मादक जिम ट्रेनरने मारली माझी गोलाकार गांड – Marathi Golakar Gand Chudai Katha

Marathi Golakar Gand Chudai Katha मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राजू आहे. आज तुम्हाला मी अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी माझ्या जिम मधील ट्रेनर ला ठोकू शकलो. मी तेव्हा कॉलेज ला होतो.माझी तब्येत फार काही चांगली नव्हती. फार काही चांगली नव्हती म्हणजे अगदीच किरकोळ होती असे म्हंटले तरी चालेल. माझी उंची, माझे दिसणे आणि माझा वर्ण याच काय त्या माझ्या जमेच्या बाजू होत्या बघा.

माझी उंची जवळपास सहा फूट होती. माझी तब्येत खूप चांगली नसली तरी अगदीच काही कृश नव्हतो मी. आवश्यक असलेलीच चरबी माझ्या अंगावर असल्याने माझ्याकडे बघून माझ्या कोणी प्रेमात वगैरे पडत नसे हे मात्र नक्की. माझा वर्ण बाकी गोरापान होता. गोरा असल्याने एक गोष्ट मात्र होत असे कि मी जे कपडे घालेन ते सगळे मला उठून दिसत असत. त्यातच मला फॅशेनबल कपड्यांची आवड असल्याने मी रोजच नवीन नवीन टीशर्ट आणि जीन्स वगैरे घालत होतो.

यात सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे कि मला मुलींच्यात रस नव्हता. मी मुलांकडे जास्त आकर्षित होत असे. मी काही गे आहे कि नाही हे मला तेव्हा माहित नव्हते. कारण मी तोवर कधी कोणा मुला समवेत संभोग केला नव्हता. पण मुली सोबत पण केला नव्हता. त्यामुळे मुळात मीच या बाबत खूप कन्फ्युज होतो. पण करणार काय कसे हे शोधायचे हा मोठा प्रश्न माझ्या समोर होता.

पण एक गोष्ट मात्र नक्की होती कि मला मुलांना बघणेच जास्त आवडत असे आणि माझ्याकडे पण जेव्हा अश्लील क्लिप्स येत असत तेव्हा मी जास्तीत जास्त वेळ हा गे सेक्स च्याच बघत असे. त्यामुळे मला आपला एक असा अंदाज होता कि मी पण गे आहे ते.

कॉलेज मध्ये सगळ्याची तब्येत खूप चांगली होती. ते बघून मी पण मग जिम लावायचे ठरवले. गावातील एका नामांकित जिम मध्ये मी माझे नाव नोंदवले आणि तिथे रोज संध्याकाळी जाऊ लागलो. तिथे गेल्यावर मला सगळ्यात जास्त आनंदन कशाचा वाटला असेल तर तो तिथे येत असलेल्या मुलांना बघून. एक से एक आयटम मुले तिथे येत होती.सगळेच कसे हँडसम हंक होते. त्याना बघून माझ्या सोट्याला वळवळ झालेली मला जाणवत होती.

कोणाला बघू आणि कोणाला नको असे मला होऊन बसले होते. पण त्यात सगळ्यात एक जण होता जो सगळ्यात देखणा होता तो होता त्या जिम मधील एक ट्रेनर. त्याचे नाव राकेश होते. राकेश ची उंची सहा फूट होती. दिसायाला तो खूप देखणा होता. गोरा जरी नसला तरी त्याचा तो गव्हाळ वर्ण त्याला उठून दिसत होता. अतिशय नीटनेटकेपणाने तो वावरत असे. त्याचे दंड बघून भलेभले गारद होत असत. त्याची ती पर्सनॅलिटी बघून मी पण वेडा झालो नसतो तरच नवल होते. त्याची गांड पण खूपच गोलाकार होती.

