कॉलेजच्या मादक गर्लफ्रेंडची केली चुदाई – Marathi sex story

मी आणि राजू खूप चांगले मित्र होतो. एकाच गल्लीत असल्याने आमच्यात खूप चांगली मैत्री होती. मी आणि तो शाळेत पण एकत्रच होतो आणि पुढे कॉलेज मध्ये पण आम्ही दोघे एकत्रच होतो. कोलेज आम्ही आमच्या गावात केले नाही. कारण तिथे फार काही चांगल्या सुविधा नव्हत्या आणि म्हणून तो व मी दुसऱ्या मोठया शहरात कॉलेज ला ऍडमिशन घेतले होते. आम्ही फ्लॅट वर दोघेच राहत होतो तिथे.

त्याच्यात आणि माझ्यात खूप फरक होता. तो खूप चालू मुलगा होता. त्याला सतत मुली आणि मुली एवढेच दिसत असे. सतत काही ना काही तरी त्याच्या डोक्यात चालू असे जे सेक्स ची निगडित असे. त्याच्या मोबाईल मध्ये पण दुसरे काहीच नसत.असे ते फक्त आणि फक्त अश्लील क्लिप्स. त्या बाबतीत तो मात्र माझ्या पुढे खूपच खूप होता असे म्हंटले वर वावगे ठरणार नाही.

मी मात्र आपले काम भले आणि आपण भले असे माझे तत्व होते आणि म्हणूनच तर मी इतका हँडसम असून पण मला कोणी गर्लफ्रेंड नव्हती. मी गावी असताना पण माझ्या मागे खूप मुली लागल्या होत्या. पण मी मात्र कोणालाच भाव दिला नव्हता. कारण मला माझ्या लगीचे असे कोणीच वाटत नव्हते. त्यामुळे मी आपल्या हातानेच माझे काम चालवून घेत ते. मूठ मारून मारूनच तर माझा दंड चांगला तयार झाला होता.

मी आणि राजू जेव्हा नवीन कॉलेज ला गेलो तेव्हा तिथले वातावरण मात्र खूपच वेगळे होते. जे आम्ही गावाकडे बघत आलो होतो त्याच्या बरोबर उलट सगळे तिथे होते. ती मुले काय आणि मुली काय. सगळेच कसे खूप फॉरवर्ड असे होते. कपडे म्हणा किंवा त्यांच्या फॅशन ते बघून ते कॉलेज ला आलेत कि फॅशन शो ला तेच मला समजत नसे.

पण एक गोष्ट मात्र नक्की होती. त्या मुलांपेक्षा मी किती तरी पटीने उजवा होतो. माझ्याकडे भलेही त्यांच्या सारखे ड्रेसिंग सेन्स नसेल पण माझ्याकडे जी बॉडी होती आणि माझ्याकडे जी पर्सनॅलिटी होती ती खूप जणांकडे नव्हती आणि म्हणूनच मी तिथे गेल्यावर खूपच कमी वेळात माझे खूप मित्र मैत्रिणी झाल्या. मला समजत होते त्यातील खूप जणींना मी आवडतो ते आणि त्यातील च एक होती मोना.

मोना त्याच शहराची होती आणि त्यामुळे तिच्यात तो एक मॉडर्न पणा आपोआपच आलेला होता. ती दिसायला खूपच जास्त देखणी होती आणि तिची फिगर पण ३६-२४-३६ अशी होती. तिला बघून मला पण माझ्या सोट्याला वळवळ झालेली जाणवत होतेच म्हणा. तिची फिगर जशी मदमस्त होती तशीच मादक तिची छाती पण होती.

अतिशय गोलाकार असल्याने टीशर्ट मध्ये तिच्या छातीचे गोळे खूपच जास्त उठून दिसत तर होतेच पण तिचे निप्पल्स पण असे काही पुढे येत असत कि जणू काही तिथे मनुके ठेवले आहेत कि काय असे वाटावे. तिची ती तासलेले कंबर बघून सिंहकटी कंबर म्हणजे काय याचा अंदाज अगदीच आरामात येत असे. तीने जीन्स घातली कि तिची गांड बघून इकडे सगळी पोरे तिच्याकडे लाळ घोटून बघू लागत असत.

अशी मोना माझ्या मागे लागली होती आणि त्या दिवशी तिने मला विचारलेच. मी आणि ती दोघेच होतो त्या दिवशी. तेव्हा ती मला म्हणाली “मला तू आवडतो. तुला नाही का रे मी आवडत?”

मी तिच्याकडे बघून हसलो आणि तिला वाटले कि तो माझा होकार आहे आणि ते समजून मग तिने मला सरळ मिठीच मारली आणि माझ्या तोंडात तोंड देऊन ती माझे चुंबन पण घेऊ लागली. हे सगळे इतकया फास्ट झाले कि मी तिला विरोध करू शकलो नाही कारण तिच्या ओठांचा स्पर्श जसा मला आवडला होता तसाच स्पर्श तिच्या छातीचा माझ्या छातीला होत होता जो मला हवा हवासा वाटत होता.

खूप वेळ स्मुचींग करून आम्ही निघालॊ. मी रूम वर येवून राजुला सगळे सांगितले. तो ऐकून खुश झाला आणि त्याने मला तिला रूम वर घेऊन येण्यास सांगितले. मी काहि फार विचार केला नाही त्याच्यावर.

