मोठ्या लंडाबरोबर माझी जवाजवी

मग त्याने लंडावर थोडे तेल लावले आणि थोडे त्याच्या बोटावर लावले आणि तो बोट माझ्या पुच्चीत घालू लागला. मग तो माझ्यावर चढला आणि त्याचा लंड पुच्चीवर सेट केला आणि एका झटक्यात त्याने लंड आत घुसवला आणि मला ठोके देऊन ठोकू लागला.

मी त्याला टाईट पकडले आणि आम्ही कीस करत होतो. माझ्या तोंडून आऐईईइ उम्म्मम्म्म ओह्ह्ह्ह आवाज येत होते. मग काही वेळ त्याने ठोके दिले आणि मला खूप त्रास होऊ लागला. मी त्याला लंड बाहेर काढायला सांगितले, पण त्याने माझे एक ऐकले नाही आणि तो वेड्या सारखा धक्के देऊन मला ठोकत होता. आणि मी धडपडत होते. मी ओह्ह्ह्ह बास्स्स्स उम्म्म्मम करत होते.

मग त्याने अचानक मला ठोकत माझ्या बोलवर चावा घेतला आणि माझी निपल चाटू लागला. तो मला म्हणत होता मी तुला खूप प्रेम करतो जानू, लग्नानंतर आपण रात्रंदिवस सेक्स करू आणि मला कीस करत होता आणि मला ठोकत होता. मग तो खाली बसून मला ठोकू लागला आणि मी झोपले होते. त्याचा लंड अचानक पुच्चीतून घसरला आणि बाहेर आला आणि मला शांती झाली. मला खूप त्रास होत होता.

मी त्याला सांगितले कि आता खूप झाले. आता बंद कर, खूप झाले मला खूप दुखते आहे. तो म्हणाला आता थांबण्याचा प्रश्नच नाही जोपर्यंत माझे वीर्य निघणार नाही तोपर्यंत मी थांबणार नाही. काही वेळाने तो म्हणाला कि माझे वीर्य निघणार आहे माझे डोके फिरवू नको. तो परत माझ्या पुच्चीला झोरात ठोके देऊन मारू लागला आणि त्याचा लंड अचानक घसरून बाहेर आला.

मी त्याला धक्का दिला तर त्याने मला उलटे झोपवले आणि माझे हात एकदम टाईट पकडले. तो माझ्या गांडीत लंड टाकू लागला. तो गांडीला तेल लावून लंड टाकण्याचा प्रयत्न करू लागला. पण तरीही बरोबर जात नव्हता. तो पुन्हा प्रयत्न करत राहिला आणि शेवटी त्याने जोर लावून घुसवला. तो माझे हात घट्ट पकडून माझ्या गांडीला ठोके देऊ लागला, मी खूप ओरडत होते. सोड मला उफ्फ्फ उम्म्म्म ओह्छ्ह्ह मला खूप दुखते आहे पन तो जोराने ठोकत राहिला.

मग त्याने माझ्या तोंडात दुपट्टा टाकला आणि माझे हात पकडून ठेवले. मी खूप रडत होते मी काही आवाज करू शकत नव्हते आणि त्याला वरुन हलवू शकत नव्हते. तो लंड पूर्ण आत टाकायचा आणि बाहेर काढायचा. तो जोराने ठोकत होता पण त्याचे वीर्य निघत नव्हते. तो पाणी काढत नव्हता आणि माझे पाणी २ वेळा निघाले होते.

Marathi Zavazavi  भाभीच्या कामुक पुच्चीची आग

मग त्याने लंड बाहेर काढला आणि मला बसवून म्हणाला कि याला चोक. मी त्याला सरळ नजर दिला. त्याने माझे केस धरले आणि त्याचा लंड जबरदस्ती माझ्या तोंडात टाकला आणि तो माझे तोंड जवू लागला, तो लंड पूर्ण आत पर्यंत घुसवत होता.

मग काही वेळाने त्याचे वीर्य निघायची वेळ आली आणि त्याने लंड तोंडातून काढला आणि माझ्या चेहऱ्यावर सर्व वीर्य सोडले आणि काही वीर्य माझ्या बॉल वर पडले. आसिफने उठून त्याची पेंट घातली आणि मी पण पटकन स्वतःला स्वच्छ करण्यासाठी बाथरूम मध्ये गेले. त्याचे मन अजून सेक्सने भरले नव्हते म्हणून तो माझ्या मागे आला आणि मला मागून पकडले. तो त्याचा लंड माझ्या गांडीत घासू लागला. मी म्हणाले आसिफ प्लीज आता बास कर ना, मला माझ्या घरी जाऊ दे, मला खूप दुखते आहे.

तो म्हनाला कि फरहीन तू आज मला पूर्ण मजे घेऊ दे माज्या जानू असे म्हणत त्याने माझ्या गांडीत त्याचा लंड घुसवला आणि तो मला वाकवून डॉगी स्टाईल मध्ये मला ठोकू लागला आणि माझे बॉल घासू लागला, तो खूप जोराने ठोकत होता आणि मी काहीच करू शकत नव्हते. माझी अवस्था खूप वाईट झाली होती कारण ही माझी पहिली ठोकाठोकी होती आणि माझ्या पुच्ची आणि गांडीतून रक्त येत होते. त्याने मला बाथरूम मध्ये ठोकले आणि त्याचे सर्व वीर्य माझ्या गांडीत टाकले आणि त्याचा लंड स्वच्छ करून बाहेर गेला.

मी स्वतःला स्वच्छ केले आणि बाहेर आले आणि माझे कपडे घालू लागले. मी त्याला म्हणाले कि मी परत कधीच तुझ्या घरी येणार नाही. तर तो म्हणाला सोरी, आणि मला पटवू लागला. मी तरीपण नाही ऐकले. पण त्याने खूप प्रयत्न करून मला पटवले. त्यानंतर आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा मी त्याच्या घरी जाऊन ठोकून घेऊ लागले. मला पण त्याच्या कडून जवून घेणे आवडत होते.

पृष्ठे: 1 2