मित्राच्या मावशीला जवले

हेलो मित्रानो माझे नाव राज शाह आहे आणि मी गुजरात अहमदाबाद चा राहणारा आहे आणि मी आज जी गोष्ट तुमच्या साठी घेऊन आलो आहे ती एकदम खरी खुरी गोष्ट आहे आणि ती माझी स्वतः ची आहे. मित्रांनो माझ्या फेमिली मध्ये माझी आई, पप्पा आणि माझा एक भाऊ आहे आणि ही गोष्ट माझी आणि माझ्या एक चांगल्या मित्रा च्या मावशी ची आहे आणि त्या मावशी चे नाव दिव्या आहे.

मित्रानो दिव्याचे वय २८ वर्षे होते आणि तिला एक ४ वर्षाचा मुलगा पण होता. तिचा पती एका प्रायवेट कंपनी मध्ये नोकरी करीत होता आणि त्याचे चक्कर त्यच्या ऑफिस च्या एका मुली बरोबर चालू होते आणि त्यामुळे तो दिव्या मावशी ची जास्त काळजी ठेवत नव्हता आणि तो त्याच्या मुला ची पण काही काळजी करीत नव्हता. आणि एवढे कमी असेल म्हणून त्याने दिव्या मावशी ला हात लावला होता त्या गोष्टी ला ७ महिने जाले होते, आणि मग मित्रांनो दिव्या पण शेवटी एक स्त्री होती आणि मग ती सेक्स शिवाय कशी काय राहू शकत होती? पण तीने अजून पर्यंत तिची मर्यादा सोडली नव्हती, आणि मग एक दिवस अचानक तिचा पती घरी आला आणि तिने दिव्या मावशी ला सांगून टाकले कि तो लवकरच तिला तलाक देऊन टाकणार आहे.

आणि मग दिव्या मावशी त्याच्या तोंडून हे ऐकून एकदम वेड्या सारखी जाली होती आणि मग तिने तिच्या बहिणीला म्हणजे विजय च्या आई स्मिता आंटी ला फोन केला आणि सर्व खरी गोष्ट तिला सांगितली. मग स्मिता आंटी आणि अंकल लगेच दिव्या च्या घरी गेले. ती बडोदा ला राहत होती आणि मग स्मिता आणि अंकल ने दिव्या मावशी च्या पती ला खूप काही समजावले पण तो काही पण ऐकायला तयार नव्हता आणि मग शेवटी दिव्या मावशी, स्मिता आंटी आणि तिचा नवरा त्यच्या मुलाला घेऊन स्मिता आंटी च्या घरी आले. दिव्या मावशी चे आता स्मिता आंटी ला सोडून या जगात कोणी नव्हते.

मित्रांनो आता मी तुम्हाला विजय विषयी सांगतो. मी आणि विजय १२ वी पासून बरोबर आहोत आणि आम्ही खूप चांगले मित्र आहोत. विजय च्या घरा मध्ये त्याचे आई वडील तो आणि एक बहिण आहे जी आता सासरी असते. विजय च्या वडिलांचा कापडाचा होलसेल बिजनेस आहे आणि विजय पण त्यांच्या बरोबर काम करतो. मित्रांनो विजय चे आई आणि वडील मला त्यांच्या मुला सारखे समजत होते आणि त्यामुळे मी त्यांच्या घर च्या मनसा सारखा होतो आणि त्या सर्वांना माझ्या वर खूप विश्वास आहे.

मित्रांनो दिव्या मावशी आल्या वर स्मिता आंटी ने माझि ओळख पहिल्या वेळी तिच्या बरोबर करून दिली आणि मला दिव्या चे सर्व प्रोब्लेम पण मला सांगितले. आणि मग मी तिला विश्वास दिला कि देवावर भरोसा ठेवा आणि काही दिवसांनी सर्व काही ठीक होऊन जाईल. मग दोन महिने तर असेच निघून गेले आणि आता दिव्या मावशी माझ्या बरोबर एक मित्रा सारखी बनली होती, पण ती नेहमी खूप उदास दिसत होतीं आणि कधी पण रडत राहायची आणि त्यामुळे स्मिता आंटी पण खूप टेन्शन मध्ये राहायची. मग मला एक दिवस विजय चा कॉल आला आणि त्याने मला सांगितले कि माझ्या घरी ये, आणि मग मी तेव्हा त्यच्या घरी गेलो. तेव्हा विजय ने मला सांगितले कि तू माझ्या बरोबर माझ्या बिजनेस च्या कामा साठी मुंबई ला येशील का?

मग मी त्यला म्हणालो कि नाही मला खूप काम आहे, त्यामुळे मी तुझ्या बरोबर येऊ शकत नाही. मग विजय मला म्हणाला कि माझे वडील पण चार दिवस दिल्ली ला जाणार आहेत आणि विजय पण तीन दिवस मुंबईला जाणार आहे आणि म्हणून त्याने मला सांगितले तू माझ्या घर चे लक्ष ठेव.

मित्रांनो माझे आणि विजय चे घर काही जास्त दूर नव्हते आणि म्हणून मी त्याला म्हणालो कि काही हरकत नाही तुम्ही दोघे आरामात जा आणि मी तुमच्या घर चे लक्ष ठेवतो आणि मग मी आंटी पण सांगितले कि तुम्हाला काही पण काम असेल तर तुम्ही मला केव्हा पण फोन करा आणि मी येईन आणि अजिबात काळजी करू नका. मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी अंकल दिल्ली ला गेले आणि संध्या काळी विजय मुंबई ला गेला. मग त्याच संध्या काळी ७ वाजता मला स्मिता आंटी चा फोन आला आणि मला मेडिकल मधून एक औषध आणि मालिश करायला एक तेल घेऊन यायला सांगितले आणि मग मी ती घेऊन त्यांच्या घरो गेलो तेव्हा तिने मला सांगितले कि तू आज रात्री चे जेवण आमच्या घरी करून घे आणि आपण बरोबर बसून जेवण करू.

मग मी तिला म्हणालो कि ठीक आहे आणि मग मी रात्री ९ वाजता तिच्या घरी जेवण करायला पोचलो आधी आम्ही सर्वांनी एकत्र बसून जेवण केले, पण तेव्हा मला दिव्या मावशी तीथे दिसत नव्हती तर मी आंटी ला विचारले कि मावशी कोठे आहे? तर आंटी ने मला सांगितले कि तिची तब्येत खूप खराब आहे आणि ती आता तिच्या रूम मध्ये आहे. मग मी तिला म्हणालो कि मग चला तिच्या रूम मध्ये आपण तिला एखादे औषध देऊ.

मग आंटी ने मला सांगितले कि तिला कोणत्याही औषधाची गरज नाही आहे आणि तुला ते सर्व काही समजणार नाही. मित्रांनो मला खरेच काही समजले नाही आणि मी दिव्या च्या रूम मध्ये गेलो आणि मी तिथे जाऊन पहिले कि ती तिच्या मुला ला झोपवत होती आणि खूप रडत होती आणि ती खूप उदास दिसत होती. मग तिने माझ्या कडे पहिले आणि ती जास्त जोराने रडू लागली आणि मला ते सर्व पाहवले नाही. मग मी परात होल मध्ये आंटी कडे आलो आणि मग मी आंटी ला विचारले कि तिला नक्की काय झाले आहे? तर ती म्हणाली कि दिव्या च्या पती ने तिला तलाक दिला आहे. मित्रांनो तिच्या र्तोंदाने हे ऐकून मला पण खूप दुख झाले आणि मी पहिले कि आंटी पण माझ्या बरोबर बोलत बोलत रडू लागली होती.

मग मी आंटी च्या खांद्या वर हात ठेवला आणि तिला म्हणालो कि सर्व काही ठीक होईल. आणि मग ती म्हणाली कि हो आता लवकर एक चांगला माणूस पाहून दिव्या चे लग्न करून टाकावे लागणार आहे, कारण एका एकट्या बाईला खूप त्रास होतो. आणि मग मी पण तिचे ऐकून माझे डोके हो म्हणत हलवले आणि मग मी काही वेळाने आंटी ला म्हणले कि आता मी माझी घरी जातो आहे आणि तुम्हाला काही काम असेल तर मला कधीही फोन करा.

मग आंटी मला म्हणाली कि मला तुझ्या बरोबर खूप महत्वाचे बोलायचे आहे. मग मी म्हणालो कि हो बोला ना. मग ती म्हणाली कि आधी तू रूम मध्ये चल आणि मग आम्ही रूम मध्ये गेलो. आता आंटी ने मला सांगितले कि तू दिव्या ची थोडी मदत करशील का? आणि असे होऊ शकते कि तू थोडी मदत केलीस तर तिला खूप आनंद होईल. आणि मग मी तिला सांगितले कि हो आणि मी दिव्या च्या आनंदा साठी काही पण करायला तयार आहे. मग तिने मला सांगितले कि आधी तू मला वचन दे आणि मग मी तिला वचन दिले.

Marathi Zavazavi  मित्राच्या मैत्रिणीला जवून खुश केले

मग आंटी मला म्हणाली कि तू दिव्या बरोबर सेक्स करशील का? आणि मी तिच्या तोंडातून हे ऐकून एकदम चकित झालो आणि मला तर जणू शरीरात करंट लागला होता. मी काही वेळ तर काही बोललो नाही आणि एका ठिकाणी उभा राहिलो. मग मी तिला म्हणालो कि आंटी तुम्ही हे काय बोलता आहात? दिव्या माझ्या मावशी सारखी आहे आणि मी तुमच्या घर च्या सदस्या सारखा आहे आणि असे कधी पण होऊ शकत नाही.

मग आंटी म्हणाली कि बघ बेटा स्त्री जी असते ना ती कोणत्याही परिस्थिती मध्ये राहू शकते पण ती सेक्स शिवाय राहू शकत नाही. आणि तुला माहित नाही कि दिव्या च्या पतीने तिला मागचे ९ महीने जाले हात पण लावला नाहीं आणि आता तर तिचा तलाक झाला आहे आणि आता तुच सांग कि तिने आता काय करावे? आणि मग सेक्स करायच्या इच्छेने तिने कोणत्या चुकी च्या माणसा बरोबर शारीरिक संबंध ठेवले तर खूप मोठी अडचण येऊ शकते आणि त्यामुळे तिची खूप बदनामी पण होईल आणि तिचे लग्न करणे अवघड होईल. आणि म्हणून बेटा माझ्या नजरेत तुझ्या पेक्षा जास्त विश्वासू माणूस कोणी नाही आणि तू माझे इतके पण काम करणार नाहीस? तेव्हा दिव्य पण शेजारी बसली होती आणि रडत होती आणि आंटी च्या डोळ्यात पण अश्रू होते. मी विचार करीत होतो कि काय करू काय उत्तर देऊ तिला. दिव्या खूप रडत होती तिचे शरीर सामान्य होते आणि तिचे बॉल पण जास्त मोठे नव्हते आणि ती एक सादी सरळ स्त्री होती.

मग मी दिव्या कडे पहिले आणि तिला सांगितले कि तुम्ही प्लीज आता रडायचे बंद करा मी विचार करतो. मग स्मिता आंटी म्हणाली कि दिव्या जास्त सुंदर नाही आणि त्यामुळे तुला बहुतेक पसंत नाही आणि ती थोडी सिम्पल पण राहाते. मग मी तिला लगेच म्हणालो कि असे काही नाही आहे, हे सर्व करणे खूप चुकीचे आहे आणि जर ही गोष्ट विजय आणि अंकल ला समजली तर काय होईल आमची मैत्री संपेल आणि काही जास्त प्रोब्लेम झाला तर? मग आंटी ने मला वचन दिले आणि म्हणाली कि ही गोष्ट कधी ही कोणाला समजणार नाही.

मग मी तिला म्हणालो कि मी थोडा वेळ विचार करतो आणि मग तुम्हाला या गोष्टीचे उत्तर देतो. मग ती म्हणाली कि ठीक आहे बेटा आणि मग मी माझ्या घरी जाण्या साठी निघालो. मग मी जाताना सर्व रस्ता हाच विचार करीत राहिलो कि मी काय करू मला काही समजत नाही आहे आणि तिला काय उत्तर देऊ. मी आज पर्यंत दिव्या ला अशा नजरेने पहिले नव्हते पण आता आंटी चे ऐकून आता माझे मन पण सेक्स करायची इच्छा करत होते. मित्रांनो मी आज पर्यंत फक्त दोन वेळा एक कॉल गर्ल बरोबर सेक्स केले होते. मग मी घरी पोचून फ्रेश झालो आणि मी माझ्या रूम मध्ये येऊन नाईट ड्रेस घालत होतो आणि तेव्हा अचानक आंटी चा कॉल आला आणि तिने मला सांगितले कि तिला माझ्या आई बरोबर बोलायचे आहे आणि मग मी माझा फोन माझ्या आईला देऊन टाकला.

मग आंटी ने आईला सांगितले कि तुम्ही प्लीज राज ला तीन दिवस झोपायला माझ्या घरी पाठवून द्या ना कारण विजय आणि त्यचे पप्पा दोघे त्यांच्या कामाने बाहेर गेले आहेत आणि ते निघून गेल्या वर आता घर मध्ये आम्ही दोघी एकट्या आहोत आणि आम्हाला एकटे खूप भीती वाटते आणि जर राज आमच्या बरोबर असेल तर आम्हाला थोडी भीती कमी होईल.

मग आईने आंटी ला सांगितल कि ठीक आहे मी आता त्याला सांगते आणि इतके सांगून तिने कॉल कट करून टाकला आणि मग आईच्या सांगण्या वरून मी माझी नाईट ड्रेस आणि जीन्स आणि शर्ट घेतला आणि मग मी आंटी च्या घरी पोचलो. तेव्हा रात्री चे १२ वाजले होते. मग आंटी ने मला सांगितले कि तू विजय च्या रूम मध्ये जाऊन झोप आणि मग मी त्यच्या रूम मध्ये आलो आणि माझा नाईट ड्रेस घालू लागलो. आणि मग मी होल मध्ये आलो तेव्हा आंटी टीवी पाहत होती. मी तिला विचरले कि तुम्ही अजून माझ्या वर नाराज आहात का? तर ती मला म्हणाली कि नाही बेटा मी तुझ्या पासून अजिबात नाराज नाही आहे मला तर फक्त थोडी दिव्या ची काळजी आहे ना म्हणून.

मग मी तिला म्हणालो कि सर्व ठीक होऊन जाईल. आंटी मी विचार करीत होतो कि एखाद्या कॉल गर्ल बरोबर सेक्स करण्या पेक्षा चांगले आहे ना कि मी दिव्या बरोबर सेक्स करावे. कारण कॉल गर्ल बरोबर सेक्स केले आणि कोणी पहिले आणि पकडले तर खूप बदनामी होईल आणि या पेक्षा चांगले आहे कि त्यामुळे दिव्या ची सेक्स ची भूक पण शांत होईल. मग मी पहिले कि त्या वेळी स्मिता आंटी खूप उदास होती आणि तिच्या डोळ्यातून अश्रू पण येत होते. मग मी तिचे अश्रू साफ केले आणि मग मी तिला म्हणालो कि ठीक आहे मी तयार आहे. मग आंटी थोडी हसली आणि तिने माझ्या कडून कोणाला काही न सांगायचे वचन घेतले. मग मी तिला हो म्हणालो कि ती लगेच उठून दिव्या च्या रूम मध्ये निघून गेली आणि मग काही १० मिनिटाने बाहेर आली आणि मग तिने दिव्या ला सांगितले कि तू विजय च्या रूम मध्ये जा आणि मग तिने मला एक तेलाची बाटली दिली आणि ती मला म्हणाली कि तू थोडे तिचे लक्ष ठेव, दिव्या ने बहुतेक ९ महिने झाले सेक्स केले नही आहे.

मित्रानो मी समजलो आणि रूम मध्ये गेलो आणि आता मला पण सेक्स करायचा होता म्हणून मी रूम आत जाऊन बंद केला आणि मी तेव्हा पहिले कि दिव्या बेड वर बसून लाजत होती आणि ती थोडी खुश पण होती. मी बाथरूम मध्ये पाणी चेक केले आणि दिव्या जवळ जाऊन बसलो आणि मी विचार करीत होतो कि कसे सुरु करू? मग मला दिव्या म्हणाली कि तू दमला असलास तर मी तुझ्या हाता पायाला मालिश करून देते. तर मी तिला नाही म्हणालो आणि मग म्हणालो कि ठीक आहे आणि मग मी मनातल्या मनात ठरवले होते कि मी आता अजिबात लाजणार नाही आणि मी पटकन माझि नाईट ड्रेस काढून टाकली आणि मी बेडवर झोपलो.

मग दिव्या मला हाता वर मालिश करायला थोडी वाकली तर मी तिचा हात पकडला आणि तिला झोपवले. मी पण तिच्या जवळ झोपून तिला कीस करू लागलो आणि तिच्या गोऱ्या शरीराला चोकू लागलो. तिने तिचे डोळे बंद केले आणि माझे हात तिच्या शरीरावर फिरू लागले.

मित्रांनो मला तिच्या बॉलच्या मधली चीर वेडा करत होती. मग मी तिच्या ब्लाउजचे हुक उघडले आणि ब्राला बॉलच्या बर केले. मी ते तिचे सेक्सी बॉल दाबू लागलो घासू लागलो. आता तिचे श्वास वाढले होते. थोडा वेळ मी तिचे बॉल चोकले, दाबले, घासले. तिनेही तिची ब्रा आणि ब्लाउज काढून टाकली, ती माझ्या समोर पेटीकोट मध्ये होती.

पृष्ठे: 1 2

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत