अखेर बेला झाली तृप्त

माधव घरासमोर राहायला आल्यापासून बेला अतिशय बैचेन झाली होती. तो देखणा तरुण तिला मनापासून आवडला होता. त्याला घरात बोलावून योनीची आग शांत करून घ्यावी असे तिला वाटत होते. तिचे पतीही बाहेर गावी गलेले होते. असते तर ती अत्रुप्तीच्या आगीत जळत राहिली असती. आपल्या पत्नीची इच्छा पूर्ण होत नाही याची त्यानाही कल्पना होती. माधवला बोलावून घेण्याचा ती विचार करत होती. पण तिचे दुसरे मन म्हणत होते. त्याला घरी बोलावून घेणे योग्य नाही. कुणी पहिले तर आपलीच बदनामी होईल. पण ती त्याच्या स्पर्शासाठी आतुरली होती. एक दिवस त्याला नक्कीच बोलावून घ्यायचे असा विचार करून ती झोपत होती. पण दुसर्या दिवशीही त्याला बोलावण्याचे धाडस तिच्याने होत नव्हते. मला जो पुरुष पती म्हणून लाभला होता त्याच्या लिंगात माझ्या जवानीची आग विझवण्याची क्षमता नव्हती. माधव सारख्या तरुणाबरोबर संभोग करण्याची स्वप्न ती पाहत होती. पण तिच्या मनाचे धाडस होत नव्हते. त्याचे लिंग पाहून ती योनीत सामावून घेवू शकत नव्हती. तिचे तन मन काम सुखासाठी आतुरले होते. त्याच्या लिंगावर प्रेम करावे, हातात घेऊन गोंजारावे, तोंडात घेऊन मनसोक्त चोखावे आणि मग योनीत सारून भसाभस आत बाहेर करून घ्यावे असे तिला वाटत होते. कुणाला कळले तरी चालेल, माधवच आपले सर्वस्व आहे असे तिला वाटू लागले होते. त्याच्यासाठी ती काहीही करायला तयार झाली होती.

त्याचा विचार करता करता तिच्या योनीत खाज सुटली. कसलाही विचार न करता बेलाने एक बोट योनीत सारले. आपण माधवचे लिंग योनीत घालून घेत आहोत अशी कल्पना करत ती बोट वेगाने आतबाहेर करू लागली. ती उठून बसली. तिच्या मांड्या आपोआप विलग झाल्या. बोट योनीत आत बाहेर करताना ती चित्कारत होती. योनीतील स्त्रावाने तिचे बोट भिजले होते. तिच्या मनात माधवचे विचार भरले होते. अचानक ती त्याचे नाव घेवून जोरात चित्कारली. तिची योनी पाणी सोडून मोकळी झाली होती. सर्वांग सुस्तावले होते. तिने योनी परकर ने पुसली. त्या दिवशी ती शांत झोपली. माधव बरोबर कामतृप्ती न झाल्याने तिने बोटावरच भागवले होते. सकाळी उठून ती बाहेर आली. माधव कुठे दिसत नव्हता. रोज सकाळी तो बाजारात जात होता. आताही तो बाजारात गेला असावा असे तिला वाटले. तो दिसला नसल्याने ती स्वतावरच वैतागली. तीने नोकराला हाक मारली. तो येताच तिने विचारले. ‘माझे कपडे ठेवलेस का बाथरूम मध्ये ?’ नाही मालकीण … आता ठेवतो..’ नोकर म्हणाला. ‘काय रे… सांगितलेले काम वेळेवर करता येत नाही का तुला?’ मनातला राग तिने नोकरावर काढला. नोकराने कपडे बाथरूमध्ये ठेवताच तिने मनाशी एक विचार करत पुन्हा नोकराला हाक मारली. नोकर आल्यावर ती म्हणाली. ‘मी आज बाहेर जातेय… तू घरी जावू शकतोस… दिवसभर तुला सुट्टी. उद्या सकाळी ये.’

Marathi Zavazavi  घर मालकिणीच्या बॉलची चव

नोकर खुश होऊन निघून गेला. नोकर गेल्यावर ती अंघोळीसाठी बाथरूमध्ये शिरली. पूर्ण नग्न होऊन अंघोळ करू लागली. सर्व अवयवाबरोबर योनी देखील घासून स्वच्ह केली. योनिवरचे केस काढले होते. त्यामुळे तिची फुगीर मखमली योनी जास्तच चमकू लागली. काही झाले तरी आज माधव कडून आपल्या योनीची आग विझवून घेण्याचा निश्चय तिने केला होता. सुगंधित साबण तिने अंगावर लावल्याने संपूर्ण देह सुवासाने दरवळत होता. योनीवर सेंटही फवारला होता. तिने स्वताचा नग्न देह आरश्यात न्याहाळला होता. स्वताचा उन्मादक नग्न देह पाहून ती मंत्रमुग्ध झाली होती. अंगावर रुमाल चढवून ती तिच्या खोलीत आली. केस वाळवण्यासाठी मोकळे सोडून बाहेर गेली. माधव बाहेरून जाताना तिला दिसला ती अतिशय खुश झाली. चटकन बाहेर आली. तोही तिच्याकडे पाहत होता. तिने चटकन तेवढ्यात त्याला आत येण्याचा इशारा केला. तो येईल असा विचार करत ती आत आली. काही वेळातच माधव तिच्या खोलीत आला. आल्या आल्या त्याने विचारले, ‘तुम्ही बोलवले म्याडम..?’ होय माधव मी बोलावले होते तुला. कालपासून दिसला नाहीस कुठे… वेड्या माझ्या तन-मनात आग पेटवून असा जातोस तरी कुठे?’ अधाश्यासारखी बोलली.

Pages: 1 2