माझी बायको रांड निघाली

तो बियर घेऊन आला.

मी वेटरला विचारले- बोलवले आहे ती माल कशी आहे?

तो म्हणाला – साहेब मेडम एक नंबर माल आहे.

मी विचारले – तू ओळखतोस तिला?

तो म्हणाला – साहेब मी तिला ३ वेळा ठोकले आहे. साली मस्त रांड आहे.. मस्तीने ठोकून घेते.

आम्ही दोन वेटरने एकत्र तिला ठोकले आहे. मी तिची गांड मारली आणि दुसर्याने तिची पुच्ची मारली.

साली पूर्ण लंड खाऊन जाते. एक दिवस एक माणूस तिला ठोकून गेला होता आणि मग पूर्ण स्टाफने तिला ठोकले.. साली खूप मोठी रांड आहे ती.

मी म्हणालो- केव्हा येते ती?

तो म्हणाला – साहेब दिवसा केव्हा पण बोलवा, रात्री ती येत नाही. तसे ती महिन्यातून १० -१५ वेळा ती येतेच.

मी म्हणलो – वा मस्त रांड आहे.

तो म्हणाला – साहेब जेव्हा तुम्ही ठोकून घ्याल तेव्हा मला पण जवायला द्या… असे पण तिला कोणीही जवते,… म्हणून मी पण तिला एक वेळ ठोकतो.

आणि तो हसू लागला.

मी बियर पीत पीत बाल्कनीत आलो. वेटर पण बरोबर होता. मी खाली पहिले कि एक ओटो येऊन थांबली.. वेटर म्हणाला – आली साहेब ती मस्त रांड.

वेटर तिला घ्यायला गेला. मी वरून तिला पहिले काय मस्त रांड होती ती.

थोडी पुढे आली आणि मी तिला पाहून सुन्न झालो. ती रांड जिला पूर्ण हॉटेल जवत होते.. ती दुसरी तिसरी कोणी नव्हती पण माझी पत्नी सीमा होती.

Pages: 1 2

Marathi Zavazavi  ट्रान्सजेंडर ची मारली गांड

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *