नवऱ्याच्या चावट बहिणी सोबत केला प्रणय

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव सुजाता आहे. मी आज चाळीस वर्षाची आहे. मी आज तुम्हला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी माझ्या नवऱ्याच्या बहिणीला उपभोगू शकले आणि आज देखील मी तिला नियमितपणे उपभोगत आहे.

तर मी लग्न होऊन जेव्हा सासरी आले तेव्हा तिथे असलेले खरे काय आहे ते मला समजले. म्हणजे एक तर मी या लग्नासाठी तयार नव्हते. कारण मला असे वाटत होते कि मला याच्या पेक्षा पण चांगले स्थळ मिळू शकते. पण माझ्या घरच्यांनी काहीच ऐकले नाही माझे आणि माझे जबरदस्तीने त्याच्या सोबत लग्न लावून दिले. अर्थात त्यांची म्हणजे माझ्या घरच्यांची काहीच चूक नव्हती म्हणा यात.

कारण मी खरे सांगायचे तर एक खूपच चालू मुलगी होते.म्हणजे थोडक्यात सांगायचे झाले तर मी एक उंडगी मुलगी होते म्हंटले तर काही वावगे ठरणार नाही. माझ्या घरची परिस्थिती खूपच बिकट होती. म्हणून काही नैसर्गिक गोष्टी आहेत त्या होण्याचे काही थांबत नाही ना. माझ्या बरोबर पण तसेच झाले होते. कारण मी जशी मोठी होऊ लागले तसे मला माझे शरीर काय आहे नेमके ते समजु लागले होते आणि त्याचाच तर फायदा मी घेत होते.

मी दिसायला देखणी होते. माझ्या कडे बघून असे अजिबात वाटत नसे कि मी खूपच सामान्य घरातील मुलगी आहे ते. म्हणून तर माझ्या मागे एक से एक मुले लागत असत. मी काही फार फॅन्सी कपडे घालत नसे. पण जे घालत असे ते खूप फिटिंग चे घालत असे आणि त्याचमुळे त्यातून माझ्या कमालीच्या सेक्सी फिगर चे पुरेपूर दर्शन मुलांना होत असे आणि ती माझ्या मागे असे काही लागत असत कि त्यांना आवरू पर्यत मला बस बस होत असे.

मला जेव्हा माझ्या भावना जागृत झाल्याचे लक्षात आले तेव्हा मी काही बाकी मुलींसारखे त्यांना थांबवून ठेवले नाही. मी बिनधास्त पण सुरवातीला तर लगेच माझ्या योनीत बोटे घालून माझी खाज भागवून घेऊ लागले होते. जेव्हा मुली हे बोलायला पण तयार नसत तेव्हा मी कधी केळ तर कधी गाजर किंवा मग कधी कधी जे उपलब्ध असेल ते असे काही पण माझ्या योनीत घालून घेत असे आणि माझी खाज भागवून घेत असे.

मी जसे अजून मोठी झाले तसे मग मला आता खऱ्या खुऱ्या मजेची गरज भासू लागली. मी एक एक करत सगळ्या मुलाना होकार देऊ लागले जे माझ्या मागे होते. त्यामुळे मी सुवातीस अगदी सेफ त्याना भेटू लागले. पण जसे मग मला त्यातील खरी मजा लक्षात आली तसे मात्र मग मी काही केल्या कुणाला ऐकेना. मी बिनधास्तपणे खूप मुलांना उडवून घेऊ लागले. माझी खाज भागवू लागले आणि मला जे पाहिजे ते मिळवू लागले.

कॉलेज मध्ये असतानाच मी सेक्स चा इतका धुमाकूळ घातला होता कि माझे कीर्ती माझ्या घरी पण पोहचली आणि त्यानी मग माझे लग्न करायचे ठरवले. पण एव्हाना मी पण इतका सेक्स केला होता कि मला पण आता त्यात फार काही रस उरला नव्हता. त्यामुळेच शेवटचे सहा महिने तरी मी सेक्स केला नव्हता. माझ्या सारखी मुलगी सहा महिने सेक्स विना राहते म्हणजे मी किती सेक्स केला असेल आधी याचा विचार  करा तुम्ही.

माझे लग्न झाले तेव्हा तर माझ्या नवऱ्या बरोबर मला झोपायची पण इच्छा नव्हती. माझ्या नशिबाने त्याला पण सेक्स मध्ये फार रस नव्हता आणि त्यामुळे आमच्यात खूप कमी सेक्स झाला होता आणि आता तर तो पण जवळपास बंद झाला होता. हे असे चालू असतानाच त्याची बहीण माझ्याकडे राहायला म्हणून आली. तीला थोडे बरे वाटत नव्हते म्हणून विश्रांतीसाठी म्हणून आमच्याकडे आली होती.

तिचे नाव सोनल होते. ती साधारण पस्तीस वर्षाची असेल. दिसायला तर ती अशी काही देखणी होती कि काही विचारू नका. नाकी डोळी नीटस तर होतीच ती पण त्या पेक्षा पण देखणे होते ते तिचे शरीर. तिला मी जेव्हा पहिल्यांदा बघितले तेव्हा तिला बघून माझी छातीच आपोआप मोठी झाल्याचे आणि माझ्या योनीला पाझर फ़ुट्लायचे मला जाणवले होते. असे आधी कधी झाले नव्हते. पण तिला बघून मात्र ते झाले होते.

