ट्रेनिंग घेत चोदून घेतली माझी कामुक योनी – Marahti Sexy Training Chudai Katha

माझे तेव्हा लग्न होऊन साधारण दहा एक वर्षे झाली असतील.पण मुळात ते लग्न माझ्या मनाविरुद्ध झाले असल्याने माझे आणि माझ्या नवऱ्याचे अजिबात पटत नसे आणि त्याला खूप सारी कारणे होती आणि त्यातील सगळ्यात महत्वाचे कारण होते ते म्हणजे तो संभोगात अजिबात रस दाखवत नव्हता. त्याला का कोणास ठेवून पण संभोग अजिबातच आवडत नसे आणि त्यामुळे तर आमच्यातील दरी खूपच जास्त वाढली होती.

तो दिसायला पण काही फार चांगला असा नव्हता. एक साधारण सामान्य मुलगा जसा असतो तसा तो होता. साधारण उंची आणि साधारण बॉडी. यामुळे त्याच्याकडे बघताच क्षणी प्रेम होईल असे काहीच नव्हते. त्यामुळे मी पण त्याच्याकडे काम असेल तरच बघत असेल.

त्याच्या बरोबर उलट मी होते. मी आधी पासूनच दिसायला देखणी होते. मी जिम वगैरे कधी केले नाही. पण सकाळी लवकर उठून फिरायला जाणारे आणि मग थोडा फार घरच्या घरी व्यायाम करणे यामुळे माझी तब्येत खूपच छान झालेली होती. मला बघून सगळे माझ्या प्रेमात पडत असत आणि त्याला कारण पण तसेच होते ना. ते कारण होते ते म्हणेज माझे शरीर.

मी कमालीची मादक होते दिसायला. माझ्या नजरेनेच मी भल्या भल्याना घायाळ करत असे आणि त्याचे कारण म्हणजे मला मुलांना माझ्या तालावर नाचवणे आवडत असे. त्यामुळे मी खूप मुलाला फक्त माझ्या नजरेने घायाळ करून सोडत असे जेव्हा मी कॉलेज ला होते तेव्हा. नजर कमी कि काय म्हणून माझ्या शरीराचे बाकी सगळे अवयव पण तसेच तयारीचे होते.

माझ्या छातीचे उभार असे काही होते कि ती कबुतरे मुद्दाम मारून मुटकून माझ्या ब्रा मध्ये बसलवी आहेत कि काय असेच कोणाला पण वाटावे. माझ्या छातीचा गोल आकार आणि करकट घेऊन काढलेला गोल यात काहीच फरक रहात नसे. मी जीन्स जेव्हा घालत असे तेव्हा माझ्या फिगर चा आकार स्पस्ट दिसत असे. ३६-२४-३६ फिगर ला साजेशी माझी गांड पण सगळ्यांना घायाळ करण्यात आघाडीवर असे.

मग अश्या मुलीचे आपल्या सामान्य आणि ज्याला संभोगात अजिबात रस नाही अश्या माणसा बरोबर कसे काय पटेल ते तूम्हीच सांगा. माझा नवरा एका कंपनीत मार्केटिंग चा जॉब करत होता. त्याची बदली पण होत असे आणि एकदा अशीच बदली त्याची खूप लांब झाली. त्यामुळे तो मला घेऊन तिकडे गेला. आम्ही साहजिकच आहे एक भाड्याचे घर बघतील आणि आम्ही तिथे राहू लागलो.

तो एक फ्लॅट होता आणि तसा तो चांगल्या लोकेशन ला होता आणि त्यांमुळे आजूबाजूला वस्ती पण खूप चांगली होती. आम्ही राहत होतो त्याच्या समोरच्या फ्लॅट मध्ये एक सुशिक्षित कुटुंब रहात होते. जे दोघे पण जॉब करत असत. सकाळी गेले कि रात्रीच ते परत येत असत आणि त्यांना एक मुलगा होता जो कॉलेज ला जात असे.

