लोकल मधील कामुक मैत्रिणीला उपभोगले – Marathi sexy girls chudai katha

लोकल ने प्रवास म्हणेज खूपच जिकिरीचे काम. एक तर प्रचंड गर्दी आणि त्यात जर का तुम्हाला बसायला जागा नाही मिळाली तर मग काहीच खरे नाही. माझी तर हि धावपळ रोजच होत असे. त्याला दुसरा काही पर्याय पण नव्हता ना पण.

मी तेव्हा कॉलेज ला होते. रोज सकाळी लवकर आवरून धावत पळत स्टेशन वर जायचे आणि त्याच वेळेची लोकल पकडायची व कॉलेज ला जायचे हे माझे रोजचे रुटीन होते. मला त्याची आता सवयच झाली होती. कॉलेज मध्ये गेल्यावरच मला काय ते थोडे फार रिलॅक्स वाटत होते. कॉलेज मध्ये खूप दंगा मस्ती करत होते मी. माझ्या खूप मैत्रिणी होत्या आणि त्यात माझ्या बाजूला राहण्याऱ्या मात्र कोणीच नव्हत्या.

त्यामुळे लोकल चा तो दीर्घ पल्ल्याचा प्रवास मी एकटीनेच करत असे. त्यामुळे मला तसे लोकल मध्ये बोअर च होत असे. मी रोज मग गाणी ऐकत प्रवास करत असे. लोकल मध्ये महिलांचा डबा वेगळा असतो आणि त्यामुळे तुम्ही सुरक्षितपणे जाऊ शकता. पण जर तुम्हाला त्यात जागा नाही मिळाली आणि जर का तुम्हाला जेन्टस डब्यातून प्रवास करावा लागला तर मात्र मग तुमचे काही खरे नाही हे समजा.

कारण जेन्टस डब्यात एकदा का तुम्ही गेला कि ते सगळे मिळून तुमच्या शरीराला असे काही खातात कि काही विचारू नका. तुमची छाती असेल कि तुमची गांड, तुमचे पोट असेल कि तुमची योनी. तुमचे असे काहीच राहत नाही आणि ते असे काही सगळीकडे स्पर्श करतात कि आपण काहीच करू शकत नाही आणि जे चालू आहे ते होऊ देण्याशिवाय आपल्याला काही पर्याय पण रहात नाही.

मी त्या दिवशी नेहमीप्रमाणे लोकल पकडली. त्या दिवशी मला उशीर झाला होता आणि त्यामुळे मला बसायला जागा मिळाली नाही. माझ्या मागोमाग एक मुलगी पण चढली. तिला मी आधी कधी बघितले नव्हते. ती पण कॉलेज लाच होती. पण दिसायला ती खूपच जास्त देखणी होती. साधारण साडे पाच फूट उंची असेल तिची. पण तिच्या उंची पेक्षा माझे लक्ष गेले ते तिच्या छातीकडे.

तिची छाती कमालीची उठावदार होती आणि तिचे ते मांसल गोळे खूपच गोलाकार दिसत होते. जीन्स आणि टीशर्ट मध्ये तिची ३६-२४-३६ फिगर बघून माझ्या छातीचे निप्पल्स ताठ होत असेलेले मला जाणवू लागले होते. तिचे नाव सोनल होते. तिचे नाव मला लगेच समजायचे कारण म्हणजे तिला मी लोकल मध्ये चढताना हात दिला होता आणि ती आत आल्या आल्या मला थँक्स म्हणून तिने माझी ओळख करून घेतली होती.

ती नवीन आली होती शहारत आणि तिचे कॉलेज पण तेच होते जिथे मी होते. त्यामुळे आता ती रोजच माझ्या बरोबर असणार होती हे फिक्स होते. मला पण कोणी तर पार्टनर मिळाला म्हणून मी खुश होते.

आम्ही रोज मग एकत्र जाऊ लागलो. पण असचानक लोकल ला खूपच जास्त गर्दी होऊ लागली होती कारण त्यांनी डबे कमी केली होते. त्यामुळे आम्हाला बसायला जागाच मिळत नसे. त्या दिवशी मी एका कोपऱ्यात टेकून उभी होते आणि ती माझ्याकडे आली. त्या दिवशी इतकी गर्दी होती कि कोणाला नीट चालता पण येत नव्हते. ती माझ्या जवळ येऊन उभी राहिली.

तिचे तोंड माझ्याकडे होते आणि त्यामुळे तिची ती भरदार छाती माझ्या छातीला येऊन लागली होती. शक्यतो असे कोणी उभारत नाही. काही ना काही मध्ये घेतातच. पण तिने मात्र तसे काहीच केले नव्हते आणि त्याचेच मला आश्चर्य वाटत होते. ती माझ्याशी तशीच उभे राहून बोलू लागली होती खरी पण तिच्या छाती मुळे माझ्या फिलिंग जाग्या होत असलेले मला जाणवत होते.

तीला ते समजत नव्हते कि ती ते मुद्दाम करत होती ते मला समजत नव्हते कारण ती रोजच तसे करू लागली होती. पण मला हे पण समजत नव्हते कि तिला मी विरोध का करत नाही ते. कदाचित असेच असेल कि मला पण तिचा तो मादक स्पर्श आवडू लागला होता.

एकदा मी कॉलेज ला गेले नव्हते. दुसऱ्या दिवशी मी जेव्हा तिला लोकल मध्ये भेटले तेव्हा तिने मला चक्कपैकी मिठीच मारली आणि मला म्हणाली “अग कुठे होती तू काल? मी किती मिस केले तुला?” असे म्हणून ती मला काही तिच्या मिठीतुन सोडेलच नाही. मी पण तिला मग हळूच मिठी मारली आणि थोडा वेळ का होईना मी तिच्या शरीराची मजा घेतली.

कॉलेज ला नेहमी प्रमाणे ती मला गरम करून घेऊन गेली.पण त्या दिवशी मात्र माझ्या भावना जास्तच जाग्या झाल्या होत्या. कॉलेज वरून परत येताना ती मला म्हणाली “आज घरी कोणी नाहीये. चल तू. आपण नूडल्स बनवून खाऊ” मी पण लगेच होकार दिला आणि तिच्या घरी मी गेले.

खूपच गरम होत असल्याने तिने मला कपडे चेंज करायला सांगितले. तिने तिच्या कडचे कपडे मला दिले. मी ते कपडे बदलू लागताच ती माझ्या जवळ आली.

ती पण तिचे कपडे बदलू लागली. तिने तिचा टीशर्ट काढताच तिचे ते अफलातून उरोज मला दिसले. निळ्या रंगाच्या ब्रा मधून ते कधी एकदा बाहेर पडतील असे होते. खूपच मांसल होते तिचे गोळे.

तिने मग तिची जीन्स काढली आणि त्याच रंगाच्या निकर मध्ये मला तिच्या खऱ्या फिगर ची साईज कळाली. तिच्या योनीला तिच्या निकर ने असे काही घट्ट पकडून ठेवले होते कि काही विचारू नका. ते बघून मी वेडी झाले आणि तिला म्हणाले “किती मस्त आहे ग तुझी फिगर.”

मी असे म्हणताच तिने माझा हात तिच्या हातात घेतला आणि तो सरळ तिच्या छातीवर ठेवला आणि मला म्हणाली “अग अशी लांबून काय बघत आहेस. जवळून बघ ना.”

तिच्या छातीवर माझा हात ठेवताच मग मी पुढाकार घेतला आणि तिच्या ब्रा चे हुक काढायला सुरवात केले. एक एक करत मी तिचे सगळे हुक काढले आणी तिची ती मादक छाती मी मोकळी केली. तिच्या छातीला अमी जोरजोरत माझ्या हाताने दाबायला चालू केले आणि तिच्यावर तुटून पडले. तिची छाती मी माझ्या तोंडात घेतली आणि तिला मी चोकू लागले.

तिचे निप्पल्स खूपच गुलाबी व भुऱ्या रंगाचे होते. नुकत्याच वयात आलेल्या मुली सारखे असलेले ते निप्पल्स मी माझ्या तोंडात घेऊन चोकून चोकून बाहेर कडू लागले. खूप वेळ तिच्या छातीला चोक चोक चोकून काढले.

तिने हळू हळू करत इकडे माझे पण सगळे कपडे काढून टाकले होते आणि मला पण पूर्ण नग्न केले होते. तिला मी खाली झोपवले आणि तिची निकर मी हळू हळू करून काढून टाकली. तिची योनी बघून माझ्या योनीचा आकार एकदमच मोठा होऊ लागला होता. तिच्या योनीवर मी माझी ठेवली आणि तिच्या योनीला मी चाटू लागलताच तिने मला थांबवले आणि मला वरून येण्यास सांगितले.

मी तिच्या तोंडाकडे माझी गांड केली आणि तिच्या योनिकडे मी माझे तोंड केले. तिच्या योनिवरून मी मग माझी जीभ एकसारखी वर खाली करून फिरवू लागले आणि तिला चाटून काढू लागले. तिची ती गोरीपान योनी माझ्या चाटण्याने ओली तर झाली होतीच पण तिचा आकार पण खूपच मोठा झाला होता. म्हणजे तिला ते माझे ओरल आवडले होते.

तिने पण तिकडे माझ्या गाडीवरून तिची जीभ फिरवायला चालूं केली होती. माझ्या गांडीचे काप बाजूला करून तिने तिची जीभ त्या भोकावरून फिरवत फिरवत तिने माझी योनी चाटायला चालू केली. माझ्या योनीच्या आत तिने जीभ घालून तिचे तोंड आत बाहेर करून ती तीला खाऊ लागली होती. खुप वेळ आम्ही दोघींचे ओरल करत होतो आणि मग आम्ही बाजूला झालो.

तिला मग मी उठून बसवले व तिच्या योनीवर माझी योनी येईल अश्या प्रकारे मी जाऊन बसले. तिच्या योनीवर मी मग माझी योनी वर खाली करत रगडु लागले. जसे माझी योनी तिच्या योनीवर रगडु लागली तसे आमच्या भावना अनावर झाल्या. ती तिची कंबर उचलून उचलून मला प्रतिसाद देत होती आणि अधीकाधीक जोरात व ताकदीने तिची योनी माझ्या योनीवर रगडत होती.

मध्ये मध्ये आम्ही दोघी कशी पण करत होतो. खुप वेळ आम्ही योनीवर योनी रगडून झाली आणि मग शेवटी आमच्या दोघींच्या पण योनीतुन वीर्य बाहेर आले. आम्ही दोघीनी ते वीर्य पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघी शांत झालो. खूप वेळ पुढे आम्ही तसेच नग्न एकमेकांच्या कुशीत पडून खेळ करत होतो. आम्हाला पाहिजे ते आम्हाला मिळाले होते आणि त्यामुळे आम्ही दोघी पण खूपच जास्त खुश होतो.

तेव्हा पासून मी नियमितपणे तिच्या घरी जाऊ लागले होते आणि तिला मनसोक्तपणे उपभोगू लागले होते. आज पण आमचे हे नियमितपणे चालू आहे.

You cannot copy content of this page