मित्राच्या गर्लफ्रेंडला तिच्या घरी जाऊन चोदलं

तिने विचारलं- कुठे आहेस?

मी म्हणालो- मी कॉलेजमध्ये आहे.

तिने मला सांगितलं- माझ्या घरचे सर्व लोक बाहेर फिरायला जात आहेत पण मी कॉलेजचा बहाणा करून त्यांच्यासोबत जायला नकार दिला. मी उद्यापासून तीन दिवस घरी एकटीच असेल. तिची ही गोष्ट ऐकून तर माझ्या खुशीचा ठिकाणा राहिला नाही.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी तिला फोन केला, “कुठे आहेस जानू?” ती म्हणाली, “कॉलेजला जायची तयारी करत आहे मी.” मी म्हणालो, “कॉलेजला जाणं कॅन्सल कर. आज तर तुझ्या घरीच क्लास चालेल!” ती म्हणाली “म्हणजे?” मी म्हणालो, “तू कॉलेजला नको जाऊस, मी तुझ्या घरी येत आहे, तिथे आल्यावर मी सगळं सांगतो.” ती म्हणाली, “ओके.”

मग मी घरून कॉलेजच्या नावावर निघालो आणि सरळ साक्षीच्या घरी पोहोचलो. तिच्या घरी येऊन मी दरवाजाची घंटी वाजवली तशी ती आली आणि तिने दरवाजा खोलला. जसं मी तिला पाहिलं एकदम पागल सारखा झालो! साक्षी काय मस्त दिसत होती! काय सुगंध होता तिच्या शरीराचा! तिने एक पातळ मॅक्सि घातली होती ज्यात ती फारच हॉट आणि सेक्सी दिसत होती.

मी तिला बघतच राहिलो. तिने हसून म्हटलं, “काय झालं? इथेच उभा राहशील की आतमध्ये येशील? आत मध्ये ये पटकन नाही तर कोणी बघून घेईल.” मी झटकन आतमध्ये घुसलो. तिने दरवाजा बंद केला आणि मला तिच्या बेडरूममध्ये नेलं.

मी विचारलं- कोणाची मॅक्सि घातली आहेस?

ती म्हणाली- माझ्या वहिनीची आहे.

मी म्हटलं- म्हणजे मजा घेत आहेस तर वहिनीची.

ती हसून किचनमध्ये गेली. तिने आधीच चहा बनवून ठेवला होता. ती एका ट्रेध्ये दोन कप घेऊन आली.

मी तिला म्हणालो- साक्षी चहा कशाला? मला तर तुझं दूध प्यायचंय!

ती म्हणाली- काय?

तिला कळलं होतं त्यामुळे ती मोठ्यानं हसली.

ती म्हणाली- आज कॉलेजला जाऊ नको का म्हटलास? का कॅन्सल केलं तू जाणं?

मी म्हणालो- यार आताच तर संधी आहे मजा घ्यायची.

ती समजली आणि म्हणाली- अच्छाजी म्हणूनच क्लास साठी घरी येण्याबद्दल बोलत होतास तर!

मी म्हणालो- हो, तूच तर सांगितलं होतं की घर खालीच आहे.

असं म्हणून मी हळूच माझे ओठ तिच्या ओठांवर लावले. तिने काहीच विरोध केला नाही. तसा मी तिच्या ओठांचे रसपान करायला लागलो. आम्ही दोघेही मस्ती मध्ये चुम्माचाटी करत होतो. मग मी माझा एक हात तिच्या मॅक्सी मध्ये घालून तिच्या वक्षांना दाबायला लागलो. ती पूर्णपणे गरम झाली होती. मी तिची मॅक्सि तिच्या शरीरापासून अलग केली. तिने निळ्या रंगाची पॅंटी घातली होती. त्याच्या वरती तिच्या जाळीदार ब्रा ने तिच्या वक्षांना मजबुतीने जखडून ठेवलं होतं.

