मांडीवर बसवून काकाने साधला डाव – Marathi Hot Pranay Katha

Marathi Hot Pranay Katha लहानपणी आम्ही सगळे एकत्र राहत होतो.एकत्र म्हणजे आम्ही आणि आमचे काका. एकत्रित राहत असल्याने आमच्यात खूपच चांगले नाते होते. त्यातल्या त्यात मी आणि माझा काका तर जरा जास्तच जवळ होतो. मी जेव्हा लहान होते तेव्हा तो शाळेत जात होता. त्यामुळे तसे फार काही अंतर नव्हते आमच्या वयात म्हणा. त्यामुळे तर आमची दंगा मस्ती तर खूपच चाललेली असायची.

मी जेव्हा लहान होते ना तेव्हा काका मला सतत घेऊन बसत असे. लहान असताना तो मला मांडीवर घेऊन बसत असे. लहानपणी ची हि सवय मी जशी मोठी झाले तेव्हाही काही गेली नाही. मला यात काहीच वावगे वाटत नव्हते. पण जशी मी कॉलेज ला गेले तसे मात्र यात खंड पडला. का माहित नाही. कदाचित असे असेल कि मोठे झाल्याने नाती बदलतात म्हणून. पण मी कधी असा विचार केला नव्हता.

पण त्या दिवशी मात्र मला असा विचार करणे भाग पडले. निमित्त होते काकाच. काका चे नाव सुरज होते. तो दिसायला चांगला होताच. जवळपास सहा फूट उंच, धिप्पाड शरीरयष्टी, पिळदार स्नायू आणि गोरा. यामुळे तो माझा सगळ्यात लाडका काका होता. मी पण काही कमी नव्हते.

मी तुम्हाला माझे नाव सांगितले नाही. माझे नाव रूपा आहे. जसा काका देखणा होता तशीच देखणी मी पण होते बर का. गोरी, उंच तर होतेच मी पण जशी जशी मी वयात येत गेले तसे तसे माझ्या शरीरात असे काही बदल झाले कि काही विचारू नका. माझी छाती कमालीची तयार झाली. जिम ला जाऊन मी माझी फिगर ३६-२४-३६ अशी केली. माझी गांड मी खूप गोलाकार केली. बघताच क्षणी माझ्या प्रेमात पडेल समोरचा अशीच मी झाले होते.

काकांची बदली झाली होती मोठ्या शहरात. त्यामुळे त्याची आणि माझी भेट खूप महिने काही झाली नव्हती. पण नेमके तेव्हाच असे ठरले कि मला पुढील शिक्षणासाठी म्हणून मला काका कडे पाठवायचे. म्हणजे तिथे चांगली कॉलेजेस आहेत म्हणून. मी खुश झाले कारण मला खूप महिन्यांनी काकाला भेटायला मिळणार होते आणि मला त्याच्या समवेत राहता येणार होते.

Marathi Zavazavi  माझ्या आतेबहिणीला झवायचं माझं स्वप्न

काका घरी बसूनच ऑनलाईन काम करायचा. काकी मात्र एका कंपनीत कामाला होती. ती सकाळी गेली कि रात्री उशिरा येत असे. त्यामुळे घरी दिवसभर काका एकटाच असे. मी तिथे गेले आणि घरी अपेक्षेप्रमाणे काका एकटाच घरी होता. त्याला बघताच मी खूप खुश झाले आणि त्याला आनंदाने मिठीच मारली. माझी छाती त्याच्या छातीला अशी काही जाऊन आदळली कि काही विचारू नका.

काकाने पण मला मिठीत घेतले. पण मला त्या वेळी पहिल्यांदा असे वाटले कि काकांची मिठी नेहमी सारखी नाही आहे. काकाने मला अशी काही मिठी मारली कि तो मिठी मारून गप बसला नाही. तो माझ्या पाठीवरून एक सारखे हात वर खाली करत फिरवू लागला. मला ते थोडे विचित्र वाटले पण मग मी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले. मी मला दिलेल्या रूम मध्ये गेले आणि थोड्याच वेळाने बाहेर आले.

बाहेर येताच मी काका ला म्हणाले “काय रे काका. मला मांडीवर घेण्याचे विसरलास का?”

मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “अगं मी कसा विसरेन. तूच विसरली आहेस. म्हणून तर तू आल्यावर सरळ आत गेली”

त्याने असे म्हणून त्याने माझ्याकडे हात केले आणि मला जवळ बोलावले. मी पण वेड्या सारखी त्याच्या मांडीवर जाऊन बसले. मी मांडीवर जाऊन बसते न बसते तोच थोड्या वेळात माझ्या गांडीला काही तरी टोचत असल्याचे मला जाणवले. मला एका क्षणात लक्षात आले कि त्याचा सोटा कडक झाला आहे. मला काय करू ते समजेना. पण त्याच वेळी मला त्याचा तो सोट्याचा स्पर्श आवडत असल्याचे पण लक्षात आले. त्यामुळे मी त्याला काही बोलले नाही. थोडा वेळ तशीच मी बसून राहिले आणि मग माझ्या रूम मध्ये गेले.

त्या रात्री मला काही केल्या झोप येईना. राहून राहून मला काकाच्या सोट्याचा स्पर्शच आठवत होता आणि त्या पेक्षा महत्वाचे म्हणजे माझ्यात देखील झालेला बदल मी समजून घेत होते. म्हणजे तो माझा काका असून देखील जेव्हा त्याचा सोटा माझ्या गांडीला लागला तेव्हा मला पण फीलिंग्स निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे मी बेचैन झाले होते. पण मला ते आवडले होते हे मात्र नक्की.

पृष्ठे: 1 2