मोठा लौडा अविनाशचा

मी लास्टइयरला इंदुमती कॉलेज मध्ये प्रवेश घेतला. तिथे माझ्या क्लास मध्ये माझी एका तरुणाशी ओळख झाली. त्याचे नाव अविनाश होते. अविनाश तसा अभ्यासात खूप हुशार होता. कायम तो कॉलेज मध्ये पहिला क्रमांक मिळवायचा. त्यामुळे तो आमच्या कॉलेज मध्ये फेमस असायचा. तो हुशार असल्यामुळे कॉलेज मधल्या सर्व मुली त्याच्यावर फिदा होत्या. मी पण त्यापैकी एक होती. तो तसा दिसायला गोरापान आणि त्याची त्याचा लौडा पण खूप चांगला आहे असे मी ऐकून होते. तो कॉलेज मध्ये सर्व शिकशाकांचा खूप लाडका होता. असे मी एकदा कॉलेज सुटले आणि घरी जात होते. त्यावेळी माझी गाडी रस्त्यामध्ये बंद पडली. मी खूप थकलेले होते. कारण जवळ पास कोठेही ग्यारेज नव्हते. आणि दुपारची वेळ असल्याने उन पण खूप लागत होते. त्यामुळे मला खूप काळजी वाटू लागली होती. इकडे तिकडे पहिले तर कोणीही दिसेना झाले. तेव्हड्यात तिथे अविनाश आला. आम्ही दोघे एका क्लास मध्ये असल्याने तो मला ओळखत होता. पण आमचे कधी एवढे बोलणे नव्हते.

त्याने मला भर उन्हात थांबलेले पहिले आणि विचारले सारिका काय झाले काय प्रॉब्लेम झाला आहे काय. मग त्याला माझी गाडी बंद पडली आहे. असे सांगितले मग त्याने मला लिप्ट देऊन माझ्या घरी सोडले. मग काय तेथून पुढे आमच्यात चांगली मैत्री झाली. मला कधीतरी अभ्यासात काही अडले तर मी अविनाशला विचारायचे. आणि तो पण मला मदत करायचा. काही दिवसातच आमच्या मध्ये एकदम खूप चांगली मैत्री झाली. मला त्याचा लौडा ताठर झालेला दिसत होता. एके दिवशी आमच्या घरातील सर्वजण गावी गेले होते. मी घरी थांबायचे कारण म्हणजे माझी परीक्षा जवळ आली होती. मला अभ्यास करायचा होता म्हणून मी घरच्यानच्या बरोबर गेले नाही. घरी कोणाच नसल्याने माझे अभ्यासात ही लक्ष लागत नव्हते. मग मी अविनाशला घरी अभ्यास करायला बोलवायचे ठरविले. मी अविनाशला फोन करून आमच्याघरी कोणी नाही आणि तू अभ्यास करायला आमच्या घरी ये म्हणजे आपली एकमेकांना कंपनी होवून दोघांचा ही अभ्यास होईल. तो ठीक आहे असे म्हणून येतो म्हणाला.

Marathi Zavazavi  गावाच्या काकूला लिफ्ट देऊन जवले

आणि मग तासाभरातच अविनाश आमच्या घरी आला. आम्ही दोघांनी दोन तास अभ्यास केला. दुपारचे चार वाजले होते. आणि आमचा अभ्यासही बरा झाला होता. चार वाजले म्हणून मी अविनाशसाठी चहा करयाचा म्हणून आत गेले आणि चहा करून अविनाशला घेऊन आले. आणि चुकून त्याला चहा देताना चहा आमच्या दोघांच्याही अंगावर सांडला आणि आमच्या दोघांचेही कपडे दागाने घान झाले. मग मी त्याला म्हणाले बाथरूम मध्ये जाऊन जरा पाणी लाव तो ठीक आहे सांगून बाथरूम मध्ये गेला. आणि माझाही ड्रेस भरला म्हणून मी पण त्याच्या मागे बाथरूममध्ये गेले. आणि माझा पाय घसरून मी सरळ अविनाशच्या लौडा वर पडले. मी त्याच्या अंगावर पडताच त्याने मला आणि मी त्याला घट्ट मिठी मारून पकडले. आता तो क्षण असा होता कि त्याचा हात माझ्या स्तनांना चिकटला होता. आणि दुसरा हात माझ्या नितंबावर होता. त्यामुळे मला ही काही सुचेनासे झाले. त्याने माझी चुंबने घ्याला सुरवात केली.

पृष्ठे: 1 2