लग्नानंतर गर्लफ्रेंडला प्रेग्नंट केले

हेलो मित्रानो माझे नाव रवी आहे आणि मी मुंबई मध्ये राहतो आहे, मित्रानो मी सध्या एक इंजिनियर आहे आणि मी एका खूप चांगल्या प्रायवेट कंपनी मध्ये काम करीत आहे. मित्रानो ही एक गोष्ट म्हणजे माझी माझ्या गर्ल फ्रेंड बरोबर घडले ली एकदम खरी सेक्स घटना आहे. आणि त्या दिवशी मी तिच्या बरोबर खूप मजा केली होती आणि आता ती सर्व घटना मी एकदम सविस्तर करून तुम्हाला सांगणार आहे आणि मला पूर्ण खात्री आहे कि तुम्हला ती वाचून खूप मजा येईल. आता मी सुरुवाती ला तुम्हाला माझ्या गर्ल फ्रेंड चा थोडा परिचय करून देत आहे.

मित्रनो तिचे नाव पायल आहे आणि ती दिसायला एकदम होट आणि सेक्सी अशी आहे आणि तिची कातडी एकदम गोरी पान आहे आणि तिच्या फिगर चा आकार ३६-२८-३४ आहे आणि तिने मला तिचे फिगर एक दिवस स्वतः सांगितले होते. मित्रानो तिला जरी कोणी एक वेळा जरी पहिले तर तो तिच्या मागे एकदम वेडा होऊन जाईल अशी ती सुंदर दिसते आहे. तिचे शरीर खूप मस्त शेप मध्ये आहे आणि तिचा चेहरा एका हिरोईन सारखा आहे.

मित्रानो मी तिला आणि ती मला कोलेज च्या एकदम पहिल्या वर्ष पासून खूप प्रेम करतो आहे आणि मी तिला पहिल्या वेळी तिला पहिले होते त्या दिवसा पासून मी तिच्या साठी एकदम वेडा झालो होतो आणि ती मला खूप आवडली होती. मग हळू हळू आमच्या मध्ये बोलणे चालू झाले आणि आम्ही एक मेका बरोबर खूप वेळ घालवू लागलो. आमच्या मध्ये आता हसणे बोलणे आणि मजा करणे एक मेका ची टिंगल करणे असे खूप काही चालू झाले होते. मग आम्ही इतके पुढे गेलो कि आता आम्ही किसिंग पण करू लागलो होतो आणि अजून पण खूप काही करू लागलो होतो आपण आम्हाला अजून सेक्स करायची संधी कधी पण मिळाली नव्हती, कारण अजून आम्हाला तशी संधी मिळाली नव्हती कि आम्ही एक मेकामध्ये बुडून जातो आणि आमच्या शरीरा ला पण एक करून टाकतो आणि आमची इच्छा पूर्ण करतो आपण आम्हाला तसा चान्स कधी पण मिळाला नाही आणि त्यामुळे आमच्या दोघा च्या मनात एक तीच गोष्ट खटकत होती.

आम्ही एक मेकाच्या इतक्या जवळ असून पण काही करू शकलो नाही, पण आम्ही खूप चांगले मीत्र होतो. मग आमच्या नशिबा ने पण आम्हाला कधी साथ दिली नाही आणि तिचे शिक्षण पूर्ण होताच तिच्या आई वडिलां नी तिचे लग्न करून टाकले. मग मला तिचे खूप दुख होते आणि ती मुंबई मध्ये तिच्या पती बरोबर राहू लागली होती. मग माझे आणि तिचे कधी सामोरा समोर भेटणे झाले नाही आणि आम्ही कधी बोललो पण नाही पण आमचे कधी कधी एकमेका बरोबर मेसेज वगेरे चालू असायचे आणि मी पण तिचा मेसेज वाचून खूप खुश व्हायचो कि ती तिच्या पती बरोबर खुश आहे आणि मला काही नको आहे.

