पाण्यात मारली चुलत भावाने माझी सेक्सी गांड Marathi Sex Story

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राहुल आहे. आज मी तुम्हाला अशी गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी माझ्या चुलत भावाला उपभोगू शकलो आणि आजपण ती त्याला पाहिजे तेव्हा उपभोगू शकतो.

तेव्हा मी कॉलेज ला होतो आणि कॉलेज ला सुट्या पडल्या कि एक तर मामा कडे जायचे किंवा काका कडे हे फिक्स असे. मला मामा पेक्षा काका कडे जायला जास्त आवडायचे आणी त्याला कारण होते राकेश. माझा चुलत भाउ. आम्ही दोघे पण एकाच वयाचे होतो आणि त्यामुळे आमचे दोघांचे खूपच जमत असे. मी तर त्याच्या बरोबर रहायला मिळणार म्हणून खूप खुश असे.

त्यांचे शेत पण खूप मोठे होते आणि त्यात तर सगळी कडे फिरत आम्ही दोघे पण पूर्ण धमाल करत असे. त्या वर्षी पण मी त्याच्याकडे जायचे ठरवले होते आणि त्या नुसार मी तिकडे गेलो पण. गेले काही वर्षे मी तिकडे गेलो नव्हतो. त्यामुळे मी जेव्हा राकेश ला बघतील तेव्हा मी त्याला बघतच राहिलो. त्याचे कारण म्हणजे त्याच्यात खूपच बदल झाला होता. तो एक पूर्ण पुरूष वाटत होता मला.

लहापानापासून तशी त्याची बॉडी चांगलीच होती म्हणा. पण आता मात्र ती अगदी नजरेत भारण्याजोगी त्याने तयार केली होती. कोणतिही जिम नाही कि कोणते डायट नाही. तरीही त्याची बॉडी मस्त कशी काय झाली असेल याचा प्रश्न मला पडला होता. मी त्याला विचारले पण तर तो मला म्हणाला “अरे मी रोज नियमित विहिरीत पोहायला जातो आणि त्यामुळे तर माझी बॉडी अशी झाली आहे”

मला तर पोहायला येत नव्हते आणि म्हणून त्याला मी म्हणालो “अरे मला पण तुझ्या सारखी बॉडी बनवायची आहे. पण मला काही पोहायला येत नाही. तू या सुटीत मला शिकवशील का?” त्याने लगेच होकर दिला आणि माझे ट्रेनिंग पण चालू झाले.

त्या दिवशी मी त्याला पहिल्यांदा उघडा बघितला. फक्त निकर वर होता तो आणि त्याची बॉडी कमालीची मादक आणि सेक्सी होती. त्याला असे उघडे मी पहिल्यांदाच बघत होतो. त्याची छाती जशी भारदस्त होती तसेच त्याचे निप्पल्स पण खूप पुढे आलेले होते. त्याच्या त्या पूर्ण भरलेल्या मांड्या बघून का कोणास ठाऊक पण माझा सोटा वळवळ करत आहे असे मला वाटू लागले.

असे कधी आधी झाले नव्हते पण त्या दिवशी असे होत होते. मी त्याकडे जसे जास्त लक्ष देत होतो तसे माझा सोटा जास्तच वळवळ करत होता. मला समजले कि मला त्याच्या बद्दल आकर्षण निर्माण होत आहे. तो माझ्या जवळ आला आणि मला म्हणाला “हे बघ ते हात मार आणि असे पाय मार म्हणजे तुला पोहता येईल आणि म्हणजे तू बुडणार नाहीस”

ते सांगत असताना त्यांने माझे हात आणि पाय त्याच्या हातात घेऊन मला कसे करायचे ते तो सांगू लागला. त्याचा तो तितकासा स्पर्श देखील मला सुखावून गेला आणि मी मनोमन खूपच खुश झालो.

त्याने मग मला पाण्यात उतरण्यास सांगितले. मी त्याला पकडूनच पाण्यात उतरत होतो. हळू हळू करत मी खाली उतरलो पण त्याला काही खाली जमीन नसल्याने मी बुडू लागलो. ते बघून तो लगेच पुढे आला आणी त्याने मला धरून बाहेर ओढले. त्याला मी घट्ट पडकून धरले होते. त्याला मी असे काही पकडले होते कि माझे तोंड त्याच्या तोंडाजवळ गेले होते आणि माझा श्वास त्याच्या श्वासात जात होता.

ते बुडणे पण किती छान असू शकते ते मला तेव्हा समजले. दुसऱ्या दिवशी पासून त्याने  वेगळी पद्धत वापरली. त्याने मला एक नावा पुरता डबा पाठीला बांधला आणि मला पोहायला लावले. मी पोहत असताना तो माझ्या निकर ला पकडत असे आणि जेव्हा मी खाली जात असे तेव्हा तो माझ्या निकर ला धरून बाहेर ओढत असे.

एकदा तर त्याने मला असे काही निकर ला पकडले कि माझी निकर निघाली आणि माझी गांड सगळी उघडली पडली. माझी गोलाकार गांड बघुन तो मला अचानक म्हणाला “काय रे किती गोरी आणि गोल आहे तुझी गांड” असे म्हणून त्याने माझ्या गांडीला त्याच्या हाताने जोरात मारले. मला खूप मजा वाटली. मी त्यातून त्याला म्हणालो “तुझी पण बॉडी खूप छान आहे रे”

मी असे म्हणताच तो माझ्याकडे बघून हसला आणि त्याने मला पाण्यात ढकलले. मी पुन्हा पाण्यात बुडू लागताच त्याने पुन्हा एकदा मला पकडले आणि यावेळी त्याने चक्कपैकी माझ्या गांडीला असे काहि पकडले कि काही विचारू नका.  मी पण नेमका वर येताना काय तरी पकडायचे म्हणून मी हात वर केला आणि नेमका त्याचा सोटा माझ्या हातात आला. मी त्याचा सोटा पकडून वर आलो.

वर आल्यावर पण माझा हात त्याच्या सोट्यावर होता आणि त्याचा हात माझ्या गांडीवर होता. मी तसाच त्याचा सोटा पकडून होतो. तो पण काही बोलत नव्हता. मी पण त्याला लगेच म्हणालो “काय रे तुझा सोटा आहे की रॉड घेऊन आला आहेस निकर मधून”

“का? काय झाले?” तो मला म्हणताच मी त्याला म्हणालो “अरे किती मोठा आहे तुझा सोटा”

“अरे तो तू पकडल्याने मोठा झाला आहे” तो असे म्हणताच मी जे समजायचे ते समजलो. त्याला मी म्हणालो “अजून किती मोठा होतो ते बघूया का मग तुला जर अडचण नसेल तर”

“बघूया ना चल” तो असे म्हणताच तो मला घेऊन बाहेर पडला. तिथे च असलेल्या एका छोट्या झोपडीत तो मला घेऊन गेला. आम्ही दोघे आपण पूर्ण ओलेचिंब झालो होतो. तिथे जाताच त्याने मला जवळ घेतले आणि त्याने माझे चुंबन घेण्यास सुरुवात केली. त्याचा स्पर्श मला होताच मी पूर्ण बेभान झालो. मला त्याचा असा स्पर्श होणे माझ्या कल्पनेच्या पलीकडचे होते आणि त्यामुळे मी अधिकच बेभान झालो होतो.

चुंबन घेत घेत तो माझ्या बॉडी वरून हात फिरवू लागलो होतो. तो पण मला जमेल तिथे आणि जमेल तसे स्पर्श करत होता. आम्ही दोघे गरम झालो होतो. मी त्याच्या पुढे आलेल्या निप्पल्स ना माझ्या तोंडात घेतले आणि त्यानं चोकू लागलो. मी चोकू लागताच त्याचे निप्पल्स कमालीचे पुढे आले. त्याला तो प्रकार खूपच आवडला होता. चोकून चोकून मी त्याचे निप्पल्स अजून जास्त पुढे आले.

त्याची छाती मी चोकून चोकून मग मी माझा मोर्चा खाली नेला. त्याचा सोटा इतका मोठा होता कि तो बघूनच माझ्या गांडीचे भोक वळवळ करू लागले होते. मी खाली बसलो आणि त्याच्या सोट्याला माझ्या हातात घेतले. मी त्याला त्याच्या मुळा पासून वर खाली करत हलवू लागलो. मुळापासून तो हालत असल्याने त्याचा आकार बघता बघता खूपच मोठा झाला.

त्याचा सोटा मग मी माझ्या तोंडात घेतला आणि त्याला चोखायला चालू केले. त्याच्या शेंड्याला मी आधी माझ्या जिभेने असे काही चुचकारले कि त्याच्या भावना कमालीच्या उफाळून आल्या. तो डोळे मिटून त्याचा आनन्द घेत होता. त्याचा शेंडा मी चोकून काढला आणि मग ते भलेमोठे हत्यार मी माझ्या तोंडात घेतले. ते कसे तरी माझ्या तोंडात मावत होते इतका त्याचा आकार मोठा होता.

मी माझे तोंड मोठाले करून हळू हळू करत त्याला माझ्या पूर्ण तोंडात घेतले आणि बघता बघता मी माझे तोंड वर खाली करत त्याचा सोटा चोकू लागलो. व्योक व्योक करत मी त्याचा सोटा चोकून काढत होतो. खूप वेळ त्याला चोकून चोकून मी त्याच्या शिरा दिसे पर्यंत मोठा केला.

त्याने मग मला बाजूला केले आणि मला पुढे झुकवले. तो खाली बसला आणि त्याने त्याची जीभ माझ्या गांडीत घातली. गांडीच्या भोकाला तो चाटू लागला आणि चाटून चाटून त्याने त्याला ओलेचिंब केले. त्याने मग त्याची जीभ त्यात घातली. त्याचे तोंड एकसारखे तो आत बाहेर करत होता आणि ते भोक तो  मोठे करत होता. खूप वेळ त्याने ते केले आणि मग बाजूला झाला.

त्याने मग त्याचा सोटा माझ्या गांडीवर ठेवला आणि हळू हळू करत माझ्या गांडीत तो घालू लागला.बघता बघता त्याचा सोटा पूर्ण माझ्या गांडीत गेला आणि त्याने मग त्याची कंबर हलवायला चालू केली. एकसारखे जवळपास वीसेक मिनिटे त्याची कंबर हलवत होता आणि माझी गांड मारत होता. त्याच्या त्या मोठ्या सोट्याने माझ्या गांडीचे भोक खूपच मोठे झाले होते आणि मला खूप मजा येत होती.

खुप वेळ त्याने मला ठोकले आणि मग तो बाजूला झाला. मी लगेच पुढे गेलो आणि खाली बसलो. त्याचा सोटा मी माझ्या तोंडात घेलता आणि त्यालाव चोकू लागलो. थोडा वेळ मी त्याला चोकतो न चोकतो तोच त्यातून वीर्याचा फवारा असा काही बाहेर आला कि माझे सगळे तोंड त्याने माखून गेले. मी ते सगळे वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि आम्ही दोघे शांत झालो. त्या नंतर तो रोज माल आधी पोहायचे धडे देत होता आणि मग माझा उपभोग घेत होता.

You cannot copy content of this page