दारू पिऊन चोदली राजुची गोलाकार गांड

मी कॉलेज ला होतो तेव्हाची हि गोष्ट आहे. मी मुळात गावाकडचा मुलगा आहे. त्यामुळे माझ्या बोलण्यात वागण्यात वगैरे एक गावरान बाज आहे. मी दिसायला खूप काही देखणा जर नसलो तरी मी माझी तब्येत अशी काही कमावली होती काही काही विचारू नका. कॉलेज ला असताना मी कॉलेज काढून स्पोर्ट्स मध्ये पण भाग घेत असे आणि त्यामुळे तर माझी बॉडी जास्तच कडक आणि मस्त अशी झाली होती.

मी गावातील शिक्षण पूर्ण केले आणि पुढील शिक्षणासाठी म्हणून मी शहरात गेलो. माझा तो पहिलाच अनुभव होता आणि त्यामुळे मी खूप खुश होतो. मला निवांत राहता येणार होते. मी हॉस्टेल वर राहणार होतो. माझ्या रूम मध्ये आधीच एक जण रहात होता आणि त्याचे नाव राजू होते. तो बाहेरचा जरी असला तर त्याचे बॅकग्राउंड शहरी होते आणि ते त्याच्याकडे बघून लगेच समजत पण होते.

माझ्या बरोबर उलट होता पण तो. म्हणजे तो एकदमच सामान्य बॉडीचा होता. दिसायला चिकना चुपडा, गोरा गोरा, गुलाबी ओठ, घारे डोळे आणि बोलताना समोरच्याच्या नजरेत असे काही नजर घालून बघायचे कि समोरच्याच लगेच सोटा गरम झाला पाहिजे आणि तो वळवळ करायला पाहिजे. त्याला बघून तो मला असे वाटले कि तो मुलगी आहे कि काय असे त्याचे ते वागणे होते.

पण तो खूप चांगला होता. माझी काळजी तो खूप घेत असे. खरे तर त्याची तशी काही गरज नव्हती. पण तरी देखील तो माझी अशी काळजी का घेतो ते मला काही समजत नसे. पण का कोणास ठेवून त्याने तसे माझे काळजी घेणे मला हळू हळू आवडू लागले होते आणि त्याच्यावर मी अवलंबून राहू लागलो होतो. तो माझ्या कपड्याची काळजी घेण्या पासून ते माझे आतील कपडे धुण्या पर्यंत सगळे काही करू लागला होता.

त्याला मी या बद्दल विचारले असता तो मला म्हणाला “अरे काही नाही रे. मला आधी पासूनच घर कामाची आवड आहे. मी खूप वर्षे बाहेर राहतो. पण तू नाही. तुला आधी कधी बाहेर राहून माहित नाही ना. त्यामुळे बाहेर राहताना काय प्रॉब्लेम येतात ते मला माहित आहे. म्हणून तुला मी मदत करत असतो नेहमी बाकी काही नाही रे.”

मी काही बोललो नाही आणि त्याला काही मी रोखले देखील नाही. कारण माझे काम तो हलकेच करत होता तर मला काय अडचण असणार आहे ना. पण हे करत असताना तो माझ्याकडे असे काही रोखून बघत असे कि त्याला माझ्या शरीराचे खूपच जास्त कौतुक आहे हे मला समजत होते. त्याने माझ्याशी हळू हळू जवळीक देखील करायला चालू केली होती.

त्या दिवशी आम्ही दोघे पण कंटाळा आला होता म्हणून बाहेर जेवायला गेलो होतो. त्या आधी आम्ही दोघांनि पण खूप म्हणजे खूप जास्त दारू पिली होती. जेवून आम्ही रूम वर आलॊ आणि गप्पा मारत बसलो होतो. तो मला अचानक म्हणाला “तुला कोणी गर्लफ्रेंड कशी काय नाही रे?तू तर इतका हँडसम आहेस. तुला तर कोणी पण मिळेल.”

“बघ ना रे.मला पण समजत नाही कधी कधी कि असे का होते ते. कधी कधी असे वाटते कि माझ्यात काही कमी आहे का म्हणून कोणी मुली पटत नाहीत मला.” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “अरे तुझ्यात कशी काय कमी असू शकते. तू तर उलट इतका हँडसम आहेस कि तुला मुलगीच काय मुलगा पण पटेल.” असे म्हणून तो माझ्याकडे बघून डोळा मारून हसू लागला.

मी पण हसू लागलो आणि त्याला म्हणालो “आता ते पण होईल कि नाही असे मला तर वाटू लागले आहे.” मी असे हसून म्हणताच तो मला म्हणाला “का उठत नाही का तुझा? असे का बोलत आहेस तू?”

“अरे उठतो ना. हे बघ आणि तरी देखील माझ्याकडे मुले पण बघत नाहीत.”असे म्हणून मी माझ्या शॉर्ट मधून माझा सोटा बाहेर काढला आणि त्याला दाखवू लागलो. माझा तो भलामोठा सोटा बघून तो वेडाच झाला आणि मला म्हणाला “अरे तुझा सोटा तर खूपच मोठा होतो कि रे.”

“अरे अजून तो मोठा व्हायचा आहे. अजून तो छोटाच आहे.मोठा झाला कि या पेक्षा पण खूप मोठा होतो तो.” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “काय सांगतो काय? खरेच कि काय? बघू.” असे म्हणून त्याने माझा सोटा त्याच्या हातात घेतला आणि तो त्याला हळू हळू करत हलवू लागला. त्याचा हात माझ्या सोट्याला लागताच माझा सोटा झटकन मोठा होऊ लागला.

