रूमसाठी चोदली मित्राची सेक्सी गर्लफ्रेंड – Marathi mitrachi girlfriend sex katha

तरुण मुलांना दोन मोठया अडचणी नेहमीच असतात. एक तर मुलगी कशी कटवायची. कारण सगळ्यांनाच काही मुली पटत नाहीत. दिसायला चांगले असेल तर डेरिंग नसते. डेरिंग असते तर मुलीला आपण आवडत नाही, काहींना तर मुळात मुलीच आवडत नाहीत त्यांना मुले आवडतात आणि जरी आवडले तरी त्यांना मुले मिळतील असेही नाही. हि एक अडचण.

दुसरी अडचण म्हंणजे जरी मुलगी किंवा मुलगा पटलाच तर त्याना घेऊन जायचे कोठे. कारण त्यासाठी जागा पाहिजे असते आणि जागा असेल तरच तुम्ही संभोग करू शकता नाही तर नाही. प्रयेक वेळी काही तुम्ही अंधाऱ्या जागेत जाऊ शकत नाही किंवा प्रत्येक वेळी काही तुम्ही लॉजला जाऊ शकत नाही. मग अश्या मुलांसाठी मी तारहणार होतो.

माझ्या रूम वर मी एकटाच राहत होतो आणि त्यामुळे दिवसभर मी एकटाच असत असे. त्यामुळे तशी माझी खोली रिकामीच असत. त्यामुळे मी एक शक्कल लढवली होती. मी अशा कपल्स ना माझी रूम वापरण्यासाठी देत असे. तुम्हाला वाटेल कि त्या बदल्यात मी पैसे घेत असेल. तर तसे अजिबात नव्हते. त्या रूम च्या बदल्यात मी त्यांना उपभोगत असे.

म्हणजे जर एखादा मुलगा एखादी मुलगी घेऊन आला तर त्याचा संभोग झाला कि मी त्या मुलीला उपभोत असे. आणि जर मुले मुले आली तर त्यातील एका मुलाला मी उपभोगत असे. तुम्ही म्हणाल कि हे असे कसे शक्य आहे. कोण असे तयार होणार. तर मी तुम्हला सांगतो मला पण आधी असेच वाटत होते. पण जेव्हा मी हे चालू केले तेव्हा माझे मला कळायचे बंद झाले.

आजकालची पिढी इतकी पुढे गेली आहे कि त्यांचे सगळे कन्सपेट्स क्लियर असतात. त्यांना एकच गोष्ट माहित असते ती म्हणजे कि ती दोघांची पण शारीरिक गरज असते आणि त्यामुळे ते शरीर मग एकाने उपभोगले काय आणि जास्त जणांनी उपभोगले. काही फरक पडत नाही. आणि त्याचमुळे तर माझ्या रूम ला सतत कोणी ना कोणी तर असायचे.

पण त्या दिवशी मात्र कहरच झाला होता. पावसाचे दिवस होते. मी रूम वर होतो तोच एकाचा फोन आला.तो तिच्या गल्रफेन्ड ला घेऊन येणार होता. मी त्याला येण्यास सांगितले . हि याची नवीनच कोणी तरी गर्लफ्रेंड होती. तीला बघून तर मी वेडा च झालो.तिची फिगर ३६-२४-३६ अशी होती. तिची भरदार  छाती, तिची कंबर, तिच्या गच्च मांड्या आणि तिची गोलाकार गांड सगळेच कसे अद्भुत होते आणि तिला मी उपभोगणार होतो.

तो तिला ठोकून आला आणि मग मी आत गेलो. आत जाताच मी तिच्यावर तुटून पडलो. तिला तर इतकी खाज होती कि तिने नुकतेच ठोकून घेतले होते तरी देखील ती मला तिच्या अंगावर ओढून ओढून घेत होती. ती नग्नच होती मी जेव्हा आत गेलो तेव्हा. मी झटकन माझे कपडे काढले आणि स्वतःला तिच्यावर झोकून दिले.

तिचे ते मदमस्त उरोज मी दाबून दाबून खूप मोठे केले.तिचे निप्पल्स मी माझ्या तोंडात घेऊन चोकून चोकून त्यांना खूपच जास्त बाहेर आणले. ती माझ्या सोट्याला तिच्या हातात पकडून त्याला हलवत होती. मी मग बाजूला झालो आणि तिच्या तोंडात माझा मी सोटा दिला. ती त्याच्यावर तुटून पडली आणि तिने त्याला पूर्णपणे तोंडात घेत त्याला चोखायला चालू केले.

खूप वेळ चोकून झाला आणि मग मी तिला बाजूला केले.तिने लगेच तिचे दोन्ही पाय फाकवले आणि त्याच बरोबर मी तिच्या योनीत माझा सोटा कचकन कोंबला. मी क्षणात माझी कंबर जोरजोरात मागे पुढे करून हलवू लागलो आणि तिच्या योनीला ठोकू लागलो. काच काच काच काच करत मी तिच्यावर उड उड उडालो आणि माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो.

ते दोघे निघून गेले. साधणार एक तासात मला अजून एकाचा फोन आला. त्याला पण येण्यास सांगितले. तो त्याच्या बरोबर एक मुलगा घेऊन आला होता. त्या दोघानी संभोग करून झाला आणि मग मी आत गेलो. तो मुलगा खूपच देखणा होता. खूप नाजूक आणि बायली प्रकारचा होता तो. त्याचे ओठ खूप गुलाबी होते. त्याला बघून त्याला माझे हिसडे सहन होणार कि नाही असा विचार माझ्या मनात आला.

