माझी बायको नवीन लंडाची तहानलेली

हेल्लो मित्रांनो माझी बायको एक मुलाची मजा घेते आहे आणि आता तर तो मुलगा माझ्या बायको वर एकदम वेडा झाला होता. आता तो मुलगा नेहमी माझ्या आईच्या आजू बाजुला राहायचा प्रयत्न करीत होता. आता त्याचे केव्हा पण मन होत असे तेव्हा तो त्याचा लवडा माझ्या बायको समोर काढून उभा राहायचा आणि तिच्या समोर मुठ मारायला सुरुवात करायचा, तर कधी माझ्या बायको जवळ येऊन त्याचा लहान ४ इंच लंड माझ्या बायकोच्या गांडी वर घासायचा आणि माझ्या बायकोचे मोठे मोठे बॉल त्याच्या हाता मध्ये घेऊन त्यांच्या बरोबर खेळायचा, तर कधी माझ्या बायकोला तिच्या हातात लंड घेऊन हलवायला सांगायचा, जोपर्यंत त्याचे पाणी निघायचे नाही. माझ्या बायकोला हे पसंत आहे कि लोक तिच्या सेक्सी बोडी ला आठवून मुठ मारतील आणि त्यांच्या स्वप्नात माझ्या बायकोला जोर जोराने जवतील.

ती : अरे ऐक, तुजे बाहेर कोणी मित्र आहेत का कि तू कोणा बरोबर बोलतो का?

रमण : हो जी मेडम माझर तीन मित्र आहेत एक माझ्या वयाचा आहे एक रिक्षा वाला आहे आणि एक भिकारी आहे जो आमच्या शेजारी राहतो.

ती : बरे तर तू त्यांच्या बरोबर काय बोलतोस?

रमण : मी काही बोलायला सुरुवात करीत नाही, ते स्वतः मला तुमच्या विषयी विचारत राहतात.

ती : असे, काय बरे बोलतात?

रमण : मेडम ते मला विचारतात कि मी कधी तुमचे बॉल बघितले आहेत का? त्यांना तुमचे मोठे मोठे बॉल खूप पसंत आहेत आणि ते असे पण विचारतात कि तुमचे पाय किती मस्त सुंदर आणि लांब आहेत. आणि ते मला असे विचारतात कि मी कधी तुमच्या मिनी स्कर्ट च्या आत पेंटी पहिली आहे का? ते तिघे मला म्हणतात कि ते रोज तुम्हाला आठवून तुमच्या नावाने दिवसातून तीन वेळा मुठ मारतात, ते फक्त तुमच्या पुच्चीत त्यांचा लवडा टाकायची वाट पाहत आहेत.

ती : अच्छ अशी गोष्ट आहे का? तर ठीक आहे त्यांना पण एक वेळा भेटून त्यांना मजा देते, ते सर्व दिसायला आहेत तर खूप घाण, पण मला तर असेच घाण लोक पसंत आहेत, आधी तू त्या मुलाला घेऊन ये आणि बाकीचे काय ते मी सर्व सांभाळून घेते.

मग दुसऱ्या दिवशी रमण त्याच्या मित्रा ला घेऊन आला, तो रमण सारखा चा काटकुळा होता आणि रंगाने काळा होता. आता माझ्या बायकोने मुद्दामून मिनी स्कर्ट घातली होती आणि तिने हाई हिल ची सेंडल पण घातली होती. आता तो मुलगा येऊन माझ्या बायकोचे लांब पाय एकटक पाहू लागला आणि त्याचे तोंड आपोआप उघडले गेले आणि उघडेच राहिले.

Marathi Zavazavi  धोब्याने केला भाभीचा गेम

ती : मला घराची सफाई कारायला थोडी मदत हवी आहे, तू रात्री माझ्या घरी मला कामा मध्ये मदत करायला थांबू शकतोस का? तू इथेच काम जाल्या वर जोपून जा आणि मी तुला सकाळी १०० रुपये देते.

आता त्या गरीब मुला ची नजर माझ्या बायकोच्या हाई हिल्स वरून बाजूला जायला आजीबात तयार नव्हती, पण त्याने त्याचे डोके हो मध्ये हलवले.

ती : ठीक आहे उद्या ये माझ्या कडे.

मग दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी ८ वाजता तो आला आणि तेव्हा रमण ने दरवाजा उघडून त्याला आत घेतले आता माझ्या बायकोने काल सारखी मिनी स्कर्ट घातली होती. तो आला आणि खाली जमिनी वर बसला आणि मग आम्ही तिघांनी मिळून जेवण केले. मग माझ्या बायकोने टीवी वर फिल्म लावली आणि त्या दोघांना सोफ्या वर तिच्या शेजारी येऊन बसायला सांगितले. आता माझी बायको मुद्दामून त्याच्या जवळ बसली आणि तिच्या मिनी स्कर्ट मधून त्याला तिचे गोरे गोरे पाय दाखवू लागली होती.

आता तो पुन्हा पुन्हा टीवी वरून नजर बाजूला करून माझ्या बायकोच्या पाया कडे पाहत होता आणि माझी बायको पण त्याला मजा करायला देत होती आणि तो पाहत आहे हे तिला पण माहिती होते. आता ते बोलू लागले आणि मग बोलता बोतला गर्ल फ्रेंड चा विषय निघाला तर तो नवीन मुलगा म्हणाला कि मला कोणी गर्ल फ्रेंड नाही आहे. मग रमण चा नंबर आला तर तो म्हणाला कि या मेडम माझ्या गर्ल फ्रेंड आहेत. त्याचे हे बोलणे ऐकून त्या नवीन मुलाचे तोंड उघडेच्या उघडे राहिले होते मग तो नवीन मुलगा म्हणाला कि तुम्ही खोटे बोलता आहात. तो म्हणाल कि तू नोकर आहेस आणि ती एक परी आहे.

ती : थेंक यु, पण हा खरे बोलतो आहे, हा मुलगा माझा बोय फ्रेंड आहे आणि आम्ही मिळून बोय फ्रेंड आणि गर्ल फ्रेंड करतात ती कामे पण केली आहेत, तुला माहिती आहे कि कसले काम करायचे असते ते?

तो : तो एकदम लहान मुला सारखा बनून म्हणाला माहिती नाही मला, ते काय काम असतात?

ती : ठीक आहे मी तुला समजावते, तू माझा बोय फ्रेंड बनणार का?

पृष्ठे: 1 2