भावाने दिले संभोग ज्ञान – Marathi Chavat Bhau Sex Katha

मी आणि राजू दोघे चुलत भाऊ होतो. आम्ही दोघे पण तसे समवयस्क असल्याने आमच्यातील बॉण्डिंग खूपच चांगले होते. आम्ही लहानाचे मोठे एकत्र झालो होतो त्यामुळे आमच्या सगळ्या गोष्टी आम्हाला माहित होत्या.आम्ही भावंडांपेक्षा मित्र जास्त होतो असे आम्हाला नेहमी वाटत असे.

राजू पण दिसतो तसा नाही हे मी ओळखून होते. कारण त्याची नजर कशी कशी बदलत गेली हे मी चांगलेच बघितले होते. अर्थात त्यात त्याची काहीच चूक नव्हती. कारण नैसर्गिक होणारे जे बदल आहेत हे जसे माझ्यात होत होते तसेच ते त्याचात पण होत होतेच ना.

मीच बघा ना सुरवातीस मी खूपच हाडकुळी होते. पण जशी मी मोठी होत गेले तसे माझे अंग भरत गेले आणि मग मात्र मी अशी काही तयार झाले कि काही विचारू नका. माझी जशी उंची वाढली होती तशीच माझी छाती पण खूपच वाढली होती. मी जवळपास साडेपाच फूट उंच झाले होते आणि माझी उंची मला अगदी शोभून दिसत होती. माझी छाती पण त्याच प्रमाणात वाढली होती.

माझ्या छातीचे गोळे बघून जसे बाकी लोक डोळे मोठे करून माझ्या छातीकडे बघत असत तसेच राजू पण माझ्याकडे त्याच नजरेने बघत असे. मी एक नंबर आतील ब्रा घातली आहे का असे काही वेळा माझ्या मैत्रिणी पण मला विचारत असत. मग मुलांचे काय हाल होत असतील याचा अंदाज तुम्ही बांधू शकालच. मी नियमित जिम ला जसे जायला चालू केले तसे माझ्या फिगर मध्ये कमालीचा बदल झाला होता.

माझी फिगर ३६-२४-३६ अशी झाली होती. माझ्या सिंहकटी कमरेला बघून कधी कधी मला पण खूप आनन्द होत असे. माझी गांड अशी काही गोल होती कि माझ्या ड्रेस मध्ये कलिंगड कापून ठेवले आहे आहे कि काय असे वाटावे. मग या अश्या मुलीला जसे इतर लोक बघत होते तसेच राजू पण बघणारच ना. कारण शेवटी मी जशी मोठी झाली होते तसा तो पण मोठा झाला होताच ना.

अगदी किरकोळ शरीरयष्टी असलेला राजू कॉलेज ला मात्र खूपच बदलला. तो एक हॅण्डसम मुलगा म्हणून कॉलेज मध्ये ओळखला जाऊ लागला होता. तो पण माझ्या बरोअबरच जिम ला येत होता. पण माझ्या पेक्षा तो जास्त घाम जिम मध्ये गाळत असे आणि त्याचा रिजल्ट पुरेपूर प्रमाणात दिसत होता. त्याची बॉडी खूपच सेक्सी दिसत होती.त्याचे ते पिळदार स्नायू बघून कॉलेज मधीलच मुली नव्हेत तर जिम मधील मुली पण घायाळ होत असत.

खुप जणांना तर असे वाटत असे कि मी आणि तो बॉयफ्रेंड गल्रफ्रेंडच आहे. खरे सांगू का सगळी चूक काही त्याची नव्हती. मी पण त्याच्याकडे त्याच नजरेने बघत होते. त्याला बघून माझी छाती जशी मोठी होत होती तसेच माझ्या योनीचे पदर पण मोकळे होत असल्याचे मी खूप वेळा अनुभवले होते आणि माझी योनी कित्येक वेळा ओली होऊन माझी निकर खराब करत होती त्याला तर काही लिमिटच नव्हते.