“हो कि रे. हा तर अजून मोठा होत आहे. मला अजून किती मोठा होतो हा ते बघायचे आहे.” असे म्हणून त्याने त्याला जास्तच जोरात हलवायला चालू केला. त्याने हलवून हलवूनच त्याला खूप मोठा केला. आता मी पण खूप गरम झालो होतो.इतके दिवस माझा पण उपवास च चालू होता. मुलगी कधीच नव्हती. आणि आज मिळाला होता तो नेमका मुलगा होता. पण त्याचा स्पर्श पण मला असा काही आवडू लागला होता कि मी स्वतःला रोखू शकलो नव्हतो. शेवटी सोट्याला कोणाचा हात आहे हे कोठे समजते ना.

त्याला मी माझ्या जवळ ओढले आणी त्याच्या तोंडात मी माझे तोंड दिले आणि त्याच्यावर मी चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. मी चोकून चोकून त्याचे ओठ लाल केले होते. तो असे काही मला प्रतिसाद देत होता कि जणू काही एखाद्या पिक्चर मध्ये नटी नटाला किस करत आहे कि काय असेच मला तर क्षणभर वाटून गेले. त्याने त्याचा हात माझ्या छातीवरून फिरवण्यास सुरवात केली होती.

त्याचा तो मुलायम नाजूक हात जसा जसा माझ्या छातीवरून फिरु लागला तसे माझ्या छातीचे निप्पल्स पुढे येऊ लागले.त्याने त्याची जीभ माझ्या छातीवरून फिरवण्यास सुरवात केली आणि माझे निप्पल्स तो त्याच्या जिभेच्या शेंड़्याने चोकू लागला. मला त्यामुळे कमालीच्या तीव्र भावना जागृत झाल्याचे लक्षात आले आणि मी त्याला माझ्या छातीवर दाबून घेऊ लागलो.

तो तसाच मग खाली सरकला आणि त्याने माझा सोटा हळू हळू करत त्याच्या तोंडात घेतला. बघता बघता त्याने तो पूर्णपणे त्याच्या तोंडात घेतला आणि ततो आत घ्या पूर्वी त्याने त्याची थुंकी त्याला लावून आधी हाताने मसाज देखील केला. एकदा जसा तो त्याच्या तोंडात गेला तसा मग तो त्याच्यावर तुटून पडला. तो काही केल्या त्याला बाहेर काढत नव्हता.

त्याला जमत नव्हते तरी हळू हळू करत तो पूर्ण सोटा त्याच्या त्यांबे तोंडात घालून घेतला होता. पूर्ण घशा पर्यंत तो त्याचा सोटा गेला होता आणि त्यामुळे त्याला नीट श्वास पण घेता येत नव्हते. पण त्या पेक्षा देखील त्याला माझ्या सोटा चोकण्याचा जो आनंद मिळत होता तो जास्त होता. मी पण मग माझे पाय माझ्या गुडघ्यात वाकवले आणि माझी कंबर मी जोरजोरात मागे पुढे करू लागलो आणि जास्तीत जास्त माझा सोटा कसा त्याच्या तोंडात जाऊ शकेल ते बघत त्याचे माऊथ फक करू लागलो होतो.

खूप वेळ त्याने माझा सोटा चोकला आणि मग तो बाजूला झाला. मी त्याला खाली गुडघ्यावर बसवले आणि मी त्याच्या गांडीकडे गेलो. त्याची ती गोलाकार गांड बघून माझ्या तोंडातून पाणी बाहेर येऊ लागले. त्याच्या गांडीला मी माझ्या हाताने जोरजोरात फटके मारले आणि त्याची गांड मी कडक केली. त्याच्या गांडीचे ते गोलाकार काप मी माझ्या हाताने बाजूला केले आणि मग मी माझे तोंड त्यात घातले.

माझी जीभ मी सर सर करत त्याच्या गांडीच्या भोकावरून अशी काही फिरवू लागलो कि मी जणू काही एखाद्या नुकत्याच वयात आलेल्या मुलीची योनी चाटत आहे कि काय असेच मला क्षणभर वाटले. मी खूप वेळ त्याचे भोक चाटून ओले केले आणि मग मी बाजूला झालो.

मी माझा सोटा मग त्याच्या गांडीच्या भोकावर ठेवला आणि हळू हळू कर मी तो त्यात घालू लागलो. मी एकच जोरात हिसडा दिला आणि माझा अर्धा सोटा आत गेला. तो जोरात ओरडला. त्याचे भोक माझ्या सोट्याला सामावण्यासाठी खूपच छोटे होते. मी मग माझा सोटा पुन्हा आत बाहेर करून त्याचे ते भोक मी मोठे केले.

थोड्याच वेळात मी अजून एक जोराचा हिसडा मी त्याला दिला आणि माझा पूर्ण सोटा त्याच्या गांडीत गेला.मग मी माझे दोन्ही हात त्याच्या गांडीवर ठेवले आणि माझी कंबर मी जोरजोरात मागे पुढे करून हलवू लागलो आणि त्याची गांड मारू लागलो. काच काच काच काच काच करत मी एकसारखी माझी कंबर मागे पुढे करून त्याला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि शेवटी मी माझे सगळे वीर्य त्याच्या गांडीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हा पासून मी रोजच त्याला ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page