कचाकच मारली चोराची गोल गांड | Marathi chorachi gand sex story

Marathi chorachi gand sex story माझी घरची परिस्थिती खूपच बिकट होती. आम्ही झोपडीत रहात असे. त्यामुळे माझे शिक्षण पण कसे असेल याचा अंदाज तुम्हला आला असेलच. ती तिथली सगळ्यात मोठी झोपडपट्टी होती आणि त्यामुळे तिथे कोणाचे लफडे कोणाशी चालू आहे याचा नेम कोणालाच नसे. त्यामुळे कोणाचा बाप कोण आहे हे असे समजणे मुश्किल असत होते. फक्त कागदावर एखाद्याचे नाव आहे म्हणून याचा अर्थ असा नसे कि तोच त्याचा बाप आहे म्हणून.

मी पण याला अपवाद नव्हतो. कारण मी सोडलो तर आमच्या घरात सगळेच काळे होते. मी दिसायला त्यांच्या पेक्षा खूपच वेगळा होतो. मी गोरा होतो आणि त्याच बरोबर कमालीचा देखणा पण होतो. माझी उंची जवळपास सहा फूट होती आणि त्यामुळे माझे गोरेपण त्याला अगदी उठून दिसत असे. पण माझी तब्येत मात्र माझ्या उंचीला कशी शोभत नव्हती. मी किरकोळ बांध्याचा होतो. पण माझी गांड मात्र खूपच गोल होती.

मी पण इतर मुलांसारखा काहीच काम धंदा करत नसे. इकडे तिकडे काही तर चोऱ्या माऱ्या करायच्या आणि दिवस कसा तरी ढकलायचा हेच माझे रोजचे रुटीन असे. मी खूप ठिकाणी राहून काम करायचा प्रयत्न केला होता पण माझ्याकडून ते काही होऊ शकले नाही. मला आज पण आठवते मी जिथे शेवटचे काम केले होते तिथला शेठ मला नेहमी म्हणत असे “अरे संदीप तू इतका देखणा दिसतो. कुठे तर काम कर नीट”

पण तो पुढे असे पण म्हणत असे “तुझे दिसणे जरी चांगले असले तरी तुझे वागणे मात्र तसे नाही. तुझे चालणे, तुझे बोलणे आणि तुझे एकूणच वागणे थोडे तुला बदलावे लागेल. तू चालताना पण लांबून जर एखाद्याने बघितले तर असे वाटते कि एखादी मुलगी जात आहे कि काय.तू तुझी गांड नेहमीच बाहेर काढून चालतो. चालताना तुझी गांड अशी काही वर खाली होत असते कि ते बघून कोणी तरी एखाद वेळेस तुझी गांड मारेल”

असे म्हणून तो माझ्याडॆ बघून हसत असे. मी त्यावर कधी फार विचार केला नव्हता. पण जसे दिवस जातील आणि जसे मला बाकीचे माझे मित्र पण हेच जेव्हा मला सांगू लागले तेव्हा मी या गोष्टीवर लक्ष देण्यास सुरवात केली. नंतर नंतर माझ्या लक्षात आले कि ते बोलतात त्यात खरेच तथ्य आहे. भरीस भर म्हणून मी हे पण लक्षात घेतले होते कि मी तर आजवर कधीच मुलींकडे बघतीले नव्हते.

म्हणजे त्या नजरेने मी मुलींना कधीच बघतीले नव्हते. ना कधी मी कोणी गर्लफ्रेंड करायचा कधी प्रयत्न केला होता बाकी मुलांसारखा. भरीस भर म्हणून मी अश्लील क्लिप्स पण अश्या बघत असे कि ज्यात फक्त मुले असतील. त्यामुळे माझे मलाच समजत नसे कि मला मुली आवडतात कि मुले ते.

त्या दिवशी मी असच रात्री काही काम नव्हते म्हणून मी छोटी मोठी काही तरी चोरी करायची म्हणून बाहेर पडलो. आमच्या झोपडपट्टीच्या शेजारी खूप चांगली एक कॉलनी होती. तिथे खूप धनाड्य लोक राहत असत. त्यामुळे तिथे जाऊन काही तरी हात मारायचा हा विचार करून मी तिथे गेलो. इकडे तिकडे बघून मी तिथे असलेल्या एका दुकानात चोरी करायचे ठरवले.

मी तिथे गेलो आणि त्या अंधारात काही मिळते का ते बघू लागलो. नशिबाने मला तिथे एक मोठा लोखंडी रॉड मिळाला. माझ्यासाठी तो बस होता. कारण तो विकून पण मला नाही म्हंटले तरी पाचशे रुपये तरी मिळाले असते. म्हणून मी तो रॉड घेतला आणि हळूच तिथून बाहेर पडणार तोच माझ्या मागे त्या दुकानाचा मालक उभा असलेला दिसला.

माझी चोरी पकडली गेली होती. मी चोर ठरलो होतोच. माझे आता काही खरे नाही हे मी ओळखले होते. तो मला आत आत टाकणार कि मारणार हे मला माहित नव्हते. मी गप उभा होतो. तो मला म्हणाला “बरे झाले आज मी थांबलो. तरीच म्हणत होतो मी माझे रॉड कसे कमी होतात ते. आज बरा सापडला तू. आज तुला काही सोडत नाही मी. तुला बघतोच थांब आता.”

