पैजेवर ठोकला दुसऱ्याचा सेक्सी गे बॉयफ्रेंड

मी आणि राजू रिलेशन मध्ये होतो. मी आणि तो गे होतो. त्यामुळेच तर रिलेशन मध्ये होतो. त्याला मी पाहिजे तसे आणि पाहिजे तेव्हा ठोक ठोक ठोकून काढत असे. माझा भलामोठा सोटा बघूनच तर तो माझ्या प्रेमात पडला होता आणि त्याला मी त्या नंतर कधीच नाराज केले नव्हते.त्याच्या गोलाकार आणि सेक्सी गांडीची माझ्यावर पण अशी काही जादू होती कि काही विचारू नका. त्याला कितीपण मी ठोकले तरी माझे मन काही भरत नसे.

आम्ही दोघे एका गे पार्टी मध्ये भेटलो होतो. त्याचा बॉयफ्रेंड तर आधीच होता आणि त्या दिवशी तो त्याच्याशीच तर तिथे रोमान्स करत होता. मी अश्या पार्टीला पहिल्यांदाच तर गेलेलो होतो आणि त्यामुळे मी इकडे तिकडे सगळे बघत असतानाच माझी नजर त्याच्यावर गेली होती. तो दिसायला खूप देखणा होता. टिपिकल गे होता म्हणले तरी चालेल.

गोरा, पण सामान्य बांध्याचा, उंच पण सेक्सी फिगर असलेला, बोलताना लाजून बोलणारा आणि सतत ओठ चावून समोरच्याला गरम करणारा, चालू लागला कि असे वाटून देणारा कि त्याची गांड जी जगातील सर्वात सेक्सी गांड आहे आणि त्याच्या या अदा बघूनच तर मी त्याच्याकडे आकर्षित झालो होतो. मला तोवर कोणी पार्टनर नव्हता कि ज्याला मी नियमितपणे ठोकून काढू शकेन असे.

जे होते ते काही नियमित असे नव्हते आणि ते माझ्या हिसड्याना टिकले देखील नव्हते. त्यामुळे मला पण अश्या एका पार्टनर ची गरज होतीच होती जो माझ्या सोट्याला त्याच्या गांडीत अगदी आरामात सामावून घेऊ शकेल असे. म्हणून तर मी त्याच्याकडे गेलो आणि त्याच्याशी गप्पा मारू लागलो. तो पण माझ्याशी लगेच गप्पा मारू लागला. ते बघून त्याचा बॉयफ्रेंड लगेच तिथे आला. त्याला वाटले कि मी त्याला लगेच घेऊन जातो कि काय.

राजू च्या मानाने त्याचा बोयफेन्ड खूपच साधा होता. तो त्याला अजिबात सूट होत नव्हता आणि हे मी त्याला लगेचच हळू सांगताच तो माझ्याकडे बघून हसला आणि मला मला म्हणाला “मला पण ते माहित आहे. पण त्याचा सोटा खूप मोठा आहे आणि त्याचा स्टॅमिना पण खूप जास्त आहे. नाही तर आज काल मुले फक्त दिसायला देखणी असतात. पण सोटा खूप लहान असतो त्यांचा आणि स्टॅमिना पण खूप कमी असतो.”

तो असे म्हणताच मीट त्याला लगेच म्हणालो “असे काही नाही. सगळेच काही असे नसतात. काही अपवाद पण असतात त्याला.” असे म्हणून मी माझी कॉलर लगेच वर केली आणि त्याच्याकडे बघून मी डोळा मारला.

“तुला खूपच विश्वास आहे का तुझ्या सोट्यावर?” त्याने मला विचारले.

“हो नक्कीच आहे.” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “आपण एक काम करूया. तू तुझा सोटा दाखव आणि माझा बॉयफ्रेंड त्याचा सोटा दाखवेल. आता त्या क्षणी दोघांचे सोटे पण शांत आहेत. नॉर्मली कोणाचा सोटा मोठा आहे ते बघूया आपण.”

असे म्हणताच त्याने त्याच्या पॅन्ट मधून त्याचा सोटा बाहेर काढला. तो खूपच छोटा होता. त्याला बघून मला तर हसूच आले. पण मी काही हसलो नाही. मी मनात विचार केला कि आता तो माझ्या सोट्याला बघून काय करेल ते बघताना मजा येईल. असे म्हणून मी माझ्या पॅन्ट मधून माझा सोटा बाहेर काढला. माझा तो भलामोठा सोटा बघून तो उडालाच. त्याच्याकडे तो तर बघतच राहिला होता आणि त्याला हे पटतच नव्हते कि इतका मोठा देखील सोटा असू शकतो ते.

तो मला म्हणाला “अरे किती मोठा सोटा आहे तुझा. मला तर वाटत होते कि ते मोठे सोटे फक्त पिक्चर मध्ये असतात. पण तू तर खरा खुरा माझ्या समोर आहेस. आय एम इम्प्रेसड.” असे म्हणून तो लगेच पुढे म्हणाला “हा मोठा तरी आहे. पण यांच्यात कधी जान तरी येते का? कि हा कायम असाच पडून असतो निपचित काहीच काम नसल्या सारखा?”

“तझ्या बॉयफ्रेंड चा कसा उठतो सोटा?” मी त्याला विचारताच तो मला म्हणाला “तो मी हातात घेतला मी लगेचच खडा होतो.”

“दाखव बघू मला.” मी असे म्हणताच त्याने त्याचा सोटा त्याच्या हातात घेतला आणि तो त्याला हलवू लागला. त्याचा हात एकसारखा खाली वर करून तो त्याला खडा करायचा प्रयत्न करत होता पण काही केल्या तो काही लवकर उभा राहिला नाही. खूप वेळाने त्याचा सोटा उभा राहिला आणि तो तरी पण इतका छोटा होता कि ते बघून मी विचार केला कि एवढ्याश्या छोट्या सोट्याने तो कसा काय त्याला ठोकत असेल.

त्याचा उभा झालेला बघून मी त्याला म्हणालो “आता माझा पण सोटा तसाच उभा कर.” असे म्हणताच त्याने माझा सोटा त्याच्या हातात घेतला आणी तो त्याला कुरवाळू लागलो. त्याच्या हाताचा स्पर्श होताच माझ्या सोट्याचा आकार बघता बघता मोठा होऊ लागला होता. त्याने त्याला जसे त्याच्या हाताने चोळायला चालू केले त्या नंतर तर तो इतका मोठा झाला की ते बघून तो तर लाळ घोटू लागला.

त्याने आजवर असा मोठा आणि कडक सोटा कधीच बघितला नव्हता आणि त्यामुळे त्याला ते बघून काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते. तो काही केल्या माझा सोटा त्याच्या हातातून सोडत नव्हता. शेवटी मीच त्याला म्हणालो “बघ आता तुच सांग कोणाचा सोटा मोठा आहे ते?” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “अरे हे काय मी मोठा केला म्हणून मोठा झाला आहे.खरी गम्मत तर अजून मी तोंडात घेऊन चोकल्यावर येईल.मग समजेल कि कोणाचा सोटा मोठा आहे ते.”

असे म्हणून त्याने त्याच्या बॉयफ्रेंड चा सोटा त्याच्या तोंडात घेतला आणि तो त्याला चोकू लागला. खूप वेळ तो त्याला चोकू लागला होता आणि तरी देखील त्याच्या आकारात फार काही फरक पडला नव्हता.त्याने मग तो बाहेर काढला आणी तो काही न बोलता माझ्याकडे आला. माझा सोटा पुन्हा एकदा त्याने त्याच्या हातात घेतला आणि तो त्याला हलवू लागला.

त्याला त्याने आधी तर त्याच्या चेहऱ्यावरून फिरवून घेतले. तो भलामोठा रॉड सारखा सोटा खूप वेळ त्याने त्याच्या चेहऱ्यावर फिरवून घेतला आणि मग हळू हळू करत तो त्याला त्याच्या तोंडात कोंबून घेऊ लागला. त्याला माझ्या सारख्या भल्यामोठ्या सोट्याची सवय नव्हती आणि त्यामुळे त्याला तो काही केल्या नीटपणे त्याच्या तोंडात घेता येत नव्हता.

मी मग माझी कंबर मागे पुढे करू लागलो आणि माझा सोटा जास्तीत जास्त आत त्याच्या तोंडात कसा जाऊ शकेल ते बघू लागलो होतो. व्योक व्योक करत तो माझा सोटा चोकत होता. मध्ये मध्ये तो त्याची थुंकी त्यावर टाकत होता आणि त्याला अधिकाधिक ताकदीने त्याच्या तोंडात घेऊन चोकून काढत होता. त्याने माझा सोटा आणि माझ्या गोट्या दोन्ही पण खूप मस्त चोकून काढले .

त्याने मग आधी त्याच्या बॉयफ्रेंड ला त्याला ठोकायला लावले. त्याने कसे बसे त्याच्या गांडीत त्याचा सोटा घातला आणि त्याने त्याला खूप वेळ ठोकून काढले. पण ते ठोकत असताना त्याचा सोटा खूप वेळा बाहेर येऊन पडत होता आणि त्यामुळे त्याला सेक्स करतांना अजिबात मजा येत नव्हती. त्याची ती मजा बघून मी इकडे मनोमन हसत होतो.

खूप तरीही त्याने प्रयत्न केला आणि त्याची गांड मारून त्याला खुश करण्याचा प्रयत्न केला पण त्याला काही त्यात यश आले नाही. मी त्याने मला त्याच्या जवळ बोलवले. मी त्याला उभे केले आणि माझ्याकडे त्याची गांड करण्यास लावले. त्याची ती गोलाकार गांड बघून मी वेडा झालो. त्याच्या गांडीचे ते गोलाकार काप मी माझ्या हाताने आधी तर बाजूला केले.

ते बाजूला करताच त्याच्या गांडीत मी माझी ओली केलेली दोन तीन हाताची बोटे घातली आणि त्यांना आत बाहेर करून त्याचे ते भोक मी मोठे केले.मग मी माझा सोटा त्याच्या गांडीवर ठेवला आणि हळू हळू करत मी त्याच्या गांडीत याला कोंबू लागलो. माझा सोटा खूपच मोठा असल्याने मी एकच जोरात हिसडा मारला आणि त्याच बरोबर माझा अर्धा सोडत आत गेला. तो जोरात ओरडला. मी थोडा वेळ हळू हळू करत माझा सोटा आत बाहेर केला.

मी मग पुन्हा एकदा जोरात हिसडा दिला आणि त्याच्या गांडीत माझा पूर्ण सोटा मी कोंबला. त्याच्या गांडीवर मी माझा हात ठेवला आणि मग मी माझी कंबर प्रचंड वेगाने मागे पुढे करून त्याला ठोकू लागलो. माझे हिसडे इतके प्रचंड ताकदीचे होते कि त्याचे शरीर पूर्णपणे हलून जात होते. खूप वेळ मी त्याला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग मी शेवटी माझे सगळे वीर्य त्याच्या गांडीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो.

तेव्हापासून राजू माझ्याकडून जे ठोकून घेऊ लागला ते आज देखील मी त्याला रोजच ठोक ठोक ठोकून काढत आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

You cannot copy content of this page