सेक्सी मार्गाने केलेला सेक्स Marathi madak sasu chudai katha

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव सुरज आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी आज तुम्हला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी माझ्या सासू ला ठोकून काढले आणि आज पण तिला मी नियमितपणे ठोकून काढतो.

तर हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा माझे नुकतेच लग्न झाले होते. माझी घरची परिस्थती अजिबात चांगली नव्हती. पण मी मात्र खूप नीट राहून माझे शिक्षण पूर्ण केले होते. मी  दिसायला पण चांगला होतो. माझी बॉडी चांगली होती आणि म्हणुनच मी कॉलेज मध्ये खूपच फेमस होतो. पण  हे सगळे काही नंतरच्या आयुष्यात थोडीच उपयोगी येते आणि ते माझ्याही आले नव्हते.

माझे लग्न पण लगेचच केले गेले. मी खरे तर लग्नाला तयार नव्हतो. पण स्थळ चांगले आले होते. चांगले म्हणजे काय तर ती मुलगी शहरातील होती आणि एकुलती एक होती. पण अडचण अशी होती कि ती काही लग्न होऊन इकडे येणार नव्हती तर मला त्यांच्याकडे जायचे होते. म्हणजे थोडक्यात मला घर जावई करून घेणार होते ते.

माझा विरोध असून देखील माझ्या घरच्यांनी ते लग्न केले होते. ती मुलगी खूप देखणी होती तशी दिसायला. तिचे नाव सोनल होते. ती देखणी जशी होती तशी ती खूपच मॉडर्न पण होती. नेहमी जीन्स, टीशर्ट असे काही तरी घालून असत असे ती. कदाचित मी छोट्या गावातील असल्याने मला ते थोडे वेगळे वाटत असेल पण तिच्यासाठी ती खूपच सामान्य गोष्ट होती.

तिकडे ती आणि तिची आई दोघीच राहत असत. तिच्या आईचे नाव प्रिया होते. खरे तर माझ्या बायको पेक्षा माझी सासूच देखणी दिसत असे. तिने स्वतःला खूपच छान मेंटेन केलेले होते. जुन्या काळी लग्ने लवकर होत असत ना त्यामुळे तिचे पण तसेच झाले होते. त्यामुळे ती वयाने काही तशी फार मोठी वगैरे नव्हती. तिला बघूनच माझा खूप वेळा सोटा मोठा होत असे.

सोनल एका मोठ्या कंपनीत जॉब करत असे आणि तिची शिफ्ट विचित्र होती. ती दुपारी गेली कि मध्य रात्री कधी तरी येत असे आणि त्यामुळे माझी व तिची भेट खूपच क्वचित होत असे. त्यामुळे आमचा संभोगाच्या नावाने बॉम्ब च होती. कधी तरीच आम्ही संभोग करत असे. त्यामुळे माझे मन तिथे काही केल्या लागत नव्हते. पण बोलणार तरी कोणाला असे माझे झाले होते.

बाकी प्रिया मात्र माझ्याशी खूपच चांगले वागत असे. आम्हीच दोघे घरात बऱ्यापैकी एकत्र असल्याने ती मला तिच्या मनातील सगळ्या गोष्टी सांगत असे आणि त्यामुळेच तर तिच्या मी जवळ जात होतो. ती नेहमी साडी घालून असे. तिची साडी घालायची पद्धत मी असताना वेगळी आणि सोनल असताना वेगळी अशी नेहमी असत असे.

म्हणेज सोनल असताना ती सगळे अंग अगदी व्यवस्थित झाकून घेत असे आणि मी असलो कि मात्र तिच्या बेंबी पासून ते तिच्या छातीच्या फटी पर्यंत मी सगळे काही बघू शकत होतो. मला हेच समजत नव्हते  कि असे का होते ते. कदाचित असे पण असू शकत होते कि तिचा नवरा म्हणजे माझा सासरा खूप लवकर गेल्याने तिची खाज भागली गेली नसेल आणि तिला माझ्याबद्दल थोडे आकर्षण वाटत असेल.

पण मी काही असे नको त्या ठिकाणी नको ते डेरिंग करु शकत नव्हतो. पण तिच्या या वयात पण अतिशय मादक असलेल्या शरीराला मी माझ्या नजरेने ठोक ठोक ठोकून काढत असे. तिला पण हे माहित होते कि मी तिच्या शरीराला बघत असतो ते. पण ती मला कधीच काही बोलत नसे.

त्या दिवशी सोनल कुठे तरी कामासाठी म्हणून एक आठवडा बाहेर गावी जाणार होती. घरी मी आणि प्रिया दोघेच होतो. त्या दिवशी मग संध्याकाळी मी आणि ती जाऊन सोनल ला स्टॅन्ड ला बस मध्ये बसवून आलो आणि निवांत गप्पा मारत बसलो होतो. आमचे जेवण झाले आणि ती कपडे बदलण्यासाठी म्हणून गेली. ती जेव्हा बाहेर आली तेव्हा तिला बघून मी पूर्ण वेडा झालो.

काळ्या रंगाचा आखूड गाऊन तिने घातला होता. तिला त्या अवतारात मी पहिल्यांदाच बघत होतो. त्या ड्रेस मधून तिच्या त्या गोऱ्या गच्च मांड्या बघून मी काय करू आणि काय नको असे मला होऊन बसले होते. तिच्या स्लिव्हलेस टॉप मधून तिच्या दिसणाऱ्या उरोजांची फट बघून माझा सोटा इकडे वळवळ करू लागला होता ते वेगळेच.

