लेस्बियन लिसाच्या योनीची लुटली मजा – Marathi kamuk lesbiyan chudai katha

मी कॉलेज संपवले आणि मी  नोकरी शोधू लागले. अगदी कमी कालावधीतच मला नोकरी मिळाली पण. ते पण कशामुळे मिळाली होती ते मला चांगले माहित होते. ती मिळाली होती ते फकर आणि फक्त माझ्या फिगर मुळे.

होय हल्ली शिक्षण जरी महत्वाचे असले तरी त्याबरोबर तुमचे दिसणे पण खूप महत्वाचे असते. माझे त्यातच तर नंबर नेहमी जास्त येत असत. मी उंच होते. माझे उंची साडे पाच फूट होती. मी गोरी गोरी पान होते आणि माझे डोळे तर घारे होते. त्यामुळे माझे सौंदर्य जास्तच उठून दिसत असे. माझ्या छातीचा आकार आणि माझ्या गांडीचा आकार दोन्ही पण असे काही गोल होते कि काही विचारू नका.

माझ्या इंटरव्हियू ला पण त्या माणसाने मला खुपच जुजबी प्रश्न विचारले होते. तो माझ्या सतत बॉडी कडेच बघत बसला होता आणि त्यामुळेच तर त्याने मला सिलेक्ट केले होते. मला जॉब मिळाला तो मोठ्या कंपनीत होता आणि मी तिथे जशी जॉईन झाले तशी माझी प्रगतीच प्रगती होऊ लागली होती. मी खुप कमी कालावधीत प्रमोशन मिळवले होते आणि माझे काम बघून मला कंपनीने परदेशी पाठवले होते.

मी त्यामुळे खूप खूष होते. मी पहिल्यांदाच परदेशी जात होते. मी तिथे गेले आणि खूपच कमी वेळेत तिथे पण चांगलीच रमले. माझी एक तिथे खुप चांगली मैत्रीण पण झाली. तिचे नाव लिसा होते.लिसा दिसायला कमालीची सेक्सी होती. तिची उंची खूपच जास्त होती. उंचीला साजेशी अशी तिची बॉडी म्हणजे फिगर होती. ३६-२४-३६ अशी फिगर होती तिची.

तिचे ते सोनेरी केस म्हणा कि तिची ती गोलाकार छाती, ती फॉर्मल ड्रेस  घालून आली कि तिची दिसणारी ती सिंहकटी कंबर असेल कि तिच्या जीन्स मधून दिसणारी तिची ती भरलेली गोलाकार गांड. सगळेच कसे तिला सूट होणारे होते आणि म्हणून तिला पाहतच माझ्या निप्पल्स चा आकार जसा वाढत असे तसाच आकार माझ्या योनीचा पण वाढत असे. माझ्या योनीचे पदर हळू हळू करत मोकळे होत असत आणि खुप वेळा तर तिला बघूनच माझी योनी ओली झालेली मी पहिली होती.

तुम्ही म्हणाल कि मला असे कसे काय होऊ शकते तीला बघून हे सगळे. तर त्याचे सरळ उत्तर असे होते कि मला मुली आवडत असत. मी एक लेस्बियन होते आणि त्यामुळेच तर आजवर मी कधीच कोणत्या मुलाला स्पर्श देखील केला नव्हता. माझा कोणीच बॉयफ्रेंड नव्ह्ता. एकच माझी मैत्रीण होती आणि तिच्या मी खूपच जास्त क्लोज होते.

आपल्याकडे असे या गोष्टी खूप लपून छपून होतात आणि म्हणून मी आणि ती काही सतत भेटू शकत नसे. पण जेव्हा भेटत असे तेव्हा मात्र आम्ही खूपच मजा करत असे. मी तिच्या बरोबर काही सतत संभोग करत नसे. पण जेव्हा जेव्हा करत असे तेव्हा तेव्हा आम्ही खूप मजा करत असू.

लिसा ला हि माझी गोष्ट माहित नव्हती. एकदा आम्ही असेच बसलो असताना ती मला म्हणाली “काय ग विकेंड ला काय करतेस? बॉयफ्रेंड तर नसणार तुला. मग तुझा वेळ कसा जातो? बोअर होत असणार ना. तुला बॉयफ्रेंड हवा असेल तर मी मदत करू शकते. माझ्या ओळखीचा एक मुलगा आहे जो तुला डेट करू शकतो.” ती मला सांगता होती आणि मी तिच्याकडे बघून हसत होते.

ती मला म्हणाली “अग यात हसण्या सारखे काय आहे? मी काही वेगळे सांगितले का तुला काही?”

“नाही नाही अजीबात नाही. खरे तर मी तुला थँक म्हणाले पाहिजे कि तुला मला मदत करत आहेस ते. पण खरे सांगू का. मला मुले नाही आवडत. मला मुली आवडतात आणि माझी एक माझ्या देशात गर्लफ्रेंड पण होती. पण इथे आल्यावर ते सगळे बंद झाले.”

मी असे सांगताच तिला सगळे काही समजले आणि ती मला म्हणाली “तू या विकेंड ला काय करणार आहेस?”

“काही नाही. का?” मी विचारले.

“माझ्या घरी ये ना मग. आपण मस्त पार्टी करू.” ती असे म्हणताच मी लगेच तयार झाले कारण मला तसेही काहीच काम नव्हते.

त्या दिवशी मी तिच्याकडे आवरून लवकरच गेले. तिच्याकडे मी पहिल्यांदाच जात होते. तिचे घर खूपच सुंदर होते. पण खरे तर तिला बघून मी जास्त खुश झाली होते. रोज ऑफिस ला येताना लिसा फॉर्मल ड्रेस घालून येत असे. पण त्या दिवशी मात्र तिने वन पीस ड्रेस घातला होता.

