मुलासारखा साहु भिकारी मम्मीला तंबूत बळजबरीने झवला

हाय,

माझे नाव नीलिमा कोमल शर्मा आहे, कोमल माझ्या माहेरचे नाव आहे आणि माझ्या सासरचे नाव नीलिमा आहे, मी 50 वर्षांची आहे, मी एक सुसंस्कृत संस्कारी स्त्री आहे, विनयशीलता आहे, मी नेहमी साडी किंवा कधी कधी सलवार ड्रेस पण घालते जेव्हा आमच्या घरी कोणी येईल तेव्हा माझ्या डोक्यावर साडीचा पदर तर असतोच, किंवा सलवार ची ओढणी असते, तसेच मी जेव्हा बाहेर मार्केट मध्ये किंवा दुकानात सामान आणायला जाते तेव्हा सुधा डोक्यावर साडीचा पदर, आणि सलवार असेल तर दुप्पटा असे. मी एक अतिशय गोरी पान सुसंस्कृत संस्कारी स्त्री आहे, घरातील चालीरीती सांभाळते, सर्वांची काळजी घेते, अशी मी एक सामान्य संस्कारी सुसंस्कृत गृहिणी आहे, मी माझा नवरा आहे जो आता 60 वर्षांचा आहे. होय, आम्ही दोघी घरी आहोत, तसे, मला दोन मुली आहेत, त्यांचीही लग्ने झाली आहेत, त्या सासरच्या घरी खूप खुश आहेत.

माझे पती आधीच निवृत्त झाले आहेत, म्हणजे माझा स्वतःचा साड्यांचा व्यवसाय आहे जो मी किंवा माझे पती बघतात, आम्ही खूप श्रीमंत आहोत, आमचे स्वतःचे घर आहे, म्हणजे रस्त्याच्या कोपऱ्यावर असलेला एक छोटा बंगला आहे.

आता मी तुम्हाला काय सांगू, जसे मी तुम्हाला सांगितले की मी एक संस्कारी स्त्री आहे पण या वयात सुद्धा मला सेक्स करण्याची इच्छा आहे पण आता माझ्या पतीला सेक्समध्ये उर्जा नाही आणि सेक्समध्ये रस नाही, त्याचा इंटरेस्ट रिकामा आहे. त्यांचा इंटरेस्ट फक्त मित्रांसोबत दारू पिणे, त्यांनी आजकाल खूप प्यायला सुरुवात केली होती, म्हणूनच सेक्स च्या बाबतीत मी नेहमी उपाशी राहिले आणि राहते.

मी जेव्हा जेव्हा माझ्या नवऱ्याची कामेच्छा जागवण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा ते उत्तेजित होतात, पण त्यांचा लंड माझ्या योनीत घालण्याआधीच त्याचे वीर्य बाहेर पडते. आजची गोष्ट ही माझ्या पतीपेक्षा वयाने मोठ्या असलेल्या एका भिकाऱ्याने मला त्याच्या तंबूत कसे चोदले, तो भिकारी 70 वर्षांचा होता, पण तरीही त्याच्यात इतकी ताकद होती की काय सांगू, त्याने मला जनावरासारखे झवले.

अहो, आता माझ्याबद्दल, मी तुम्हाला सांगितले की मी पन्नास वर्षांची संस्कारी स्री आहे, माझे केस थोडेसे राखाडी होते पण मी तितकी वाईट दिसत नाही दिसायला, मी अगदी नाजूक गोरी गोरी पान आहे, माझी उंची पाच फूट तीन इंच आहे, माझी फिगर छत्तीस-बत्तीस-चाळीस आहे, ऐका माझे स्तन चाळीस आहेत. याचा अर्थ मी छत्तीस डबल D आकाराची ब्रा घालते, माझी कंबर बत्तीस आणि माझे नितंब ढुंगण सुधा चाळीस आहेत. मी दिसायला खूप गोरी पान सुसंस्कृत आहे, मी साडी आणि सलवार पण नेसते, माझ्या कपाळावर जाड बिंदी आणि वर सिंदूर आहे. मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे, माझ्या घरी कोणी आले तर मी माझी साडी पल्लू डोक्यावर बुरख्यासारखी नेसते.

होय, पण यात एक अडचण होती, जेव्हा मी कोणाच्या समोर साडी पदर आणि डोक्यावर पदर घालायची, तेव्हा माझ्या कंबरेला, ओटी पोटआणि ब्लाउजला झाकणे कठीण होत होत आणि माझी खोलगट बेंबीचे दर्शन घडत असे. माझ्या नवऱ्याचे मित्र घरी आल्यावर त्यांची नजर नेहमी माझ्या खोलगट बेंबीवर पडते. माझ्या घरी येणाऱ्या माझ्या पतीच्या सर्व मित्रांना माझी खोलगट बेंबी आणि माझ्या ब्लाउजमधील माझ्या स्तनांचे फुगवटे तसेच माझ्या ब्लाउजमधून दिसणाऱ्या माझ्या स्तनांच्या मध्यल्या गल्ली दर्शन घेत असत. माझी बेंबी इतकी खोल आहे की कोणाचेही बोट माझ्या बेंबीत आरामात दीड इंच खोलवर घुसू शकते.

इतकंच नाही तर जेव्हाही मी कुठलीही वस्तू आणायला बाहेर जाते तेव्हाही मी साडीचा पदर माझ्या डोक्यावर घेते, त्यामुळे सगळ्यांना माझ्या ब्लाउजचा फुगवटा आणि माझ्या कमरेची खोलगट बेंबी चे दर्शन होत असे.
माझे स्तन खूप मोठे आणि गोरे आहेत, माझ्या कंबरेचा आणि नितंबांचा धुग्नाचा आकार पाहून अनेक लोकांचा सोट ताठ असणार आणि त्यांच्या मनात माला चोदण्याची इच्छा जागृत होत असणार, का कोणास ठाऊक पण मला या लोकांची वासनायुक्त नजर आवडू लागली. याची आठवण म्हणून ती अनेक वेळा माझ्या फुदित मुळा, गाजर आणि केळी टाकून आपली लैंगिक वासना पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत असे.

आता आपण पुढे जाऊया, जसे मी म्हणालो की माझ्या नवऱ्याच्या चोदण्यात काही दम राहिला नाही, त्यांचा लंड देखील लहान झाला आहे, लंडाचे वीर्य माझ्या फुदीबाहेर येते असे.

एके दिवशी असे घडले की रात्री मी माझ्या नवऱ्याला सेडुस केले चोडण्यासाठी. माझा नवरा मला किस करू लागला, तो माझ्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागला, तो खूप उत्तेजित झाला, मी म्हणाले “अहो, जरा हळू हळू करा” पण ते काही ऐकत नव्हते, त्यांनी माझ्या साडीचा पदर काढला. माझी साडी, माझ्या ब्लाउज मधून दिसणारे माझे मोठे गोरे स्तन बघत राहिले, हाताने माझे स्तन जोरात दाबू लागले, त्यांनी आपली शॉर्ट आणि अंडरवेअर काढली, मी साडी वर उचलताच त्यांनी माझी निकर ओढली, मी साडीवर होती फक्त साडी घुद्यावर खेचली होती आणि माझ्या अंगावर अजून ब्लाउज होता, मग ते माझ्या फुडीवर बोट फीरऊ लागले, मग ते हळू हळू माझ्या फुदीला चोळू लागले आणि माझे मोठे गोरे स्तन दाबू लागले. हो पण मी आजुन सुधा नागडी नव्हते माझ्या अंगावर अजून ब्लाउज होता, हो मी साडीवर होती फक्त साडी घुडग्यावर खेचली होती. साडी वर ओढली, त्यांनी माझा ब्लाउज पण उघडला नाही, अजून सुधा ब्लाउज च्या आत ब्रा होतीच. ते खूप उत्तेजित झाले, मी पुन्हा म्हणाले, “आहों तुम्हालाही एवढी घाई का आहे, नाहीतर..”, नवरा थोडा थांबला आणि म्हणाला, “नाही तर काय..?”

ते पुन्हा उत्साही झाले आणि माझ्या फुद्दीत वर बोट करू फिरू लागले, मग माझ्या नवऱ्याने माझे पाय वर केले, आम्ही नवरा बायको मिशनरी पोझिशन मध्ये होतो, त्याने आपला सोटा बाहेर काढला आणि माझ्या फुद्दी वर ठेऊन धक्के देऊ लागले.

पण काय सांगू, मला काहीच वाटत नव्हते कारण त्यांचा लवडा अजून लहान होता. मी तर त्यांच्या लंडा ला नुन्नीच म्हणेल, अगदीच लहान आहे त्यांचा सोटा.

माझा नवरा त्यांची छोटी नुन्नी माझ्या फुदीत घुसवण्याचा प्रयत्न करत होते, त्यांची नुन्नी देखील माझ्या फुदित घुसली, पण काय सांगू फक्त 1 मिनिटात त्यांच्या नुन्नीतून मलाई बाहेर आली, मी पुन्हा निराश झाले ते एवढे एक्साईट होते की त्यांच्या न ताठलेल्या नुन्नीतून निघणारी मलाई ही माझ्या फुदित न जाता फुदीच्या बाहेरच पडली. सघ्र पतन झालं.