असा हा राकेश माझा व्यायाम घेणार होता. त्याने मला शिकवायला चालूं केले खरे पण माझे सगळे लक्ष हे त्याच्या बॉडी कडेच असे. विशेषतः त्याचा सोट्याला मी कायम निरखून बघत असे. खूपवेळा त्याने माझी तंद्री भंग करून मला पुन्हा ट्रेनिंग मध्ये आणले होते. पण मला त्याची फिकीर नव्हती. मला दिसत होते ते फक्त आणि फक्त त्याचे ते मदमस्त शरीर. त्याला उपभोगायची माझी तीव्र इच्छा हे फिक्स करत होती कि मी गे आहे ते.

शिकवताना तो माझ्या खूप जवळ येत असे. खूप वेळा तो माझ्या शरीराला स्पर्श करत असे आणि तो तेवढासा स्पर्श देखील मला सुखावत असे. माझ्या भावना अनावर होत असत जेव्हा तो मला स्पर्श करत असे. त्या दिवशी आम्ही जिम मध्ये दोघेच होतो आणि तो मला शिकवत होता. शिकवता शिकवता त्याचा हात माझ्या गांडीवर गेला. तो मला त्या दिवशी लोअर चा वर्क आउट कसा करतात ते शिकवत होता.

ते शिकवताना त्याचा हात माझ्या गांडीवर सारखा जात होता. काय केले कि गांडीचा आकार चांगला होतो हे ते सांगत होता आणि ते सांगत असतांना त्याचा हात पूर्णपणे माझ्या गांडीवरच होता. त्याचा हात माझ्या गांडीवर जसा फिरत होता तसे माझे लक्ष विचलित होऊन त्याच्या छातीकडे जात होते.तो इतका जवळ होता मझ्याकी मी त्याला जवळ ओढून त्याचे किस घ्यावे असे वाटत होते मला.

त्याला माझी नजर लगेच समजली. तो काही बोलला नाही. त्याने मला खाली झोपवले आणि माझ्याकडून गो गांडीचे व्यायाम करून घेऊ लागला. ते करून घेत असताना त्याचा हात माझ्या गांडीवरुन काही खाली येत नव्हता. उलट त्याचा हात माझ्या गाडीवरून जात पुढे हळूच माझ्या सोट्याला लागत होता. त्याला ते स्पष्टपणे जाणवत होते कि मी खूप गरम झालो आहे आणि मला त्याला उपभोगायचे आहे. तरीही तो गप होता.

खूप वेळ त्याने माझा व्यायाम करून घेतला आणि आम्ही थांबलो. मी त्याला म्हणालो “खूप व्यायाम केल्याने माझी गांड दुखत आहे. काय करावे लागेल सर त्यासाठी मला जरा प्लिज सांगाल का तुम्ही?”

मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “थोडे मसाज करून घ्यावे लागेल. म्हणजे नीट होईल सगळे.”

“तुम्ही कराल का प्लिज सर मला मसाज?” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “ठीक आहे चल माझ्या रूम वर जाऊ. तिथे मी तुला मसाज कसा करतात ते दाखवतो. म्हणजे तुला इथून पुढे काही अडचण येणार नाही”

असे म्हणून तो मला घेऊन त्याचा रूम वर गेला. तिथे जाताच त्याने मला बेड वर झोपण्यास सांगितले आणि मला म्हणाला “तू तुझे डोळे बंद करून बस आणि आता इथून पुढे जे होते त्याचा आनंद घे” असे म्हणताच मी डोळे बंद केले आणि पोटावर झोपलो.

त्याने माझ्या गांडीला त्याच्या हाताने मसाज करायला सुरवात केली. हळू हळू करत सुरवातीस असलेला त्याचा स्पीड थोड्याच वेळात वाढला. त्याने माझी गांड थोड्याच वेळात जोरजोरात दाबायला सुरवात केली. तो मसाज नव्हता तर ती वासना होती हे मी लगेचच ओळखले. पण मला पण तेच तर हवे होते ना. त्यामुळे मी काहीच बोललो नाही त्याला. त्याला जे करायचे आहे ते करू देत होतो मी.

