ऍक्टिंग क्लासमध्ये झवली सेक्सी प्रिया

मी लहापानापासूनच दिसायला देखणा होतो. माझ्या देखण्या पणामुळेच तर मी जसे शाळेत गॅदरिंग मध्ये लीड रोल करत असे तसेच पुढे कॉलेज मध्ये गेल्यावर पण मी लीड रोल करू लागलो होतो. त्यातूनच मला ऍक्टिंग ची आवड निर्माण झाली.

मी कॉलेज मध्ये होतो तेव्हाच मी असे ठरवले होते कि आपण ऍक्टिंग मधेच करियर करायचे म्हणून. त्या नुसारच मी माझी सगळी तयारी चालू केलेली होती. फक्त दिसायला देखणे असून चालत नाही. तुम्हाला तुमची सगळीच पर्सनॅलिटी डेव्हलप करावी लागते. म्हणून मी तेव्हाच जिम लावली आणि मी नियमितपणे जिम ला जाऊ लागलो. खूप मन लावून जिम केल्याचा फायदा मला निश्चितच झाला आणि मी असा काही  दिसू लागलो कि काही विचारू नका.

एक तर सहा फूट उंच होतो मी. त्यात जिम ला जाऊन अजून पिळदार झालेली माझी बॉडी त्यामुळे कॉलेज मध्ये तर सगळे माझ्या मागेच लागत असत. मी कोलेज पूर्ण केले आणि मी मग मोठ्या शहारत जायचा निर्णय घेतला जिथे हे सगळे पिक्चर सिरीयल वगैरे जास्त चालते. तिथे गेलो आणि मी माझे मी एक फ्लॅट घेऊन भाड्याने राहू लागलो.

असे लागेचच काम मिळते आणि ऍक्टिंग खूप सोपी गोष्ट आहे हा माझा भ्रम तेव्हा नाहीसा झाला जेव्हा मी काम मिळविण्यासाठी म्हणून खूप लोकांना भेटू लागलो. त्यातून मला एक गोष्ट लक्षात आली कि मला अजून ऍक्टिंग चे काहीच माहिती नव्हती आणि म्हणून खूप लोकांनी जसे मला सांगितले होते त्या नुसार मी एखाद्या ऍक्टिंग च्या इन्सिटीट्यूट मध्ये ऍडमिशन घेतले.

माझा तो पहिला दिवस होता. मला वाटले मी एकटाच असेन.पण मी जेव्हा तिथे गेलो तेव्हा मला समजले कि माझ्या सारखे तर इथे खूप जण आले होते. म्हणजे माझ्या सारखे करियर खूप लोकांना करायचे होते. पण त्यामध्ये मुली पण खूप होत्या बरे का आणि त्याना बघूनच तर मी थोडा खुश झालो होतो. कारण त्या सगळ्याच मुली दिसायला कशा एक से एक देखण्या होत्या. कोणाला बघू आणि कोणाला नकॊ असे मला होऊन गेलेत होते. त्या खुपच बिनधास्त होत्या आणि त्यामुळे तर त्यांचे ड्रेस असे काही होते कि जणू काही जरा कमी त्या नग्नच आल्या होत्या.

त्यांना बघून माझा सोटा वळवळ करू लागला होता. आमचे ट्रेनिंग चालू झाले आणि दिवस जातील तसे आमची एकमेकांशी ओळख पण होत होती. आमचे काही दिवसांनी ग्रुप करण्यात आले आणि त्याच ग्रुप मध्ये होती प्रिया.

प्रिया पण माझ्या सारखीच होती. म्हणजे दिसायला देखणी. पण तिचे देखणेपण जास्त उठून दिसत होते ते तिच्या गळ्याच्या खाली. एक नंबर आतील ब्रा घालून जसे काही मुलीत्यांची छाती वर उचलतात तसे तिचे ते छातीचे गोळे होते.पण ते नॅचरल होते कारण खूप वेळा तर मी तिला ब्रा शिवाय ड्रेस मध्ये बघतिले होते आणि तरीही तिची छाती तशीच मोठी आणि गोलाकार दिसत असे.

तिची फिगर एखाद्या नटीला शोभेल अशीच होती अगदी ३६-२४-३६ अशी. तिच्या छातीची जादू कमी होती कि काय म्हणून तिच्या तो गांडीचा घेर होता. तिची ती गोलाकार गांड बघून मी अशी काही लाळ टपकावत असे कि काही विचारू नका.

एकाच ग्रुप मध्ये असल्याने आम्ही दोघे खूप जवळ आलो होतो. आमची जवळीक नंतर इतकी वाढली होती कि ती माझ्याशी अगदी कोणत्याही विषयावर आणि काहीही बोलू शकत होती. तिला मी आवडू लागलो आहे कि काय असे मला वाटू लागले होते. कारण प्रॅक्टिस करताना ती माझ्या अशी काही जवळ येत असे कि त्यामुळे माझ्या बॉडी ला तिची बॉडी लागत असे आणि त्यामुळे माझा सोटा मोठा होत असे.

त्या दिवशी आम्हाला रोमँटिक सिन करण्याचे शिकवले होते आणि आम्हाला ते करायला लावले. मी आणि अर्थात प्रिया तो सिन करणार होतो. मी तिच्या कमरेत हात घातला आणि तीला मी जवळ घेऊन माझे डायलॉग मी म्हणून लागलो. तिच्या डोळ्यात डोळे घालून मी ते डायलॉग बोलत असताना ती मात्र सतत ते डायलॉग विसरत होती आणि त्यामुळे काही केल्या आमचा सिन होत नव्हता.