मग ते काही वेळ माझ्यावर तसेच पडून राहिले. त्यांचा लंड नेहमी माझ्या फुदिच्या बाहेर पिचकारी सोडतो, ह्याचा विचार करून मला खूप वाईट वाटते, मी अनेकदा अशीच दुःखात राहते आणि माझा नवरा मला कधीच समाधान देऊ शकत नाही, नंतर ते झोपी जातात. म्हणूनच मी त्यांना नेहमी सांगिते “तुम्हाला नेहमी एवढी घाई का असते, नाहीतर काय?” नाहीतर एवढंच होतं की तो अनेकदा मला संतुष्ट करू शकत नाही, पण तो माझा नवरा होता, मी त्यांना कसं समजावू की तुम्ही माझी वासना शांत करू शकत नाही. नंतर मला बाथरूममध्ये जाऊन माझी वासना तृप्त करण्यासाठी माझ्या फुदीमध्ये गाजर, मुळा आणि केळी भरावी लागतात.

पण काय सांगू, आज अचानक मला साहू नावाच्या भिकाऱ्याचा लंड दिसू लागला.

आता मी तुम्हाला साहू या भिकाऱ्याबद्दल थोडं सांगते. हो, साहू हा एक ७० वर्षांचा म्हातारा माणूस आहे पण तसा तो शरीराने आणि उंची ने चांगलाच दणकट आहे. पण अतिशय घान आहे तो अगदी घाण राहतो, तो वेडा असला तरी आमच्या रस्त्यावर भीक मागायला येतो. तो नेहमी माझ्या घराभोवती असतो, तो नेहमी माझ्या घराच्या बाहेर येतो आणि मी त्याला अन्न देते, तरी आमच्या गल्लीतील सर्वजण अन्न देतात, फक्त समजून घ्या की आता तो आमच्या गल्लीचा सदस्य झाला आहे, खूप झाले, गरीब माणसाने काय करावे?

जस मी तुम्हाला पूर्वी सांगितल की साहूचे वय ७० किंवा थोडे मोठे असेल पण तरीही तो खूप निरोगी दिसत होता, काय सांगू, आता तो माझ्या शरीराने आणि उंची ने चांगलाच दणकट आहे. तो नेहमी अर्धनग्न अवस्थेत रस्त्यावर फिरत असे, फक्त फार घाण आहे तो अगदी घाणेरडा राहतो तो त्याचे झुलणारा मोठा काळा लंड मी अनेकवेळा पहिला होता, त्याला कपड्यांची पर्वा नव्हती.

एके दिवशी मी मार्केटला काही वस्तू आणायला गेले तेव्हा मी पाहिले की एक छोटा तंबू फाटलेला होता आणि आत साहू नावाचा भिकारी बसला होता. बाहेर पाऊस पडत होता. एवढ्या पावसात मोठा माणूस कसा जगू शकतो हे पाहून मला खूप वाईट वाटले. मी लगेच घरी येऊन माझ्या पतीला सांगितले.

माझा नवरा तसा चांगला माणूस होता, तो एका मुलाला बरोबर घेऊन साहू भिकारी कडे गेला आणि त्याला आमच्या घराच्या बाहेरच्या कंपाउंडमध्ये घेऊन आला, त्याच्यासोबत त्याने त्याचा तंबूही आणला.

माझा नवरा म्हणाला, “साहू, आजपासून तू इथेच राहा. तंबूत राहण्याची गरज नाही, तू आमच्या घराच्या मागे असलेल्या छोट्याशा घरात राहू शकतोस.” पण साहू तर वेडा भिकारी तो कुठे ऐकणार होता. त्याने त्याचा तंबू पुन्हा माझ्या घराच्या आवारात बांधला. मी आणि माझे पती पाहत होतो, बाहेर मुसळधार पाऊस पडत होता. एवढ्या पावसात सुधा साहू भिकारी आपला तंबू बांधत होता.

नवरा म्हणाला, “ठीक आहे साहू, काही हरकत नाही, तुम्हाला तुमच्या तंबूत रहायचे असेल तर तुम्ही राहू शकता. हो, पण या कंपाऊंडच्या बाहेर जाऊ नका, आणि जर पाऊस पडला तर तुम्ही मागच्या बाजूला घरात राहू शकता, ते घर उघडे ठेवीन”

तेव्हा माझा नवरा मला म्हणाला, “हे बघ नीलिमा, याला म्हणतात स्वाभिमान, एवढी जागा देऊनही ह्या साहू भिकाऱ्याला आजही आपला तंबू आवडतो, अग, नीलिमा, म्हातारी माणस सुद्धा लहान मुलांन सारखी असतात, बरं जा, चहा कर. माझ्यासाठी, तुझ्यासाठी आणि या साहू भिकाऱ्यासाठीही”

मग तसाच साहू भिकारीमाझ्या घराच्या कंपाउंडमध्ये राहू लागला. कधी-कधी तो साहू भिकारी मला मदत करायचा, कंपाऊंडमधल्या झाडांना पाणी घालायचा, घरची छोटी-मोठी कामं वगैरे करत असे. साहू हा भिकारी मला माई म्हणायचा. माझ्या नवऱ्याने म्हटल्याप्रमाणे बालपण आणि म्हातारपण सारखेच असते, त्यामुळे कधी कधी मी त्याला बेटा म्हणायचे, कधी काम करताना साहू भिकारी त्याची बोटे अचानक माझ्या खोल बेंबीत घुसवत असे, असे अनेकवेळा घडले पण मी त्याला असे करू नकोस असे सांगितले, तो वेडा भिकारी आहे असे समजून त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले, शेवटी वेडाच आहे तो.
तरी सुधा त्याने अनेक वेळा त्याच बोट माझ्या बेंबीत घसवल, पण मी मात्र आता त्याच्याकडे दुर्लक्ष करू लागले, यादरम्यान मी अनेक वेळा त्याच्या पायजमातून
दिसणाऱ्या लोंबत्या लंडाचे सोटयाचे दर्शन घेतले होते, कारण त्याचे कपडे फाटलेले होते, मी म्हटल्याप्रमाणे तो खूप घाणेरडा आणि नेहमी अर्धनग्न होता.

हो आता पुढे जाऊ, आज पुन्हा माझ्या नवऱ्याने मला पुन्हा झवण्यात समाधानी नाही केले. त्याचे वीर्य माझ्या फुदीबाहेर आले. नंतर मला बाथरूममध्ये जाऊन माझी वासना तृप्त करण्यासाठी माझ्या पुच्चीमध्ये गाजर, मुळा आणि केळी भरावी लागतात.

काय सांगू, आज अचानक मला साहू भिकाऱ्याचा लंड दिसू लागला. या पुढे मी साहू न बोलता भिकारीच बोलत जाईन करणं त्याने प्रकारचं तसा केला. आता पुढे जाऊ.

जेव्हापासून मी त्या भिकऱ्याचा लंड पहिला आहे, तेव्हापासून मी रात्रंदिवस त्याच्या लंडाचा विचार करत असते. त्याचा सोटा काळा आणि खूप मोठा आहे.
माझ्या मनात विचार येऊ लागले की लोंबताना त्याचा लंड इतका दिसतो तर पूर्ण ताठ झाला तर किमान 10 इंच किंवा त्यापेक्षा जास्तच होईल.

बरं, आता गोष्टी कडे वळू, मला अस्वस्थ वाटत होतं, माझी सेक्सची कामेच्छा भूक अजूनही तशीच होती, मी पाहिलं आणि आता रात्रीचे 1:30 वाजले होते, बाहेर मुसळधार पाऊस पडत होता, मी चहा पिण्याचा विचार केला आणि स्वयंपाकघरात गेले. अचानक मग मला साहु भिकाऱ्याचा विचार आला “साहु भिकारी तो कसा असेल, तो त्याच्या तंबूत झोपला असेल, पण एवढ्या पावसात त्याचा तंबू आतून ओला झाला तर त्याला झोप कशी येईल?” मी पाहिले की माझा नवरा, ज्याला मला चोदता येत नव्हते, तो गाढ झोपला होता, मी लगेच साडी ठीक ठाक केली आणि साडी थोडी वर केली कारण पावसात भीजू नए म्यानुज, छत्री घेतली आणि साहू भिकाऱ्याच्या तंबूकडे निघाले.

