आणि झटके देत होता.

मी म्हणाले “होह, स्मार्ट आहेस तू, म्हणजे तुला मिल्फ मजा घ्ययची आहे तर”
रोहित म्हणाला “होय मॉम, मिल्फ मजा”
आमच्यात झवाझवी चालू होती चांगली, झवत झवत रोहित म्हणाला “मॉम, एक सिक्रेट सांगू”
मी म्हणाले “काय रे सिक्रेट”
रोहित म्हणाला “मॉम माला तू पूर्वीपासून आवडत होतीस जेव्हा पासून मी तुला हॉस्पिटल मध्ये बघितल”
मी म्हणाले “बर हो का, मग पुढे”
रोहित म्हणाला “मला माहित होत की तू किन्नर आहेस”
मी एक क्षण थांबले, पण त्याचे झटके चालू होते.
रोहित म्हणाला “एकदा मी घरी लवकर आलो त्यावेळी तू अंघोळ करत होती आणि मी दरवाज्याच्या फटीतून तुला बघितल त्यावेळी मला समजल की तू किन्नर आहे, आणि
तेव्हापासून तू माझ्या मनात सेक्ससाठी भरली, मी दिवस रात्र तुझ्याशी सेक्स करायचा विचार करू लागलो आणि त्यामुळे मी हे असले व्हिडिओ बघू लागलो”

मी म्हणाले “आता ते विचार आपण आमलात आणत आहोत, होऊदे आज, बेटा झव मला आपल्या किन्नरआईला झव आज, ढुंगण खोल माझं तुझ्या या मोठ्या लांडाने, देवांनी आहाला मोठे लंड घ्यायची ताकद दिली आहे, ohh Dear घुसव जोर जोरात, मार ढुंगण माझं” थोड्या वेळात रोहित म्हणाला “मॉम माझं पाणी गळणार आहे”
मी म्हणाले “बेटा घाल तुझं पाणी माझ्या ढुंगणात, भर माझं
ढुंगण तुझ्या गरमिने”

मी म्हणाले “रोहित, कस वाटत आहे, ढुंगण झावयचा आनंद घेत आहेस की नाही”

रोहित म्हणाला “मॉम, I love you, गांड मारण्यात काय मजा आहे ते आज मला समजल”
मी म्हणाले “होय रोहित बेटा, ohh आजपासून तू हा आनंद नेहमी घेशील आणि मी ही घेईन, ढुंगण झऊन घेण्यात एक वेगळी मजा आहे, हो घाल तू आता थांबू नको, I love you रोहित”

काही क्षण झटके देऊन रोहित पूर्ण माझ्यावर पडला, त्याचं गरम पानी ढुंगणाच्या आत शिरत होत.

रोहित म्हणाला “मॉम, I love you”
मी ही म्हणाले ” रोहित बेटा, I love you”

मी म्हणाले “Thank You रोहित, आज मला सुधा या मजबूत लांडाची गरज होती, या पुढे तू नेहमी मला झऊ शकतो, हो पण एक अट आहे, आपण आपली झवाझवी इथेच तुझ्या फ्लॅट वर करायची तिथे नाही”

रोहित ने सुधा मान्य केल, तो पूर्ण आठवडा आम्ही भरपूर झवाझवी केली, त्यानंतर मी अनेक वेळा रोहित कडून ढुंगण झऊन घेत होते.

अश्या प्रकारे एक किन्नरआई आणि मुलगा एकरूप झाले.

आपली,
[email protected]
[email protected]
( . )( . )

This story किन्नरआई मुलगा झवाझवी कॉलेज सुट्टी appeared first on new sex story dot com

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page