मित्राने माझ्या आईला बळजबरीने जवले

हेलो मित्रानो माझे नाव रणवीर आहे आणि मी गुजरात चा आहे. माझे वय १८ वर्षे आहे आणि माझ्या घर मध्ये तीन लोक राहत आहेत मी माझी आई आणि माझे पप्पा. माझे पप्पा चे नाव योगेश पटेल आहे आणि ते एक शेतकरी आहेत. आम्ही लोक राजकोट मध्ये राहतो आहे पण आमचे शेत खूप दूर एका गावात आहे आणि त्यामुळे माझे पप्पा जास्त करून तिथे असतात आणि घरी मी आणि माझी आई राहतो आहे.

माझ्या आई चे नाव टीना आहे आणि तिचे वय ३७ वर्षे आहे आणि ती दिसायला एकदम होट आणि सेक्सी आहे पण तिचा चेहरा पहिला कि ती वयाने लहान वाटते आहे. तिची उंची ५.५ फुट आहे आणि तिचे फिगर पाहून कोणा चाही लंड एकदम ताठतो आहे. तिचे फिगर ३६-३०-३८ आहे आणि तिचे बॉल तर ३६ चे मोठे मोठे आहेत आणि ती नेहमी साडी घालून असते आणि त्यामुळे तिचे बुब्स एका बाजूने एकदम मोठे दिसतात आणि ती जेव्हा चालते तेव्हा तिची मोठी गांड खूप इकडे तिकडे हलत असते कारण तिची गांड खूप मोठी आहे आणि मग सर्व आजू बाजू चे लोक तिची गांड पाहून खूप मजे घेत असतात आणि सर्व लोक तीला जवायला बघत असतात.

मित्रानो आता मी माझ्या गोष्टी वर येतो आणि ती खरी घटना आता मी तुम्हाला सांगतो आहे आणि त्यामध्ये माझ्या एक खूप चांगल्या मित्राने माझ्या समोर माझ्या आईला जवले आणि त्याने खूप मजा केली आणि मी तर फक्त पाहत उभा होतो आणि तो तिला जवून मजा घेत होता.

मित्रानो ही घटना काही एका महिन्या पूर्वीची आहे. मी १२ मध्ये शिकतो आहे आणि माझ्या वर्गा मध्ये माझा एक खूप चांगला मित्र आहे आणि त्याचे नाव अमन आहे. आणि तो दिसायला एकदम मजबूत बांध्या चा आहे आणि आम्ही दोघे तेव्हा खूप चांगले मित्र होतो आणि आमचे खूप चांगले जुळत होते. आम्ही नेहमी एकत्र राहत होतो आणि खूप फिरत होतो आणि खूप मजा आणि मस्ती करत होतो. पण एक दिवस काही तरी जाले आणि माझे आणि त्यचे खूप जोराने भांडण झाले आणि त्याने मला खूप मारले आणि त्यामुळे माझ्या नाका तून रक्त निघू लागले होते. आणि मग मी जेव्हा माझ्या घरी गेलो तेव्हा माझी आई ने मला या अवस्थे मध्ये पहिले आणि ती खूप घाबरली आणि माझी काळजी करत म्हणाली

ती : अरे रणवीर हे काय झाले आहे तुला तुझे काही एक्सिडेंट झाले आहे का? बघ किती रक्त निघू लागले आहे तुझे. काय झाले तुला?

मी : नाही आई माझ्या बबरोबर असे काही पण जाले नाही आहे जसे तू विचार करते आहेस, मला अमन ने खूप मारले माझे आणि त्याचे खूप जोराने भांडण झाले होते.

ती : आता तू हे काय बोलतो आहेस? मी जाऊन त्याच्या बरोबर बोलते.

मी : नाही आई तू त्याच्या कडे जाऊ नकोस नाही तर तो मला परत मारेल.