बाहेर विजा आणि ढगांचा गडगडाट चालू होता आणि असाच मुसळधार पाऊस पडत होता, तो एक तुफानी पाऊस होता. मी साहूच्या छोट्या तंबूच्या बाहेर होते, आमच्या परिसरातील सर्व बाहेरचे दिवे बंद होते, पूर्ण अंधार होता, रिकाम्या साहूच्या तंबूत एक मेणबत्ती जळत होती. हां, बाहेर अजूनही मुसळधार पाऊस पडत होता. या पावसामुळे भिकाऱ्याच्या तंबूवर पडणाऱ्या पावसाच्या थेंबांचा आवाज तसेच वाऱ्यामुळे त्याचा तंबू फडफडण्याचा आवाजही खूप गोंगाट करत होता. मी त्याच्या तंबूचे कापड काढले आणि आत गेले. तंबू खूपच लहान होता त्यामुळे मला खाली वाकावे लागले. भिकारी पाय ताठ करून झोपला. बाहेर थंडी आणि मुसळधार पाऊस यामुळे तोही थोडा थरथरत होता. मला त्याचे वाईट वाटले, मी पुन्हा तशीच बाहेर आली आणि माझ्या खोलीत गेले, समोर एक आरसा होता, माझ्या लक्षात आले की मी पण पावसामुळे अर्धी ओली झाली होती, असो, मग मी एक मोठी ब्लँकेट घेतली, आणि पुन्हा त्या भिकाऱ्याच्या तंबूत आली.

मग मी ती जाड घोंगडी त्याच्या अंगावर टाकली, आणि प्रेमाने त्याच्या कपाळावरून हात फिरवला आणि मग तो भिकारी झोपेतून अचानक उठून बसला, माझ्याकडे बघून म्हणाला “माई”, मी म्हणाले “साहू, तू ठीक आहेस ना.” पण तो काही बोलला नाही, मी पण त्याच्याकडे बघत होतो, तंबू लहान असल्यामुळे मी खाली वाकली होते. मला दिसले की भिकाऱ्याचे लक्ष दुसरीकडे जात होते, मग मी खाली पाहिले तर माझ्या साडीचा पदर खाली पडला होता, आणि साहूला माझ्या मोठ्या स्तनांची झलक मिळत होती, हो, मी ब्लाउज घातला होता पण मी नेहमी लो नेकचा, टाईट नेकचा ब्लाउज घालते. मी म्हटल्याप्रमाणे आता या मेणबत्तीच्या प्रकाशातही साहू माझ्या मोठ्या ब्लाऊज मधुन दिसणाऱ्या स्तनांकडे टक लावून पाहत बघत होता. मी लगेच माझी साडी जुळवली आणि तिथून निघू लागली, माझी पाठ त्या भिकाऱ्याच्या दिशेला होती.

मी त्याच्या तंबुतून बाहेर पाऊल ठेवताच मग अचानक त्या भिकाऱ्याने संधी बघून मला पकडले, मागे ओढले आणि माझे चुंबन घेऊ लागला. त्याचे हात माझ्या मोठ्या स्तनांवर माझ्या संपूर्ण शरीरावर फिरत होते आणि तो माझ्या मानेला त्याच्या ओठांनी चुंबन करू घेऊ लागला. त्या भिकाऱ्याने मला सरळ व्हायची संधीही दिली नाही, त्याची पकड इतकी घट्ट होती की मला स्वतःला मोकळं करणं कठीण होतं.

त्या भिकाऱ्याने माझी मान मागून धरली आणि मला त्याच्याकडे वळवले आणि त्याच्या घाणेरड्या ओठांनी माझ्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागला. त्याचा घाणेरडा श्वास माझ्या तोंडाच्या आत जात होता आणि त्याचे घाणेरडे काळे हात माझ्या ब्लाउज मध्ये घुसून वेड्यासारखे माझे मऊ मोठे गोरे स्तन दाबत होते. मी धडपडत होती, भिकाऱ्यापासून सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न करत होती. हो, माझी पाठ अजूनही भिकाऱ्याकडेच होती, तो मला मागून धरत होता, मी म्हणाली “साहू, मला सोड, तू काय करतोयस” पण तो कुठे ऐकत होता, अचानक त्याच्यात वासनेचे भूत जागृत झाले होते. काही वेळ माझे चुंबन घेतल्यानंतर त्या वासनांध भिकाऱ्याने त्याचा घाणेरडा काळा लंड बाहेर काढला आणि मागून हळू हळू माझ्या कंबरेवर ढकलून घासू लागला. हो त्याने त्याचा सोटा माझ्या मोठ्या नितंबावर धुग्नावर घासला, त्याचा चिकट घाणेरडा लंड माझ्या कंबरेला लागला. माझ्या भोपळ्यासारखे मोठे नितंब चोळत आणि घासत असताना, तो मला मागून चुंबुन करत होता, त्यातच माझ्या ब्लाउजमध्ये हात घालून माझे मोठे गोरे स्तन दाबत होता.

त्याचे घाणेरडे तोंड माझे चुंबन करताना घाणेरडे आवाज करत होते आणि त्याची थुंकी माझ्या तोंडात पडत होती. तो त्याच्या तंबूत माझ्यासोबत अशा घाणेरड्या गोष्टी करत होता.

माझे चुंबन घेताना त्याने एक हात मागून पूर्ण ताकदीने माझ्या कंबरेवर ठेवला, माझ्या खोलगट बेंबीच्या खाली घेतला, माझ्या साडीच्या आत घातला, माझी साडी आणि पेटीकोट ओढला, माझ्या निकरमध्ये हात घातला. त्याचा घाणेरडा थंड हात माझ्या फुद्दीला हळू हळू चोळू लागला आणि भिकारी माझ्या गरम फुद्दिचा आनंद घेऊ लागला. अशा प्रकारे त्याने मला मागून पूर्ण घट्ट पकडले. त्याचा लंड माझ्या कंबरेला घासत होता, एक हात माझ्या निकर मध्ये होता आणि दुसरा माझ्या ब्लाउजच्या म्हणजेच ब्रा च्या आत होता आणि माझ्या मोठ्या स्तनांना दाबत होता. अशा प्रकारे तो काही वेळ मला चुंबन करत राहिला आणि माझ्या सुंदर गोऱ्या शरीराचा पूर्ण आनंद घेऊ लागला. अशा भुकेल्या माणसाला पूर्ण भरलेली थाळी मिळाली तर तो थोडंही सोडणार नाही, तो पूर्ण थाळी चाटून पुसून खाईल, त्याच पूर्ण ताट समजून तो माझ्यावर चढला. ज्याला घर, सुंदर स्त्री आणि मुक्त सेक्स कधीच मिळाला नाही, तर कल्पना करा की त्याने मला कसे पकडले असते, आज साहूला सर्व काही मिळत होते, घर, आणि सुंदर स्त्री.

पण मी अजूनही धडपडत होते, “नाही साहू, नाही, तू माझ्यासोबत असं करू शकत नाहीस”, मी विरोध करत होती, ओरडत होती, पण बाहेर इतका पाऊस होता, वादळी ढगांच्या आवाजामुळे माझं कोण ऐकणार? , आणि त्यातही माझा नवरा दारूच्या नशेत रूम मध्ये झोपला होता.

काही वेळाने भिकाऱ्याने माझा हात पकडून मला मागे ओढले आणि सरळ केले.

आता भिकाऱ्याने मला त्याच्या दुर्गंधीयुक्त तंबूत झोपवले आणि मध्येच अडकलेली माझी साडी तंबूच्या बाजूला फेकून दिली. त्याने माझ्या नीकरमध्ये हात घातला आणि माझी निकर खेचून टरकन फाडून काढली, माझ्या अंगावर फक्त वर ब्लाउज होता पण मी खाली पूर्ण नागडी होते. आता त्याने त्याचे घाणेरडे हात माझ्या ब्लाउज मध्ये घातले आणि पूर्ण ताकदीने त्याने माझा ब्लाउज फाडला आणि मला घोंगडीवर झोपवले. हो हो, आता भीकाऱ्याने मला पूर्ण नागडी केले, माझे केस घट्ट पकडून त्याने माझे केसही मोकळे केले. मी अजून जोरात ढकलत होते, भिकाऱ्यापासून स्वतःला सोडवण्याचा प्रयत्न करत होते, मी ओरडत होते “साहू, नाही थांब, नाही काय करतोयस, जरा लाज बाळग, मला सोड” पण भिकारी कुठे ऐकत होता तो फक्त “माई” म्हणाला.

आता तो माझे दोन्ही पाय उचलून माझ्या वर आला.
वर येताना त्या भिकाऱ्याने त्याचे घाणेरडा त्याचा मोठा सोटा काढून माझ्या चेहऱ्यासमोर ठेवला, त्याचा तो जाड काळा भला मोठा सोटा आणि लोंबनाऱ्या गोटया माझ्या कचेहेऱ्या समोर होत्या, त्याचा जाड मोठा सोटा चांगलाच लोंबत होता आणि त्यात त्याच्या तोंडातून घाण पाणीयुक्त लाळ टपकत होती, भिकाऱ्याचा जाड सोट्यातून पाणी टपकत होते.

ते पाहून मी आश्चर्यचकित झाले आणि विचार करू लागले की काय होत आहे. भिकाऱ्याने त्याचा सोटा पकडला आणि त्याची ओली टीप थेट माझ्या तोंडात घातली. त्याचा सोटा गरम आणि ओला होता आणि त्याच्या द्रवाची चव काहीशी खारट होती. यानंतर त्याने माझी निकर पूर्ण काढली आणि माझी फुद्दीत बोटे घालून फाकऊन चोळू लागला, माझ्या फुद्दी चा अगदी भोसडा बनवला. मागे-पुढे न पाहता त्याने माझे पाय वर केले आणि पूर्ण ताकदीने त्याचे जाड सोटा माझ्या तोंडात घुसवला आणि कंबर हलवू लागला.