त्या दिवशी आम्ही दोघे पण खूप दारु पिली होती आणि त्यावेळी राजुने मला तिला रूम वर बोलावण्यास सांगितले. मी पण नशेत असल्याने मी तिला फोन केला आणि तीला रूम वर येण्यास सांगितले. ती पण तासाभरातच रूम वर आली. ती येताच तिला मी दुसऱ्या रूम मध्ये बसण्यास सांगितले. तिकडे मी उठून जात असताना राजू ने माझ्या हातात एक गोळी दिली आणि मला ती खाण्यास संगितली.

मी पण न काही विचार करता ती गोळी खालली. त्या गोळीने माझा सोटा इतका कडक झाला कि काही विचारू नका. तिच्याकडे जाऊन मी तिच्याशी एक शब्द पण बोललो नाही आणि तिला मी सरळ बेड वर झोपवले. तिच्यावर मी तर तुटूनच पडलो. तिच्या तोंडात माझे तोंड मी दिले आणि तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. मी आधीच खूप गरम झालो होतो त्या गोळीने आणि त्यातच तिचे ते मदमस्त शरीर मला अधिकच गरम करत होते.

तिचे कपडे मी झटकन काढून टाकले आणि तिला मी पूर्ण नग्न केले.तिला हे सगळे इतकया फास्ट होईल असे अजिबात वाटले नव्हते आणि त्यामुळे ती थोडी बावरली होती. पण मला त्याचा काहीच फरक पडत नव्हता आणि मला कधी एकदा तिच्या योनीत माझा सोटा घालतो असे झाले होते. तिच्या छातीला मी प्रचंड ताकदीने दाबून दाबून तिचे ते निप्पल्स माझ्या तोंडात घेतले आणि मनसोक्तपणे चोकून काढले.

तिला मी श्वास पण घेऊन देत नव्हतो असे काही मी तिला खात होतो. तिला मी लगेच उठवून तिच्या तोंडात मी माझा सोटा दिला. माझा तो भलामोठा सोटा बघून ती वेडीच झाली.ती त्याच्याकडे रोखून बघत असतानाच मी तिचे तोंड माझ्या हाताने पकडले आणि माझा सोटा तिच्या तोंडात दिला. तिच्या तोंडाच्या मानाने माझा सोटा खूप म्हणजे खूपच जास्त मोठा होता.ती तरीपण त्याच्याकडे लाळ घोटून बघत होती.

तिला ते चोकणे थोडे अवघड जात होते पण मी ऐकणायच्या तयारीत नव्हतो. मी माझी कंबर जोरजोरात मागे पुढे करून हलवायला चालू केली आणि तिच्यावर मी उडू लागलो. तिच्या पूर्ण घशा पर्यंत मी माझा सोटा आत घालत होतो आणि माझे ओरल करून घेत होतो. खूप वेळ तिच्याकडून मी ओरल करून घेतले आणि मग तिला मी उठवले.

तिला मी मग गुडघ्यावर बसलवे आणि मी माझे तोंड तिच्या गांडीत घातले. तिची ती गोलाकार आणि जबरदस्त गोरी असलेली गांड मी माझ्या जिभेने चाटू लागलो. तिच्या गांडीच्या भोकावरून मी माझी जीभ सर सर करत गोलाकार फिरवत होतो आणि ते ओले करत होतो. तिची योनीत मी लगेच माझ्या जिभेने चाटायला चालू केली.तिची योनी खूपच गोरी तर होतीच पण ती खूप सेक्सी पण होती.

तिच्या योनीच्या पदराना मी माझ्या जिभेनेच बाजूला करून माझी जीभ मी आत घालून तिच्या दाण्याला खाऊ लागलो होतो. ती पण एव्हाना कमालीची वेडी झाली होती. तिची योनी मी चाटून चहातून ओलीचिंब केली होती आणि जेव्हा त्यातून पातळ स्त्राव बाहेर येऊ लागला तेव्हा मी बाजूला झालो. मी माझा सोटा मग तिच्या योनीत मागून घातला आणि तिच्यावर उडू लागलो.

माझी कंबर जोरजोरात मी मागे पुढे करून हलवत होतो आणि तिच्या योनीला मी ठोकून काढू लागलो होतो. खूप वेळ तिला त्या पोजिशन मध्ये मी ठोकून काढले आणि मग तिला मी खाली पाठीवर झोपवले. तिच्या पायांना फाकवण्यास तिला सांगावे लागले नाही. आणि मग मी तिच्या योनीत माझा सोटा पुन्हा एकदा कोंबला. तिची योनी एव्हाना माझा सोटा घालून घेण्यासाठी पूर्ण तयार झाली होती.

तिचे दोन्ही पाय मी माझ्या खांद्यावर घेतले आणि माझी कंबर मी पुन्हा एकदा प्रचंड वेगाने जोरजोरात मागे पुढे करून हलवू लागलो. काच काच काच करत मी तिच्यावर उड उड उडत होतो आणि तिचा आस्वासद घेत होतो. खूप वेळ तिला मी ठोक ठोक ठोकले आणि मग मी माझा सोटा बाहेर काढला. माझा सोटा मी बाहेर काढताच तिने तो तिच्या तोंडात घेतला आणि तो त्याला चोकू लागली.

तिने चोखायला चालू करताच त्यातून सर सर करत वीर्याचा फवारा बाहेर आला तिचे तोंड माझ्या वीर्याने भरून गेले. तिने ते सगळे वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. तेव्हा पासून मी नियमितपणे तिला ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो.माझ्या संभोगाचा योग हा नवीन कॉलेज मध्ये होता तर. त्या नंतर मी काही थांबलो नाही आणि एक से एक आयटम मी त्या नंतर पटवले त्या सगळ्यांना माझ्या रूम वर आणि ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page