वाड्यात ठोकली सरपंचाची मादक बायको – Marathi Sarpanch Byako Thokli Katha

मी तेव्हा एका छोट्या गावी राहत होतो तेव्हाची हि गोष्ट आहे. मी मुळात मोठ्या शहरातील मुलगा होतो आणि त्यामुळे माझे राहणीमान म्हणा किंवा एकंदरीतच सगळे काही हे खूपच वेगळे आणि छान असे होते.

माझे नाव मित्रानो रमेश आहे आणि आज मी चाळीस वर्षाचा आहे. मी आज तुम्हाला ती गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी प्रिया ला ठोकू तर शकलोच शकलो पण त्याच बरोबर मी तिला माझ्या बरोबर माझ्या गावी पण आणले आणि आज पण तिला मी ठोकून काढतो .

तर मी एका मोठ्या कंपनीत कामाला होतो. मी कॉलेज ला होतो तेव्हाच मला का कोणासठाऊक पण मला शेतीची आवड निर्माण झाली आणि मी त्यामुळे माझे करियर हे शेती मधेच करायचे ठरवले. हे करत असताना माझ्या लक्षत एक गोष्ट आली ती म्हणजे मी शहरात राहून काही शेती वर फार अभ्यास करू शकत नाही. त्यामुळे मला जर का काही शिकायचे असेल आणि खरेखुरे ज्ञान घ्यायचे असेल तर मला गावी जाण्याशिवाय काहीच पर्याय नव्हता.

आणि म्ह्णूनच मी एक असे गाव निवडले कि तिथे शेती तर भरपूर्ण होती पण म्हणाव्या तश्या सुखसुविधा काही नव्हत्या. त्यामुळे मला तिथे राहून मला पाहिजे तसे अगदी व्यवस्थित सगळे शिकता येणार होते. मी त्यामुळे त्या गावातील सरपंच लाच जाऊन भेटलो आणि मी माझी काय गरज आहे ते त्याला सांगितले. त्यांने पण मला खूप चांगला रिस्पॉन्स दिला आणि मला पाहिजे ती मदत करण्याचे आश्वासन दिले. मी त्याला काही पैसे असेच दिले.त्यामुळे तर तो माझ्यावर खूपच खुश झाला आणि मग तो पोपटा सारखा बोलू लागला.

इकडे तिकडे राहण्या ऐवजी त्याने मला त्याच्याकडेच रहाण्याचे सांगितले. कारण त्याचे घर खूपच मोठे होते आणि तो व त्याची बायको दोघेच तिथे राहत असत. तसेही मला काय काही दिवसांसाठी तर राहायचे होते आणि त्यामुळे त्याला मी लगेच होकार दिला आणि त्याच्याकडे राहायला गेलो.

तुम्हला असे वाटले असेल कि तो सरपंच होता म्हणजे त्याचा रुबाब खूप मोठा आले वगैरे. तर असे अजिबात काही नव्हते. किंबहुना तो सरपंच आहे हे मला अजून पण पटत नव्हते. पण जसे म्हणालो तिथे शेती जरी असली तरी त्यात काही येत नसे.

मी  त्याच्या घरी गेलो आणि त्याचे घर बघून मी खुश झालो. कारण मी जसा विचार केला होता त्या पेक्षा किती तरी पटीने अधिक चांगले त्याचे ते घर होते. ते बघून मी खुश झाले. घर म्हणजे तो वाडाच होता आणि त्या मोठ्या वाड्यात ते दोघेच राहत असत. त्यामुळे त्याने मला मी चार पैसे तरी देईन या हिशोबाने मला तिथे राहण्यास सांगितले होते.

फार काही कंडिशन मध्ये नव्हता तो वाडा. पण मला तरी कुठे कायमचे रहायचे होते आणि म्हणून मी फार काही आढेवेढे घेतले नाहीत आणि मी तिथे सेट व्हायचे ठरवले. या सगळ्यात एकच गोष्ट मस्त होती आणि ती म्हणजे प्रिया. त्याची बायको होती ती आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ती पण माझ्या सारखीच शहरातील होती. ती कशी काय लग्न करून आली इथे ते काही मला समजले नाही.

तिला बघून मात्र मी कमालीचा खुश झालो आणि त्याचे कारण होते ते म्हणजे तिंचे शरीर. ती दिसयला फार काही अफलातून जरी नसली तरी तिचे फीचर्स खूपच देखणे होते. तिला बघून मी काही क्षण आवाकाच राहिलो. तिची फिगर अफलातून होती. ३६-२४-३६ अशी फिगर होती तिची. तिच्या फिगर पेक्षा पण लक्ष जास्तकशाकडे जात असेल तर ते म्हणजे तिच्या छातीकडे.

अस्सल गावरान माल होता ती. नुकत्याच वयात आलेल्या मुली सारखे तिचे उरोज होते आणि तिला बघून ते अजिबात वाटत नव्हते कि तीचा नवरा कधी ते दाबत असेल म्हणून. तिची छाती जशी मस्त होती तशीच मस्त तिची कंबर आणि तिची गांड पण होती. तिच्या गांडीला बघून तर मी पुरा वेडा झालो होतो. अशी हि प्रिया आणि मी दोघेच शक्यतो घरी असत असे आणि त्यामुळे मी आणि ती खूप गप्पा मारत बसत असे.

दिवस जातील तसे मी आणि ती खूपच जवळ येत होतो. तिचा नवरा सकाळी एकदा शेताला गेला कि तो दारू पिऊन रात्री उशिरा येत असे आणि हे रोजचेच होते त्याचे. त्यामुळे ती तर त्याच्यावर खूपच वैतागली होती. मी आल्यामुळे तिचा थोडा फार वेळ तरी जात होता. त्यामुळे माझ्या तिथे येण्याने सगळ्यात जास्त आनन्द कोणाला झाला असेल तर तो तिलाच होता.

ती माझ्याकडे रोखून बघत असे आणि तिची नजर मी न समजण्या इतका काही वेडा नव्हतो. माझ्या सारखा तरुण मुलगा अनायासे तिच्या घरी राहायला आला होता आणि त्यातच जास्तीत जास्त वेळ ती माझ्या बरोबर घालवत होती त्यामुळे तिच्या भावना पण अनावर होणे स्वाभाविकच होते. त्यामुळे मी पण तिला मुद्दाम जास्तीत जास्त गरम करायचा एक पण चान्स सोडत नव्हतो.

त्या दिवशी मी दुपारी माझ्या रूम मध्ये बसलो होतो. मी एकटाच असलो कि नेहमीच मी निकर वर बसलेलो असे आणि त्यामुळे मी त्या दिवशी पण माझ्या निकर वरच बसलो होतो. मी काम करत असतानाच ती माझ्याकडे आली आणि मला म्हणाली “रमेश अरे बहुतके किचन मध्ये साप आला आहे. तू चटकन लगेच बघतोस का प्लिज?”

मी तसेच उठलो आणि तिच्या मागे गेलो. मला पॅन्ट घालायचे पण लक्षात आले नाही आणि मी तसाच निकर वर गेलो होतो. माझा सोटा नेहेमीच फुगीर असत असे. कारण माझी कोणी गर्लफ्रेंड नसल्याने तो तसा उपाशीच होता आणि त्यामुळे मी जेव्हा तिच्या मागे गेलो तेव्हा ती माझ्या सोट्याकडे एकसारखे बघत असलेले माझ्या लक्षात आलेच माझ्या.

मी काही बोललो नाही. ती मला जिथे जिथे सांगत होती तिथे तिथे मी सगळीकडे कुठेह साप दिसतो का ते बघत होतो. पण मला तर कुठेच साप दिसत नव्हता. तिने मग मला शेवटी वर माळ्यावर गेला आहे का ते बघायला लावले आणि मग मी स्टूल वर चढलो.

मी वर चढताच माझी निकर अजून जरा खालून उचलली गेली. माझे लक्ष माळ्यावर असताना माझ्या सोट्याला कोणाचा तरी स्पर्श झाल्याचे मला जाणवले. मी खाली बघितले तर तो हात तिचाच होता आणि ती माझ्या सोट्याला पकडून मला म्हणाली “मिळाला बघ साप.” असे म्हणून ती त्याला सरळ चोळू लागली. ती मला मिळणार हे मला माहीतच होते. पण ती अश्या वेळी मिळेल हे मला माहित नव्हते.

तिने बघता बघता माझी निकर काढली आणि माझा सोटा बाहेर काढला. माझा तो भलामोठा सोटा बघून ती मला म्हणाली “हा तर भलताच मोठा आहे कि रे” मी यालाच बघतिले होते का स्वप्नांत काय माहित. असे म्हणून ती त्याला जोरजोरत हलवू लागली आणि चोळू लागली.तिने मला स्टूल वरून खाली उतरवले आणि ती खाली बसली.

तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. तिचे तोंड पूर्णपणे माझ्या सोट्याला  आत घेत होते आणि ती त्याला पाहिजे तसे चोकून काढत होती. माझ्या गोट्या फक्त तिने तोंडात घेण्याच्या बाकी होत्या नाही तर बाकी पूर्ण सोटा तिने आत घेतला होताच. चोकून चोकून तो इतका मोठा झाला होता कि काही विचारू नका.

तिला मग  मी बाजूला केले आणि तिची साडी मी वरून उचलली. तिला मी पुढे झुकवले आणि तिची गांड मागून उघडी केली. तिच्या गोलाकार गांडीवर मी माझ्या हाताने जोरजोरात फटके मारले आणि तिची गांड खूपच जास्त कडक केली. तिची गांड कडक होताच मी माझ्या हाताने तिचे ते काप बाजूला केले. तिच्या योनीत मी माझी दोन बोटे हळूच घातली आणि आत बाहेर करू लागलो.

बघता बघता तिच्या योनीचे भोक मी मोठे केले आणि मग त्यात मी माझा सोटा हळू हळू करत कोंबू लागलो. बघता बघता माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत गेला आणि मग मी माझी कंबर जोरजोरात मागे पुढे करत हलवू लागलो. काच काच काच काच करत मी तिची योनी मारून काढू लागलो. प्रत्येक दणका तिचे संपूर्ण शरीर मागे पुढे करत होता आणि त्यामुळे तिच्या योनीच्या चिंध्या होत होत्या.

खूप वेळ तिला मी ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग माझे सगळे वीर्य मी तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. त्या नंतर मी तिला रोजच तिथे ठोकून काढू लागलो. जॉब च्या निम्मिताने मी तिला नंतर माझ्या गावी घेऊन गेलो. .तिथे तिला मी एक रूम करून दिली आणि तिला मी रोज तिथे जाऊन मनसोक्त ठोकून काढू लागलो होतो.

You cannot copy content of this page