आता त्याने आपला सोटा माझ्या तोंडात टाकून माझं तोंड झऊ लागला, त्याच्या गोट्या अगदी माझ्या तोंडावर आदळत होत्या माझ्या तोंडातून आवाज येऊ लागले, त्याचवेळी त्या भिकाऱ्याने माझ्या फुद्दित हात घातला आणि त्याचे बोट माझ्या फुद्दीत घालू लागला, माझ्या फुद्दिच्या पाकळ्या फाकवत होता.

भिकारी अचानक म्हणाला, “माई, आह्ह्ह्हह्म्म्म.
भिकाऱ्याचा जाड सोटा माझ्या तोंडात अडकला आणि माझ्या तोंडातून आवाज येऊ लागले “ह्म्म आह्ह्ह्ह्हह्ह्ह्ह्म्म्म्म्म्म् आह्ह!!”

भिकारी देखील कामुक अवस्थेत आवाज करू लागला, “आह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह. आता माझी योनी खालून पूर्ण ओली झाली होती, याचा अर्थ ती आता सेक्सच्या नशेत होती.

भिकाऱ्याचे काळा, घाणेरडा, जाड सोटा माझ्या तोंडात जोराने घुसत होता त्यातच भिकाऱ्याने माझा हात घट्ट पकडला होता.

मला वेदना होत होत्या, मी अजूनही चोदल्याचा प्रतिकार करण्यास धडपडत होते, त्याच्या पासून स्वतःची सुटका करुन घेण्याचा प्रयत्न करत होते, आता भिकाऱ्याचे संपूर्ण लक्ष माझ्या लाल फुद्दीला घासण्यावर आणि माझ्या गोऱ्या शरीरावर आणि मोठमोठ्या नाजूक स्तनांना दाबण्यात होते. तो माझे मोठे दुधासारखे स्तन अगदी चोखू चावू लागला.

याने मला बोलू नये म्हणून त्याने हाताने माझे तोंड दाबले. एका बाजूला भिकाऱ्याने हाताने माझे तोंड दाबले, पाय वर केले आणि खाली सरकून माझी फुद्दीं चाटू लागला.

कधी त्याने माझी फुद्दि आतून चाटली तर कधी वरून, त्याच वेळी त्याने माझी फुद्दि अनेक वेळा जोरात चाटली, तीन-चार वेळा त्याने माझ्या फुद्दिच्या बाहेरच्या लटकलेल्या पाकळ्या दाताने चावल्या, “oouch उउउउच.” फुद्दि चाटताना तो अनेक वेळा माझ्या फुद्दित थुकला सुधा.

माझ्या फुद्दिचा वरचा भाग पूर्ण लाल होईपर्यंत तो थांबला नाही. त्यानंतर हातावर थुंकले आणि आपला सोटा घट्ट करण्यासाठी हलवू लागला.

अशी घाणेरडी कृत्ये पाहून माझी योनी ओली होत होती आणि कदाचित माझी योनी भिकाऱ्याशी संभोग करण्यासाठी मरत असेल असे मला वाटू लागले. हो, पण मी एक सुसंस्कृत स्त्री आहे, त्यामुळे मी हे आता मान्य केले नाही, मी अजूनही हातपाय बांधून या चोदण्याचा निषेध करत होते. माझी इज्जत वाचवण्यासाठी मी सर्वतोपरी प्रयत्न करत होते. मी अजूनही ओरडत होते, पण बाहेर इतका पाऊस पडत होता की माझा आवाज कोण ऐकणार?

त्या भिकाऱ्याने आपला जाड काळा सोटा वर करून त्याचा शेंडामाझ्या फुद्दीच्या प्रवेशद्वारावर ठेवला आणि जोमाने वर खाली घासत घासत माझ्याकडे पाहू लागला. चोदण्याच्या वेळी अचानक त्याने मला किंचाळण्यापासून रोखण्यासाठी हाताने माझे तोंड दाबले, मग त्याने आपले हात पुढे केले आणि त्याच्या बाजूला एका भांड्यात मनुके होते, त्याने एक मूठ घेतली आणि माझ्या तोंडात टाकली, पुन्हा त्याने माझे तोंड दाबले. हो त्याने माझे तोंड हाताने दाबले, त्याने माझ्या तोंडात काही मनुके ठेवले आणि मी ते गिळायला सुरुवात केली.

त्याचा मोठा सोटा माझ्या फुद्दिवर घासल्यामुळे माझ्या फुद्दितून पाणी निघणार आहे असे वाटत होते. मागे-पुढे न पाहता त्याने अचानक बळजबरीने त्याचा सोटा माझ्या फुद्दिमध्ये सरकवले आणि डोळे विस्फारून माझ्या चेहऱ्याकडे पाहत राहिला. मी अगदी वेदनेने किंचळले.

माझ्याकडे बघून तो माझी फुद्दि जोमाने चोदू लागला आणि मला चोदत राहिला. त्याचे मोठा काळा सोटा माझ्या घट्ट फुद्दित आत बाहेर घुसत होता आणि तो त्याची कंबर पूर्णपणे मागे सरकवत होता आणि मग वेगाने धक्के देत त्याने पूर्ण ताकदीने त्याचा सोटा माझ्या घट्ट फुद्दित आत घुसवला.

हो माझी फुद्दी खूप टाईट होती, जर माझा नवरा मला नीट झवतच नव्हता तर ती कशी सैल झाली असती.

आह्हह्ह, त्याच्या जाड सोट्याने माझ्या फुद्दीच्या आत वेगाने फटके पडत होते आणि हळू हळू फुद्दीतून पाणी बाहेर निघत होते.

खूप थंडी जाणवत होती आणि जोराचा वारा पण वाहत होता, पण त्याच्या गरम काळा जाड लंड आणि माझ्या गरम फुद्दिमुळे झोपडीत उब आली होती. त्याने माझ्या खरबुजासारखे मोठे स्तन त्याच्या दोन्ही हातांनी दाबले आणि माझ्या वर चढला, माझे पाय आणखी फाकवले आणि मला चोदायला जोरदार सुरुवात केली, माझी दुद्दि क्रूरपणे चोदण्यास सुरुवात केली.

काही वेळातच मला त्याचा काळा जाड सोटा माझ्या फुद्दित मोठा आणि मोठा होत असल्याचे जाणवू लागले. त्याचे नितंब यंत्रासारखे हलत होते. मला चोदताना त्याचे तोंडही कोरडे झाले आणि बाहेरच्या एवढ्या वादळी पावसात बाहेर गारवा आला होता तरीही त्याचे शरीर घामाने ओले झाले, आता माझे गोरे शरीर सुद्धा घामाने पूर्ण ओले होऊ लागले. हो एवढ्या थंड वातावरणात सुधा आमच्या दोघांचे शरीर घामाने चीपचीपून ओले झाले होते मला अशा क्रूरतेने आणि जबरदस्तीने चोदले जात आहे.

एवढे सगळे करूनही तो माझ्या खरबुजासारखे मोठे स्तन त्याच्या घाणेरड्या तोंडाने चोखत होता, चावत होता आणि माझी फुद्दि क्रूरपणे चोदत होता. काही वेळाने त्याने मोठे धक्के द्यायला सुरुवात केली आणि मला माझ्या फुद्दितून त्याच्या मोठ्या काळ्या सोट्याचा ओलावा जाणवू लागला.

आता माझी ओली फुद्दि आणि त्याचा मोठा काळा सोटा यांच्यातील घर्षणामुळे माझ्या फुद्दितून “पचाक पाचाक आवाज येऊ लागले, असे घाणेरडे अश्लील आवाज येऊ लागले. त्याचे धक्के इतके जोरात होते की, माझ्या धूंगणा खालची लाकडाची फळी सुधा आवाज करत होती.

बाहेर मुसळधार पाऊस पडत होता आणि हा काळ्या वासाचा भिकारी मला पकडून चोदत राहिला. काही वेळातच तो धडधडू लागला आणि त्याने माझे मोठे स्तन आपल्या हाताने दाबले आणि स्तनांचे निप्पल मनुके चोखायला आणि क्रूर पणे चावायला सुरुवात केली.

तो मला चोदताना त्याची नग्न गांड हलवत राहिला आणि त्याच्या जोमदार चोदण्यामुळे मी अजूनच तडफडत होती. भिकारी ७० वर्षांचा असूनही भिकाऱ्याला वीर्यपतन होत नव्हतं एवढा अजब स्टामिना होता आणि आत्तापर्यंत माझ्या फुद्दिने २ ते ३ वेळा पाणी सोडले होते. झोपडीच्या आतील कडाक्याचा थंड वारा त्या घाणेरड्या, दुर्गंधीयुक्त भिकाऱ्याच्या उघड्या धुग्णावर आदळत होता आणि तरीही तो आपल ढुंगण हलवून माझी फुद्दि घेत होता.