त्याचे नाव राजू होते. राजू दिसायला खूपच देखणा होता. कॉलेज मध्ये असताना चेहऱ्यावर जे एक वेगळ्या प्रकारचे ग्रेस असते ते त्याच्या तोंडावर स्पष्टपणे दिसत होते. नवीन खून होता आणि त्यामुळे सगळ्या जगाला ठोकून काढायची धमक त्याच्यात निर्माण होत होती. आपली रग काढण्यासाठी जिम सारखी दुसरी जागा नाही आणि त्यामुळे तो पण नियमितपणे जिम ला जात असे.

त्यामुळे त्याची बॉडी तशी खूपच चांगली होती. उंच पण होता तो. त्यामुळे उंची आणि बॉडी याचे योग्य समतोल त्याने साधला होता. त्याला बघून मला खूप वर्षाने म्हणजे कॉलेज नंतर पहिल्यांदाच माझ्या छातीचे निप्पल्स मोठे झाल्याचे आणि माझी योनी फुगीर झाल्याचे जाणवले होते.

त्यांच्याशी माझी चांगलीच ओळख झाली होती आणि माझे त्यांच्या घरी नियमितपणे येणे जाणे चालू झाले होते. दिवसभर राजू एकटाच असल्याने घरी तो पण माझ्याकडे येऊ लागला होता आणि मी त्याला मग हळू हळू करत माझ्या जाळ्यात ओढू लागले. तो मला अँटी म्हणत होता आणि मला हे माहित होते कि या तरुण मुलांना अँटी ला पटवणे खुपोच आवडत असते.

एकदा मी आणि तो असेच बसलो असताना त्याला मी म्हणाले “राजू माझे वजन जरा खूपच वाढले आहे. मला जिम ला काही जाणे शक्य नाही. तू घरच्या घरी काही व्यायाम मला सांगू शकशील का रे?”

“हो अँटी सांगतो ना. कधी चालू करायचे ते सांगा” तो म्हणाला.

“उद्याच चालू करू” मी असे म्हणताच तो पण लगेच तयार झाला.

दुसऱ्या दिवशी तो माझ्या घरी आला आणि मी पण पूर्ण तयार होऊन बसले होते. मी मुद्दामच शॉर्ट घातली होती आणि वर मोठया गळ्याचा टीशर्ट घातला होता. मला त्या ड्रेस मध्ये बघून तो माझ्याकडे बघतच राहिला. कारण त्या शॉर्ट मधून माझ्या गोऱ्या गरागरीत मांड्या अश्या काही दिसत होत्या कि त्याचे मन विचलित होणे स्वाभाविकच आहे. तो माझ्या मांड्याना खाऊ कि गिळू असे बघत होता.

त्याने मला ट्रेनिंग देण्यास सुरवात केली आणि तो जसे करत आहे तसे मी त्याच्या समोर उभे राहून करू लागले. तो पुढे वाकला आणि ते बघून मी पूढे वाकताच माझ्या त्या मोठया गळ्याच्या टीशर्ट मधून माझ्या छातीचे पूर्ण दर्शन त्याला झाले. मी मुद्दामच आत ब्रा घातली नव्हती आणि त्यामुळे माझ्या त्या मांसल गोळ्या सकट माझ्या निप्पल्स चे पण त्याला व्यवस्थित दर्शन झाले. तो चलबिचल झाला.