मी त्याच्या जवळ गेलो आणि त्याच्या तोंडात माझे तोंड मी दिले. त्याने माझे असे काही स्मूचिंग केले कि काही विचारू नका. बघता बघता माझा सोटा पुन्हा एकदा कडक झाला. त्याने मग लगेच माझी पॅन्ट काढली आणि माझ्या सोट्याला त्याने त्याच्या तोंडात घेत त्याला चोखायला चालू केले. माझा सोटा मुळात खूप मोठा होता आणि त्यात त्याने चोकून तो खूपच जास्त मोठा केला होता.

मला असे वाटत होते की त्याला तो तोंडात घेऊन नीट चोकता येणार नाही. पण त्याने तर तो अगदीच आरामात त्याच्या तोंडात घेतला. तो त्यावर तुटून पडला होता आणि त्याच्या जिभेने तो माझ्या सोट्याचा शेंडा असे काही चुचकारत होता कि त्यामुळे तर त्याचा आकार प्रचंड मोठा झाला. त्याने त्याच्या थुंकीला माझ्या सोट्याला लावले आणि मग तो सोटा तोंडात घेतला.

व्योक व्योक करत तो त्याचे तोंड एकसारखे मागे पुढे करत होता आणि त्याचा त्या कृतीने माझा सोटा इतका मोठा झाला होता कि त्याच्या शिरा दिसू लागल्या होत्या.

मी मग बाजूला झालो आणि त्याला पुढे  झुकवून उभे केले. त्याच बरोबर मी त्याच्या गांडीत माझा सोटा कचकन कोंबला आणीत याच्या गांडीवर मी तुटून पडलो. काच काच काच काच करत मी त्याची गांड मारू लागलो होतो आणि माझ्या प्रत्येक हिसड्याने त्याचे पूर्ण शरीर मागे पुढे होत होते. तो पण कमालिचा बेभान झाला होता आणि तो वळून वळून त्याच्या हाताने माझा सोटा त्याच्या गांडीत कोंबुन घेत होता.

मी एकसारखी माझी कंबर मागे पुढे करत त्याला ठोक ठोक ठोकून काढला आणि मग मी माझे सगळे वीर्य त्याच्या गांडीत सोडले आणि मग आम्ही दोषे शांत झालो.

ते निघून गेले.फक्त अर्धा तसाच झाला असेल नसेल तोच अजून एक फोन मला आला. मी त्याला पण येण्यास सांगितले. तो एका धंदेवालीला घेऊन आलेला होता. पण ती पण कमालीची सेक्सी होती. तो तीला घेऊन आत गेला आणि त्याने मला पण त्याच्या बरोबर येण्यास सांगितले. त्या दोघांचा संभोग चालू होताच आणि मी त्यांना जॉईन झालो.

ते पूर्ण नग्न झाले होतेच आणि मी पण मग माझे सगळे कपडे काढून नग्न झालो आणि त्याच्याकडे गेलो. ती त्याचा सोटा तिच्या तोंडात घेऊन चोकत होती. आणि मी तिच्या गांडीशी जाऊन खेळत होतो. तिच्या गांडीचे गोलाकार काप माझ्या हाताने बाजूला करून मी तिच्या योनीला मोकळे केले आणि तिच्या योनीत मी माझा सोटा कोंबला.

तिचे तिकडे ओरल चालू होतेच आणि इकडे मी माझ्या सोट्याने तिच्या योनिला ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो. प्रचंड वेगाने तिला मी ठोक ठोक ठोकून काढले आणि माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही शांत झालो.

पुन्हा एक तास भर झाला आणि अजून एक मला फोन आला.मी त्याला पण ये म्हणून सांगितले. मला पण काही समजत नव्हते कि मी आज इतका वेळ कसे काय संभोग करू शकत आहे ते. पण मला त्याची काही फिकीर नव्हती. मला त्याची खूपच जास्त मजा येत होती आणि तेच माझ्यासाठी खूप महत्वाचे होते. मी त्याचा पुरेपूर्ण उपभोग उपभोग घेत होतो.

तो एका मुलाला घेऊन आला होता. आल्या आल्या त्याने मला सांगितले कि तो त्याची गर्लफ्रेंड होती आणि आज त्याला काही पण करून संभोग करायचा होताच होता. पण त्याला आज फार मूड नसल्याने तो त्याला माझ्याकडे घेऊन आला होता. आता मात्र मला काय करावे ते समजेना. पण मी आपला नेहमी सारखाच पुन्हा एकदा त्याच्याकडे गेलो आणी त्याला मिठीत घेऊन मी त्याचे चुंबन घेऊ लागलो.

त्याने माझा सोटा लगेच हलवून हलवून मोठा केला आणि मग तो त्याला तोंडात घेऊन त्याला पाहिजे तसा तो चोकू लागला. बघता बघता माझा सोटा पुन्हा एकदा प्रचंड कडक झाला आणि पुन्हा एकदा मी तयार होतो माझ्या नवीन संभोगासाठी. मी त्याला गुडघ्यावर बसवले आणि त्याच्या गांडीवर माझा सोटा ठेऊन थोड़ा वेळ इकडे तिकडे रगडला.

थोडा वेळ रगडून झाले आणि मग मी त्याला त्याच्या गांडीत घातले आणि माझी कंबर पुन्हा एकदा मी जोरजोरात मागे पुढे करून त्याची गांड प्रचंड ताकदीने मारू लागलो. जवळपास वीसेक मिनिटे मी त्याला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग माझे सगळे वीर्य मी त्याच्या गांडीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो.

त्या नंतर मात्र मी कोणालाच बोलावले नाही आणि अतिशय सुखात मी माझा पुढचा दिवस घालवला.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही.

You cannot copy content of this page