निळ्या रंगाच्या त्या ड्रेस मधून तिची फिगर अशी काही दिसत होती कि काही विचारू नका. तिच्या ड्रेस चा गळा खूपच मोठा असल्याने आजवर मी तिचे ते गोलाकार उरोज बाहेरून बघत होते ते त्या दिवशी मला स्पष्टपणे दिसत होते. तिची छाती इतकी गोरी होती कि अशी गोरी छाती मी कधीच बघितली नव्हती. तिच्या छातीची फॅट बघून मी पुरी वेडी झाली होते.

तो ड्रेस इतका छोटा होता तिच्या त्या गच्च मांड्या अश्या काही दिसत होत्या कि थोडा जरी तो ड्रेस वर केला तर तिच्या जांघे पर्यंत मला तिचे आतील सगळे भाग दिसले असते हे मी ओळखले होते. तिच्याकडे बघून मी तिची खूप तारीफ केली. ती पण माझ्या कडून कॉम्प्लिमेंट्स आल्याने खूप खुश झाली होती. तिने मला बसायला सांगितले आणि ती मग मी आणलेली दारू ग्लास मध्ये भरू लागली.

ती माझ्या जवळ बसली होती आणि दारू पित असताना ती हळू हळू करत माझ्या शेजारी येऊन बसली. माझे पूर्ण लक्ष तिच्याकडे होते आणि ती असे का करत आहे हे मात्र मला समजत नव्हते. ती थोड्या वेळाने माझ्या खूपच जवळ आणि आणि मला म्हणाली “मला एक गोष्ट तुला सांगायची आहे. ती हि आहे कि मी पण तुझ्या सारखीच एक लेस्बियन आहे.”

“आजवर मी ऑफिस मध्ये हे कोणालाच बोलले नव्हते. पण तू जेव्हा अगदी फ्रँकली मला तुझ्या बद्दल सांगितलेस तेव्हा मला असे वाटले कि मी तुला माझ्या बद्दल सांगण्यास काहीच हरकत नाही.” ते ऐकून मी खूपच खुश झाले.

ती माझ्या अजून जास्त जवळ आली आणि तिने माझा हात तिच्या हातात घेतला आणि तिने माझ्या हाताचे एक मस्तपैकी चुंबन घेतले. आम्ही दारूचे ग्लास बाजूला ठेवले आणि आमचे ओठ एकमेकींच्या ओठात दिले. तिचे ते नाजूक ओठ माझ्या तोंडात येताच मी तिच्यावर तुटून पडले. आजवर मी कधीच फिरंगी माल उपभोगला नव्हता आणि त्यामुळे मी तिला कसे खाऊ आणि कसे नको असे मला होऊन बसले होते.

तिचे चुंबन घेत घेतच मी तिचे व तिने माझे कपडे काढून टाकले आणि आम्ही दोघी पण पूर्ण नग्न झालो. तिचा तो गोरापान कमालीचा सेक्सी देह बघून तिच्यावर मी तुटून पडले. तीला पण माझा अस्सल देशी देह खूपच जास्त आवडला होता. तिला मी खाली झोपवले आणि तिच्या छातीला मी जोरजोरात माझ्या हाताने दाबू लागले.,

तिच्या छातीला मी जशी दाबू लागले तसे तिचे ते गोरेपान उरोज माझ्या हाताने लाल झाले आणि माझ्या हाताचे व्रण त्यांच्यावर उमटले. ती माझ्या स्पर्शाने कमालीची गरम झाली होती. तीची छाती मी चोकून चोकून खुपच मोठी केली. तिचे ते टपोरे निप्पल्स माझ्या तोंडात घेऊन मी चोकू लागताच तिने मला कडकडून मिठी मारली आणि ती मला अधिकाधिक तिच्या जवळ घेऊ लागली.

तीला मग मी बाजूला केले. मी खाली झोपले आणि ती वरून आली. माझ्याकडे गांड करून तिने माझ्या योनीला तिच्या जिभेने चाटायला चालू केले. ती सर सर करत माझी योनी जशी चाटू लागली तशी माझी योनी मोठी होऊन ओली होऊ लागली. इकडे मी पण तिच्या योनिवरून माझी जीभ मी फिरवूं लागले. तिची योनी मी चाटून चाटून लाल केली होती.

तिच्या योनीचे पदर मी बाजूला करून माझी पूर्ण जीभ मी आत घातली होती आणि तिचा दाना मी चाटू लागले होते. डोघी पण आम्ही ओरल खूपच मस्त करत होतो आणि मग तिने मला बाजुला केले.

ती खाली पाय फाकवुन बसताच मी तिच्यावर जाऊन बसले. तिच्या योनीवर मी माझी योनी ठेवली आणि मी माझी कंबर आडके तिडके करत हलवू लागले. माझी योनी जसे तिच्या योनिवरून घासू लागली तसे त्या घर्षणाने आमचं भावना खूपच जास्त तीव्र झाल्या. खूप वेळ आम्ही योनीवर योनी घासली आणि मग त्यातून वीर्य बाहेर आले.

ते सगळे वीर्य आम्ही पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघी शांत झालो. तेव्हापासून मी रोजच तिला ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो. लेस्बियन लिसा ला कधी नव्हे ते तिला पाहिजे होते ते मिळाले होते आणि माझा पण त्यामुळे उपवास सुटला असल्याने मी पण तिच्यावर खूपच जास्त खुश होते.

You cannot copy content of this page