मादक सखूला ठोकले उसाच्या फडात – Marathi Gavaran Mulgi Sambhog Katha

माझ्यासाठी तो इशाराच होता. मी जागचा उठणार आणि तिला माझ्याकडे ओढणार तोच दीपक आला आणि माझा डाव फसला. तेव्हापासून तर मी तिच्याकडे खाऊ कि गिळू अश्या नजरेनेच बघू लागलो होतो. ती पण माझ्याकडे हळूच चोरटा पण कमालीचा मादक कटाक्ष टाकून मला खुणावू लागली होती. तिला मला आता काहीही करून उपभोगायचे होते. मी काय करता येईल याचा विचार करू लागलो.

त्या दिवशी शेतात पाणी घालत होते सगळे. त्यात सखू पण होतीच. मी तिच्याच मागे गेलो होतो. तीचे माझ्याकडे काही लक्ष नव्हते. त्यामुळे ती तिच्याच कामात मग्न होती. ती पाणी घालत घालत बाकी मजुरांपासून एकटी पडली होती ते मी बघितले.तीच योग्य वेळ आहे हे मी समजले आणि झटकन उसाच्या फडात शिरलो. दान दान पावले टाकत मी सखू च्या मागे जाऊन उभा राहिलो.

ती खाली बसून काम करत होती. तिचा तो मदमस्त देह बघून माझ्या डोळ्यात वासना निर्माण झाली. तिची ती गोलाकार गांड मागून मला कमालीची मादक दिसत होती. तिचा पदर बाजूला झाला असल्याने एका बाजूने तिची छाती उघडी पडली होती आणि त्यातून तिच्या भरदार छातीचे दर्शन मला अगदी आरामात होत होते. ते बघून तर माझा सोटा कमालीचा कडक झाला.

मी तिच्यावर मागून झडप मारली. मी अचानक तिला असे मिठीत घेतल्याने तिला पण समजेना कि नेमके काय होत आहे ते. तिला मी दिसलोच नाही. त्यामुळे ती ओरडू लागली. ती ओरडू लागताच मी तिचे तोंड माझ्या हाताने जोरात दाबून ठेवले आणि तिला माझ्याकडे तोंड करून खाली जमिनीवर पाडले. मला बघताच तिचा आवाज बंद झाला. शेवटी तिला पण तेच पाहिजे होते जे मला पाहिजे होते.

तीला मी खाली पडताच तिच्या तोंडात मी माझे तोंड दिले आणि तिच्यावर मी चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. माझे चुंबन चालू होताच ती पण मग माझ्या कुशीत विसावली आणि तिने तिला माझ्या स्वाधीन केले. तिच्या छातीचा थोडा बाजूला झालेला पदर मी माझ्या हाताने पूर्णपणे बाजूला करून फेकून दिला आणि तिची छाती मोकळी केली. तिची ती भारदस्त छाती बघून मी लाळ घोटू लागलो.

Marathi Zavazavi  माझे ठोकेबाज कुटुंब

तिच्या ब्लाउज ची बटणे एक एक करत मी काढून तिच्या आत लपेलले तिचे ते दोन्ही कबुतरे मी बाहेर काढली आणि त्यांच्यावर तुटून पडलो. तिची छाती मी माझ्या हाताने प्रचंड ताकदीने दाबून काढत होतो. तिचे ते गोलाकार उरोज मी जसे जोरजोरात दाबत होतो तसे तिच्या छातीचे उभार अजून जास्त उठून दिसत होते मला.

तिचे निप्पल्स मी तोंडात घेतले आणि जोरजोरात चाऊन काढू लागलो. अस्सल गावरान कोंबडी होती ती. त्यामुळे तिला कसे पण रेमटले तर चालणार होते. त्यामुळे तिच्या छातीचा मी दाबून दाबून चोता केला होता.एव्हाना तिने माझ्या सोट्याला तिच्या हातात पकडले होते आणि तीने त्याला हलवायला चालू देखील केले होते.

मी माझी पॅन्ट झटकन काढली आणि माझा सोटा तिच्या तोंडात दिला. माझे ते भलेमोठे  हत्यार तिने तिच्या तोंडात घेऊन त्याला चोखायला चालू करताच मी पुरा वेडा झालो. ती एकसारखी माझ्या सोट्याला चोक  चोक चोकत होती. खूप वेळ चोकून चोकून तिने त्याला ओला चिंब केला होता. त्याचा आकार इतका कडक झाला होता कि त्याच्या शिरा दिसू लागल्या होत्या. तिचा तो बेभानपणा बघून मी पण बेभान झालो होतो.

तिला मी मग खाली पाडले. तिची नऊ वारी सझडी एका बाजूने खालून वर केली आणि तिच्या योनीत मी माझा सोटा कोंबला. एकाच हिसड्यात माझा सोटा तिच्या योनीत जाताच मी जोरजोरात माझी कंबर मागे पुढे करत हलवू लागलो. माझा देह जसा धिप्पाड होता तसेच माझे  दणके प्रचंड ताकदीचे होते. काच काच करत मी तिच्यावर उडत होतो.

खूप वेळ तिला ठोक ठोक ठोकून झाले आणि मग मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि  आम्ही दोघे शांत झालो. अश्या प्रकारे मी माझी सखू ला ठोकायची इच्छा त्या दिवशी पूर्ण केलीच आणि त्या नंतर मी तिला नियमितपणे ठोकून काढू लागलो होतो. सखू ला  तेव्हा पासून मी शेतातल्या घर कामासाठी म्हणूनच ठेवून घेतले आणि तिला पाहिजे तेव्हा मनसोक्तपणे ठोक ठोक ठोकून तिचा उपभोग घेत आहे.

पृष्ठे: 1 2