असे म्हणून तो मला मारू लागणार तोच मी त्याला म्हणालो “साहेब मी आज पहिल्यांदाच इथे आलो आहे. मी आजवर कधीच इथे चोरी केली नाहीये. मला मारू नका. मी तुमच्या पाया पडतो. मी खरेच बोलत आहे”

“दिसायला तरी चांगला दिसतो कि रे तू आणि तुझी कामे बघ.थांब अजून काय काय चोरी केले आहेस ते बघू दे मला” असे म्हणून तो माझ्या जवळ आला. त्याने माझ्या हातातील रॉड त्याच्या हातात घेतला आणि तो माझी तलाशी घेऊ लागला. त्याने माझ्या शर्ट च्या खिशात हात घातला आणि तो काही मिळते का ते बघू लागला. तिथे काही मिळत नाही ते बघून त्याने मग त्याचा हात माझ्या पॅन्ट च्या खिशात घातला.

त्यात हात घालताच त्याचा हात माझ्या फाटक्या खिशातून सरळ माझ्या सोट्याला लागला. त्याचा हात माझ्या सोट्याला लागताच मला कसे तरीच झाले. असा स्पर्श मला पहिल्यादाच झाला होता आणि त्यामुळे मी पण नाही म्हंटले तर थोडे खुश त्यातून देखील झालो होतो. त्याने पण माझ्या सोट्याला असे काही धरले कि त्याच्या मनात काय आहे ते मला समजायला अजिबात वेळ लागला नाही.

त्याने मग त्याच्या हातातील रॉड पुढे केला आणि मला म्हणाला “तुझ्या गांडीत घालेन हा रॉड जरा पुन्हा दिसला इथे तर” आणि हे बोलत असताना देखील त्याचा हात माझ्या सोट्याला पकडूनच होता. तो काही केल्या माझ्या सोट्याला सोडत नव्हता. ते बघून मी पण मग त्याचा सोटा माझ्या हातात पकडला आणि त्याला धरून मी त्याला म्हणालो “साहेब तो तुमच्या हातातील रॉड घालण्यापेक्षा माझ्या हातातील हा रॉड घाला ना जर माझ्या गाडीतच घालणार असाल तर”

मी असे म्हणताच तो माझ्याकडे बघून हसला आणि त्याने त्याच्या हातातील रॉड बाजूला फेकून दिला. त्याने त्याची पॅन्ट काढून फेकली आणि तो नग्न झाला. त्याने मला जवळ घेतले तो माझे चुंबन घेऊ लागला. त्याचे तोंड माझ्या तोंडात येताच मी पण जणू काही मला पाहिजे हे हेच याचा साक्षात्कार झाल्याने मी पण त्याच्यावर तुटून पडलो.

त्याने माझे तोंड त्याच्या हातात पकडले आणि तो माझे स्मूचिंग करू लागला. त्याचा चुंबनचा वेग खूपच मोठा होता. चोकून चोकून त्याने माझे ओठ खूपच मोठे केले होते. तोवर मी त्याच्या सोट्याला माझ्या हातात घेतला होता आणि तो मी हलवू लागलो होतो. त्याचा सोटा आधी तर खूप छोटा होता. पण जसे जसे मी त्याला हलवू लागलो तसे तसे त्याचा आकार खूपच मोठा होऊ लागला.

हलवून हलवून मी त्याचा सोटा मोठ केला आणि मग मी खाली बसलो. त्याचा सोटा मी माझ्या तोंडात घेतला आणि त्याला चोकू लागलो. त्याच्या शेंड्याला मी आधी माझ्या जिभेने थोडा वेळ वरच्या वर चोकून काढले आणि मग बघता बघता त्याचा पूर्ण सोटा मी माझ्या तोंडात घेऊ पाहू लागलो. सुरवातीस मला ते नीटसे जमत नव्हते. कारण माझा पण तो पहिलाच अनुभव होता.

पण थोड्याच वेळात मी तो पूर्ण माझ्या तोंडात सामावून घेऊ शकलो. बघता बघता त्याच्या मुळा पर्यंत मी त्याला माझ्या तोंडात घेतला आणि मग मी त्याच्यावर तुटून पडलो. माझे तोंड मी एकसारखे वर खाली करत होतो आणि त्याचा सोटा मी चोकून काढत होतो. त्याचा सोटा मी चोकून चोकून प्रचंड मोठा आणि कडक झाला होता.

मग त्याने मला बाजूला केले. माझी पॅन्ट त्याने काढून टाकली आणि मला पण नग्न केले. मला त्याने मग थोडेसे पुढे झुकवले आणि माझ्या गांडीवर त्याने त्याचा सोटा ठेवून हळू हळू करत त्याला त्यावर रगडण्यास सुरूवात केली. हळू हळू करत त्याने तो सोटा माझ्या गांडीच्या भोकावर ठेवला आणि तो त्याला आत घालू लागणार तोच त्याने आधी त्याची थुंकी आधी माझ्या गांडीत सोडून आधी ते ओले केले आणि मग त्याचा सोटा तो आत घालू लागला.

बघता बघता त्याचा सोटा पूर्ण माझ्या गांडीत गेला आणि मग त्याने त्याचे दणके देण्यास सुरवात केली. काच काच करत तो त्याची कंबर मागे पुढे करत होता आणि माझी गांड मारत होता. मारून मारून त्याने ते भोक खूपच मोठे केले होते. माझा पण तो पहिलाच अनुभव असल्याने मी खूपच ते सगळे काही एजनॉय करत होतो.

खूप वेळ त्याने मला ठोकले आणि त्याचे सगळे वीर्य त्याने माझ्या गांडीत सोडले आणि आम्ही दोघे शांत झालो. तेव्हा पासून तो नियमितपणे मला ठोकून काढू लागला होता. मला पण त्याच्यामुळे मला नेमके काय हवे आहे ते समजले होते आणि त्यामुळे मी तर त्याच्यापेक्षा पण जास्त खुश होतो आणि मला पाहिजे तेव्हा त्याच्याकडून गांड मारून घेत होतो.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

You cannot copy content of this page