त्याने मग माझी पॅन्ट हळूच काढली आणि मला पूर्ण नग्न केले. माझी गोलाकार गांड बघून तो वेडा झाला आणि मला म्हणाला “तुझी गांड खूपच गोल आहे. तीला चांगले तयार केले तर खूपच मस्त होईल ती”

तो असे म्हणताच मी त्याला म्हणालो “तुम्हीच करा ना मग सर तयार”

मी असे म्हणताच त्याने माझे दोन्ही पाय बाजूला केले. माझे पाय फाकवताच त्याने त्याचे तोंड माझ्या गांडीत कोंबले. त्याची जीभ त्याने बाहेर काढली आणि तो माझ्या गांडीच्या भोकावरून फिरवू लागला. त्याची जीभ सर सर करत माझ्या गाडीवरून फिरत होती आणि मी त्यामुळे कामलीचा बेभान होत होतो. त्याने चाटून चाटून माझ्या गांडीचे भोक कमालीचे ओले केले होते.

त्याने मग त्याची जीभ माझ्या गांडीत घातली. त्याच्या जिभेचा शेंडा खूपच कडक होता.त्याने त्याची सगळी जीभ माझ्या गांडीत घातली आणि तो त्याचे तोंड मागे पुढे करत माझे भोक तो खाऊ लागला. खूप वेळ त्याने माझी गांड खाल्ली आणि मग तो बाजूला झाला. त्याने मला उठवले. तो माझ्या तोंडाकडे ला आणि त्याने त्याची पॅन्ट काढली.

त्यातून आलेला त्याचा भलामोठा सोटा बघून माझ्या तोंडाला पाणी सुटले. त्याचा सोटा मी माझ्या हातात घेतला आणि त्याला हलवू लागलो. मी जसा जसा त्याचा सोटा हलवू लागलो तस तसे त्याचा सोटा मोठा होऊ लागला. खूप मोठा त्याचाच झालेला सोटा मग मी माझ्या तोंडात घेतला आणि त्याला चोऊ लागलो  खूप वेळ मी त्याचा सोटा चोकत होतो. चोकून चोकून मी त्याचा सोटा ओलाचिंब केला होता.

त्याने मग मला बाजूला केले आणि माझ्या गांडीकडे तो गेला. त्याने माझ्या गांडीवर त्याचा सोटा ठेवला आणि हळू हळू करत तो त्याला माझ्या गांडीत घालू लागला. बघता बघता त्याचा पूर्ण सोटा माझ्या गांडीत गेला. त्याने त्याचे दोन्ही हात माझ्या गांडीवर ठेवले आणि तो मग जोरजोरात त्याची कंबर हलवू लागला.

त्याचे दणके प्रचंड ताकदीचे होते आणि तो एकसारखा माझ्या गांडीला ठोकत होता. खूप वेळ ठोक ठोक ठोकून झाल्यावर त्याने त्याचे सगळे वीर्य माझ्या गांडीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही शांत झालो. अश्या प्रकारे मी त्या दिवशी माझ्या ट्रेनर बरोबर जो उपभोग घेतला ते तेव्हापासून नियमिपणे घेऊ लागलो. आज पण आम्ही दोघे रोजच त्याच्या रूम मध्ये भेटतो आणि मजा करतो.

त्याने माझ्यावर खूप काम केले. रोजच तो माझी गांड अशी काही मारत होता कि काही विचारू नका. माझी गांड मारून मारून त्याने त्याचा आकार असा काही गोल केला होता कि माझे मला ते पटले नाही कि ती माझीच गांड आहे ते. मला रोजच खुराक मिळू लागल्याने माझी तब्येत पण आपोआपच सुधारली आणि सगळ्यांना वाटले कि मी जिम मध्ये खूपच घाम गाळत आहे त्यामुळे माझी तब्येत चांगली होत आहे. मी घाम गाळत होतो आपण ते दुसऱ्या कामात.

You cannot copy content of this page