मित्राच्या बहिणी बरोबर संभोग

हेलो मित्रानो माझे नाव राहुल आहे आणि मी लखनऊ चा राहणारा आहे. मित्रानो माझा एक मित्र आहे आणि तिच्या मोठ्या बहिणीचे नाव आरती आहे आणि ती दिसायला एकदम सेक्सी पटाका आहे तिच्या फिगर चे साईझ ३२-३४-३८ आहे जे मला नंतर समजले होते आणि मला तर तिची मटकणारी गांड आधी पासून खूप सेक्सी वाटत होती पण मी माझ्या मित्रा च्या मैत्री मुळे शांत होतो आणि काही पण करू शकत नव्हतो. मी माझा त्यांच्या घरच्या लोकांचा माझ्या वर विश्वास नाहीसा करायला पाहत नव्हतो, पण मी हे सर्व काही विसरून तिला खूप जोर ने जवले आणि तिला खूप जास्त मजा दिली.

मित्रानो ही गोष्ट आज पासून काही ५ वर्षे पूर्वीची आहे आणि मी तुम्हाला सर्वाना ही घटना एकदम विस्ताराने सांगत आहे. मी मागचे काही वर्षे या गोष्टी वाचून खूप मजे केले आहेत आणि मला हे करून खूप मजा येते आहे.

मित्रानो मी माझ्या त्या मित्रा कडे पुन्हा पुन्हा जात होतो आणि तिच्या घर चे सर्व लोक पण मला खूप चांगला माणूस समजत होते आणि आरती पण मला खूप चांगला समजत होती, कारण मी तेव्हा तसाच होतो जसे ते मला समजत होते. मित्रानो आम्ही दोघे खूप चांगल्या रीती ने एक मेका बरोबर रहात होतो आणि बोलत होतो पण मी तेव्हा तिच्या बरोबर काही करणे तर दूर आहे पण तिच्या विषयी कधी वाईट विचार पण केला नव्हता आणि मग मी कधी विचार पण केला नव्हता कि मी आरती बरोबर असे काही तरी पण करेन. कारण ती माझ्या मित्राची मोठी बहिण होती.

मित्रानो आरती ची एक मैत्रीण होती जी मला खूप पसंत करीत होती आणि ही गोष्ट मला पण माहिती होती, पण तरी मी त्या मुली वर काही जास्त लक्ष देत नव्हतो आणि या गोष्टी वर आरती मला म्हणायची कि तू माझ्या मैत्रिणी बरोबर एक वेळा बोलून घे, पण मी सरळ सरळ नाही म्हणत होतो.

मग मी आणि आरती हळू हळू जवळ येऊ लागलो. आरती पण आधी पासून एका मुला बरोबर प्रेम करीत होती, पण त्या मुला बरोबर तिचे काही चांगले चालू नव्हते, आणि आता त्या मुळे आरती हळू हळू माझ्या जवळ येऊ लागली होती आणि मला पण तिच्या बरोबर खूप चांगले वाटत होते आणि अशा रिती ने आम्ही दोघे खूप जवळ येऊ लागलो. मग आमच्या मध्ये हसी मजाक खूप वाढला होता आणि आता तर आमच्या मध्ये दोन अर्थ असलेल्या गोष्टी आणि बोलणे पण खूप वाढले होते आणि ते आम्हाला दोघांना चांगल्या रिती ने समजले होते. मी तिला खूप वेळा डबल मिनिंग असलेले जोक करीत होतो आणि ती पण त्याला चांगल्या रिती ने हसून मला साथ देत होती आणि मला पण तिच्या बरोबर मजा करून खूप आनंद होत होता.

मग मी काही कामाने माझ्या मित्राच्या घरी गेलो आणि मग मी पहिले कि तिथे माझा मित्र आणि त्याच्या घरचे लोक नव्हते, पण तेव्हा तिची सेक्सी बहिण घरा मध्ये एकटी बसली होती जिला पाहणे आणि तिला पाहून तिच्या बरोबर बोलणे आणि तिला भेटणे मला खूप आवडू लागले होते. मी तिच्या प्रेमा मध्ये एकदम वेडा झालो होतो आणि मग मला पण ही गोष्ट हळू हळू समजू लागली होती.

मग मी तिला विचारले कि काय घर चे बाकी चे लोक कोठे गेले आहेत तर ती म्हणाली कि माझ्या काकांची तब्येत अचानक खूप बिघडली आहे आणि म्हणून ते सर्व लोक तिथे गेले आहेत आणि आता मी घरा मध्ये एकटी राहिली आहे. मग आम्ही दोघे बसून बोलत होतो आणि मी तिला तिच्या काका च्या तब्येत विषयी सर्व काही विचारू लागलो.

मग तेव्हा अचानक तिला बसल्या बसल्या काय झाले माहित नाही आणि मग ती एकदम माझ्या जवळ आली आणि मग ती माझ्या बरोबर खूप विचित्र असे वर्तन करू लागली आणि मला तर काही पण समजत नव्हते कि हिला अचानक काय झाले आणि आता मी काय करावे. मला तिच्या हाव भावा वरून असे वाटत होते कि तिला काही तरी पाहिजे आहे, पण मला तर काही समजत नव्हते आणि मला हे सर्व काही माहिती नव्हते आणि मी तिच्या पासून दूर गेलो आणि मग काही वेळाने मी माझ्या घरी आलो. पण मित्रानो मला तिच्या या वागण्या वरून नक्की समजले कि ती मला खूप प्रेम करू लागली आहे आणि तिला माझ्या कडून काही तरी हवे आहे.

Marathi Zavazavi  गावातल्या पाहुण्या पोरीला पडक्या किल्ल्यात झवलो

आता आम्ही दोघे अजून पण जवळ आलो होतो आणि मला मग या गोष्टी चे खुप वाईट वाटले कि मी तिच्या बरोबर काही का केले नाही पण मी मनातल्या मनात ठरवले होते कि आता जर तिने असे वर्तन माझ्या बरोबर परत कधी केले तर मी पण तीच्य बरोबर तसेच करीन आणि आता मी अशी संधी मिळेल अशी वाट पाहू लागलो होतो. पण खूप दिवस निघून गेले आणि असे काही पण जाले नाही. मग एक दिवस ती वेळ आली ज्या ची मी खूप आतुर तेणे वाट पाहत होतो.

त्या दिवशी मी माझ्या मित्राच्या घरी गेलो आणि मी पहिले कि तिथे सर्व लोक होते आणि मी तेव्हा तिथे जाऊन आरती ची छेड काढू लागलो होतो तर तिने पण मला काही तरी सांगितले आणि मग मी तिला पकडायला तिच्या मागे धावू लागलो. मग ती पळत पळत एक दुसरया रूम मध्ये गेली जिथे कोणी पण नव्हते आणि मग मी तिला मागून जोर ने जाऊन पकडले पण ती पटकन माझ्या हाता तून निसटली आणि माझ्या पुढे गेली आणि मग माझ्या बाहो मध्ये आली आणि मला खूप घट्ट चिकटून बसली.

तिने तिचे पूर्ण शरीर माझी हाता मध्ये एकदम ढिले करून सोडले होते आणि मी पण या गोष्टी चा चांगला करून फायदा उठवला आणि मग तिचे गुलाबी रसा ने भरलेल्या ओठा वर माझे ओठ ठेवले आणि मग मी तिला खूप मस्त कीस करू लागलो आणि ती पण मला पूर्ण साथ देऊ लागली होती. आणि मग आम्ही दोघांनी पाच मिनिटे कीस केली आणि मग मी तिच्या पासून वेगळा झालो होतो.

मित्रानो मला तेव्हा जे काही होत होते मी तुम्हाला शब्द मध्ये सांगू शकत नाही आणि मला खूप मजा येत होती, बहुतेक ते माझ्या जीवना चे एकदम पहिले कीस होते आणि मला ते करून आता काही पण समजत नव्हते आणि मी एकदम वेडा झालो होतो. पण तो अनुभव खूप सुंदर होता आणि आता आम्ही दोघे एक मेका बरोबर खूप प्रेम करू लागलो होतो आणि आम्ही लोक फोन वर पण खूप वेळ पर्यंत रात्री जागून सेक्स विषयी बोलू लागलो होतो.

जेव्हा मला कधी चांगली संधी मिळत होती तेव्हा मी तिचे बुब्स पण दाबत होतो पण घर मोकळे न असल्याने आम्ही लोक जास्त वेळ तर फक्त कीस करणे आणि मी तिच्या कपड्या वरून तिचे बुब्स दाबत होतो आणि तिच्या पुच्ची च्या गरम गरम हवे ला पण अनुभव करीत होतो.

मित्रांनी आणि मग एक दिवस ती संधी मिळाली ज्याची मला खूप दिवसांनी वाट पाहत होतो. मित्रानो त्या दिवशी माझ्या घर चे सर्व लोक काही कामाने बाहेर निघाले होते आणि मी एकटा घरी राहणार होतो कारण मी आजारी आहे आणि मला बरे वाटत नाही असे खोटे सांगून घरी राहिलो होतो आणि माझ्या घर चे सर्व लोक मला सोडून बाहेर गेले होते. आणि म्हणून ते मला सोडून बाहे निघून गेले होते.

मी तेव्हा आरती ला फोन केला आणि तिला सर्व काही सांगून टाकले आणि आता मी तीला माझ्या घरी यायला सांगितले आणि ती माझे हे ऐकून खूप खुश झाली आणि मग ती मला म्हणाली कि तू कधी पण मला बोलवलेस तेव्हा मी तुझ्या घरी कधी पण यायला तयार आहे.

आता मी तिच्या तोंडाने हे ऐकून अजून पण खूप खुश झालो होतो आणि मग मी दुसरा दिवस सकाळ होताच माझ्या घर चे लोक बाहेर निघून गेले आणि मग ते निघून गेल्या नन्तर ३ – ४ तासांनी मी आरती ला फोन केला आणि मग सांगितले कि तू माझ्या घरी ११ वाजे पर्यंत ये तर ती मला म्हणाली कि ठीक आहे मी तुझ्या घरी ११ वाजे पर्यंत पोचते. आणि मग मी पण म्हणालो कि ठीक आहे आणि आता मी ती यायची वाट पाहू लागलो. आणि मग मी बसून टीवी पाहू लागलो, तेव्हा बेल वाजली आणि मग मी उठलो आणि बाहेर जाऊन पहिले तर दरवाजा जवळ आरती उभी होती.

पृष्ठे: 1 2

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत