माझ्या पुदीचा गुलाम

तो फार घाबरला होता.

मी म्हणाली- ठीक आहे. माफ करेन. पण माझं म्हणणं मानशील तेव्हाच. त्याने होकार दिला. मी त्याला दरवाजा बंद करून घ्यायला सांगितलं. तो धावतच दरवाजा बंद करून आला.

मी त्याला म्हणाली- बघ तू माझी पुदी बघितला आहेस. याच्या बदल्यात मी तुला पूर्ण नागडं पाहू इच्छित आहे.

लगेच साजन ने आपले सर्व कपडे उतरवले. त्याच्या लवड्याचा आकार पाहून मी फार उत्तेजीत झाली. जवळपास साडे सात इंचाचा लांब आणि तीन इंच घेराचा त्याचा लवडा होता. मी त्याच्या लवड्याला पकडून त्याचा सुपार्‍या वरची चमडी खाली सरकवली. मी त्यावर एक किस केलं.

मग मी त्याला माझी पुदी चाटायला सांगितले आणि मी पाय पसरून बेडवर लेटली. तो माझी पुदी चाटायला लागला. मला फार मजा येत होती. मग मी त्याला थांबवून माझी साडी सोडायला सांगितली. लगेच त्याने माझी साडी सोडली.

आता आम्ही दोघेही नंगे होतो. मी त्याला माझे बुब्स दाबायला आणि चूसायला सांगितले. त्याने अगदी माझ्या म्हणण्या प्रमाणे केले. मी कामुक सुस्कारे टाकायला लागली, “उऊहहहह…. मममहहह…”

मग मी त्याला माझी पुदी चाटायला सांगितलं. तसा त्याने तेही चाटणे सुरु केलं. त्यामुळे मी आनंदाच्या खोल समुद्रात डुबक्या घालायला लागली, “आआहहह… ययासस्स…. हहह…” माझी पुदी एकदम ओली झाली होती. मी त्याच्या जाड्या लवड्याला पकडून माझ्या पुदीत घालण्याचा इशारा केला. तो माझ्या पायाजवळ बसून त्याचा लवडा माझ्या पुदीच्या छिद्रावर घासत होता.

मग एकाच धक्क्याने त्याने आपला लंड माझ्या पुदीत घुसावला. मी माझे पाय आणखी पसरले. त्याने आणखी एक धक्का दिला आणि त्याबरोबर आपला पुरा लवडा माझ्या चिकण्या पुदीत त्याने उतरवला. मग तो धक्क्यावर धक्के देत मला हेपायला लागला. माझी पुदी साजन च्या मोठ्या लवाड्याच्या रगडण्याने मस्त होत होती. मी माझी पुदी उचलून साजन ला सोबत करायला सुरुवात केली.

Marathi Zavazavi  भोला सेठ चा घरगडी

जवळपास पंचवीस तीस धक्क्यानंतर साजन ने अचानक आपल्या ठुकाई ची गती वाढवली आणि त्याचा लंड माझ्या पुदीत वीर्य सोडायला लागला. गरम वीर्य, लंडाच्या आकुंचन आणि फुलंणे तसंच त्याच्या मजबूत पकडीने मला हेपण्याचा अत्यंत आनंद मिळत होता. त्यामुळे माझी पुदी पाणी सोडायला लागली. मी चरम सुखाने रडत होती.

त्यानंतर आम्ही पाच मिनिट तसेच पडून राहिलो. त्यानंतर मी साजनला टॉवेलने माझी पुदी साफ करायला सांगितली. त्यादिवशी माझ्या हातात साजन च्या रूपात माझ्या पुदीचा गुलाम भेटला होता जो माझ्या इच्छेनुसार येऊन माझी चुदाई करून माझ्या पुदीची सेवा करायला लागला होता.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *