भावाच्या बायकोची चोदली गुलाबी योनी

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव सोनाली आहे. आज मी चाळीस वर्षाची आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामूळे मी माझ्या भावाच्या बायकोला उपभोगू शकले आणि आजपण मी तिला नियमितपणे उपभोगत आहे.

मी कॉलेज ला असतानाच माझ्या भावाचे लग्न झाले. वाहिनी आली आणि घरातील सगळे वातावरण कसे बदलून गेले. भावाच्या बायकोचे नाव प्रिया होते. ती दिसायला खूपच देखणी होती. माझ्या दादाला शोभेल अशी. माझा दादा उंच होता. गोरा होता. जिम ला जाऊन त्याने त्याची बॉडी खूप चांगली केली होती. त्याला बघून खूप स्थळे आली होती. पण त्याने तर लग्न अगदीच पारंपरिक पद्धतीने केले होते.

प्रिया पण काही कमी नव्हती दिसायला. ती पण उंच होती. गोरी होती. तिच्या फिगर ला बघूनच मी ओळखले होते कि दादा ने का हिला निवडले असेल ते. कारण तिची फिगर ३६-२४-३६ अशी होती. तिची फिगर जशी सेक्सी होती तसेच सेक्सी तिचे उरोज होते. कमालीचे गोलाकार असेलेले ते मांसाचे गोळे बघून कधी कधी तर मला पण तिला ठोकायची इच्छा होत असे.

ती खाली वाकायची मी वाटच बघत असे आणि ती खाली वाकली कि मी मुद्दाम तिच्या इथे जाऊन तिच्या छातीची फट बघत उभी राहत असे. तिचे पोट आणि त्याच्या त्या कमालीच्या सेक्सी वळ्या जेव्हा जेव्हा ती साडी घालत असे तेव्हा तेव्हा मला खुणावत असत. तिच्या गांडीचा आकार असा काही गोल होता कि कधी कधी असे वाटत असे कि तिने साडीत कलिंगड घातले असेल कि काय.

तिला मी रोखून बघत असे कारण तुम्हाला समजले असेलच. कारण हे होते कि मला मुलांच्यात रस नव्हता. मला मुली जास्त आवडत असत आणि त्यामुळे मी खूप वेळ तर सतत मुलींसोबतच असे आणि त्यांना बघुनच तर मी माझ्या योनीत माझी बोटे आत बाहेर करून घालून घेत असे आणि माझी खाज भागवून घेत असे. पण जेव्हा प्रिया घरी आली तेव्हा मी फक्त आणि फक्त तिला बघूनच माझी योनी शांत करून घेत असे.

हे सगळे ठीक आहे. पण लग्न झाले आणि दादाला परदेशी पाठवण्यात आले त्याच्या कंपनी तर्फे. वाहिनीचे व्हिसा चे काम झाले नाही आणि त्यामुळे तो एकटाच तिकडे निघून गेला. घरी आता मी आणि वाहिनी दोघीच राहिलो होतो. वेळ जाणार नाही म्हणून तिने तिच्या आईला आमच्याकडे बोलावून घेतले होते खरे. पण ती खूपच वयस्क होती. तिला तर बेड वरून पण उठता येत नये.

तिचे सगळे तीच करत असे. एकदा मी अशीच घरी अचानक लवकर आले कॉलेज मधून. मी फ्रेश होण्यासाठी म्हणून माझ्या बाथरूम मध्ये गेले. पण तिथे पाणी येत नव्हते. म्हणून वहिनी मला म्हणाली “अग माझ्या रूम मधील बाथरूम मध्ये जा ना.”

मी तिथे गेले आणि फ्रेश होऊ लागले. पण ते होत असतानाच माझी नजर त्या कोपरत्यात असलेल्या एका वस्तूवर गेली. ते बघून मी जागेवर उभी राहिले. कारण ती वस्तू दुसरी तिसरी काही नव्हती तर व्हायब्रेडर होता.

ते बघून मी अवाकच झाले. तिच्या कडे तो कसा काय आला आणि ती त्याचे काय करत असेल असा विचार मी केला.मी तिला काही बोलले नाही पण तिच्यावर मी लक्ष ठेवू लागले. त्याच रात्री मी खूप वेळ अभ्यास करत बसले होते आणि मला थोडा कंटाळा आला म्हणून मी माझ्या रूम मधून बाहेर आले. मला तिच्या रूम मधून बारीक असा आह आह आह आह आह असा आवाज येऊ लागला होता.

मी तिकडे जाऊन बघू लागले. तिचा रूम चा दरवाजा नेमका थोडा उघडा होता. मी हळूच दार ओपन केले आणि आत बघू लागले. आत जे दिसत होते ते बघून मी अवाकच झाले. आत ती तिच्या बेड वर तिचे दोन्ही पाय फाकवुन बसली होती. तिच्या हातात तोच मी जो पहिला होता तो व्हायब्रेद्दर होता. ती त्याला तिच्या तोंडात घेत होती. आत बाहेर करून ओरल केल्याचा आनंद घेत होती.

त्याला तिच्या चेहऱ्यावरून फिरवत फिरवत तिने तो तिच्या तोंडात घेतला आणि तो ती चोकु लागली. चोकून चोकून तिने तो तिच्या योनीवर ठेवला आणि त्याला आत घालून घेणार तोच मला जोरात खोकला लागला आणि मी खोकताच तिचे लक्ष माझ्याकडे गेले.

मला बघून तिने झटकन त्याला तिच्या साडीमध्ये लपवले आणि साडी खाली करून ती मला म्हणाली “तू काय करत आहेस इथे आणि इतक्या लेट?” तीला मी म्हणाले “तुझा आवाज ऐकुन मी आले.हे काय आहे वाहिनी सगळे?” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “काय करू मी तरी? तुझा दादा एक तरी इथे नाही. माझी खाज इतकी जास्त आहे  कि मला रोज संभोग लागतो. तो नसल्याने माझे हाल खूप होत आहेत आणि म्हणून काही नसल्यापेक्षा बरे म्हणून मी आपले हे वापरत आहे.”

“जसे तुझ्या पण फिलिंग्स आहेत आणि तुझी खाज पूर्ण होत नसल्यानेच तू माझ्याकडे नेहमी रोखून बघते ते पण मला माहित आहे. तसेच माझे पण आहे. म्हणूनच हे सगळे मी करते.”

ते ऐकून मी तिला म्हणाले “अग मग मला सांगायचे ना. मी असताना तुला या सगळ्या गोष्टींची काय गरज?” असे म्हणून मी तिच्या जवळ गेले आणि तिच्या शेजारी जाऊन बसले. माझा हात मी तिच्या मांडीवर ठेवला आणि हळू हळू करत तिच्या मांडीवरून खाली वर करत मी तो फिरवू लागले. तिला माझे काय म्हणणे आहे ते लगेच समजले. पण तरीही ती मला म्हणाली “काय म्हणायचे आहे तुला नेमके?”

मी लगेच तिला म्हणाले “वाहिनी तुझी पण खाज पूर्ण होत नाही आणि माझी पण. आपण हे असे काही बाहेर जाऊन आपली खाज पण भागवून घेऊ शकत नाही. म्हणून जर आपण आपली खाज घरच्या घरी भागवली तर बरे पडेल.” असे म्हणून मी तिचा हात माझ्या हातात घेतला आणि तिचे एक हलकेसे चुंबन घेतले. मी चुंबन घेताच ती खूप खुश झाली आणि मला म्हणाली “पण मी हे असे कधी आधी केले नाही ग.”

“तू व्हायब्रेडर तरी आधी कधी वापरला होता का? नाही ना. मग तसेच हे पण कधी ना काही ट्राय करावे लागेलच ना. आणि त्यात खूप मजा येते बघ तू एकदा ट्राय करून.” मी असे म्हणताच तिने मला आजीबाबत वेळ न घालवता मला तिच्या जवळ ओढले आणि ती माझे जोरजोरात चुंबन घेऊ लागली. तिचे ते नाजूक ओठ मी असे काही स्मूच करू लागले कि काही विचारू नका.

तिने माझे व तिंचे सगळे कपडे झटकन काढले आणि आम्ही दोघी पण पूर्णपणे नग्न झालो. तिने मला लगेच खाली झोपवले आणि ती माझ्यावर तुटून पडली. तीने माझे तोंड तिच्या छातीत धरले आणि ती तिची छाती इकडे तिकडे करत माझे तोंड त्यात घुसळू लागली. तिच्या त्या मादक कृतीने मी खूपच जास्त गरम झाले. तिने माझी छाती दाबून दाबून खूपच मोठी तर केलीच पण माझ्या छातीला चोकून चोकून तिचे निप्पल्स पण खूप मोठे केले होते.

आम्ही दोघी पण खूप गरम झालो होतो. तिला मी खुप वेळ माझ्या छातीशी खेळू दिले आणि मग तिला मी बाजूला केले. बाजूला करताच तिने तिचे तोंड उलट दिशेला केले. माझ्या तोंडाकडे तिने तिची गांड केली आणि तिने माझ्या योनीला तिच्या जिभेने चाटायला चालू केले. माझ्या जिभेवरून तिची जीभ ती सर सर

करत फिरवत होती आणि माझी योनी ती चाटून काढत होती.

इकडे मी माझी जीभ तिच्या गांडीत घातली होती आणि हळू हळू करत मी तिच्या गांडीचे भोक मी चाटू लागलो होतो. चाटून चाटून ते मी ओले चिंब तर केले होतेच पण मग मी जशी माझी जीभ तिच्या योनिवरून फिरवू लागलो तसे तिच्या योनीचे पदर हळू हळू करत ओपन होऊ लागले. तिच्या योनीत माझी जीभ पूर्ण घालून तिला मी मनसोक्तपणे चाटून काढली.

मी मग बाजूला झाले आणि माझे पाय फाकवुन बसले. ती माझ्यावर अशी काही येऊन बसली कि तिची योनी माझ्या योनीवर येऊन थांबली होती. तिची आणि माझी कंबर आम्ही दोघी पण एकसारखे इकडे तिकडे फिरवत होतो आणि त्या घर्षणाने होणाऱ्या सुखाचा आनंद घेत होतो. खूप वेळ आम्ही योनीवर योनी घासली आणि मग आमचे वीर्य त्यातून बाहेर आले.

ते सगळे वीर्य आम्ही पिऊण्ट टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघी पण शांत झालो. तेव्हापासून मी भावाच्या बायकोचा उपभोग घेऊ लागले होते. तिला पण तिची खाज भागवणारी घरच्या घरी भेटली होती. त्या दिवशी एकदा तिने ट्राय केला खरा पण त्या नंतर ती माझ्या बरोबर रोजच हि मजा घेऊ लागली होती.

You cannot copy content of this page