ती : बघ तरी तुझ्या नाका तून किती रक्त निघत आहे आणि तू मला म्हणत आहेस कि मी जाऊ नये, मी त्याला जरूर भेटेन कि त्याने तुला असे का केले आहे तुझी काय चुकी होती आणि म्हणून त्याने तुला असे खूप जोराने मारले आहे.

मग आई मला डॉक्टर कडे घेऊन गेली आणि मग माझी मलम पट्टी केली. मग आई दुसऱ्या दिवशी सकाळी अमन च्या घरी जाणार होती आणि म्हणून ती मला सकाळी उठवायला आली आणि मित्रानो मी तर तिला पाहून एकदम दंग झालो होतो, कारण तिने त्या वेळी काळी आणि लाल रंगाची डिझाईन असलेली साडी घालून ठेवली होती आणि तिचे ब्लाउज खूप छोटे होते आणि तिची गोरी गोरी नागडी पाठ एकदम साफ साफ दिसत होती. तिचे बॉल एकदम ताठ्लेले होते आणि त्यांना पाहून कोणाचा पण उभा राहील. मग मी तिला खूप नको जाऊ म्हणून सांगितले तरी ती मला मी जाते असे म्हणून निघून गेली.

ती : रणवीर मी अमन च्या घरी जाते आहे, आणि तू पण माझ्या बरोबर येतोस का?

मी : नाही आई कोणी पण नाही येणार नाही, मला कोठे पण जायचे नाही आहे तुमच्या बरोबर.

ती : मी म्हणाले कि उठ ना.

आई ने काही ऐकले नाही आणि मग मी पण तयार झालो आणि मग आम्ही दोघे घरा तून बाहेर पडलो आणि मग मी जायला रिक्षा शोधू लागलो आणि मग मी तेव्हा पहिले कि सर्व लोक माझ्या आई ची गांड कडे पाहत होते. तिच्या हलणाऱ्या गांडी वर सर्वांची नजर होती. मग आम्ही दोघे रिक्षा मध्ये बसलो आणि मग आम्ही अमन च्या घरी गेलो आणि तेव्हा तो घरी एकदम एकटा होता आणि मग आई ने तिथे जाऊन बाहेरून आवाज दिला.

Marathi Zavazavi  रांड आईची गांड मारली

ती : अमन कोठे गेलास तू बाहेर निघ?

मग अमन बाहेर आला. त्याने तेव्हा बनियन आणि पेंट घातली होती आणि त्याची नजर माझ्या आई वर पडताच तो एकदम वेडा झाला होता आणि तो आईला खूप घरून घुरून पाहू लागला होता आणि त्याने कधी पण या आधी मला पहिले नव्हते.

तो : हो काय झाले आंटी?

मित्रानो असे त्याने विचारताच आई ने त्याला खूप जोराने दोन थप्पड मारून टाकले आणि तो एकदम वेडा झाला आणि तो खूप जोर जोराने ओरडू लागला.

अमन : हे काय करीत आहे तुम्ही, मला का म्हणून मारले?

ती : बघ माझ्या मुलाला, कोणी कोणाला असे मारते का? याच्या नाका तुन काल खूप जोराने रक्त निघत होते.

अमन : तुम्ही एक वेळा विचार करून घ्या माझ्या बरोबर वैर अजिबात चांगले नाही आहे.

मित्रानो आता तो माझ्या आईल खूप रागावला आणि तिला म्हणाला.

तो : मी या दोन थप्पड चा बदला तुमच्या कडून जरूर घेणार आहे.

ती : तू मला काय धमकी देतोस रे? बोलव कुठे आहेत तुझे आई वडील बोलव त्यांना बाहेर.

अमन चा राग पाहून मी खूप घाबरलो होतो आणि म्हणून मी माझ्या आई ला तिथून परत माझ्या घरी घेऊन आलो. आता मला घरी पण खूप भीती वाटू लागली होती कि अमन मला परत एक वेळा जरूर मारेल. कारण त्याचा राग खूप घाण आहे आणि तो जे पण सांगतो ते काम तो जरूर पूर्ण करतो. मग दुसऱ्या दिवशी रविवार होता आणि तेव्हा सकाळचे दहा वाजले होते. आई ने त्या वेळी घरा मध्ये मोठ्या गळ्याची मेक्सी घातली होती आणि तीने आत मध्ये काळ्या रंगाची ब्रा घातली होती आणि तिचे बुब्स खूप टाईट दिसू लागले होते, तेव्हा अचानक घर ची बेल वाजली आणि मग मी दरवाजा उघडून पहिले तर बाहेर अमन उभा होता. त्याने दरवाजा जवळ मला जोराने लात मारून मला खाली पाडले आणि मग त्याने आतून दरवाजा बंद केला आणि मग तो मला खूप घाण घाण शिव्या देऊ लागला आणि मी खूप जास्त घाबरून गेलो होतो.

तो : साल्या मादरचोद मला सांग तुझी ती रांड आई कुठे आहे? आज तर मी तिला खूप मारणार आहे आणि तुला पण मारणार आहे.

आई : आरे हे सर्व काय आहे अरे रणवीर काय झाले तुला? अमन तू मारलेस का रणवीर ला?

अमन : साली भोसडी, आज तर मी तुला खूप जोर जोराने मारणार आहे आणि तुला जवून सोडणार आहे.

मित्रानो आता अमन खूप रागा मध्ये होता आणि आज त्याने त्याच्या मनात एकदम पक्के करून टाकले होते कि आज तो माझ्या आई कडून तिने मारलेले दोन थप्पड चा बदल घेऊन राहणार आणि आज तो मला आणि तिला पण मारणार.

आई : हे तू काय बोलतो आहेस बेशरम हरामी?

मित्रांनी अमन तर माझ्या आई ला पाहून एकदम वेडा झाला होता आणि ती माझ्या आई चे ताठलेले कडक बुब्स खूप घाण नजरेने पाहू लागला होता आणि मला त्याची खूप भीती वाटू लागली होती.

मग त्याने मला एक धक्का दिला आणि बाजूला पाडले आणि मग तो माझ्या आई वर तुटून पडला आणि त्याने आई ला एक थप्पड मारून तिला जमिनी वर पाडून टाकले आणि तो तिच्या वर जाऊन जोपला आणि तो माझ्या आईला खूप रागाने चाटू लागला. त्याने एक जोराने झटका मारून माझ्या आई ची मेक्सी फाडून टाकली आणि आता त्यामुळे माझी आई फक्त ब्रा आणि पेंटी मध्ये उभी होती आणि मला हे सर्व पाहणे खूप कठीण जात होते.

मि अमन ला शांत करायला त्याला पकडून बाजूला करू लागलो पण त्याच्या ताकदी समोर माझे काही पण चालले नाही आणि त्याने मला एक जोराने मुठ मारली.

मग तो आई ला ओढून बेड रूम मध्ये घेऊन गेला आणि मग त्याने आई ला तिथे फेकले आणि त्याने मला पकडून मला त्याच्या समोर एका खुर्ची वर बांधून टाकले, आणि आता मी अजिबात हलु पण शकत नव्हतो. मग तो आईला बेड वर घेऊन गेला आणि तो स्वतः तिच्या वर जाऊन आडवा झाला आणि तो आईला खूप जोर जोराने मारू लागला आणि मी काही पण करू शकत नव्हतो.

मग त्याने त्याचे कपडे काढून टाकले आणि तो फक्त चड्डी मध्ये उभा होता आणि त्याचा लंड आता खूप कडक झाला होता आणि त्याची चड्डी आता आत मध्ये लंड उभा असल्याने तंबू बनवून होती आणि मग तो माझ्या आई वर तुटून पडला आणि ती आता खूप जोर जोराने रडू लागली होती.

आई : प्लीज मला माफ करून टाक, माझ्या कडून चूक झाली मला माफ कर, प्लीज तू माझ्या बरोबर असे काही करू नकोस.

पृष्ठे: 1 2

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत