लिसाच्या सेक्सी गिफ्ट सोबतचा प्रणय – Marathi hot girls thokathoki katha

मी कॉलेज ला असल्यापासूनच खूप हुशार मुलगी होते. अगदी काही मी पहिल्या टॉप पाच मध्ये वगैरे येत नसे पण तरीही माझे मार्क्स खूपच चांगले असत आणि त्यामुळे माझे नाव तसे कॉलेज मध्ये खूपच जास्त चांगले होते. अजून एक कारण होते की ज्यामुळे मी कॉलेज मध्ये खूप फेमस होते ते म्हणजे माझ्या फिगर मुळे.

मी दिसायला खूपच जास्त देखणी होते आणि माझ्या गोऱ्या वर्णाला माझे गोरे डोळे खूपच उठून दिसत असत. माझे सरळ नाक माझ्या चेहऱ्याचे सौंदर्य अधिक खुलवून दाखवत असत. माझी छाती खूपच गोलाकार होती आणि ती इतकी पुढे होती कि मी चालू लागले कि माझे मलाच दिसत नसे कि खाली काय आहे ते. मी जिम जर करत नसले तरी माझी कंबर अतिशय सुडौल अशी होती.

माझी फिगर ३६-२४-३६ अशी होती आणि माझ्या कमरेपेक्षा पण सेक्सी माझी गांड होती जिचा आकार कमालीचा गोल तर होताच पण ती इतकी भरलेली होती कि काही विचारू नका. अभ्यासात पण हुशार आणि फिगर पण सेक्सी यामुळे मी फेमस असणे साहजिकच होते.

कॉलेज संपले आणि मला अर्थातच जॉब पण लगेच मिळाला. एक मोठी कंपनी होती ती. मोठ्या शहरात मी पहिल्यांदाच त्या निमित्ताने जात होते. माझे चांगले होते कि मी अवघ्या सहा महिन्यातच त्या कंपनी मार्फत परदेशी देखील गेले. एक तर मी कधी आजवर घर सोडून राहिले नव्हते आणि आता राहणार होते ते तर सरळ परदेशी. त्यामुळे मला खूप जास्त उत्सुकता होती.

मी तिथे गेले आणि माझे पहिले काही दिवस असेच इकडे तिकडे ते नवीन सगळे बघण्यात गेले. बघता बघता मी तिथे सेट झाले आणि माझे रुटीन पण लागले. मी जिथे काम करत होते तिथे तश्या खूप माझ्या वयाच्या मुली होत्या.माझ्या बरोबर जी काम करत होती तिचे नाव लिसा होते.

लिसा अर्थात परदेशी असल्याने दिसायला खूपच जास्त गोरी होती. पण तीने स्वतःला खूपच चांगल्या पद्धतीने मेंटेन केले होते. ती खूप व्यवस्थित राहत असे. तिची फिगर पण खूपच सेक्सी होती. आम्ही दोघी पण एकाच वयाचे असल्याने आम्ही दोघी खूप चांगल्या मैत्रिणी लगेचच झालो.तिने मला सगळे ते शहर दाखवायला चालू केले होते.

तिथे तर खूपच जास्त स्वातंत्र्य होते आणि मुले असतील कि मुली अगदी बिनधास्तपणे एकेमेनाना डेट करत असत. त्यामुळे ते तिथले वातावरण बघून मी खूपच भारावले होते. मला पण आता तसे काही तरी करावे असे वाटत होतेच म्हणा. त्याच दरम्यान माझा वाढदिवस जवळ येत होता आणि ते लिसा ला माहित होते.

आम्ही दोघी एकदा असेच गप्पा मारत बसलो असताना तिने मला विचारले “काय ग या वेळी वाढदिवस कसा साजरा करणार आहेस?”

“काही नाही ग. काय करणार मी एकटी? ना माझे घरचे इथे आहेत ना मला कोणी बॉयफ्रेंड आहे. त्यामुळे घरीच असेन मी त्या दिवशी.” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “मी आहे ना. आपण करूया साजरा.” असे म्हणून तिने त्या दिवशी माझ्या घरी येण्याचे मान्य केले.

त्या दिवशी संध्याकाळीच ती माझ्याकडे आली. आत येऊन ती बसते न बसते तोच तिने तिच्याकडे असलेला केक काढला. तिला माहित होतेच कि मला बॉयफ्रेंड नसल्याने माझ्या संभोगाची काहीच सोय तिथे नाही आहे. त्यामुळे तो केक जो होता तो चक्कपैकी सोट्याच्या आकाराचा होता.तो बघून मी हसूच लागले. मजा अजून तर पुढेच होती.

तिने मेणबत्तीच्या आकाराचा केकच त्यावर ठेवला होता अजून एक. तिने मला ती मेणबत्ती समजून फुंकायला लावले आणि तो सोट्याच्या आकाराचा वर लावलेला केक माझ्या तोंडात घेण्यास लावले. ते करत असताना मला पण क्षणभर असेच वाटले कि मी खरेच सोटा माझ्या तोंडात घेऊन चोकत आहे कि काय. त्यामुळे मला खूप मजा येत होती.

केक खाऊन झाला आणि तिने मला डोळे बंद काण्यास सांगितले. ती दार उघडून बाहेर गेली. थोड्या वेळात ती लगेच परत आली आणि तिने मला आता डोळे उघडण्यास सांगितले. माझ्यासाठी तिने गिफ्ट आणले होते. मी डोळे उघडून बघते तर काय माझ्या समोर एक मोठाच्या मोठा टेडी होता. तो इतका मोठा होता कि जणू काही एखादा पुरुषच माझ्या समोर उभा आहे कि असे मला वाटले.

इतका मोठा टेडी मी पहिल्यांदाच बघत होते. ती मला म्हणाली “हा काही खोटा टेडी नाहीये बर का. खरा खुरा टेडी आहे हा.”

“म्हणजे? मी नाही समजले.” मी असे विचारातच ती मला म्हणाली “इकडे ये.” असे म्हणून तिने मला त्या टेडीच्या पुढे येऊन उभे राहण्यास लावले आणि त्या तोडीच्या सोट्याला स्पर्श करण्यास लावले. मी त्याला तिथे स्पर्श करताच मला तिथे खरा सोटा असल्याची भावना निर्माण झाली. मी आजवर कधीच असे कोणाला स्पर्श केले नव्हते आणि त्यामुळे मी जेव्हा तिथे त्याला स्पर्श केला तेव्हा मला पण माझ्या भावना जागृत होत असल्याचे समजले.

“अरे हे काय आहे?” मी तिला विचारताच तिने तिथे असलेली चेन काढली आणि त्याच बरोबर त्यातून एक खरा खुरा भलामोठा सोटा बाहेर आला. तेव्हा मला समजले कि त्या टेडी मध्ये एक खरा पुरुष होता ते. खूप गोरा सोटा होता तो. म्हणजेच कोणी तरी गोरा पुरुष आत असणार हे मी ओळखले. तो सोटा बाहेर येताच लिसा मला म्हणाली “हैप्पी बर्थडे.एन्जॉय कर.”

असे अफलातून गिफ्ट मला मिळेल याचा विचार मी कधीच केला नव्हता. मला जरी हे सगळे नवीन असले तरी तिच्यासाठी हे खूपच सामान्य होते. तिथे असे केले जात असत आणि त्यामुळे ती खूपच नॉर्मल वागत होती. मी अजून काही करत नाही ते बघून तिनेच तो सोटा तिच्या हातात घेतला आणि ती त्याला हलवू लागली आणि मला म्हणाली “किती मस्त आहे ना ग हा सोटा.”

असे म्हणून ती लगेच खाली पण बसली आणि तिने त्याला तिच्या तोंडात घेतला. ती त्याला असे काही चोकू लागली कि ते बघून तिने आधी कधी सोटा चोकला आहे कि नाही असे मला वाटू लागले. ती तिच्यावर तुटूनच पडली होती. खूप वेळ तिने तो सोटा चोकून काढला आणि मग ती बाजूला झाली. आता मात्र मी पण मग स्वःताला रोखू शकले नाही.

मी पण खाली बसले आणि तो सोटा मी माझ्या हाताने जोरजोरत मागे पुढे करत हलवू लागले. बघता बघता त्याचा आकार होता त्या पेक्षा खूपच मोठा झाला आणि तो सोटा मग मी माझ्या तोंडात झटकन कोंबून घेतला. मी पहिल्यांदा एखादा सोटा उपभोगत आहे असे अजिबात माझ्याकडे बघून वाटत नव्हते.तो पूर्ण सोटा माझ्या तोंडात गेला होता आणि मी वेड्या सारखे त्याला चोकू काढू लागले होते.

तो खूपच जास्त कडक आणि मोठा होता. चोकून चोकून मी माझी इतकया वर्षाची इच्छा पूर्ण करत होते. मग मी माझा टॉप काढला आणि माझ्या छातीच्या उभारांमध्ये त्याचा तो सोटा ठेवून घासू लागले. वर खाली करून त्याचा सोत्ता मी जशी घासू लागले तश्या माझ्या फिलिंग खूपच जास्त तीव्र होऊ लागल्या होत्या. माझ्या योनीचा आकार फुगीर होत तर चालला होताच मी त्याचे पदर पण हळू हळू करत मोकळे होत होते आणि ती ओली होऊन पाझरू देखील लागली होती.

आता मला त्याला कधी एकदा माझ्या योनीत कोंबून घेते असे झाले होते. मी सोफ्यावर जाऊन माझे पाय फाकवुन बसले. तो माझ्या इथे आला आणि त्याने त्याचा तो भलामोठा सोटा माझ्या योनीत कचकन कोंबला. त्याचा सोटा अगदीच आरामात माझ्या योनीत गेला आणि मग मात्र तो त्याची कंबर प्रचंड ताकदीने जोरजोरात मागे पुढे करून मला ठोकून काढू लागला.

लिसा ते सगळे तिथे बसून अगदी आरामात बघत बसली होती. खूप वेळ त्याने मला ठोक ठोक ठोकून काढले. तो काही केल्या थांबायला तयार नव्हता. माझी योनी त्याने अशी काही ठोकून काढली होती कि माझे आतल्या आत चार वेळा तरी किमान योनी पाझरून झाली असेल. शेवटी मी मग त्याला थांबवले आणि त्याने मग त्याचा सोटा बाहेर काढला.

मी तो सोटा लगेच माझ्या तोंडात घेतला आणि त्याला चोकू लागले. मी त्याला चोकू लागताच त्यातून सर सर करत वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि माझे सगळे तोंड त्याच्या वीर्याने भरून गेले. मी ते सगळे वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो.अश्या प्रकारे मला त्या दिवशी लिसा ने एक अफलातून असे वाढ दिवसाचे गिफ्ट दिले होते.

त्या टेडी मध्ये तो कोण होता ते मला माहित नव्हते आणि नंतर पण मला माहित नाही झाले. मला त्याच्याशी काही घेणे देणे पण नव्हते. मला माझी खाज भागली आणि ते पण इतक्या अप्रतिमपणे हेच खूप महत्वाचे होते आणि त्यामुळे मी खूपच जास्त खुश होते.

You cannot copy content of this page