मी त्या भिकाऱ्याच्या तंबूच्या गालिच्यावर आडवी झाले होते, त्याच्या जोरदार चोदण्यामुळे माझे मोठे गोरे नाजूक स्तन वर खाली गदा गदा थरथरत हालत होते, आता माझे मोठे स्तन लाल, मांड्या आणि ढुंगण लाल, म्हणजेच माझं ढुंगण पण लाल होत होती, याच्या जाड काळ्या सोट्या च्या घासल्यामुळे माझ्या फुद्दित जळजळ अग होत होती.

काही वेळाने त्या भिकाऱ्याने मला चोदले आणि पूर्ण ताकदीने माझ्या अंगावर आडवा झाला आणि त्याचा मोठा काळा जाड सोटा माझ्या फुद्दित घुसवून माझ्या तोंडाच चुंबन घेऊ लागला. हो, हो म्हणत त्याच्या दुर्गंधीयुक्त तोंडाने माझ्या नाजूक गुलाबी ओठांना चुंबन घेत आणि चावायला सुरुवात केली. अचानक त्याने हात पुढे केला आणि त्याच्या बाजूला एका भांड्यात मनुके होते, त्याने एक मूठ घेतली आणि माझ्या तोंडात टाकली, आणि मला मनुके जबरदस्तीने खायला सांगितले, मनुका तोंडात जाताच तो पुन्हा म्हणाला “खा हे”. त्याच्या घाणेरड्या ओठांनी त्याने माझ्या ओठांचे चुंबन घेतले, मला त्याचा दुर्गंधीयुक्त श्वास जाणवत होता. त्याची घाणेरडी जीभ पण माझ्या ओठात घुसली होती आणि तो पुन्हा माझ्या नाजूक जिभेने त्याच्या घाणेरड्या जिभेने चाटू लागला.

त्याचा जोरात श्वासोच्छ्वास आणि घाणेरडे आवाज ऐकून मला कळले की त्याने टोकाची मर्यादा गाठली होती. मला खूप त्रास होत होता, माझी फुद्दि वेदनेने तडफडत होती, मला माझ्या नाजूक फुद्दितून त्याचा भला मोठा सोटा काढायचा होता पण त्यावेळी माझ्या अंगात जीव नव्हता. त्या वर तो पण मला वेड्यासारखा चोदत होता, भुकेल्या भिकाऱ्याचा वेडेपणा पाहून त्याने चौथ्यांदा माझ्या फुद्दितून पाणी सुटू लागले.

त्यानंतर त्याने माझ्या दोन्ही हातांनी माझे नितंब घट्ट धरले आणि माझी मलाईदार फुद्दि चोदताना त्याने त्याचे घाणेरडे ओठ माझ्यावर नव्हे तर माझ्यावर चिकटवले, तोंडात तोंड घातले आणि त्याची थुंकी माझ्या तोंडात सोडली, मला खूप वाटत होते. घाणेरडा, पण काय करू, मला ओरडताही येत नव्हते, त्याने तोंड माझ्या तोंडात घट्ट घुसवले होते. मग तो म्हणाला, “माई, थुंक, तू थुंक.”

मला माहित नाही त्याला काय हवे होते पण मी त्याची आज्ञा मानली आणि त्याच्या तोंडात थुंकायला लागले. त्याचे कोरडे तोंड माझ्या थुंकीने ओले झाले, त्याच्या नितंबाचा वेग अधिक वेगवान झाला आणि त्याने माझी नाजूक फुद्दि जोमाने चोदली.

मी माझी थुंकी त्याच्या तोंडात घालू लागले, तो भिकारी वेडा झाला, माझी थुंकी गिळत मला जोरात चोदत राहिला आणि थोड्या वेळाने त्याचे शरीर जोराने थरथरू लागले.

अचानक त्याची पकड जड झाली आणि मला माझ्या फुद्दि आत गरम पाणी जाणवू लागले आणि मला समजले की त्याने त्याची मलाई वीर्य माझ्या फुद्दिमध्ये घुसत आहे. त्याची जाड मलाई विर्य माझ्या माझ्यात मला जाणवत होती.

आता मी विरोध करणंही सोडून दिलं, कारण मी विरोध करून थकले होते. एवढा ७० वर्षांचा म्हातारा भिकारी मला पूर्ण ताकदीने झवत होता. एवढी ताकद तर माझ्या नवऱ्यात सुधा कधी बघितली नव्हती.

मला जबरदस्तीने चोदल्यानंतर, त्याने माझ्या मुलायम आणि नाजूक फुद्दिच्या आत मलाई वीर्य सोडले आणि त्याचा घाणेरडा जाड सोटा काही वेळ माझ्या फुद्दिमध्ये घालून ठेवला जोपर्यंत तो स्वतः हलका नाही झाला,
बऱ्याच वेळ त्याचा मोठा काळा सोटा माझ्या फुद्दित कुत्र्या सारखा अडकून राहिला, मग त्याने त्याच त्याच्या जाड वजनदार शरीर माझ्यावर घेऊन पडून राहिला.
वराच वेळ त्याच ते वजनदार शरीर माझ्यावर होत.

बाहेर अजूनही मुसळधार पाऊस पडत होता.

आता मी पण शांतपणे त्याला माझ्या मुलायम स्तनांमध्ये दाबून ठेवले, त्याचे तोंड माझ्या दोन मोठ्या स्तनांच्या मध्ये होते आणि अजूनही मी त्याच्या उबदार शरीराची ऊब अनुभवत त्याच झोपडीत तशिष पडून राहिले.

हो, बाहेर मुसळधार वादळी पाऊस पडत होता.
मी पण थकले होते, माझ्या शेजारी भिकारी पडलेला होता, त्याने मला इतके चोदले की मला या मुसळधार पावसातही माला घाम फुटला. मी थोडा वेळ तशीच पडून राहिले, आज काय झालं, प्रेम की जबरदस्ती, या घाणेरड्या भिकाऱ्याने माझी इज्जत लुटली.

अर्धा तास मी तसाच पडून राहिले, माझ्यात जीव उरला नाही. मग मी उठले, कशीतरी माझी साडी गुंडाळली आणि आवाज न करता भिकाऱ्याच्या तंबूतून बाहेर यायला निघाले. मी त्याच्या तंबूतून बाहेर पडताच त्याने अचानक मागून येऊन मला पकडले.

पुन्हा तो भिकारी मागून माझे मोठे मोठे खरबुजासारखे स्तन दाबू लागला, आता मी विचार करत होते की तो मला पुन्हा जबरदस्ती करेल का, आता तो माझी फुद्दि चोदेल का, आता तो आपल्या घाणेरड्या तोंडाने जिभेने माझी फुद्दि चाटेल, त्याचा घाणेरडा सोटा मला चोदेल. तो माझ्या आत घुसून माझ्यावर पुन्हा जबरदस्ती आदळेल का आणि तो मला क्रूरपणे चोदून माझी इज्जत लुटून माझा बँड वाजवेल का?

पण त्याने असे काही केले नाही, त्याने मला पूर्ण ताकदीने स्वतःकडे ओढले आणि तो माझे नितंब जोरात दाबत होता, त्याने माझी साडी पुन्हा उचलली आणि तो माझ्या धुंग्णाच्या भोकात बोट घालण्याचा प्रयत्नही करत होता.

त्याने त्याचे एक बोट माझ्या भोपळ्या सारख्या मोठ्या धुंग्णा घातल्याबरोबर मी वेदनेने ओरडले, “Oucch, आईग” मला जाणवले की त्या भिकाऱ्याला माझ्या फुद्दित नाही तर माझ्या धुंग्णात रस आहे.
मला भीती वाटत होती, बाहेर अजूनही पाऊस पडत होता आणि त्या वर माझा नवरा त्याच्या खोलीत दारूच्या नशेत पडलेला होता. मी अजूनही त्या भिकाऱ्याच्या घाणेरड्या तंबूत त्याच्या बाहू पष्यात अडकले होते.

पण आता माझ्यासाठी कुठलाच मार्ग नव्हता, आज होत असलेल्या जबदस्तीविषयी, माझ्यावर होत असलेल्या बळजबरीबद्दल मी कुठेही बोलूही शकत नव्हते, म्हणून त्याने जे काही केले ते मी मूकपणे सहन केले.

त्याने त्याच्या सर्व शक्तीने मला वळवले आणि मला उलटे झोपवले, आता माझी पाठ आणि माझे मोठे ढुंगण त्याच्या दिशेने होते, काही क्षण मला असे वाटले की तो माझ्या वर चढून माझी फुद्दि मागून चोदेल, पण त्याचा इंटरेस्ट माझ्या ढुंगण चोदण्यात होता. हो, माझं ढुंगण हे माझ्या स्तनांन पेक्षा भल मोठ आहे. भिकाऱ्याच्या या बळजबरीने मला वाईट वाटले, माला लाज वाटत होती, आता त्याला फक्त माझे मोठ ढुंगण चोदण्यातच रस होता.

माझी लाचारीने माझ्या फुद्दि वर हात धरून मी शांतपणे पलंगावर उलटी पडून होते आणि तो भुकेल्या कुत्र्यासारखा माझ्या नितंबांवर ढुंगनावर एखाद्या पशु सारखा तुटून पडला.

पण आता मी काय करू, मी त्याच्या मिठीत पूर्णपणे अडकली होते, आता मला बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग नव्हता, म्हणून काहीही केले तरी मी ते मूकपणे सहन करू लागले.

त्याने त्याचं एक बोट माझ्या नितंबाच्या भोकात घातल्याबरोबर मी वेदनेने ओरडले, “Ouch, आई ग” आता मला पूर्ण खात्री झाली होती की त्याला माझ्या फुद्दित नाही तर माझ्या ढुंगनात रस आहे.

आता त्याने माझी साडी पुन्हा मागून ओढली, माझ्या ब्लाउजमध्ये हात घातला आणि माझा ब्लाउज मागून फाडला, पहिल्या झवाझवी त्या भिकाऱ्याने माझा ब्लाउज समोरून फाडला आणि आता मागूनही माझा ब्लाउज टरकन फाडला.

त्याने माझी कंबर उचलली आणि माझ्या धुग्नतत बोटं घालायला सुरुवात केली, हो हो, तो पूर्ण ताकदीने माझ्या मोठ्या ढुंगनात बोटं घालू लागला. मग थोड्याच वेळात त्या भिकाऱ्याने त्याची थुंकी माझ्या नितंबाच्या ढुंगनाच्या भोकावर लावली आणि मग त्याचे घाणेरडा काळा जाड सोटा माझ्या नितंबाच्या भोकावर ठेवला. माझ्या हृदयाच्या वाढत्या ठोक्याने मी पुढे काय होईल याची वाट पाहू लागलो. त्याने त्याचा घाणेरडा सोटा माझ्या ढुंगनात घुसवताच मी किंचाळले, “Ooouch aa.”

त्याचा सोटा खूप जाड होता. आधी त्याने माझ्यावर जबरदस्ती केली आणि त्याच्या घाणेरड्या सोटयाने माझी फिद्दी चोदली आणि आता तो भिकारी माझ्या गांडीत घुसत होता. जसजसा त्याने त्याचा घाणेरडा लंड माझ्या नितंबातून आत-बाहेर हलवायला सुरुवात केली, तसतसे माझे आकांत वाढले. माझ्या डोळ्यातून पाणी टपकू लागले, मी ते मोठ्या कष्टाने सहन करून घेत होते, मी जोरात ओरडत होते “उच, ओउच मा, मी मरत आहे”. माझ्या ओरडण्यामुळे तो अधिकच उत्तेजित झाला, त्याने पाठीमागून त्याचा भार माझ्या अंगावर टाकला आणि मागून हात टाकून माझे तोंडही बंद केले. मला खूप वेदना होत होत्या, मी माझे लक्ष दुसरीकडे वळवले.

त्याच्या सोट्याच्या जोरामुळे माझे नितंब थरथरत होते, त्याने दोन्ही हातांनी माझी कंबर धरली आणि त्याचे सोटा माझ्या नितंबात खोलवर ढकलले. मी किंचाळले, “मम्मी…. अशी पण कोणी गांड झवत का!” त्याच्या मांड्या माझ्या नितंबांच्या गोलाकारावर आदळत होत्या, तो माझ्या ढुंगण असे चोदत होता आणि मला असे चोदत होता की जणू तो मुलीच्या नव्हे तर कुत्रीची गांड मारत आहे.

मी ऐकले होते कि जेव्हा मुलीला पहिल्यांदा चोदले जाते तेव्हा तिच्या योनीतून रक्त येते, असेच काहीसे माझ्या धुंग्णाबरोबर होऊ लागले होते, तिथून रक्त येत नव्हते पण त्याच्या सोट्याचा चिकट मलाई वाहू लागली होती आणि बाहेर येऊ लागली होती. माझ्या नितंबांवरून, तो माझ्या घट्ट नितंबांना चोदत होता, तेही रात्री तुफानी पावसाने भरलेल्या गडद तंबूत, मी आयुष्यात पहिल्यांदा माझं ढुंगण भिकाऱ्या कडून झऊन घेत होते. हो अगदी पहिल्यांदा. मला नेहमी स्वप्न पडत असे की एके दिवशी कोणीतरी तरुण त्याचा सोटा माझ्या योनीत टाकेल आणि मी त्याचा स्वाद घेईल पण इथे वेदना माझ्या योनी ऐवजी माझ्या नितंबात होती. भिकाऱ्याने आधीच माझ्या केसाळ फुद्दिला जबरदस्तीने चोदले होते, आता त्या भिकाऱ्याकडून माझे नितंब जबरदस्तीने चोदले जात होते.

त्याचा सोटा तर माझ्या ढुंगण सोडायला तयारच नव्हता. कदाचित त्याला पहिल्यांदाच एखाद्या मुलीची गांड मारायला मिळाली असावी आणि तो या संधीचा पुरेपूर लाभ घेण्याच्या तयारीत होता. माझ्या छातीशी झुलणारे माझे मोठे स्तन दाबत तो माझं ढुंगण मारत होता आणि मी माझ्या बोटांनी माझ्या फुद्दिला कुरवाळत तिची समजूत काढत होते. हो कारण ढुंगण झवताना मागून त्याचे फटके इतके जोर दार पडत होते जी त्यामुळे माझं शरीर अगदी गदा गदा हलत होत, त्यातच माझ्या फुद्दि सुधा पुढून अगदी आदळत होती.

मी अगदी वेदनेने किंचाळत होती “Ooouch, आआ मेले ग, मेले ग मी बाई ग….”
पंधरा मिनिटं तो माझ्या ढुंगनाला ठोकत राहिला आणि मग त्याने त्याच्या सोटयातून विर्याची पिचकारी माझ्या धुंगत सोडली.

आणि तो निढान होऊन माझ्या पाठीवरच अंगावर पडला. काही वेळ मी त्याच्या उठण्याची वाट बघायला लागली पण तो उठण्याचे नाव घेइना, मी ही तशीच पडून राहिले.

माझ्यात अजून जीव नव्हता, मी पण अर्धा तास तिथेच पडून राहिले माझ्या डोळ्यात अश्रू आले होते. मग तो भिकारी माझ्यापासून दूर गेला, तो अर्धा तास माझ्यावर पडून होता. मी अजूनही तशीच उलटी पडून राहिले.

थोड्या वेळाने मी पाहिले की भिकारी झोपी गेला आहे. मी लगेच उठून माझी साडी घेतली, मी साडी पुर्ण नेसलीही नव्हती, कशीतरी साडी अंगावर घेतली आणि भिकाऱ्याच्या तंबूतून घराच्या दिशेने पाळली. बाहेर अजूनही वादळी पाऊस पडत होता, विजा आणि ढगांनी भरलेला. मी घरी आले आणि पाहिले कि रात्रीचे 3.45 वाजले होते, म्हणजे 1:30 वाजता मी साहू भिकाऱ्याच्या तंबू मध्ये गेले होते आणि तेव्हापासून त्या भिकाऱ्याने मला चोदायला सुरुवात केली होती, माला इतका वेळ कोणीच चिदले नव्हते. माझी नजर आरशाकडे गेली, बघितल्यावर मलाच लाज वाटली, कपाळावरचा सिंदूर इकडे तिकडे विखुरला होता, बिंदी कुठेतरी पडली होती, मी त्या घाणेरड्या भिकाऱ्या कडून झउन घेता घेता
मी स्वतः भिकाऱ्यासारखी दिसत होते. मी पाहिले की माझे पती अजूनही दारूच्या नशेत झोपलेले आहेत.

मग मी अंघोळ करायला गेले, या ७० वर्षाच्या भिकाऱ्याने माझ्या सोबत केलेल्या चोदण्यामुळे माझ्या फुद्दित आणि नितंबात खूप वेदना होत होत्या. थोडावेळ लाजेने दोन्ही गुडघ्यांवर चेहरा झाकून मी बाथरूममध्ये बसून राहिले. मग मी आंघोळ करून माझ्या नवऱ्याच्या शेजारी पलंगावर येऊन झोपले.

मला झोप येत नव्हती, मी विचार करत होते की या साहू भिकाऱ्याने आज रात्री माझ्याशी काय केले, हे प्रेम की जबरदस्ती. मनात विचार येत होते. नीलिमा, तू नेहमी तुझ्या नवऱ्याबद्दल तक्रार करायची, तुझा नवरा तुझी लैंगिक आग विझवू शकत नाही, पण आज या घाणेरड्या साहू भिकाऱ्याने तुझी फुद्दि आणि नितंब चोदून तुझ्या बऱ्याच वर्षांच्या सेक्सची आग विझवली. असे अनेक विचार माझ्या मनात येऊन शेवटी मी झोपी गेले.