जसे मला बॉयफ्रेंड नव्हता तसे त्याला पण कोणी गर्लफ्रेंड नव्हती. पण मी आणि तो खूपच जवळ असल्याने आम्ही सगळ्या विषयांवर गप्पा मात्र मारत असू. त्यात मग अगदी पार संभोगा पर्यंत पण विषय आमचे होत असत. तो मला खूप छान छान माहिती देत असे आणि ती देत असताना मी त्याच्याकडे असे काही रोखून बघत असे कि कधी कधी तो पण अस्वस्थ होत असे.

त्या दिवशी आम्ही दोघेच घरी होतो. त्या दिवशी मी शॉर्ट घातली होती आणि वर घट्ट टीशर्ट घातला होता. त्या शॉर्ट मधून माझ्या गोऱ्या गरगरीत मांड्यांचे पुरेपूर दर्शन राजू ला होत होते. माझा तो टॉप तर इतका घट्ट होता कि तो माझ्या गोलाकार छातीकडे कित्येक वेळ टक लावून बघत होता हे मी तेव्हाच ताडले होते. पण मला तर त्याने मला बघावे हेच तर वाटत होते.

आम्ही बोलत असताना त्याने मला अचानक विचारले “काय ग तुला बॉयफ्रेंड कसा काय नाही?”

“का रे बाबा? असे अचानक का विचारत आहेस मला तू आज?” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “अग म्हणजे काय. तुझ्या सारखी मुलगी सिंगल कशी काय असू शकते?”

त्यावर ती हसली आणि मला म्हणाली “तुझे म्हणणे बरोबर आहे. पण खरे सांगू का? मला ना संभोगाची खूप भीती वाटते. माझ्या काही मैत्रिणी आहेत ज्यांनी मला सांगितले कि संभोग करताना खूपच त्रास होतो आणि खूपच दुखते. म्हणून मला त्याची भीती वाटते.”

मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “अरे वेड्या आहेत त्या. असे काही नसते. दुखत वगैरे काही नाही. त्यांचे बॉयफ्रेंड वेडपट असतील आणि म्हणून त्यांनी खूप हावऱ्या सारखा फोरप्ले न करता संभोग केला असेल आणि म्हणून त्यांना त्रास झाला असेल. जर फोरप्ले नीट केला ना तर त्या सारखे सुख कशातच नसते हे मी ठामपणे सांगू शकतो”

“मला नाही काही समजत कि मी काय करावे. मला पण वाटते कि मला पण कोणी तरी जवळ घ्यावे. पण मी जसा विश्वास तुझ्यावर ठेवू शकते तसा विश्वास मी कोणावर नाही ठेवू शकत बघ” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “तुला माझ्यावर आहे ना विश्वास मग करून बघ एकदा तू पण”

तो असे म्हणताच मी त्याला लगेच म्हणाले “इतर कोणा बरोबर नाही रे बाबा”

“मग माझ्या बरोबर करून बघ”त्याचा खूपच फास्ट रिप्लाय आला. मी त्याला नाही म्हणूच शकले नाही. त्याच्याकडे मी रोखून बघू लागले आणि मी एक मादक कटाक्ष त्याला दिला.त्याच बरोबर तो माझ्या जवळ आला आणि माझ्या शेजारी बसला. त्याने त्याचा हात माझ्या मांडीवर ठेवला आणि हळू हळू करत तो त्यावरून फिरवू लागला. त्याचा स्पर्श माझ्या मांडीला होताच मी शहारले.

मला नव्हते माहित कि पुरुषी स्पर्श इतका सेक्सी असतो ते. मी खूपच गरम होऊ लागले होते आणि मला तो जवळ येणे आवडले होते. त्याने मग तो हात हळू हळू करत माझ्या छाती कडे नेला. हे करत असताना मी माझे तोंड त्याच्या तोंडा कडे कधी नेले ते माझे मलाच समजले नाही आणि आम्ही दोघे किस करू लागलो. त्याचा तो श्वास जसा माझ्या श्वासात जात होता तस तसे माझ्या भावना जास्तच बाहेर येत होत्या.