तिचे वय होऊन देखील लग्न झाले नव्हते. आता ते का झाले नव्हते ते मला काही माहित नव्हते आणि मला ते माहित करून घेण्यात काही रस पण नव्हता. ती आल्या आल्या तिने हे पाहिजे ते पाहिजे करत मला ऑर्डर देण्यास सुरवात केली. मी पण आपले सगळे काही नीट करत होते. कारण एकच होते कि मी तिच्या शरीराच्या प्रेमात पडले होते. ती जे सांगेल ते मी सगळे करत होते आणी तिला जास्तीत जास्त खुश ठेवायचा प्रयत्न करत होते.

ती माझ्याशी नंतर नंतर मग खूप प्रेमाने बोलू लागली. तिचे लग्न झाले नसल्याने ती उपाशी असणार हे मी ओळखले होते. कारण मी एकदा तिला असेच विचारले होते “दीदी तुम्हाला कोणी बॉयफ्रेंड नाही का?” त्यावर ती हसली होती जोरात आणि मला म्हणाली होती “नाही ग. मला कोणी बॉयफ्रेंड नाही आणि आता कोणी होईल असे वाटत पण नाही. तूच होते का बघ माझी बॉयफ्रेंड?” असे म्हणून तिने मला डोळा मारला होता.

तेव्हापासून तर मी तिच्या खूपच जास्त जवळ गेले होते. दीदी दीदी करत मी सतत तिच्या मागे मागे करत ते आणि तिला जास्तीत जास्त कसेपण करून टच करता येईल ते बघत होते. तिची बॉडी मला दिवसेंदिवस वेडी करत होती. आता मला तीला काही पण करून उपभोगायचे होते म्हणजे होते.

त्या दिवशी माझा नवरा काही घरी येणार नव्हता. मी आणि ती दोघेच घरी होतो. ते बघून मी तिला म्हणाले “दीदी तुम्ही आल्या पासून काम करत आहात. इथे अराम करायला आला आहात कि काम करायला?”  असे म्हणून मी तिला थोडे खुश केले. त्यावर ती मला म्हणाली “अग तू पण एकटी किती काम करशील म्हणून तुला थोडीफार मदत म्हणून मी करते काम. बाकी काही नाही.”

“ते काही नाही. आज तुम्ही आराम करा. मी तुमचे पाय दाबून देते. तेवढेच तुम्हाला पण बरे वाटेल.” मी असे म्हणताच तिने होकार दिला. आम्ही जेवण केले आणि रात्री झोपायची तयारी केली. तिच्या बेडरूम मध्ये मी गेले तेव्हा तिने निळ्या रंगाची साडी घातली होती. त्या साडी म्हणून तिचे उरोज जसे दिसत होते तशीच तिची खोलगट बेंबी पण दिसत होती आणि तिची ती गोलाकार गांड पण स्पष्टपणे दिसत होती. त्या रात्री मला तिच्या फिगर चा बरोबर अंदाज आला. ती खरेच सेक्सी होती.माझे चोईस अशी कधी चुकायची नाही.

तिचे पाय दाबायचे म्हणून मी तिची साडी खालून वर केली आणि तिचे ते वॅक्स केलेले गोरे पाय उघडे पडले. तिच्या पयावरून मी हळू हळू करत माझा हात खाली वर करत फिरवू लागले तशी ती मला म्हणाली “पाय दाबण्यापेक्षा असेच कर. छान वाटत आहे मला.”

मी काय मग सुसाट सुटलेच. तिच्या पायावरून हात फिरवत फिरवत मी माझा हात तिच्या मांडीवर नेला. जितका गोरा तिचा पाय होता त्या पेक्षा जास्त गोऱ्या तिच्या मांड्या होत्या. तिच्या मांडीतून हात फिरवत मी तो हात तिच्या निकर वर नेला.तिची योनी आधीच माझ्या स्पर्शाने मोठी झाली होती. माझा हात लागताच तिने मला तिच्याकडे ओढून घेतले आणि तिने माझ्या तोंडात तिचे तोंड दिले.

तिचे मी लगेच स्मूचिंग करू लागले. आम्ही लगेच कपडे काढले आणि पूर्ण नग्न झालो. तिला मी खाली झोपवले आणि माझे शरीर तिच्या शरीरावरुन खाली वर करून फिरवू लागले. बॉडी व बॉडी रगडली जाऊ लागल्याने ती कमालीची गरम झाली आणि आह आह आह आह आह असा आवाज काढू लागली. तिचे पाय मी मग फाकवले आणी तिच्या योनीवर मी माझे तोंड ठेवले.

माझी जीभ मी तिच्या योनिवरून सर सर करत खाली वर करून फिरवू लागले आणि तिची योनी मी चाटू लागले. चाटून चाटून तिची योनी अशी काही ओली झाली कि त्यातून तो स्त्रव एकसारखा बाहेर येऊ लागला. मी तिला उठवले आणि तिच्या योनीवर मी माझी योनी ठेवली आणि माझी कंबर मग मी इकडे तिडके करत तिच्या योनीवर माझी योनी मी रगडु लागले.

खूप वेळ तिची योनी मी अशी रगडली आणि शेवटी आमच्या योनीतुन वीर्य बाहेर आले. ते सगळे वीर्य आम्ही पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघी पण  शांत झालो. तेव्हापासून मी रोजच तिला ठोक ठोक ठोकून काढत होते. ती माझ्यावर खूप खुश झाली होती. तिचा इतक्या वर्षाचा उपवास मी मोडला होता आणि माझी पण सोय घरच्या घरी झाली असल्याने मी पण खूप खुश झाले होते.

You cannot copy content of this page