ती माझ्या शेजारी येऊन बसली आणि मला म्हणाली “काय रे तूला मी लग्न झाल्या पासून बघत आहे. तू म्हणावा तितका काही खुश दिसत नाहीस. नवीन नवीन लग्न झाले आहे तुझे तरी तू खुश का नाहीये?”

“काही नाही असेच” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “हे बघ मी तुझ्या पेक्षा मोठी आहे. मला तुझी एक मैत्रीण म्हणून तू सांग” असे म्हणून तिने मला विश्वासात घेतले आणि मग तिला सरळ सांगून टाकले “काही नाही. माझे आणि सोनल चे शारीरिक संबंध कधीच येत  नाहीत हल्ली. तिला हे सगळे नको आहे तेच मला वाटते. पण मला मात्र माझी भूक कशी भगवायची हे समजत नाही मग.”

मी असे म्हणताच ती म्हणाली “समजले मला तुझे म्हणणे. हे बघ लग्न हा काही खेळ नाही आणि म्हणून तुमचे लग्न असे छोट्या गोष्टी साठी तुटू शकत नाही हे आधी लक्षात घे.”

“हि छोटी गोष्ट आहे का?” मी म्हणालो.

“तसे नाही. छोटी जरी नसली तरी त्यावर उपाय मात्र नक्कीच आहे” ती म्हणाली.

“उपाय? कसला उपाय?” मी असे विचारताच तिने माझा हात तिच्या हातात घेतला आणि तिच्या मांडीवर ठेवला आणि ती त्याला वर खाली करून फिरवू लागली आणि मला म्हणाली “मी आहे ना तुझ्यासाठी”

“तुम्ही? पण हे  कसे शक्य आहे?” मी म्हणालो.

“का शक्य नाही? हे बघ माझे हे लवकर गेले. तेव्हापासून मी पण तुझ्यासारखीच तळमळत आहे आणि सोनल साठी मी कधी कोणा दुसऱ्या पुरुषा बरोबर लग्न पण केले नाही. तेव्हापासून मी उपाशी आहे. तुझे लग्न तर आता झाले आहे तर तुला इतका त्रास होत आहे. मग माझे काय होत असेल याचा विचार कर आणि तसेही तू माझ्याकडे रोखून बघत असतो ते मला चांगलेच माहित आहे.”

असे म्हणून तिने मला तिच्या जवळ ओढले आणि माझ्या ओठांवर तिचे ओठ ठेवले. खूप दिवसांनी मी कुण्या स्त्री चे ओठ उपभोगत होतो. त्यामुळे मी खूपच गरम झालो. तिला मी खसकन माझ्या जवळ ओढले आणि तिच्यावर मी तुटून पडलो. तिच्या ओठांना मी चोकून चोकून ते लाल चुटुक केले. तिचे ओठ खूपच  नाजूक आणि गुलाबी होते. त्यांना चोकताना मला अतीव आनंद होत होत होता.

तिला मी तिचे कपडे काढून मग पूर्ण नग्न केले आणि तिला माझ्या खाली घेतले. तिची छाती खूपच मोठी आणि गोलाकार होती. त्या छातीला मी माझ्या हाताने जोरजोरात दाबून अजून मोठे केले आणि तिचे ते छातीचे टपोरे निप्पल्स मी माझ्या तोंडात घेऊन मी चोकू लागलो. चोकून चोकून मी तिचे निप्पल्स एखाद्या पूर्ण तयार झालेल्या मनुक्या सारखे केले.

तिचे  उरोज चोकून मी खाली तिच्या योनीकडे जायच्या वेळी मी खाली झोपलो. तिला मी वरून घेतले आणि ती माझ्या सोट्याकडे गेली. तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. तो भलामोठा सोटा तिच्या तोंडात घेऊन ती त्याच्यावर तुटून पडली. ती व्योक व्योक करत माझा सोटा चोकत होती आणि त्याला जमेल तितका मोठा व कडक करत होती.

इकडे मी तिच्या योनीशी खेळू लागलो होतो. तिची योनी मी माझ्या हाताने बाजूला करून तिच्या योनीत माझी दोन तीन बोटे घातले आणि आत बाहेर करून ते भोक मी मोठे करू लगलो. तिचे योनीचे भोक मोठे होताच मी मी माझी जीभ तिच्या योनीत घातली आणि माझे तोंड आत बाहेर करून तिची योनी मी माझ्या तोंडाने मारू लागलो.

तिच्या योनीत माझी पूर्ण जीभ गेली होती आणि अजूनही मी काही केल्या थांबत नव्हतो आणि तिची योनी चाटतच होतो. खूप वेळ तिची योनी मी चाटून काढली आणि मग मी बाजूला झालो.

तिला मी तसेच गुडघ्यावर बसवले आणि तिच्या गांडीच्या मागून दिसणाऱ्या सुपारीच्या आकाराच्या योनीत मी माझा सोटा कचकन कोंबला. एकाच हिसड्यात माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत जाताच मी माझे दोन्ही हात तिच्या कमरेवर ठेवले आणि माझी कंबर मी मागे पुढे करून जोरजोरात हलवू लागलो. काच काच काच काच करत मी तिच्या योनिवरून तुटून पडलो होतो आणि तिची योनी वेड्या सारखे ठोकून काढू लागलो होतो.

घामाने आम्ही दोघे पण भिजलो होतो पण आम्हाला त्याची फिकीर नव्हती. मी खूप वेळ तिला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग माझे सगळे वीर्य मी तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. तेव्हा पासून मी रोजच तिला ठोकून काढू लागलो होतो. तिचा हा मार्ग खूपच चांगला होता हे नक्की.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही.

You cannot copy content of this page