मादक कॉलगर्लच्या योनीच्या केल्या चिंध्या – Marathi Sexy Callgril Sex Katha

मी खूपच झवाडा होतो अगदी पहिल्यापासूनच. त्यामुळे मला सतत नवनवीन माल लागत  असत ठोकायला. मला फार दिवस माल न मारता राहता येत नसे. त्यामुळे मी सतत कोण ना कोण संभोगासाठी मिळते का ते बघत असे.

मी कॉलेज ला होतो तेव्हा तर धुमाकुळच घातला होता. एक से एक मुली मी पटवल्या होत्या. एका वेळी चार पाच मुली पटवून त्यांच्याशी मी संभोग केला होता. त्यामुळे मला संभोगाचा तसा खूपच अनुभव होता. मुलींना काय आवडते आणि काय नाही हे मला चांगलेच माहित होते आणि म्हणून तर मी खूप प्रकारच्या मुली उपभोगल्या होत्या. मग त्या देखण्या असतो कि नसोत. मला मतलब असे ते फक्त आणि फक्त त्यांच्या शरीराशी.

पण कॉलेज जसे संपले तसे हे सगळे प्रकार बंद झाले. कारण कॉलेज मध्ये असणारा हा वेळ नंतर मिळत नाही. दिवसभर फक्त काम काम आणि काम. बाकी काही नाही. त्यामुळे मला कोणाला पटवता येणे तर दूरच मला साधे कोणाकडे बघता पण येईना झाले होते. त्यातच मी जिथे काम करत होतोत तिथे सगळे पुरुषच होते आणि त्यामुळे मला तिथून काही मदत होण्याची अजिबात शक्यता नव्हती.

मी त्यामुळे तर खूपच वैतागलो होतो . मी एकदा असेच माझ्या मित्रा बरोबर या याबद्दल बोलत असताना तो मला म्हणाला “अरे इतके काय पॅनिक होतो तू? पैसे असतील तर तुला काही पण मिळू शकते. तू कॉल गर्ल घे ना बोलावून”

“हो रे ते माहित आहे मला. पण मी कधी असे बोलावले नाही. तुला कोणी माहित आहे का?” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “मला नाही माहित. पण तो रघु आहे ना त्याला सगळे माहित असते बघ असले. तू त्याला विचार तो तुला मदत करू शकेल नक्की”

असे म्हणताच मी रघु कडे गेलो आणि माझी अडचण त्याला सांगितली. तो त्यावर मला म्हणाला “अरे हे बघ  एक तर तू यातील माहीर कॉलगर्ल आहेस. त्यात तू आता पर्यंत मला जे सांगितले आहेस त्यावरून तुला अशी कोणी तरी लागेल कि जी तुझे हिसडे सहन करू शकेल. माझ्याकडे एक जण अशी आहे. पण ती काही फार मॉडर्न वगैरे नाही.”

“कोण आहे ती सांग” मी म्हणालो.

“तिचे नाव संगीता आहे. ती स्टँड वर उभी असते. तुला आता ते चालणार का बघ. पण तीला बघतिलेस एकदा ना तर तू नाही वेडा झाला तर माझे नाव सांगणार नाही परत” तो मला असे म्हणताच मी विचारात पडलो. कारण स्टँड वर उभ्या असणाऱ्या  बायका आजवर तरी मला कधी आवडल्या नव्हत्या. पण रघु इतके सांगत आहे ते बघून मी विचार केला कि एकदा बघायला काय हरकत आहे.

असे म्हणून मी त्याच्याकडून तिचा नंबर घेतला आणि स्टँड कडे गेलो. ती कुठे उभी असते ते त्याने मला सांगितले होतेच आणि साधारण तिचे वर्णन पण मला केले होते. त्यानुसार मी अंदाज घेतच तिथे गेलो. एका त्या कोपऱ्यात मी लांब उभा राहून बघत असतानाच माझी नजर तिच्यावर गेली.

गुलाबी रंगाची साडी तिने घातली होती आणि ती दिसायला खूपच देखणी होती.इतकी देखणी होती कि माझ्या मनात पहिला विचार हाच आला कि साला इतका मस्त आयटम इथे कसा काय. जर हिला मोठ्या हॉटेल मध्ये नेले तर तिला पाच दहा हजार रुपये तर अगदी आरामात देतील कोण पण. तिची फिगर कमालीची होती. ३६-२४-३६ फिगर ची बाई स्टॅन्ड वर उभी राहत असेल तर काय मजा असेल याचा विचार करा.

कमालीची भरदार छाती आणि कंबर अशी कि मुद्दाम तासून तयार केली आहे असे वाटावे. गांडीच्या घेराची जादू तर वेगळीच होती आणि म्हणूनच तिला बघून मी तिला बघतच राहिलो. खूप वेळ तिचे निरीक्षण केले मी आणि तिला फोन केला. तिला मी रघु ची ओळख सांगताच ती माझ्याशी बोलू लागली. तिला मी गाडी मध्ये बोलावून घेतले. ती तीच होती हे त्यामुळे फिक्स झाले.

ती गाडीत येऊन बसताच माझ्याकडे बघून हसली आणि मला म्हणाली “बोला शेठ. मोठी ओळख घेऊन आला आहात तुम्ही” असे म्हणून ती माझ्याकडे बघून हसली. तिच्या हसण्यात पण एक मादकता होती. ती जितकी देखणी लांबून दिसत होती त्यापेक्षा किती तरी पटीने देखणी आणि त्या पेक्षा मादक जवळून दिसत होती.

