मित्राच्या लहान बहिणीसोबत रात्र घालविली

हॅलो फ्रेंड्स, या कहाणीत मी माझ्या मित्राच्या लहान बहिणीसोबत घालवलेल्या रात्रीबद्दल सांगणार आहे. तीच नाव आहे राशी. ती छान बबली टाईप ची चुणचुणीत मुलगी आहे. उंचीने थोडीशी ठेंगणी पण पाहायला खूप सुंदर आहे. छोट्या मुली घालतात तशी डंगरी ड्रेस ती घालायची तेव्हा तर ती जाम क्युट दिसायची. तिची गांड छान गोलाकार असल्यामुळे तिच्या गादीची गोलाई तिच्या कपड्यांतून दिसायची. ती माझ्या घराशेजारीच राहते. पण तीचं कॉलेज दुसऱ्या शहरात असल्यामुळे ती सुट्ट्यांमध्ये घरी यायची. तिचा भाऊ पण स्पर्धा परीक्षेची तयारी करायला पुण्याला होता.

तर ही गोष्ट नुकतीच घडली आहे. आम्ही दोघेही एका चेन मार्केटिंग कंपनीत पार्ट टाईम जॉब करत असल्यामुळे आम्हा दोघांचा छान संपर्क होता. त्या दिवसांत ती कॉलेज ला सुट्ट्या लागल्यामुळे आपल्या घरी आली होती. त्यावेळी मीही घरीच होतो. ती आमच्या जॉब बद्दल चर्चा करायला माझ्या घरी आली. ती स्किन टाईट जेगिंग्स आणि शॉर्ट टॉप घालून होती. तिला बघताच हसून मी तिला ग्रीट केलं आणि सोफ्यावर बसवलं. तीचं यौवन त्या ड्रेस मधूनही खुलून दिसत होतं. तिच्या बुब्सची साईझ वाढली होती. ते बघूनच माझा लंड पॅन्टमध्ये सलामी द्यायला लागला.

मग आम्ही एकमेकांची विचारपूस केली आणि जॉब बद्दल चर्चा करायला लागलो. आम्हाला एका प्रोजेक्ट वर एकत्र काम करायचे होते. तासभर चर्चा झाल्यावर तिला घरून बोलावणं आल्यामुळे तिने माझा निरोप घेतला आणि म्हटली, “दादा, आपण बाकीची प्लॅंनिंग नंतर करू, आता मला अर्जेन्ट जायचं आहे.” मी तिला होकार दिला आणि ती जायला वळली. तिची गांड त्या स्किन टाईट जेगिंग्स मध्ये उठून दिसत होती. ते बघून माझा लवडा उभा झाला.

मला हिच्याबदद्ल जबरदस्त कामुकता वाटत होती. पण ही मित्राची लहान बहीण होती आणि मलापण ती दादाच म्हणायची त्यामुळे हिला चोदणे मला खूप कठीण वाटलं. मी हिला आकर्षित करायचा प्रयत्न करायला लागलो. माझं शरीर व्यायामुळे बलदंड तर होतच वरून मी पाहायलाही छान होतो. म्हणून एवढ्या पोरी, बायका मी आकर्षून घेत चोदल्या, तर हिलाही मी चोदेनच असा आत्मविश्वास माझ्यात होता.

आम्ही रात्री व्हाट्सअप वर चॅटिंग करायचो. ती नेहमी माझ्या डीपी ला छान कंमेंट्स करायची. आता मला हिच्या बोलण्यात खटयाळपणा जाणवायला लागला होता. असाच ती माझ्या घरी आल्याच्या दुसऱ्या रात्री आम्ही चॅटिंग करत होतो. मी तीला म्हटलं, “राशी, तू जो डंगरी ड्रेस घालतेस न त्यावर तू जाम क्युट दिसतेस.” त्यावर ती फार खुश झाली आणि म्हटली, “अरे वाह मलापण तो ड्रेस खूप आवडतो घालायला.” मग तीही माझ्या ड्रेस बद्दल तारीफ करत म्हटली, “दादा तुम्ही त्या ब्लु जीन्स आणि व्हाईट T शर्ट वर खूप हॉट दिसता.” यावर मी खुश होऊन थँक्स म्हटलं. मग आणखी याच टॉपिक वर आम्ही थोडे बोललो मग तिला अचानक आठवल, “अरे दादा, आपल्याला तर आपल्या मार्कटिंग प्रोजेक्ट बद्दल प्लॅंनिंग करायची होती न, केव्हा करायची?” मी म्हटलं, “हो न यार, लवकरच तर आपल्या सुट्ट्याही संपणार, मग केव्हा करू प्लॅंनिंग? आपल्याला वेळ नाही भेटणार.” यावर ती म्हटली, “आता करू का आपण प्रोजेक्ट प्लॅंनिंग, माझ्या रूमवर?”

रात्रीचे 1 वाजले होते. मी चकित होऊन म्हटलं, “आता या वेळी का राशी?” ती म्हटली,” हो त्यात काय? माझी सेपरेट रूम आहे.” मी म्हटलं, “ते सगळं ठीक आहे पण तुझे आई बाबा असतील न? मग कसा येऊ त्यांना काय वाटेल?” यावर ती बोलली, “अरे ते गाढ झोपलेत, सकाळशिवाय उठणार नाहीत.”

मी यावर तयार झालो. तिला म्हटलं, “तुमचा गेट लॉक असेल न?” ती म्हटली,“मी गेट हळूच खोलते,तू मागच्या दारातून माझ्या रूममध्ये ये.” तसा मी होकार देऊन माझ्या रूम बाहेर हळूच पडलो. माझ्या घरी सर्व झोपून होते. गेट खोलून मी तिच्या घरी गेलो. सगळीकडे शांतता पसरली होती. राशीने हळूच गेट खोलला आणि मला घेऊन ती तिच्या रूम मध्ये गेली. रूममध्ये शिरल्याबरोबर तिने रुमचा दरवाजा बंद केला आणि आतमधला लाईट सुरु केला.

Marathi Zavazavi  रुबीची न विसरणारी जवाजवी

तिने ¾ कॅप्री घातली होती जी अतिशय पातळ होती. त्यातून मला तिच्या मांडया आणि गांड सहज फील होत होत्या. तिच्या पुच्चीचा भागही त्या पातळ कपड्यांतून स्पष्ट दिसत होता. तिने पॅंटी घातली न्हवती. तिने वर स्लिव्हलेस टॉप घातला होता. आतमध्ये तिने ब्रा घातली न्हवती ते मला तिच्या मुक्त वक्षांकडे पाहिल्याबरोबर लक्ष्यात आलं. तीचं कामुक रुपडं बघूनच माझ्या तोंडाला पाणी सुटलं. मी हि पातळ नाईट पॅण्ट घातली होती. त्यामुळे माझा उठलेला लंड सहज दिसत होता. मी कसाबसा त्याला लपवण्याचा प्रयत्न करत होतो.

मग आम्ही तिच्या बेडवर बसलो आणि प्रोजेक्ट फाईल काढून हळू आवाजात चर्चा करायला लागलो. चर्चा करत करत ती मला जवळ जवळ येऊन खेटून बसली. तिच्या मावांना माझ्या हाताचा कोपरा लागत होता, पण तिला ते छान वाटत असावं कारण ती मग आणखीनच मला खेटून बसली. चर्चा करताना आम्ही एकमेकांना चुकी झाली तर खटयाळ पणे मारत होतो. मी तिला मारण्याच्या बहानेंने तिच्या पाठीवरुन, तिच्या मांड्यावरून हात फिरवत होतो. असाच मारता मारता तिचा हात माझ्या लवड्याला लागला तशी लाजून सॉरी म्हणाली. तसा मी तिच्या गालाचा गालगुच्चा घेत तिच्या बुब्स ना चापट मारली. तशी ती आणखी खोडकरपणे माझ्या लवड्याला जोरात चापट मारली आणि माझ्यापासून दूर पळायला लागली.

तसा मी तिच्या कमरेला धरून तिला माझ्याकडे खेचलं तशी ती पाठमोरी माझ्या कुशीत येऊन पडली. आम्ही हसनं कंट्रोल करून एकमेकांची छेड काढत होतो. तिची गांड माझ्या लंडावर घासत होती. माझा लवडा चांगलंच कडक झाला होता. मी माझ्या दोन्ही हातांनी तिच्या मावांवर मसाज करायला लागलो. तिने एक मोठ्ठा सुस्करा टाकला. ती माझ्या तावडीतून सुटायचा लटकेच प्रयत्न करू लागली. ती मला विनवणी करत होती, “नको ना दादा सोड ना मला. आई बाबा उठतील ना.”

पण मी काही तीचं ऐकत नव्हतो. मी तिला म्हटलं, “एका शर्तीवर सोडेन, तू जर तुझा डंगरी ड्रेस घालुन मला दाखवली तर. ती म्हटली, “बस्स एवढंच ना, बर.. घालते मी, आता तरी सोड.” यावर मी तिला सोडलं आणि म्हटलं, “राशी तू त्या ड्रेस वर खूपच क्युट दिसतेस ग.” तसा तीने लाजून कपाटातून तिचा ड्रेस आणला आणि म्हटली, “कुठं बदलवू कपडे, इथं तर तू आहेस.” मी म्हटलं, “तर काय झालं हवं तर मी डोळे बंद करतो.” यावर ती तयार होऊन लटकेच रागावत म्हटली, “ बघ हा जर तू डोळे उघडले तर, खूप मारेन मी तुला.” तसा मी होकार देऊन हसत डोळे बंद केले.

ती पाठमोरी झाली. तिने आधी आपला टॉप काढला. मी डोळ्यांच्या कोपऱ्यातून तिच्याकडे बघत होतो. तिची गोरीपान पाठ माझ्या दृष्टीस पडली. माझ्या अंदाजाप्रमाणे तिने ब्रा घातलाच नव्हता. तिच्या बुब्सच्या काठांचे मला थोडेसे दर्शन झाले. मग तिने आपली कॅप्री काढली, त्याबरोबर तिची टाईट, तानावलेली गोरी गांड उघडी पडली. ते दृश्य बघून माझा लवडा ताणला. ती आता पूर्णपणे नंगी झाली होती. जाऊन तिला धरून चपकावे असं मला वाटत होत. पण मी आधी तिला तो ड्रेस घालू देऊन मग तिची मनसोक्त चुदाई करायची असं मी ठरवलं.

आता ति तिचा डंगरी ड्रेस चढवायला लागली. आधी तिने पाय त्यामध्ये घातले मग ड्रेस वरती करून खांद्यावर त्याचे पट्टे बांधले आणि तीच पूर्ण शरीर झाकुंन घेतलं. त्याबरोबर ती म्हटली, “हा खोल डोळे.” असं म्हणून ती माझ्याकडे वळली. पण मी तर आधीपासूनच डोळे फाडून तिच्या नागड्या शरीराकडे बघत होतो. ते बघून ती लटकेच रागवत मला मारायला माझ्याकडे धावली.

पृष्ठे: 1 2