कोवळ्या शेजारणी

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव विनोद आहे आणि मी दिल्ली चा रहिवासी आहे, ही माझी आज पहिली गोष्ट आहे जी मी तुम्हला सर्वांना सांगायला जात आहे. ही माझी खरी जवाजवी करण्याची गोष्ट आहे ज्यामध्ये मी माझ्या शेजारी राहणाऱ्या माझ्या शेजारणीला जवले तिचे नाव वंदना आहे.

मित्रांनो मला सेक्स करणे खूप आवडते आणि मी जेव्हा माझ्या शेजारणीला पहायचो तेव्हा तिचा विचार करीत राहायचो आणि मी तिला आठवून खूप वेळा मुठ पण मारली होती कारण ती दिसायला खूप सेक्सी होती आणि तिचे भरलेले शरीर मला तिच्या कडे आकर्षित करीत होते. तिचे ते मस्त फिगर, बारीक कमर, आणि मस्त गांड मला खूप आवडू लागली होती. मी तिला खूप वेळा माझ्या मनाची गोष्ट सांगायचा विचार केला पण मी तिला कसे माहित सांगू शकलो नाही. ती मला जेव्हा पहायची तेव्हा ती मला स्माईल देऊ लागली होती आणि आता मी त्या घटने वर येतो आणि तुम्हाला ती जवाजवी ची घटना विस्ताराने सांगतो.

मित्रांनो ही घटना आज पासून दोन वर्षा पूर्वीची आहे आणि मी एक विद्यार्थी आहे आणि माझी उंची ५.७ आहे आणि वंदना ची हाईट ५.३ आहे आणि ती एक सेक्स बॉम्ब आहे. तिला पाहून कोणाचाही लवडा सलामी द्यायला तयार व्हायचा. ती जेव्हा १२ वी ला होती तेव्हा पासून मी तिला प्रेम करू लागलो होतो आणि ती जेव्हा पासून आमच्या शेजारी राहायला आली होती तेव्हा पासून तिचे आमच्या घरी येणे जाने चालू होते आणि मी पण काही न काही कारण करून तिच्या घरी जायचो आणि तिला एक वेळा पाहून परत यायचो आणि ती पण मी तिच्या घरी यायचे कारण समजले होते कि मी तिच्या घरी पुन्हा पुन्हा का जात आहे. एक दिवस तिची आई आमच्या घरी आली आणि तिने मला सांगितले कि वंदना च्या लेपटोप मध्ये काही बिघडले आहे तू जरा येउन ते बघ ना.

मग मी तिला म्हणालो कि ठीक आहे आंटी मी आज संध्याकाळी तुमच्या घरी येतो आणि तुमचे लेप टोप पाहतो. ती मला म्हणाली कि ठीक आहे आणि मग ती निघून गेल्यावर मी मनातल्या मनात खूप खुश झालो आणि देवाला धन्यवाद देऊ लागलो. मग मी संध्याकाळी त्यांच्या घरी गेलो आणि मी तिथे जाऊन पहिले तर आंटी आणि वंदना दोघे टीवी पाहत होते, तेव्हा आंटी ने मला बसायला सांगितले आणि मी तिथेच सोफ्यावर बसलो.

मग वंदना लगेच तिच्या जागे वरून उठली आणि माझ्या साठी पाणी घेऊन आली, ती जेव्हा पाणी देण्यासाठी माझ्या सामोर येऊन वाकली तेव्हा तिचे सेक्सी बॉल मला दिसले. मग मी काही वेळ त्या बोलला एकटक पाहत राहिलो आणि तिची नजर पण माझ्या डोळ्यावर होती आणि मग मी पण काही वेळ तिचे बॉल पहिले आणि मग माझी नजर तिच्या कडे केली आणि म्हणालो कि कुठे आहे लेपटोप? तेव्हा आंटी तिला म्हणाली कि तू याला तुझ्या रूम मध्ये ने आणि तुझा लेप टोप चांगल्या रीतीने दाखव आणि आणखी काही समस्या असेल तर मला सांग.

मग ती मला तिच्या रूम मध्ये घेऊन गेली आणि मग तिने तिचा लेप टोप काढला आणि मला देत ती म्हणाली कि आज काल काही दिवस झाले हा खूप हळू हळू चालत आहे. मग मी म्हणालो कि ठीक आहे आणि मी तिचा लेप टोप चेक करू लागलो आणि ती रूम मधून बाहेर गेली. मग मी लेप टोप मध्ये काही फाइल्स पहिल्या तर मला समजले कि त्यामध्ये खूप पोर्न भरलेले होते आणि मग काही वेळाने ती परत आली आणि ती मला विचारू लागली कि काय प्रोब्लेम आहे? तर मी म्हणालो कि यामध्ये खूप सारे वायरस आहेत आणि ती म्हाणाली कि आता काय होणार? मी म्हणालो काही नाही आता या मध्ये एन्टीवायरस टाकावा लागेल.

तर ती मला म्हणाली कि टाकून दे ना तर मी तिला म्हणालो कि आता माझ्या कडे सीडी नाही आहे आणि मग मी तिला म्हणालो कि मी उद्या सीडी आणतो आणि मग एन्टीवायरस टाकतो. तर ती म्हणाली कि ठीक आहे आणि तेव्हा मी रूम मधून बाहेर आलो आणि मग आंटी माझ्या साठी चहा घेऊन आली आणि मी चहा पिऊ लागलो. मग मी आंटी ला फोन वर बोलताना ऐकले कि ती उद्या कुठे तरी बाहेर जाणार आहे आणि मग मला तिच्या बोलण्या वरून समजले कि आंटी आणि अंकल दोघे उद्या चार पाच दिवस काही दिवसांसाठी बाहेर जाणार आहेत.

मग मी माझा चहा संपवला आणि माझ्या घरा कडे जाऊ लागलो तेव्हा आंटी ने मला विचारले काय बेटा लेप टोप दुरुस्त झाला का? त्यामध्ये काही जास्त प्रोब्लेम आहे? मग मी तिला संगीतले कि मी उद्या येतो आणि तो दुरुस्त करतो.

मग ती मला हसत म्हणाली ठीक आहे उद्या ये आणि तो दुरुस्त करून दे आणि मग मी माझ्या घरी जाऊ लागलो. दुसऱ्या दिवशी मी जेव्हा वंदना च्या घरी गेलो तर मी पहिले कि ती घरी एकटी होती आणि मी जेव्हा तिला विचारले तर ती म्हणाली कि तिचे आई आणि पप्पा तीन चार दिवस काही कामाने बाहेर गेले आहेत. मग मी म्हणालो कि ठीक आहे आणि मग ती मला तिच्या रूम मध्ये घेऊन गेली. मी तिच्या लेप टोप मध्ये एन्टीवायरस टाकून दिला आणि मग मी तो स्केन करू लागलो तेव्हा मला एक विचित्र नावाची फाईल दिसली आणि मी जेव्हा ती उघडली तेव्हा त्या मध्ये काही सेक्सी फिल्म आणि नागडे फोटो होते. ते पाहून मी खुप चकित झालो कि ती असे नागडे फोटो आणि फिल्म पाहत असेल.

तेव्हा ती अचानक तिकडे आली आणि मला विचारले कि लेप टोप ठीक झाला का? तर मी तो लगेच गडबडीत बंद केला आणि म्हणालो कि हो एकदम ठीक झाला आहे, पण मी घामाघून झालेला पाहून आणि माझी गडबड पाहून तिला समजले आणि ती मला वेगळ्या नजरेने पाहू लागली आणि माझ्या आत पण सेक्स ची आग हळू हळू वाढू लागली. मग मी तिथून सरळ माझ्या घरी गेलो आणि मी लगेच बाथ तुम मध्ये जाऊन तिचे नाव घेऊन माझा लंड हलवला आणि माझ्या शरीराची आग बाहेर काढून त्याला शांत केले आणि मग मी तिला जवायचा विचार करु लागलो कि मी तिला कसे ठोकू आणि माझ्या मनात पुन्हा पुन्हा ते विचार येऊ लागले.

त्या संध्याकाळी मला तिच्या आईचा फोन आला आणि तिने मला सांगितले कि तू रात्री वंदना ला तुझ्या घरी बोलव कारण आज ती एकटी आहे आणि मग मी ही गोष्ट माझ्या आईला सांगून टाकली आणि ती म्हणाली कि ठीक आहे. मग काही वेळाने माझ्या आईने मला बोलवले आणि मला सांगितले कि तू वंदना ला बोलावून घे, ती आज आपल्या घरी राहील.

मग मी वंदना च्या घरी गेलो आणि जेव्हा मी तिथे पोचलो आणि तिचा दरवाजा वाजवला आणि तेव्हा आतून आवाज आला कोण आहे दरवाजा उघडा आहे आत या आणि मग मी जेव्हा आत गेलो आणि पहिले तर वंदना त्या वेळी टीवी पाहत होती, तिने एक पातळ गाऊन घातले होते आणि त्याच्या आत ब्रा घातली नव्हती आणि त्यामुळे गाऊन मधून तिचे बॉल चे निपल स्वच्छ दिसत होते आणि मी तिचे बॉल सतत बघत राहिलो.

मग ती उठली आणि तिने मला बसायला सांगितले आणि मग माझ्या साठी पाणी घेऊन आली आणि जेव्हा ती मला पाणी द्यायला वाकली तेव्हा तिचे बॉल पाहून माझा लंड पूर्ण ताठला आणि ती माझा लवडा घुरून घुरून पाहू लागली.

मग मी तिला म्हणालो कि तू आज आमच्या घरी राहणार आहेस कारण ही गोष्ट तुझ्या आईने आम्हाला फोन करून सांगितली आहे आणि म्हणून मी तुला बोलवायला आलो आहे. तर ती म्हणाली ठीक आहे मी आता तयार होऊन येते. मग मी तिथे बसून टीवी पाहू लागलो.

मग काही वेळाने मला खुप झोराने ओरडण्याचा आवाज आला आणि मी धावत तिच्या रूम कडे गेलो. ती एकदम माझ्या जवळ येऊन मला चिकटली आणि तेव्हा ती एकदम नागडी होती आणि मी तिच्या सेक्सी शरीरातून गरम गरम आग अनुभव करीत होतो आणि तिचे मुलायम आणि मोठे मोठे बॉल माझ्या छाती ला लागत होते. अचानक घडलेल्या या घटने साठी मी देवाला धन्यवाद देऊ लागलो कारण ती पूर्ण पाने माझ्या शरीराला चिकटली होती आणि मी तिचे गरम गरम श्वास अनुभव करीत होतो. तो माझ्या आयुष्याचा सर्वात चांगला क्षण होता जो मी अजून विसरू शकलो नाही. मग मी तिला मनात नसताना सुद्धा विचारले कि काय झाले? मला तिला सतत असेच चिकटून बसायचे होते.

मग ती म्हणाली कि बघ कोक्रोच आणि ती माझ्या पासून वेगळी झाली आणि मी पुढे जाऊन कोक्रोच ला तिथून हटवले आणि तिला म्हणालो कि ठीक आहे आणि आता तू तयार हो मी त्याला पळून लावले आहे आणि मी बाहेर जाऊ लागलो. पण तिने मला अचानक थांबवले आणि मला म्हणाली कि तू इथेच थांब कोक्रोच परत आला तर.

मी तिला म्हणालो कि तो आता येणार नाही आणि मग ती हसू लागली आणि मग मी तिला विचरले कि तू माझ्या समोर कशी तयार होणार? तर ती म्हणाली कि तू मला आधीच नागडे पहिले आहे आणि आता तुझ्या कडून कसले लाजायचे? मग मी तिच्या बोलण्यावरून तिच्या मनातला विचार वाचला आणि तिला एक लीप कीस केली मग तिने काळी रंगाची ब्रा काढली आणि माझ्या समोर घालू लागली आणि मग तिने मला सांगितले कि तू मला घाल. मग मी पुढे जाऊन तिला ब्रा घातली आणि मग ती तयार होऊन माझ्या बरोबर घरी चालली.

मग आम्ही चहा घेतला आणि मग मला आई ने काही सामान घेण्यासाठी सांगितले, पण सामान जास्त होते म्हणून मी म्हणालो कि मी इतके सामान कसे काय आणणार? तर आई म्हणाली कि तू वंदना ला तुझ्या बरोबर ने आणि ती लगेच माझ्या बरोबर जायला तयार झाली आणि आम्ही सामान घेण्या साठी निघालो. ती माझ्या मागे गाडी वर एकदम चिटकून बसली आणि ती माझ्या कमरेवर तिचे बॉल घासू लागली आणि मी पण तिचे मजे घेऊ लागलो. आम्ही काही वेळाने सामान घेऊन परत आलो आणि मग काही वेळाने आम्ही जेवण करू लागलो आणि मग जेवण करून आम्ही सर्व टीवीपाहू लागलो.

मित्रांनो माझे पप्पा आधीच झोपले होते आणि मग काही वेळाने माझी आई पण उठून झोपायला निघून गेली. आता माझी बहिण प्रिया, वंदना आणि मी राहिलो होतो, पण काही वेळाने माझी बहिण प्रिया उठली आणि झोपण्या साठी तिच्या रूम मध्ये निघुन गेली. आता मी आणि वंदना राहिलो होतो आणि तेव्हा टीवी वर होट सीन येत होता आणि तो पाहून वंदना खूप होट झाली आणि ती तिच्या एक हाताने तिचा बॉल दाबू लागली आणि ती आता हळू हळू गरम होऊ लागली होती. हे पाहून मी तिला विचारले कि मी दाबून देऊ का? तर हे ऐकून तिने लगेच तिचा हात छाती वरून बाजूला केला आणि ती तिथून उठली आणि झोपायला निघून गेली.

मग काही वेळ झाला आणि मी पण झोपायला निघून गेलो आणि मी जेव्हा आत आलो तव्हा मी पहिले कि वंदना फक्त जाळीदार मेक्सी घालून झोपली होती आणि माझी बहिण खूप गाढ झोपेत गेली होती. मग मी तिला एक वेळा हलवून बघितले पण ती उठली नाही.

मग मी परत एक वेळा तिच्या कडे वळलो. ती मेक्सी मध्ये खूप होट दिसत होती आणि तिच्या डोळ्यामध्ये जवण्याची इच्छा दिसत होती तिला काही करून तिची आग शांत करायची होती. तिची मनातली इच्छा पाहून मी पण माझ्या बेड वर आलो पण मला पण झोप लागत नव्हती आणि मग मी तसेच डोळे बंद करून झोपलो आणि मग मला काही वेळाने असे वाटले कि कोणी तरी माझ्या शेजारी झोपले आहे, पण मी माझे डोळे बंद करून राहिलो आणि मग मी बघितले कि तिचा एक हात माझ्या लंडा वर आहे आणि तो हळू हळू पुढे जाऊ लागला. पण मी तसाच पडून राहिलो आणि काही वेळाने तिने माझा लंड हलवायला सुरुवात केली आणि आता काही वेळाने माझा लवडा ताठून तयार झाला होता. मग मी पण माझा हात तिच्या बॉल वर ठेवला आणि मी पण तिचे बॉल दाबू लागलो. मग मी उठलो आणि तिला कीस करू लागलो आणि ती मला साथ देऊ लागली काही वेळाने मी तिचे सर्व कापड काढून टाकले आणि ती माझा लंड दाबू आणि चोकू लागली.

काही वेळ तिचे सौंदर्य पाहून मी माझे तोंड पुच्चीला लावले. तिच्या पुच्ची च्या पाण्याचा स्वाद खारट होता, तिच्या पुच्ची वर तोंड लावताच मला नशा चढू लागली, मी तर डोळे बंद करून तिला चोकतच राहिलो.

आता तिला सहन होत नव्हते.. .आता ती माझे डोके धरून पुच्ची वर दाबत होती. तिने मला सांगितले कि मला काही तरी होते आहे. आणि ती कडक होऊ लागली आणि तिने एक मोठी पिचकारी माझ्या तोंडावर सोडली.

मी पूर्ण मंत्रमुग्ध झालो आणि माझा लंड एकदम लोखंडासारखा ताठून उभा झालेला होता.