ते बघून तो ट्रेनर वैतागला आणि आम्हाला म्हणाला “अरे असे सिन इतके सोपे नसतात. तुम्ही आधी प्रॅक्टिस करून या मग बघू.” तो असे बोलल्याने आम्ही नाराज झालो. आम्ही दोघे बाजूला जाऊन बसलो आणि बाकीच्याचे सिन बघू लागलो. काही जणांचे तर खूपच छान झाले होते. ते बघून प्रिया मला म्हणाली “राकेश हे लोक खूप प्रॅक्टिस करतात म्हणून त्यांचे बरोबर येते. तू एक काम कर. आज रात्री माझ्या रूम वर ये. आपण प्रॅक्टिस करू या सिन ची आणि मग यां दाखवून देऊ काय आहे ते आपले टॅलेंट.”

मी त्या नुसार तिच्या रूम वर गेलो. ती तर त्या दिवशी शॉर्ट वर होती. तिला या आधी कधी मी शॉर्ट वर बघतिले नव्हते. म्हणून जेव्हा मी आत गेलो तेव्हा आधी खूप वेळ तिच्याकडे रोखून बघू लागलो. तिच्या शॉर्ट मधून तिच्या त्या मांड्या अश्या काही दिसत होत्या कि त्या लुसलुशीत मांड्या चावत निवांत रात्र घालवावी असे मला वाटू लागले होते.

तिच्या  निकर च्या कडा तर तिच्या शॉर्ट मधून दिसत होत्याच पण तिचे ते छातीचे गोलाकार गोळे पण तिच्या टॉप मधून असे काही दिसत होते कि तिचे फक्त निप्पल्सच दिसायचे बाकी होते. तिला बघून माझा सोटा कधीच उभा झाला होता.

तिने मला थोडी दारू दिली पिण्यासाठी  आणि मग आम्ही मग  प्रॅक्टिस चालू केली. तिने मला तिच्या जवळ येण्यास लावले आणी मी तिच्या कमरेत हात घालून तो डायलॉग म्हणून लागलो. तिंचे माझ्याकडे पूर्ण लक्ष होते. तिला काय वाटले काय माहित पण ती मला लगेच म्हणाली “अरे अजून जवळ ये ना. असे लांब राहून आपण कसे कपल वाटणार?”

असे म्हणून तिने मला तिच्या खूपच जास्त जवळ ओढले. तिच्या इतक्या जवळ मी गेलो होतो कि माझ्या छातीला तिची छाती लागत होती. तिच्या छातीचा स्पर्श जसा होऊ लागला तसाच स्पर्श तिला माझ्या सोट्याचा होऊ लागला आणि त्यामुळे तर ती पण खूप गरम झाली.

मी माझे डायलॉग बोलत होतो आणि तिच्या जवळ जवळ जात होतो. आम्ही इतके जवळ गेलो होतो कि तिचा श्वास माझ्या श्वासात जात होता आणि तिच्या छातीची खाली वर होणाऱ्या हालचाली मुळे  माझ्या छातीला एकसारखे घासत होते. आम्ही काहीही बोलत नव्हतो आता आणि बघता बघता आम्ही इतक्या जवळ आलो कि माझे ओठ मी तिच्या ओठांवर कधी ठेवले तेच माझे मला समजले नाही.

तिचे ओठ माझ्या ओठांना लागताच मी तिच्यावर तुटून पडलो. तिचे ते नाजूक गुलाबी ओठ मी चोकून चोकून लाल केले होते. तिच्या शॉर्ट मध्ये मी माझा हात घालून सरळ तिच्या निकर मध्ये नेला आणि तिच्या गाडीवरून मी माझा हात जोरजोरात फिरवू लागलो. माझा हात तिच्या गांडीच्या कापाना असे काही दाबत होता कि त्यामुळे तिची कंबर पुढे येत होती आणि तिची योनी माझ्या सोट्यावर अधिकधिक घासली जात होती.

आम्ही मग ककपडे काढले आणि पूर्ण नग्न झालो. तिच्या छातीला तर मी असे काही दाबून काढले होते कि त्यामुळे ते आधीच मोठे असेलेले गोळे जास्तच मोठे झाले आणि मी त्यांचे निप्पल्स माझ्या तोंडात घेऊन एकसारखे चोकून काढू लागलो होतो. तिने मग मला बाजूला केले आणि ती खाली बसली. माझा तो भलामोठा सोटा तिने तिच्या हातात घेतला आणि ती त्याला हलवू लागली.

तिच्या नाजूक हाताच्या स्पर्शाने तो सोटा असा काही कडक झाला कि ते बघून तिचे डोळे मोठे झाले. तिने त्याला चटकन तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. एकसारखे ती तिचे तोंड खाली वर करत होती आणि माझा सोटा चोकून काढत होती. खूप वेळ तिने माझा सोटा चोक चोक चोकून काढला आणि मग कुठे ती बाजूला झाली.

ती मग पुढे आली आणि खाली झोपली. मी तिचे दोन्ही पाय बाजूला केले आणि तिच्या योनीला मी ओपन केले तिची ती सेक्सी योनी बघून मी माझी दोन बोटे हळू करत आत बाहेर करत तिचे ते भोक मोठे केले. मग मी माझा सोटा थोडा ओला केला आणि हळू हळू करत तिच्या योनीत मी कोंबू लागलो. बघता बघता माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत गेला आणि मग मी काही थांबलो नाही.

तिचे दोन्ही पाय मी माझ्या खांदयावर घेतेले आणि माझी कंबर प्रचंड वेगाने मी जोरजोरात मागे पुढे करून तिला ठोकू लागलो. काच काच काच काच काच करत मी तिला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मगमाझे  सगळे वीर्य मी तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हा पासून मी रोजच तिला ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page