सेक्सी मॉडेल ट्रेनरची चोदली योनी – Marathi hot model sambhog katha

मी एक चांगला फोटोग्राफर तर होतोच होतो पण मी एक चांगला मेकअपमन देखील होतो. हे दोन्हीचे प्रशिक्षण मी कॉलेज मध्ये असतानाच घेतले होते. मी कॉलेज मध्ये होतो तेव्हा या गोष्टीत मला खुपच जास्त रस होता आणि त्यामुळे त्याचा अभ्यास आधी पासूनच करायला चालू केला होता. बघता बघता मला त्यात खूपच गती होती आणि म्हणूनच मी कॉलेज नंतर त्यातच करियर करायचे ठरवले होते.

कॉलेज होताच मी मोठया शहारत गेलो जिथे माझ्या कामाला खूपच जास्त स्कोप होता. मला माझ्या स्किल मुळे खूपच कमी वेळेत एक चांगला जॉब मिळाला. ती एक मॉडेलिंग ची कंपनी होती आणि तिथे मला फोटोग्राफर कम मेकपमन असा जॉब मिळाला होता. एकाच माणूस दोघांचे काम करत असल्याने कंपनी ला पण ते परवडणारे होते. म्हणून त्यांनी मला लगेच घेतले होते.

तिथे येणारे मुले आणि मुली खूपच देखण्या असत. अर्थात ते मॉडेल असत किंवा त्याना मॉडेल व्हायचे असे व त्याच मुळे तिथे असेच लोक येत असत कि जे दिसायला देखणे असत व सेक्सी असत. त्यामुळे तिथे काम करताना मला खूप मजा येत असे. कोणाला बघू आणि कोणाला नको असे मला होत असे. त्यांचे ते दिसणे, कमालीच्या सेक्सी फिगर, उत्तेजक छाती, गोलाकार गांड, सरळ नाक आणि समोरच्याला घायाळ करणारी मादक नजर यामुळे माझा वेळ तिथे कसा जात असे ते माझे मला समजत नसे.

तिथे येणाऱ्या सगळ्याच मुली खूप पुढारलेल्या असत आणि म्हणून तर त्या अगदी सहजच बिकिनी व ब्रा वर फोटो काढून घेत आणि मॉडेलिंग पण करत असत. तिनेच काम करणे कोणाचे पण काम नसे. त्यामुळे त्यांच्यात खूपच जास्त स्पर्धा देखील असत. मी नेहमीच इतरांपेक्षा देखणी व सेक्सी दिसली पाहिजे असे प्रत्येक मुलीला वाटत असे आणि त्यासाठी त्या काही पण करायला तयार असत.

त्यातच एक मुलगी होती जिचे नाव प्रिया होते. प्रिया नवीनच तिथे जोईन झाली होती. पण तिला बघून असे वाटत नसे कि ती नाविन आहे ते. खुपच कॉन्फिडन्ट होती ती. उंच जरी असली तरी तीची फिगर तिच्या उंचीला शोभेल अशीच होती. ३६-२४-३६ अशी फिगर होती तिची. तिच्या छातीला बघून मीच किती तरी वेळा मूठ मारली होती.

तिच्या त्या सिंहकटी कमरेला बघून मला हे माहित होते कि तिला कोणताही ड्रेस उठून दिसेल. तिची गांड पण अशी काही गोलाकार होती कि काही विचारू नका. ती माझ्या गावची होती आणि त्यामुळे माझे आणि तिचे तर आधी पासूनच जास्त पटत असे. तिथे ती फक्त माझ्याशीच बोलत असे आणि तिला जे वाटते ते सगळे सांगत असे.

त्या दिवशी एक फॅशन शो होता आणि तो बिकिनी शो होता. आम्ही सगळे तिथे गेलो होतो. बाकी सगळ्या मॉडेल्स चे खूप कौतुक झाले पण नेमके प्रिया चे काहीच कौतुक झाले नाही. त्यामुळे ती खूपच नाराज झाली होती. त्या रात्री ती मला खूप उशिरा भेटली आणि तिने मला या बदल विचारले असतां तिला मी म्हणालो “अग तुझे कौतुक करावे असे काय होते सांग?”

मी  तिच्याशी नेहमीच सरळ आणि खरे काय ते बोलत असे. त्यामुळे मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “म्हणजे? मी दिसायला चांगली नाही आहे का? कि माझ्यात काही कमी आहे?”

“तू दिसायला पण चांगली आहेस आणी तुझ्यात काही कमी पण नाहीये. पण जे तुझे चांगले आहे ते तू जर नीट दाखवले नाहीस तर ते लोक का बघतील?” तिला मी काय बोलत आहे ते समजेना म्हणून म्हणून मी तिला काही बाकीच्या मुलींचे फोटो दाखवले आणि तिला म्हणालो “हे बघ हिचे उरोज कसे आहेत ते. तिचा मेकअप बघ. तिचा एक छोटा भाग पण मेकअप शिवाय दिसत नाहीये. काही जणी तरी अगदी पूर्ण आत पर्यंत काही ना काही मेकअप करतात विशेषतः बिकिनी शो ला तर करतातच.नाही तर सामान्य बॉडी बघायला लोकांना इतर बायका आहेतच ना.”

मी असे म्हणताच तिला थोडे फार मी काय म्हणत आहे ते समजले. ती मला म्हणाली “मग काय करायला पाहजे मी असे तुला वाटते?”

“हे बघ एक तर तुझे जे प्रदर्शन करायचे अवयव आहेत ते आधी उठावदार कसे दिसतील ते बघ आणि मग त्यांना मेकअप असा कर कि तुझे शरीर खूपच जास्त देखणे दिसले. शो च्या आधी तुझी छाती जास्तीत जास्त कधी उठून दिसेल ते बघ. त्या साठी प्रत्येक वेळी काही एक नंबर आतील ब्रा घालून उपयोग नसतो तर काही वेळा आपली छाती अशी दाबून घेतली पाहिजे कि ती उठून दिसेल.”

“म्हणजे हे सगळे कसे करायचे ते मला दाखवच आज तू.” ती असे म्हणताच तिला मी बिकिनी घालून येण्यास सांगितले. निळ्या रानाची ब्रा आणि त्याच रंगाची बिकिनी बघून मी वेडा झालो. ती बिकिनी आजवर मी कधीच बघितली नव्हती ना तिची ती ब्रा पण. ते इतके छोटे होते कि जणू काही ती माझ्या समोर नग्नच आली आहे कि काय असे मला क्षणभर वाटून गेले. तिला मी असे इतक्या जवळून पण कधी बघितले नव्हते. त्यामुळे मी तिला काही वेळ आधी तर बघतच राहिलो.

ते बघून ती मला म्हणाली “आता बघायचे बंद. तुला आता ते मिळणार पण आहे ना.” असे म्हणून ती माझ्याकडे डोळा मारून हसून बघू लागली. मी तिच्या मागे गेलो आणि माझा हात तिच्या छातीवर मागून हळूच ठेवला. माझ्या स्वप्नान पण असा विचार कधी केला नव्हता कि एका मॉडेल ला मी असा स्पर्श करेन.पण आज ते होत होते आणि त्यामुळे मी खूपच जास्त खुश झालो होतो.

तिच्या छातीवरून मी माझी बोटे हळुवारपणे गोल गोल करत फिरवू लागताच तिच्या पण भावना तीव्र होत होत्या ते मला समजत होते. ते करत असतानाच मी तिच्या इतक्या जवळ गेलो होतो कि माझा सोटा तिच्या गांडिवर जाऊन थांबला होता. मी हळू हळू करत माझा सोटा तिच्या गांडीवर जसे जसे रगडु लागलो तसे ती पण हळू हळू करत गरम होऊ लागली होती. ती मॉडेल जरी असली तरी शेवटी एक मुलगी होतीच ना. त्यामुळे तिला पण त्या सगळ्या भावना होत्या ज्या एका सामान्य मुलीला होत्या.

ती पण जशी गरम होत होती तसे तिने माझा हात तिच्या हातात घेतला आणि तिच्या छातीवर ठेवला आणि ती मला तिने दाबायला लावली. मग काय मी कशाला थांबतो. मी जोरजोरात तिची छाती माझ्या हाताने दाबायला चालू केली. माझे हात तिच्या ब्रा मधून मी आत घातले आणि तिची छाती मी कुरवाळू लागलो. ती त्यामुळे खूप वेडी झाली आणि तिने तिचे तोंड माझ्याडॆ केले.

तिच्या तोंडात मी माझे तोंड लगेच दिले आणि तिच्यावर मी चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. तिच्या त्या नाजूक ओठांना मी माझ्या ओठानी चोकून चोकून लाल केले होते. ते करत असतानाच मी तीची ब्रा काढून टाकली होती आणी तिच्या त्या मादक गोलाकार छातीला माझ्या तोंडात घेतले होते. तिच्या छातीला मी असे काही चोकत होतो कि काही विचारू नका.

तिचे ते निपल्स मी खूप वेळ चोकून चोकून मनुक्या सारखी केली होती. तिने माझा सोटा एव्हाना तिच्या हातात घेतला होता आणि त्याला हलवायला चालू केला होता. हलवून हवलुन तिने त्याला खूपच जास्त मोठा केला होता. त्याचा तो टणक आकार बघून ती खूपच जास्त वेडी झाली होती. ती पण त्याला बघून काय करू आणि काय नको करत होती.

तिच्या बिकिनी मध्ये मी वरून हात घातला आणि तिची योनी मी माझ्या हाताने खाली वर करून चोळू लागलो. ती माझा सोटा चोळत होती आणि मी तिची योनी. त्यामुळे आम्ही दोघे पण खुपच जास्त बेभान झालो होतो. तिने मला बाजूला केले आणी तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला. चोकून चोकून तिने त्याला इतका मोठा केला कि त्याच्या शिरा लागल्या. तो ती एकसारखे तिचे तोंड मागे पुढे करात चोकत होती आणि मी माझी कंबर मागे पुढे करून जास्तीत जास्त त्याला आत सरकवत होतो.

तीला मी मग बाजूला केले आणि तिचे पाय फाकवले. तिच्या योनीत मी माझा सोटा कचकन कोंबला आणि बघता बघता माझा पूर्ण सोटा आत जाताच मी माझी कंबर प्रचंड वेगाने मागे पुढे करू लागलो.  काच काच काच काच कच करत मी तिच्यावर उडत होतो आणि तिला ठोकून काढू लागलो होतो. एकसारखे मी तिला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि शेवटी माझे सगळे वीर्य मी तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हापासून मी रोजच तिला ठोकून काढू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page