आता तिने माझी शर्टाची बटणे उघडली आणि तिने ती काढून टाकली. मग तिने माझी पेंट काढून टाकली. मी आता फक्त चड्डी घालून होतो.

तिने जसे चड्डी काढून टाकली तसे तिचे तोंड उघडेच्या उघडे राहिले, माझा ७ इंच लंड तिच्या समोर नाचत होता.

मी तिला लंड तोंडात घ्यायला सांगितले … ती थोडा विचार करून तोंडात घ्यायला तयार झाली. आता आम्ही 69 पोजिशन मध्ये आलो. ती माझा लंड प्रेमाने चोकत होती आणि मी तिची पुच्ची चाटत होतो.

असे आम्ही १५ मिनिटे चोकत राहिलो. यावेळी मी एक वेळा आणि तिने २ वेळा पाणी सोडले होते, आणि मी तिचे पाणी पिऊन टाकले होते.

आता मी तिच्या पायांच्या मध्ये आलो आणि तिची पुच्ची कुरवाळू लागलो. मग मी माझे बोट तिच्या पुच्चीत घालयचा प्रयत्न करू लागलो आणि ती धडपडू लागली आणि मी तीला कसेतरी समजावून एक बोट आत टाकले. तिची पुच्ची खूप टाईट होती, मग मी हळू हळू बोट आत बाहेर करू लागलो.

तिला खूप मजा येत होती. मी तिला विचारले आता लंड आत टाकू का? तर ती म्हणाली काही होणार तर नाही ना?

मी तिला समजावले काही होणार नाही मी आहे ना. आणि मग मी लवडा टाकायची तयारी करू लागलो.

मी खूप सारे थुक लावून लंड सेट केला आणि एक जोरदार धक्का मारला. ती इतकी जोराने ओरडली कि मी एकदम घाबरलो.

माझा अर्धा लंड तिच्या पुच्चीत घुसला होता आणि ती रडत मला विनंती करू लागली कि काढून टाक प्लीज मला खूप त्रास होतो आहे.

पण मी आता कोठे काढणार होतो..

पण मी काही वेळ थांबून तिला कीस करू लागलो आणि तिचे मम्मे दाबू लागलो, असे केल्याने ती थोडी शांत झाली आणि मी परत एक धक्का मारला पण या वेळी ती ओरडू शकली नाही कारण मी तिचे तोंड दाबून धरले होते.

मी पहिले तर लंड रक्ताने भरला होता आणि ती रडत होती. आता मी लंड आत बाहेर करायला सुरुवात केली. त्यामुळे तिला हळू हळू मजा येऊ लागली आणि ती मला साथ देऊ लागली.

अंदाजे १० मिनिट ठोकल्यावर तिने पाणी सोडले. पण मला अजून वेळ होता आणि मी जोर जोराने ठोके मारायला सुरुवात केली. ती आनंदाने ठोक मला ठोक प्लीज आणि जोराने ठोक मला उम्म्म ओह्छ्ह्ह येस्स्सस्स्स फक मी फक हार्ड येस्स्सस्स्स ओह्छ्छ्ह उम्म्म्मम जव मला जव जोरात असे म्हणू लागली. आणि आता माझे वीर्य निघणार होते आणि मी माझा लंड बाहेर काढला आणि सर्व वीर्य तिच्या वर टाकले आणि आम्ही काही वेळ असेच पडून राहिलो.

मग आम्ही उठलो आणि बाथ रूम मध्ये जाऊन आम्ही स्वच्छ केले आणि ती माझा लंड स्वच्छ करू लागली. तेव्हा माझा लंड परत एक वेळा ताठला आणि मी तिला एक वेळा बाथ रूम मध्ये ठोकले. मग परत येऊन माझे कपडे घातले आणि तिला कीस केली आणि परत बेड वर जाऊन झोपलो. मग मी तिला तीन दिवस जेव्हा चान्स मिळत होता तेव्हा कधी दिवसा तिच्या घरी तर रात्री माझ्या घरी तिला जवत राहिलो. मग माझ्या घरचे पण काही दिवस बाहेर गेले आणि मी तिथेच थांबलो आणि तिला खूप वेळा जवले.

You cannot copy content of this page