तिचं बोलणे हे टिपिकल स्टॅन्ड वरचे होते. ते मी लगेच ओळखले. तिला मी विचारले “किती रुपये?”

ती लगेच म्हणाली “शेठ रघु ने नाही का सांगितले?”

“नाही. म्हणून तर विचारत आहे” मी असे म्हणताच ती म्हणाली “हाफ पाहिजे असेल तर ५०० रुपये आणि फुल पाहिजे असेल तर १००० रुपये”

“काय आहे हे?” मी विचारताच ती मला म्हणाली “हाफ मध्ये फक्त खाली करायला देणार. बाकी काही नाही. फक्त साडी वर करणार आणि फुल मध्ये सगळे कपडे काढणार आणि फुल सर्व्हिस देणार” ती असे म्हणताच मी मनोमन विचार केला फक्त १००० रुपये मध्ये सगळे काही मिळत आहे . बाहेर तर  किती जास्त घेतात ते कदाचित तिला माहित नसेल.

“दोन हजार रुपये देतो तुला चल” तिला मी असे म्हणताच ती खूपच खुश झाली. तिला ते पटेना. ती म्हणाली “साहेब चेष्टा नका करू”.

मी लगेच दोन हजार ची  नोट तिच्याकडे दिली आणि ते बघून ती वेडी झाली. तीला घेऊन मी हॉटेल ला गेलो. गाडीत ती मला खूप  थँक्स म्हणत होती. पण मी तिला म्हणालो “थँक्स नको म्हणू.  तशी सर्व्हिस दे. म्हणजे मला नियमित तुझ्याकडे येता येईल”

असे म्हणताच ती माझ्याकडे बघून हसली आणि मला म्हणाली “शेठ तुम्ही मला खुश केले. आता मी तुम्हाला करते कि नाही बघा”

असे म्हणून तिने मला खाली झोपवले. मी खाली झोपताच ती माझ्या अंगावर आली. माझ्या  सोट्यावर तिने तिची गांड ठेवली होती आणि ती माझ्या तोंडाकडे तिची छाती करून बसली होती. तिने तिची गांड हळू हळू करत अशी काहि हलवायला चालू केली कि माझा सोटा बघता बघता मोठा झाला.  इतक्या फास्ट माझा सोटा तर कधीच झाला नव्हता. तिने पहिल्याच प्रयत्नात मला जिंकले होते.

तिने तिचे तोंड मग माझ्या तोंडात दिले आणि ती माझे किस करू लागली. तिच्या नाजूक ओठांना मी चावू लागलो आणि तिच्या पाठीवरून हात फिरवत फिरवत तिच्या छातीवरून पण माझा हात मी फिरवू लागलो. तिच्या ब्लाउज ला मी लगेच बाजूला केले आणि तिच्या भरदार छातीला मोकळे केले. तिची छाती मी माझ्या तोंडात लगेच  घेतली आणि जोरजोरात तिला मी चोकू लागलो. तिचे ते निप्पल्स मी खूप जोरात चावून पण ती काही बोलत नव्हती. ती पण अस्सल खेळाडू होती हे मला समजले.

आम्ही लागलीच आमचे कपडे काढले आणि आम्ही पूर्ण नग्न झालो देखील.ती मग हळू हळू करत खाली सरकू लागली. ती खाली गेली आणि तिने माझे दोन्ही पाय गुडघ्यात वर वाकवले. माझी गांड खालून उघडी झाली. ती खाली गेली ते सरळ माझ्या गांडीकडे. तिने तिची जीभ माझ्या गांडीच्या भोकावर ठेवली आणि ती त्याला चाटू लागली. ते चाटून होते न होते तोच ती वर आली.

तिने माझा सोटा तिच्या हाताने हलवून खूप मोठा केला आणि तो मग तिच्या तोंडातंग घेऊन ती त्याला चोकू लागली. ती असे काही चोकत होती कि त्याचा आकार खूपच मोठा झाला होता. खूप वेळ तिच्याकडून मी ओरल करून घेतले आणि मग तिला बाजूला केले.

तिला गुडघ्यावर बसवून मी तिच्या मागून तिच्या योनीत माझा सोटा कोंबला. तिची गोलाकार गांड बघून मी काय करू आणि काय नको असे मला होऊन बसले होते. तिच्या योनीत मी माझा सोटा घातलाच मी माझी कंबर जोरजोरात मागे पुढे करू लागलो. पैसे दिले कि माणसाची ताकद जास्तच होते आणि माझे पण तसेच झाले होते.

मी प्रचंड वेगाने तिच्यावर तुटून पडलो होतो. तिला मी ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे शांत झालो. तिने मला अफलातून सर्व्हिस दिली होती. मी तेव्हापासून नियमितपणे जाऊ लागलो होतो. मला आजवर असे वाटत आले होते कि खूप पैसे दिले तरच चांगली सर्व्हिस मिळते. पण तिने माझे सगळे अंदाज  साफ खोटे ठरवले होते.

तिच्याकडून मी एक्दम सर्व्हिस घेतली खरी पण त्या नंतर ती पण मला नियमितपणे फोन करून सर्व्हिस देऊ लागली होती. तिला जास्त पिसे मिळत होते आणि मला स्वस्तात मस्त सर्व्हिस मिळत होती. अश्या प्रकारे मी आजपण माझा मित्र रघु ला खूप मानतो. कारण तो जर नसता तर ना माझी सोय झाली असती ना मला असा गरगरीत माल मिळाला असता.

You cannot copy content of this page