आता ती माझ्या समोर बेडवर चोदण्यासाठी अशी पडून होती जशी ती माझी रखेल असेल! तिने माझा शर्ट आणि जीन्स सोबतच खोलला. माझा उभा लंड बघून ती हसायला लागली आणि म्हणाली,

Marathi Zavazavi  डॉक्टर कडून जवून घेऊन रांड बनले

-तू तर माझी पुच्ची फाडशील!

मी म्हणालो- तू पागल आहेस. यार जेव्हा पोरगं निघू शकते इथून तर तुझी पुच्ची काय फाटणार?

आता मी आणि साक्षी दोघेही बेडवर होतो. मी तिची पेंटि काढली. तिच्या पुच्चीवर बारीक बारीक केस होते. मी माझी जीभ तिच्या पुच्चीवर टेकवली आणि चाटायला लागलो. ती पूर्ण मस्तीत होती. काहीच वेळात तिने पुच्चीतून पाणी सोडलं. तिचं पाणी सुटल्यावरही मी तिची चिरी चाटत होतो ज्याने ती आणखी गरम झाली. मग मी तिच्या तोंडाजवळ माझा लंड घेऊन हलवलं तसा तिने तोंड उघडला आणि मी माझा लंड तिच्या तोंडात भरला. आता ती माझ्या लंडाला अशी काही चुसत होती जशी काही आंबा चुसत असेल.

आता मी साक्षीच्या टांगा फाकवल्या आणि माझा रस गाळत असलेला लंड तिच्या पुच्चीत घुसवला. अचानक तिच्या पुच्चीत लंड घुसल्याने ती ओरडली. मी थोड्या वेळासाठी थांबलो. मग परत मी तिच्या पुच्चीत लंड घुसवला आणि हळू हळू आत बाहेर करायला लागलो. आता तिलाही मजा यायला लागली. मग मी माझ्या चुदाईची गती वाढवली आणि तिला खचखच करून चोदायला लागलो.

काही वेळानंतर ती माझ्या अंगावर आली आणि ती तिची पुच्ची माझ्या लंडावर घासायला लागली. मी एकापाठी एक तिचे माऊ चुसत होतो. काही वेळानंतर मी माझी पोझिशन बदलली. तिची टांग मी माझ्या खांद्यावर ठेवली आणि तिची पुच्ची अगदी बेधुंद पणे ठोकायला लागलो. ती वेदनेने तडफडत होती. तिकडे मी पूर्ण मजेत तिला चोदत होतो तेव्हा तिने मला आवळून धरलं आणि बेडवर निढाल होऊन पडली. ती झडली होती! ती झडल्यानंतर काही क्षणातच मीही झडलो.

त्यानंतर आम्ही दोघेही तसेच पडून राहिलो. एवढ्यात तिच्या फोनवर अविनाशचा मॅसेज आला. तिने त्याचं नाव स्क्रीन वर बघताच त्याला शिव्या द्यायला सुरुवात केली.

मी विचारलं- काय झालं?

ती म्हणाली- त्या चुतियाचा मॅसेज आला. त्याला फक्त पैशाची भूक आहे.

ते ऐकून मी आणखीन विचारलं.

तिने मला सांगितलं- त्याने माझ्यासोबत फक्त एकदाच सेक्स केला आहे नाही तर साला फक्त कीस करूनच राहतो आणि जेव्हा पाहिजे तेव्हा माझ्याकडून पैसे मागत राहतो.

मी म्हणालो- चल त्याच्या जागी मी तुलाच चोदत जाईन.

ती मिळाली- हो मग काय!

त्यानंतर संध्याकाळी तिला भरपूर चोदल्यावर मी घरी जायला निघालो. तशी ती म्हणाली- अरे थांब जेवण बनवत आहे जेवण करून जा. मग मी जेवण करून घरी परतलो.

Pages: 1 2