दुसऱ्या दिवशी मी उठले, माझ्या नवऱ्यासाठी नाश्ता बनवला, बाहेर अजूनही मुसळधार पाऊस पडत होता, मग माझ्या नवऱ्याने त्या भिकाऱ्याला बोलावले आणि त्याला चहाही द्यायला सांगितला, मला भीती वाटत होती की काल रात्री जे झालं ते हा वेडा माणूस माझ्यासोबत काय घडले याबद्दल माझ्या नवऱ्या समोर काही बोलला तर. मी तरी माझ्या पतीला काही कळू देणार नाही. पण तो काही बोलला नाही पाहिजे.

तेव्हा नवरा म्हणाला, “नीलिमा, मी माझ्या मित्रांनसोबत पंधरवड्यासाठी त्याच्या गावी जात आहे, त्याला काही प्रॉपर्टीचे काम आहे.” तेव्हा नवरा पुन्हा भिकारी साहूकडे बघून म्हणाला, “साहू, वेडे चाळे काही करू नकोस, मी नाही पंधरा दिवस, थोडा व्यवस्थित रहा”

चहा पिताना साहू भिकाऱ्याने माझ्याकडे हसतमुखाने पाहिलं, मीही साहूकडे पाहिलं. मग माझ्या लक्षात आले की साहूच्या हातात माझी छत्री होती आणि मला आठवले की काल रात्रीच्या वादळी पावसात मी हीच छत्री घेऊन साहू भिकाऱ्याच्या घाणेरड्या तंबूत गेले होते.

आता माझ्या मनात दुसरे विचार आले, नीलिमा, आता तुला चोदण्याची सुवर्ण संधी मिळाली आहे.

मग माझा नवरा निघून गेला, त्या दिवसापासून पुढचे पंधरा दिवस मी एका घाणेरड्या ७० वर्षाच्या भिकाऱ्या कडून माझी फुद्दि आणि नितंब चोदून घेतले. नंतर साहू भिकाऱ्याने मला जोरदार चोदले, माझ्या फुद्दि आणि धुग्नाची वासना आग विझवली.

मी एकदा माझ्या बाथरूममध्ये भिकाऱ्याने माझी फुद्दि आणि नितंब चोदले होते, पण नंतर मी अनेक वेळा त्याच्या घाणेरड्या भिकाऱ्याच्या तंबूतच माझी फुद्दि आणि ढुंगण अनेक चोदउन घेतले, कारण आता मला साहू भिकाऱ्याचा घाणेरड्या तंबूचा वास आवडू लागला होता.

आता साहू भिकारी माझी पुच्ची आणि नितंब चोदायला लागला, मी ही आता साहू भिकाऱ्याच्या प्रेमात पडले आहे.

नंतर अनेदा मी भिकाऱ्या कडून फुद्दि आणि ढुंगण बडउन घेतले पण तरी सुधा ती मजा वेगळीच होती जेव्हा त्याने पहिल्यांदा माझ्यावर जबरदस्ती करून मला झवले. आज ती आठवण आजुन सुधा माझ्या मनात आहे.

आपली कोमल मॉम ( . )( . )
Email I’d : [email protected]

From: [email protected]
Sent: Mon, 25 Mar 2024 16:17:38
To: <[email protected]>,<[email protected]>,<[email protected]>,<[email protected]>
Subject: Marathi New Story ( . )( . )टीप:
१..कृपया कथेचे नाव बदलू नका.
२ .माझा ईमेल आयडी सुधा स्टोरी बरोबर असु दया

——————————–

मम्मी आणि ब्लॅकी

हाय,

या कथेची कोणाला ऑडियो बनवायची असेल तर बनवू शकता, माझी काही हरकत नाही.

माझं नाव कल्पना कोमल आहे, मी ५२ वर्षाची आहे, आमचा साडी चा व्यापार आहे, साडीच दुकान आहे आमचं,
माझे मिस्टर फार पूर्वी वारले होते, माझ्या दोन मुली या अमेरीकेत असतात, त्यामुळे मी एकटीच असते.
तशी एकटी नाही आमचा एक कुत्रा आहे लॅब्राडोर Labrador तो तर अगदी काळा कुट्ट आहे तो, त्याचं नाव ब्लॅकी आहे.

तस तर आमच्याकडे कुत्री मांजरी फार पूर्वी पासून आहेत.
मुलींना आवड होती. हा ब्लॅकी सुधा त्यांनी माझ्या मुलींनी च आणला माला एक सोबत म्हणून, मुली मोबाईल इंटरनेट कॉल करत असतात वेळोवेळी. बाकि सगळ छान आहे माझं.

असो तर मी आणि ब्लॅकी आम्ही राहतो, एक चांगला फ्लॅट आहे, तो थोडा गल्लीच्या कोपऱ्यात आहे त्यात माझी दुसऱ्या मजल्यावर आहे, पाठीमागच्या बाजूला थोड शेत आहे. थोड माझ्या विषयी सांगते, माझं वय ५२ आहे, माझी उंची ५”३ आहे, माझी फिगर चुबी आहे मी, माझी फिगर
४५-३३-५१ म्हणजे माझे स्तन हे ४५ चे, कंबर ३३ ची आणि धुंगण ५१ च आहे, स्तन ४५ चे असल्यामुळे मी ३८G चा ब्रा घालते.

मी तशी साडीच जास्त घालते, पण कधीतरी ड्रेस सुधा सलवार वगैरे पण घालते मी. मी जेव्हा जेव्हा बाहेर जाते बरीच माणसे माझ्या कडे बघत असतात कामुक नझरेने.
काही मैत्रिणी सुधा बोलतात की “कल्पना तू या वयात सुधा एवढी आकर्षक दिसते”

असो आता मैन गोष्टी कडे जाऊ.
ब्लॅकी जो माझा कुत्रा याला माझा फार लाळा होता अगदी मी जिथे जाईन तिथे तो येत असे, तो माझ्या बरोबर माझ्या साडीच्या दुकानात सुधा असे असे म्हणा ना जिथे मी तिथे ब्लॅकी.

असो, एकदा अशीच मी बाल्कनीत संध्याकाळी ५ वाजता चहा पित होते माझ्या बरोबर ब्लॅकी सुधा होता. खाली समोरच शेत होत तिकडच्या झुडपात मी काही हालचाल बघितली, नीट बघितलं तर एक कुत्रा आणि एक कुत्री होती, कुत्रा कुत्री बरोबर लगट करत होता, तिच्या मागे पुढे फिरत होता, काही क्षण असेच गेले आणि तो कुत्रा त्या कुत्रीवर चधला, त्यांची झवाझवी चालू होती हे माला माहित होत, माझा ब्लॅकी पण ते कुतूहलाने पाहत होता.

थोडा वेळ त्या कुत्र्यांची झवाझवी झाली आणि तो कुत्रा चक्क उलटा फिरला, त्याचा लंड तिच्या योनीत अडकला होता हे मी आणि ब्लॅकी दोघे ही बघत होतो. ब्लॅकी एकदा माझ्या कडे तर एकदा त्या कुत्रा कुत्री कडे कुतूहलाने बघत होता, अगदी केविलवाणी नजर होती त्याची.

मग मी ही माझ्या घर कामाला लागले, काही वेळात माझ्या मुलींचा कॉल आला तो ही मी घेतला. मुलीनं मुळे मी इंटरनेट बरीच शिकली होती. कढी वेळ असेल तर कुत्र्यांची काळजी कशी घ्यावी हे बघत असे.

काही दिवस असेच गेले, एकदा अशीच इंटरनेट वर होती
कुत्र्यांची काळजी कशी घ्यावी हे बघत होते अचानक एक पेज ओपन झालं त्यात चक्क एक कुत्रा एका बाईवर चढत होता ते बघितलं. ते पहिल्यांदाच बघितलं होत मी आणि मला थोड कुतूहल वाटलं. आता ती सवयच लागली येता जाता कुत्रा बाईला कसा झवतो हे व्हिडिओ मी पाहू लागले. काही दिवस असेच व्हिडिओ बघण्यात गेले.

आज शनिवार होता मी माझ्या साडीच्या दुकानातून लवकर आले. तश्या काही मुली होत्या माझ्या दुकानात त्या दुकान व्यवस्थित बघायच्या.

तर असो आज मी लवकर आले, मी बहुत करून साडीच घालते. अशीच मी बाल्कनीत संध्याकाळी ५ वाजता चहा पित होते माझ्या बरोबर ब्लॅकी सुधा होता. खाली समोरच शेत होत तिकडच्या झुडपात मी काही हालचाल बघितली, नीट बघितलं तर आज पुन्हा तेच बघितलं, एक कुत्रा आणि एक कुत्री होती, कुत्रा कुत्री बरोबर लगट करत होता, तिच्या मागे पुढे फिरत होता, काही क्षण असेच गेले आणि तो कुत्रा त्या कुत्रीवर चधला, त्यांची झवाझवी चालू होती हे माला माहित होत, माझा ब्लॅकी पण ते कुतूहलाने पाहत होता. ब्लॅकी एकदा माझ्या कडे आणि त्या झवाड्या कुत्र्यान कडे बघत होता. मी म्हणाले “ब्लॅकी, काय बघतोस अरे ते झवत आहेत” ब्लॅकी केविलवाणा चेहरा करून माझ्या मांडीवर डोकं ठेवलं. मी ही ब्लॅकी च डोकं कुरुवळत होते. मी ही विचार केला आता थोड घरचं काम करू, म्हणुन भांडी घासण्यासाठी मी बाथरूम मध्ये आली. ब्लॅकी सुधा माझ्या मागे आला आणि समोर येऊन बसला.

