माझी खरी सुहागरात्र

हेल्लो माझे नाव नाजीया आहे आणि माझे लग्न जाले आहे. माझे लग्न ८ वर्षा पूर्वी झालेले आहे. ही घटना त्या वेळची आहे जेव्हा माझ्या लग्नाला फक्त पहिले २ महिने झाले होते. माझे पती लग्नानंतर दुबई ला नोकरी करत आहेत.

माझ्या सुहाग रात्री असे काही झाले नाही जे मला माझ्या मैत्रिणींनी मला लग्ना अगोदर सांगितले होते किंवा असे म्हणाले तरी चालेल कि मी कुंवारी राहिले कारण माझे पती मला जवण्याआधी पडले आणि झोपी गेले.

लग्ना नंतर ते माझ्या बरोबर फक्त १५ दिवस राहिले.. आणि मग दुबई ला निघून गेले. जाताना ते मला म्हणाले – तुझा विसा बनवून तुला लवकर घ्यायला येतो.

लग्ना नंतर मी माहेरी आले. मी घरी बसून बसून बोर होऊन जात होते. त्यामुळे मी माझ्या मित्रीनिकडे शामली कडे जायचे नाही तर मग माझ्या सासरी जायचे. एक दिवस मी आणि माझी मैत्रीण शामली केफे मध्ये बसलो होतो.. तेव्हा तिच्या भावाचा मित्र तिकडे आला. त्याचे नाव अशरफ होते. तो दिसायला खूप स्मार्ट होता, त्यमुळे मी तिला पाहतच राहिले.

शामली ने मला त्याची ओळख करून दिली.

आम्ही दोघे एकमेकाला एकटक काही वेळ पाहत राहिलो आणि ही गोष्ट त्या शामलीने समजून घेतली. तो जणू मला मनाने आवडला होता.

मी जेव्हा शामली च्या घरी जायचे तो मला तिकडे हमखास भेटायचा. आणि त्याला पाहून माझ्या तोंडावर हसू फुलत असायचे. शामलीला हे सर्व माहित होते.

एक दिवस ती मला म्हणाली कि अशरफला तुझ्या बरोबर मैत्री करायची आहे. मी अजिबात विचार न करता हो म्हणाले.. आणि शमली हसली. तिने माझे उत्तर लगेच त्याच्या कडे पोचवले.

दुसर्या दिवशी मी आणि शामली केफे मध्ये बसलो होतो आणि तिने अशरफ ला फोन केला आणि तिकडे भेटायला बोलवले.

थोड्या वेळाने तो आला आणि मग शामली मला म्हणाली अरे यार मला एक काम आहे, मी जाते.. तू त्याच्याशी बोलून घे.. मी एक तासाने येते.

असे बोलून ती निघून गेली.

मग मी अशरफ कडे पाहून हसले आणि मग असेच काही वेळ बोलत राहिलो. मग मी त्याचा फोन नंबर घेतला आणि तो बाय म्हणून निघून गेला.

मग आमचे हळू हळू फोन वर बोलणे होऊ लागले आणि मी हळू हळू त्याच्या कडे आकर्षित होऊ लागले. माझी मैत्रीण शामली मला त्याचे नाव घेऊन चिडवू लागली होती. बहुतेक दहा बारा दिवसात आम्ही एकमेकाच्या खूप जवळ आलो होतो.

Marathi Zavazavi  मावशीच्या पुच्चीला जवले

एक दिवस मी आणि शामली केफे मध्ये असलेल्या केबिन मध्ये बसलो होतो, जे एक प्रायवेट केबिन सारखे आहे जिकडे कोणी येत नसे, तेव्हा तिकडे अशरफ आला. शामली ने मला त्याच्या कडे बसवले आणि म्हणाली – अशरफ जेव्हा पासून तू हिला भेटला आहेस तेव्हा पासून ही खूप आनंदी असते. मी तिला असेच आनंदी पाहू इच्छित आहे.

त्याने माझ्या खांद्यावर हात ठेवला आणि म्हणाला तुम्ही चिंता करू नका. मी हिला असेच खूप आनंदी ठेवेन. मग शामली म्हणाली – तुम्ही दोघे बोलून घ्या मी आता जाते.

जसे ती गेली तसे तो माझ्या कडे वळला आणि त्याने मला जवळ ओढले आणि माझ्या ओठावर चुंबन केले. मी काही बोलेन या अगोदर त्याने माझा हात धरला आणि त्याच्या लंडाला लावला.

मी खूप घाबरले आणि हैराण होऊन तिकडून निघून आले पण मला माझ्या डोळ्या समोर त्याचा चेहरा दिसू लागला.

पण तेव्हा मला माझ्या पतीची आठवण आली आणि मी विचार केला कि मी त्यांना धोका देऊ शकीत नाही.

मग काही वेळाने अशरफ ने मला कॉल केला .. त्याचा नंबर पाहून मला माहित नाही काय झाले, मी फोन उचलला आणि त्याने मला सरळ सांगितले आय लव यु

माझ्या तोंडून पण निघाले आय लव यु टू.

मग आम्ही भेटायचो तेव्हा तो मला कीस करायचा आणि सेक्स करायला सांगायचा. पण मी नाही म्हणायचे.

माझ्या लग्नाला दोन महिने झाले होते तेव्हा मला शामली म्हणाली कि माझ्या बहिणीचे आणि भावाचे लग्न ठरले आहे आणि तिने माझ्या घरच्याना सांगितले कि मी ७ दिवस त्यांच्या कडे राहीन.

ही गोष्ट मी अशरफ ला सांगितली तर तो खुप खुश झाला.

लग्नाच्या आदल्या रात्री संगीत होते आणि मी तेव्हा काळी साडी घातली होती आणि मी माल दिसत होते. तो मला भेटला आणि मला म्हणाला कि आज रात्री तू माझ्या घरी जेवायला ये. मी तयार झाले आणि मग त्याच्या बरोबर जायला त्याच्या गाडीत बसले आणि तो मला पाहून म्हणाला आज तर तू खूप मस्त दिसत आहेस. मी हसले.

पृष्ठे: 1 2