त्याने मला मग त्याच्या जवळ ओढले आणि तो माझे जोरजोरात स्मूचिंग करू लागला. त्याने मला तसेच तिथे सोफ्यावर पाडले आणि तो माझ्यावर तुटून पडला. तो माझे चुंबन घेत होता आणि त्याच वेळी मी त्याच्या सोट्याला माझ्या हातात घेतले. मी त्याचा सोटा हलवू लागले. त्याने मग माझी छाती दाबायला चालू केली. आम्ही लगेच एकमेकांचे कपडे काढून पूर्ण नग्न देखील झालो.

तो माझ्या छातीचे निप्पल्स त्याच्या तोंडात घेऊन चोकू लागला. अतिशय प्रेमाने तो त्यांना चोकत होता आणि त्यामुळे माझी योनी हळू हळू फुगीर होत असल्याचे माझ्या लक्षात आले. खूप वेळ त्याने माझी छाती चोकली आणि मग तो बाजूला झाला. त्याने मला उठवले. त्याचा सोटा माझ्या तोंडात देताच मी त्याचार शब्दशः तुटून पडले.

तो सोटा मी त्याच्या शेंड्या पासून त्याच्या गोट्या पर्यंत असा काही चोकत होते कि मी आजवर किती वेळ फुकट घालवला याचा अंदाज मला तेव्हा आला. मी फार वेळ घालवता त्याला एकसारखे चोकू लागले. चोकून चोकून मी त्याला ओलाचिंब केला आणि तो तसाच अजुनपण मी चोकत होते. त्याचा सोटा कमालीचा कडक झाला होता आणि तो खुच बेभान देखील झाला होता.

खूप वेळ त्याचा सोटा चोकून झाला आणि मग त्याने मला बाजूला केले. मला पुन्हा एकदा त्याने खाली झोपवले आणि त्याने माझे पाय फाकवले. माझ्या जांघेतून तो त्याची जीभ हळू हळू करत फिरवू लागला. त्या जिभेने जेव्हा माझ्या योनीचा ताबा घेतला तेव्हा मात्र मी माझी राहिले नाही. मी त्याचे डोके माझ्या योनीवर दाबून घेत त्याला अधिक जोमाने माझी योनी चाटायला लावू लागले होते.

तो एक सारखा माझी योनी चाटत होता. माझी योनी त्यामुळे खूपच ओली होऊन पाझरू लागली होती. तो मग बाजूला झाला. त्याने त्याच्या हाताची दोन बोटे माझ्या योनीत घातली आणि हळू हळू करत तो त्यांना आता बाहेर करू लागला. त्याने अगदी अजिबात त्रास न देता माझ्या योनीचे ते भोक मोठे केले. आणि मग त्याने त्याचा सोटा त्यावर ठेवला.

तो सोटा अजिबात मला त्रास न देता योनीत गेला आणि मग त्याने प्रचंड ताकदीने मला ठोकायला चालू केले. त्याचे दणके इतके जोराचे असून देखील मला ते हवे हवेसे होते. त्यातून जे काही माझे दुखत होते त्यातून मला त्रास नव्हे तर आनंदच होत होता आणि त्यामुळे त्याला मी अधीकाधीक माझ्या अंगावर ओढून घेऊन उडवून घेत होते.

खूप वेळ त्याने मला ठोकले आणि मग तो बाजूला झाला. त्याचा सोटा त्याने माझ्या तोंडात देताच मी त्याला चोकू लागले. चोकून चोकून मी थोडा वेळच झाला असेल नसेल तोच त्यातून त्याचे सगळे वीर्य बाहेर आले. मी ते सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. त्याने मला अश्या प्रकारे अगदी व्यवस्थित संभोग कसा करतात ते दाखवले आणि त्या दिवसापासून मी रोजच त्याच्याकडून ठोकून घेऊ लागले होते.

You cannot copy content of this page