तो माझ्या छातीकडे बघून मग उठला आणि माझ्या मागे गेला. मागून पण माझा टीशर्ट उचलला गेला असल्याने माझी पाठ पूर्ण उघडली होती आणि तो तिच्याकडे पण बघू लागला होता. माझ्या शॉर्ट मधून माझ्या निकर चे दर्शन होत होते. त्याला ते कंट्रोल करणे अवघड जात होते. तो माझ्या मागे गेला आणि मला म्हणाला “अँटी आता हळू हळू करत वर उठायचे. मी धरतो तुम्हाला. नाही तर चुकेल तुमचे”

असे म्हणून तो माझ्या मागे गेला आणि त्याने त्याचा सोटा माझ्या गांडीवर ठेवला आणि त्याचे हात त्याने माझ्या कमरेतून सरळ माझ्या पोटावर ठेवले. हळू हळू करत तो मला वर उठवू लागला. हे करत असताना माझी गांड जशी जशी सरळ होत होती तसे तसे त्याच्या सोटयावर ती अतिशय नीटपणे जाऊन बसत होती. त्याचे हात पण मग माझ्या पोटावरून पुढे सरकत माझ्या छातीकडे जात होते.

त्याचा सोटा आता मोठा झाला होता आणि तो खूपच जास्त गरम झाला होता. त्याने मला चार पाच वेळा तसे केले आणि त्या नंतर मात्र तो काही थांबला नाही. त्याने मला पुढे झुकवले आणि त्याने मागून त्याने माझ्या टीशर्ट मध्ये हात घातला आणि तो माझ्या खाली लोंबत असलेल्या छातीला त्याच्या हाताने जोरजोरात दाबू लागला. त्याच्या हाताचा स्पर्श होताच मी पण कमालीची गरम झाले.

त्याने मागून माझी शॉर्ट काढली आणि मला पूर्ण नग्न केले. माझा तो नग्न पण कमालीचा मादक देह बघून त्याला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते. माझ्या शर्ट ला पण त्याने काढून फेकले. तो तसाच खाली बसला आणि त्याने माझ्या गांडीत त्याचे तोंड घातले आणि तो त्याला घुसळू लागला. त्याच्या दोन्ही हाताने त्याने माझ्या गांडीचे ते काप बाजूला करून फाकवले आणि तो त्याचे तोंड एकसारखे गोलाकार फिरवू लागला.

माझ्या गांडीच्या भोकावर त्याने त्याची जीभ ठेवली आणि तो त्याला चाटू लागला. चाटून चाटून त्याने त्याला ओले केले. माझ्या योनीचे पदर तो त्याच्या जिभेने मग वर खाली करत चाटू लागला. त्याच्या जिभेचा स्पर्श होताच फुलाच्या पाकळ्या जश्या उमलतात तसे ते योनीचे पदर अलगद उमलू लागले आणि बघता बघता त्यातील गुलाबी भाग दिसू लागला.

त्याला पण त्याने चाटून काढत तिला पण ओलेचिंब केले आणि मग तो बाजूला झाला. त्याने त्याची पॅन्ट काढली आणि त्याचा भलामोठा सोटा माझ्या योनीत घातला. मला एकच दणका त्याने असा काही जोरात दिला कि काही विचारू नका. त्याचा त्याच दणक्यात पूर्ण सोटा माझ्या योनीत गेला आणि त्याने मग त्याची कंबर जोरजोरात मागे पुढे करत हलवण्यास सुरवात केली.

काच काच काच काच करत तो माझ्यावर एकसारखा उडत होता आणि मी त्याच्या सोट्याच्या घर्षणाने व्याकुळ होऊन त्याचा आस्वाद घेत होते. खूप वेळ त्याने मला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग तो बाजूला झाला. त्याचा सोटा त्याने बाहेर काढताच मी उठले आणि त्याच्या समोर जाऊन बसले . त्याचा सोटा मी माझ्या तोंडात घेतला आणि तो चोकू लागले.

थोडा वेळ चोकून होतो न होतो तोच त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि त्याने माझा चेहरा पूर्णपणे माखून गेला. मी ते सगळे वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. अश्या प्रकारे मी त्याला एकदा जे उपभोगले ते आजपण तो मला रोज न चुकता ठोक ठोक ठोकून काढतो आहे.

You cannot copy content of this page