मित्राच्या कामुक बहिणीसोबत केला प्रणय

मी कॉलेज ला असल्यापासूनच थोडा जास्तच ऍक्टिव्ह होतो. मला अभ्यासात पण मजा येत असे आणि त्याचबरोबर बाहेरच्या गोष्टीत पण खूप मजा येत असे. त्यामुळे मी सतत मुलांच्यात असे आणि त्याचमुळे माझे मित्र खूप होते आणि त्यातच माझा एक चांगला मित्र होता.

त्याचे नाव राजू होते. राजू माझ्या गल्लीतच रहात होता आणि तो व मी शाळे पासून एकत्र होतो. तो एक तर कमी हुशार आणि बाहेरचे काहीच माहिती त्याला नसल्याने मी जर नसेल त्याच्या बरोबर तर त्याचे घरचे कुठेच सोडत नसत त्याला. त्यामुळे मी व तो जास्तच जवळ आलो होतो. त्याच्या घरी तो त्याची आई आणि त्याची बहीण असे तिघेच राहत असत. त्याचा बाप दारू पिऊन कधीच गेला होता.

त्याच्या बहिणीचे नाव सुजाता होते. ती माझ्या पेक्षा दोन वर्षाने लहान होती. पण ती दिसायला मात्र कमालीची देखणी होती. देखणी म्हणण्या पेक्षा ती सेक्सी जास्त होती. तिला बघून मी खूप वेळा मूठ मारली होती. तुम्ही मोठे झाला कि तुम्हाला फक्त शरीर महत्वाची असते आणि ते कोणाचे आहे हे काही महत्वाचे नसते त्यासाठी. मला पण तसेच झाले होते. माझ्या मित्राची जरी ती बहीण असली तरी मी काही तिच्याकडे रोखून बघायचे सोडत नसे.

त्यांच्या घरची परिस्थिती फार काही चांगली नसली तरी ती अगदी नीट राहत असे. तिला बघून असे वाटत नसे कि तिला काही प्रॉब्लेम असेल असे. पण खरे तर तिला खूप प्रॉब्लेम होते आणि मला ते माहित होते. तिचे आणि माझे संबंध खूप चांगले होते. ती मला खूप गोष्टी तिच्या सांगत असे. मी खूपदा तिला मदत पण केली होती. एकुणच काय तर मी तिच्या जवळ होतो.

पुढे मी जॉब ला लागलो आणि मी मग माझे गाव सोडले आणि मोठ्या शहरात गेलो. माझा आणि राजुचा कॉन्टॅक्ट कमी झाला त्यामुळे. कधी कधी फोन वरून आमचे बोलणे होत होते. पण सुजाता मात्र मला का माहित नाही पण रोज फोन करून माझ्याशी बोलत असे. ती मला नेहमी म्हणत असे “तुझ्याशी बोलले कि मला हलके वाटते. तू खूप चांगला मुलगा आहेस.”पण हे सागंत असताना ती हे पण सांगायची “आपण रोज बोलतो ते दादाला नको सांगू. आपल्यातल्या गोष्टी आपल्यात ठेव.” त्यामुळे तिच्या मनात काय आहे ते मला समजत नसे.

माझे रुटीन चालू होते आणि एकदा मला राजुचा फोन आला “अरे सुजाता ने मध्यतंरी कसली तरी परीक्षा दिली होती. त्यात तिचे सिलेक्शन झाले आहे. ती एक महिन्यासाठी तुझ्याच शहरात येत आहे. तू तिच्या साठी एखादा फ्लॅट बघ ना. मी खरे तर तुझ्याकडेच तिला ठेवले असते पण तूच मुळात हॉस्टेल ला राहतो ना. फक्त एक महिना लागेल.”

मी ते ऐकून मनोमन खुश झालो आणि थोडा नाराज पण झालो. खुश या साठी झालो होतो कि मला त्या निमित्ताने सुजाता बरोबर वेळ घालवता येणार होता आणि दुःख याचे होते कि माझ्याकडे स्वतःचा फ्लॅट नव्हता.नाही तर मी व ती एकत्रच राहिलो असतो. पण मग मी तो विचार सोडून दिला आणि तिच्यासाठी माझ्या इथेच एक फ्लॅट बघितला.

ती आली आणि तिला मी घेऊन आलो.खूप दिवसांनी आम्ही दोघे भेटत होतो. मला बघून ती खूप जास्त खुश झाली होती. तिच्यात तर खूपच जास्त फरक पडला होता. तिची फिगर तर आधी पासूनच सेक्सी होती हे मला माहित होते. पण ती आता तर अशी काही दिसत होती कि काही विचारू नका. ३६-२४-३६ फिगर म्हणेज काय असते हे तिला बघून लगेच समजत होते.

तिला बघून मी वेडा च झालो होतो. तीला घेऊन मी तिच्या फ्लॅट वर सोडले. ती एकटीच तिथे राहणार होती. तिची सामान मी लावून दिले आणि तिथून बाहेर पडलो. तिचे रुटीन चालू झाले. क्लास वगैरे काही काही होते तिचे त्यात ती बीजी झाली. पण ती रोजच अजून देखील मला फोन तर करत होतीच पण त्याच बरोबर आम्ही आता रोज भेटत पण होतो.

तिच्या बरोबर माझा वेळ चांगला जाऊ लागला होता. अर्थात तिची ती सेक्सी बॉडी बघून कोणाचा पण वेळ चांगलाच जाणार ना. मी तिच्या बॉडीला खाऊ कि गिळू अश्या नजरेने बघत होतो. तिला पण ते समजत होते. पण ती कधी काही बोलली नाही मला.

एकदा मी तिच्याकडे असाच गेलो असताना ती नाराज बसली होती असे मला वाटले. ते बघून मी तिला विचारले “सुजाता काय झाले? का नाराज आहेस? काही झाले का क्लास मध्ये?”

ती काही बोलत नव्हती. मी तिच्या जवळ जाऊन बसलो खरा. पण मग माझी नजर पुन्हा एकदा गेली ते तिच्या त्या गोलाकार छातीवर आणि गोऱ्या गच्च मांड्यांकडे. तिने नेहमी त्या दिवशी शॉर्ट घातली होती आणि त्यामुळे तिचे ते उत्तान शरीर मला खूपच जास्त खुणावत होते. तिला बघत बघतच मी तीला विचारु लागलो.

ती मग मला म्हणाली “अरे काही नाही. इकडे पैश्या शिवाय काही चालत नाही. सगळे खूप पैसे उडवतात आणि माझ्याकडे मात्र काहीच नसते. मला नवीन ड्रेस घायचा म्हंटले किंवा कधी हॉटेल मध्ये जायचे म्हंटले तरी माझ्याकडे पॆसे नसतात. माझ्या पेक्षा साध्या मुली कुठून असे पैसे आणतात तेच मला समजत नाही.”

“हे बघ इथे सगळे काही मिळते. जर तू समोरच्याला पाहिजे ते दिले तर ते तुझी काळजी घेतात.” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “मला माही समजले.” मी लगेचच तिच्या शेजारी जाऊन बसलो आणि तिला म्हणालो “इकडे ये माझ्या जवळ.” असे म्हणून तिला मी माझ्या खूपच जवळ घेतले. इतके जवळ कि तिच्या छातीचा स्पर्श मला होऊ लागला होता.

ती काही बोलली नाही मला. ते बघून मी तिला म्हणालो “हे बघ तुला आपल्या भाषेत बोलायचे तर तू माझी काळजी घे आणि मी तुझी.” असे म्हणून मी तिच्या पाठीवरून माझा हात फिरवू लागलो. तिला मला काय म्हणायचे आहे ते आता नीट समजले होते. ती माझ्याकडे बघून हसली आणि मला म्हणाली :तुझ्यासाठी मी काही पण करू शकेन.”

असे म्हणून ती माझ्या जवळ आली माझे ते चुंबन घेऊ लागली. तिचे ओठ मी लगेच चोकू लागलो आणि तिचे मी खूप जोरात स्मूचिंग करू लागलो. तिचा तो मादक देह मी माझ्या खाली घेतला आणी मी तिच्यावर तुटून पडलो. तिच्या टॉप ला काढून फेकून दिले मी आणि तीची ती मदमस्त छाती मोकळी केली. तिच्या छातीला मी जोरजोरत दाबून मी तिचे निपल्स माझ्या तोंडात घेतले आणि त्याना चोकू लागलो.

तिचा हात माझ्या सोट्यावरून एकसारखा इकडे फिरत होताच.त्यामुळे त्याचा आकार खूपच मोठा झाला होता. मी पण माझा हात तिच्या शॉर्ट मध्ये घातला आणि तिची योनी मी चोळू लागलो होतो. आम्ही लगेच आमचे कपडे काढले आणि पूर्णपणे नग्न झालो.

मी लगेच खाली झोपलो आणि तिला मी वरून येण्यास लावले. तिने माझ्याकडे तिची गांड करताच मी माझे तोंड तिच्या गांडीत घातले आणि तिची गांड मी खाऊ लागलो. तिच्या गांडीच्या भोकाला मी चाटत चाटत तिच्या योनीच्या पदारांवरून जशी माझी जीभ फिरवू लागलो तशी ती कमालीची गरम झाली. तिच्या योनीचे पदर मी माझ्या हाताने बाजूला केले आणि माझी जीभ मी पूर्णपणे आत घातली आणि माझे तोंड मी आत बाहेर कौन तिच्या योनीला मी चाटून काढू लागलो होतो.

तिकडे तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला होता आणि ती त्याला एकसारखे चोकून काढू लागली होती. तिचे तोंड कसे एकसारखे खाली वर होत होते ते मी बघत होतो आणि ती कमालीच्या वेगाने माझा सोटा चोकून काढू लागली होती. खूप वेळ आम्ही ओरल केले आणि आम्ही दोघे बाजूला जलओ.

तीला मी खाली झोपवले. तिचे दोन्ही पाय मी फाकवले आणि तिच्या योनीत मी माझा सोटा कोंबला.मी एकच जोराचा हिसडा दिला आणि माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत गेला. मी तिचे दोन्ही पाय माझ्या खांद्यावर घेतले आणि माझी कंबर मी जोरजोरात मागे पुढे करून हलवू लागलो. प्रचंड वेगाने मी तिला हिसडे देत होतो आणि तिची योनी मी ठोकून काढत होतो.

खूप वेळ तिला मी ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग शेवटी मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. तेव्हा पासून मी तिचा सगळा  खर्च  बघू लागलो होतो आणि ती पण मला पाहजे ते बघू लागली होती. तिला तसाही मी आवडत होतोच आणि माझ्याकडूनच तीला ठोकले जात होते आणि मीच तिचा खर्च करत असल्यायन ती खुश होती. मला पण अशी आयटम बहिण रोजच उपभोगायला मिळत असल्याने मी पण खूप खुश होतो.

You cannot copy content of this page