मग एक दिवस रविवर होता आणि मला घर चे काही समान घेण्या साठी बाजारा मध्ये जावे लागले आणि मग मी तिथे गेलो तर ती मला तिथे दिसली, ती एकदम एकटी तिथे आली होती आणि मला पाहून अचानक ती एकदम रडू लागली होती आणि मग मी तिच्या जवळ गेलो आणि तिला शांत करू लागलो आणि तिच्या बरोबर बोलू लागलो आणि मग मी तिला हळू हळू एका जवळ च्या हॉटेल मध्ये घेऊन गेलो.

मग तिथे जाऊन मी तिला विचारले कि काय झाले तुला? तू तुझ्या पती बरोबर खुश तरी आहेस कि नाहीस? तर ती म्हणाली कि हो आणि मग ती परत रडू लागली. मग मी लगेच समजलो कि काही ना काही तर अडचण जरूर आहे आणि मग मी तिला खूप विचारले आणि मग तिला माझी शपथ दिली कि मला काही ते खरे खरे सांग मग ती मला म्हणाली कि माझा नवरा मला खूप त्रास देतो आहे आणि आम्ही आमचे लग्न झाले तेव्हा पासून फक्त भांडत आलो आहे आणि एक वर्षे आम्ही प्रेम केले नाही तर फक्त भांडण केले आहे. तो कधी मला खुश ठेवत नाही आणि मला कोठे पण फिरायला नेत नाही आणि माझे काही पण सांगणे ऐकत नाही आहे आणि माझ्या लहन लहान गोष्टी वर खूप भांडण करतो. मी त्याच्या बरोबर खूप टेन्शन मध्ये राहाते आहे पण मी ही गोष्ट आज पर्यंत कोणाला पण सांगितली नाही आहे कारण हे सर्व ऐकून माझ्या घर च्या लोकांना खूप त्रास होईल, आणि प्लीज तू पण हे सर्व कोणाला पण सांगू नकोस तुला माझी शपथ आहे.

मित्रानो मग मी तिला समजूत काढू लागलो कि काही हरकत नाही आहे सर्व काही हळू हळू ठीक होऊन जाईल, तू अजिबात पण चिंता करू नकोस, सुरुवातीला असे सर्व काही होत असते आणि तू त्याला हळू हळू समजवायचा प्रयत्न कर आणि त्याच्या वर खूप प्रेम कर ते त्याला सर्व समजून जाईल. मला वाटते कि त्याला समजायला थोडा वेळ लागेल पण मला खात्री आहे कि सर्व चांगले झाले कि तो पण चांगला वागू लागेल आणि तुला पण खूप प्रेम करू लागेल. सर्वांच्या मनात काही गैर समजुती असतात त्या दूर केल्या पाहिजेत आणि ते तुम्ही दोघांनी एकत्र बसून केले पाहिजे.

Marathi Zavazavi  सर्कस मधील जाळ्यात ठोकले मादक सोनाला - Marathi Hot Mulgi Sambhog Katha

मित्रानो माझ्या मनात तेव्हा तिच्या साठी काही पण वाईट विचार नव्हता कारण मी तिला माझ्या मनात माझी खूप चांगली मित्र समजत होतो आणि ती कोठे पण राहील पण खुश राहील हीच माझी एक इच्छा होती आणि मी तीला खुश पाहू मागत होतो, ती मला रडताना अजिबात चांगली वाटत नव्हती म्हणून मी तिला मना पासून समजवत होतो आणि तिला दिलासा देत होतो. माझी इच्छा होती कि मी समजावल्या वर ती तिच्या पती बरोबर खूप खुश रहावी आणि मग मी देवाला तीच्या सुखी जीवना साठी खूप प्रार्थना केली.

मग मी तिला खूप वेळ समजावली आणि तिला धीर दिला आणि मग तिला तीच्या घरी पाठवून दिले आणि मग मी तिला सांगितले कि तुला काही पण अडचण असेल तर तू मला कधी पण फोन कर, मी तुझी जरूर मदत करेन आणि मग तिने माझे सर्व बोलणे ऐकले आणि मग ती निघून गेली. मित्रानो ती निघून गेल्या वर मी खूप वेळ पर्यंत तिच्या विषयी विचार करीत राहिलो. मी तिच्या दुख ने खूप दुखी झालो होतो. आणि माझी इच्छा होती कि ती खुश राहावी.

पाच दिवसांनी तिचा माझ्या फोन वर एक मेसेज आला आणि मग मी तिला फोन केला आणि मग मी तिला विचारले कि काय झाले आहे मला सांग तू कशी आहेस? मी तिला असे प्रश्न विचारले आणि मग काही वेळा शांत राहून ती मला उत्तर देऊ लागली आणि मग ती मला म्हणाली कि मी एकदम ठीक आहे आणि मग ती म्हणाली कि मला एक प्रोब्लेम आहे. मग मी म्हणालो कि काय आहे मला सांग?

तेव्हा ती म्हणाली कि मी आणि माझ्या पती ने मी गर्भवती राहावी म्हणून खूप वेळा सेक्स केले आहे कारण आता त्यांना माझ्या कडून मुल हवे आहे आणि खरे सांगू तर मला पण मुल हवे आहे पण माहित नाही कि खूप वेळा ट्राय करून पण मी प्रेग्नंट होऊ शकले नाही आहे आणि त्या करणा वरून माझा नवरा माझ्या बरोबर भांडण करीत आहे, आणि मी त्याला सांगितले तर तो डॉक्टर कडे पण मला घेऊन जात नाही आहे.

मग मी तिचे सर्व काही ऐकले आणि मग तिला एक दिवस मला भेटायला बोलवले आणि ती मी सांगितले त्या वेळी आणि त्या ठिकाणी आली आणि मग ती माझ्या बरोबर बोलता बोलता पुन्हा रडू लागली आणि मग मी तिला खूप वेळ समजावले आणि मग ती कसे तरी शांत झाली. मग मी तिला घेऊन डॉक्टर कडे गेलो आणि तिचे तिथे सर्व चेक अप करून घेतले.

मग डॉक्टर ने सांगितले कि तिचे शरीर एकदम चांगले आहे आणि ती आई बनू शकते आहे आणि तिच्या मध्ये काही पण प्रोब्लेम नाही आहे आणि याचा अर्थ सर्व प्रोब्लेम तिच्या पती मध्ये होता. मग मी पण तिला सर्व काही सांगितले आणि मग तिला म्हणालो कि हा रिपोर्ट तू तुझ्या पती ला दाखव आणि त्या मुळे तुमच्या मधले भांडण बंद होऊन जाईल आणि आता तो तुला या नन्तर कधी पण काही पण त्रास देणार नाही, पण माझ्या गर्ल फ्रेंड ने माझे सर्व काही ऐकले आणि मग ती मला म्हणाली कि तू माझी मदत करशील का प्लीज?

मग मी म्हणालो कि सांग ना मी तुझी जरूर मदत करेन, मग ती मला म्हणू लागली कि आपण जेव्हा त्या हॉटेल मध्ये भेटलो होतो तेव्हा तू मला म्हणाला होतास कि तू मला काही पण काम असेल मला मदत करशील म्हणून तर काय तू मला आई बनायला माझी मदत करशील का? प्लीज तू मला नाही म्हणू नकोस. मला तुझ्या तोंडून हो ऐकायचे आहे आणि मला अशी अशा आहे कि माझे हे काम जरूर करून देशील प्लीज.

मित्रानो तिच्या तोंडून हे सर्व ऐकून मी खूप चकित झालो होतो आणि मला ती काय बोलत आहे त्या वर अजिबात विश्वास होत नव्हता कारण मी तिच्या बरोबर असे काही करायचा विचार पण केला नव्हता. आमच्या मध्ये असले काम लग्ना आधी जरूर झाले होते पण मी आता ते काही पण करायचा विचार कधी पण केला नव्हता. अजून मला माझ्या काना वर विश्वास बसत नव्हता कि ती काय बोलते आहे.

पृष्ठे: 1 2