भांडी धुता धुता माझी साडी आणि मी ही ओली झाली होती, त्यातच माझ्या समोर कुत्रा कुत्री झवाझवी झाली ते दृश्य येत होत, तसेच बाई कुत्रा झवाझवी चे व्हिडीओ सुधा आठवत होते, नाही तर चक्क दिसत होते दिवसा स्वप्नात. आता तर माझ्या मनात सुधा विचार आला मी ही एकटी ब्लॅकी ही एकटा काय हरकत आहे एकदा आपण पण हे करून बघू, पण एक भीती होती ब्लॅकी फिरला आणि त्याचा लंड माझ्या अडकला तर?

पण आता तरी माला रहावत नव्हत. पावसाळ्याचे दिवस होते त्यामुळे घरात बऱ्यापैकी अंधार होता. दरवाजे, बाहेरच गेट, खिडकी बंद होती आणि माझ्या घरी तास कोणी अचानक येण्याचा संबंधच नव्हता. मी घुटलेली भांडी बाथरुमच्या बाहेर आणून ठेवली, पुन्हा एक नजर ब्लॅकी कडे गेली आणि बाहेर बाल्कनीत गेली. का कोणास ठाऊक माझे पाय पुन्हा बाल्कनीत गेले, मी बाल्कनीत गेली पाठोपाठ ब्लॅकी सुधा आला. पुन्हा आत गेले मला थोड अवस्थ वाटत होत एक कप चहा घेतला आणि बाल्कनीत आले, म्हटल बघू तरी आज पुन्हा कुत्रा कुत्री ची झवाझवी दिसते का पण नाही दिसली, ब्लॅकी पण होताच बरोबर.

आता घड्याळात बघितलं तर ६.३० झाले होते. मी आत आले बाल्कनीचा दरवाजा लाऊन घेतला, चहा चा कप किचन मध्ये ठेवला आणि अचानक माझे पाय पुन्हा बाथरुम कडे गेले. ब्लॅकी तर माझ्या मागे पुढे फिरतच होता, मी बाथरुम मध्ये आले थोडा वेळ पाटावर बसले, समोर बाथरुम च्या बाहेर ब्लॅकी बसलाच होता, बघत होता माझ्या कडे. मी ही थोडा वेळ तशीच बसुन राहिले, मग उठले साडी वर केली आणि निकर काढून बाथरुमच्या बाहेर टाकली आणि पाटावर बसले, माझी निकर जमिनीवर पडताच ब्लॅकी त्याचा वास घेऊ लागला, माझ्या निकर शी खेळू लागला आणि हे मे बाथरुम मधुन बघत होते, हो मी बघत होते की
ब्लॅकी माझ्या निकर कशी चाटतो आणि खेळतो ते.

आता ब्लॅकी माझ्याकडे पाहत होता. मी ही माझी साडी वर केली आणि माझ्या केसाळ योनी वरून हाथ फिरू लागली, आणि त्याच्याकडे बघू लागले. त्याला वाटले मी योनीवर हात फिरवत त्याला योनीजवळ बोलवत आहे.

मग तो हळूच माझ्या जवळ आला. त्याने आपले तोंड खाली वाकवले माझ्या योनी चा वास घेऊ लागला आणि तो चक्क जिभेने माझी केसाळ योनी चाटू लागला. हो माझी योनी अगदी दाट केसांन मध्ये लपून बसली होती, तरी पण तो आपली लांब जीभ आत घुसवत होता “अहाहाहाहा”माझ्या योनीला त्याची जीभ लागताच माझ्या अंगातून जणू वीज वाहू लागली. मी ही त्याच्या डोक्यावरून हात फिरऊ लागली.

ब्लॅकी ची गरम जीभ माझ्या योनीच्या फटीत फिरू लागली. ब्लॅकी माझ्या योनीच पाणी चाटु माझ्या योनीचा दाना सुधा चोळू चाटू लागला. “आह्ह अहहह हाः आएगग… ह्ह्ह्ह” खूप बरे वाटतेय. माझ्या नवऱ्याने पण एवढ्या चांगल्या प्रकारे योनी कधी चाटली नव्हती आणि आता तर बरेच वर्ष होऊन गेले होते माझा नवरा वारून.

असो, खूप भारी वाटत होते एका कुत्र्या कढून योनी चाटून घायला. ब्लॅकी एवढी चांगली योनी चाटली कि माझे शरीर परत गरम वासनेने झाले. ब्लॅकी माझी योनी चाटत असताना मी त्याच्या लवड्याला हलके से धरले, आणि थोडी हलऊ लागले, तो एक्दम चिकट झाला होता. आता त्याच्या लवड्याचा गुलाबी भाग सुधा दिसू लागला, खास करून गुलाबी भाग जास्तच चिकट होता. मी ब्लॅकी चा लवडा हातात धरून त्याला हलवू लागली. माझ्या हाताचा स्पर्श लवड्यवर होताच तो उत्तेजित होऊ लागला.

मी हळू हळू त्याचा लवडा धरून हलवत त्याला तापवू लागले. काही वेळाने ब्लॅकी चा लवडा ताठला. मी स्वतःहून त्याचा लवडा माझ्या जवळ घेतला आणि लवडा हलऊ लागले, आता ब्लॅकी चा लवडा चीक सोडत होता. ब्लॅकी पण खूप उत्तेजित होत होता. ब्लॅकी चा लवडा पाणी सोडू लागला, माला खात्री पटली की की त्याचा लवडा चांगलाच उठला आहे, मग तशीच खाली सरकले, पाय वर केले आणि जमिनीवर पाय फाकवुन झोपले.

ब्लॅकी ने मला पाहिले. ब्लॅकी ने पुन्हा आपले डोके माझ्या फुदी मध्ये घालून फिदी चाटू लागला. मला भी ती होती की तो उलटा फिरला आणि त्याचा लवडा माझ्या फुदीत अडकला तर म्हणून मी विचार केला की त्याला मी मिशनरी पोझिशन मध्ये घेते. मी माझे पाय वर घेतले आणि त्याच्या पुढचे पाय धरून माझ्या अंगावर त्याला घेतले. त्याचा लवडा माझ्या खाली फुदी वर येताच मी हाताने हळूच फुदीत त्याचा लवडा घातला. लवडा फुदीत जातच ब्लॅकी समजून गेला,आणि त्याने परत आपली कमर मागे पुढे करत झवायला सुरवात केले.

ब्लॅकी जोर जोरात माझ्या फुदीत लवडा घालून झवू लागला. माझे मोठे स्तन वर खाली डुलु लागले, मी ब्लाउज ची बटणे काढून ब्लाऊज काढून टाकला, ब्रा पण काढला, त्याला पूर्ण अंगावर घेऊन त्याचे तोंड माझ्या मोठ्या स्तनांवर घेतले, ब्लॅकी आता खालून कंबर हलउन माला झऊ लागला आणि वरती माझे स्तन चाटू लागला.

मी दोन्ही हात वर धरून मदहोश होऊन झवण्याचा आनंद घेऊ लागले. मी एव्हडी कामुक झाले की माझ्या तोंडून कामुक आवाज येऊ लागले “अह्ह्ह हाहाहाहाहा ह्ह्ह्ह”. ब्लॅकी न थांबता दणादण दणके देत होता फुदीत. “ओह ब्लॅकी, माझ्या प्रिय कुत्र्या, मला चोद, तुझ्या या मम्मीला चोद, आह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह”. ब्लॅकी चा लवडा पुढे पुढे छोटा आणि मागे मोठा होता, त्याच्या लावड्याची गाठ माला जाणवत होती, पण मी त्याला मिशनरी पोझिशन मध्ये घेतला होता त्यामुळे त्याचा लवडा अडकायची काही चिंता नव्हती.

ब्लॅकी चा स्टॅमिना खूप होता. एवढ्यात तर माझ्या नवऱ्याने पाणी सोडले असते. ब्लॅकी मात्र खूप झवाडा होता. जोर जोरात झवत चालला होता. मी ही त्याची कंबर पाठीमागून पकडुन माझ्या योनी कडे खेचत होती. मी आणि ब्लॅकी मिशनरी पोझिशन मध्ये होतो. खूप वेळ माझ्या अंगावर बसून त्याने मला चागलेच झवले. झवताना त्याचा चिकट लंड मला माझ्या योनी मध्ये जाणवत होता, झवताना ब्लकीच्या लावड्या मुळे मला थोडा त्रास झाला पण मी त्या चरम सुखा पर्यंत पोहोचले होते त्या मुळे माझ्या योनीच्या वेदना मी विसरून गेले होते. नंतर त्याने आपले पूर्ण शरीर अक्सून घेतले आणि मी समजून गेले की ब्लॅकी च वीर्य माझ्या योनीत घुसत आहे. त्याच्या त्या लावड्यातून निघणार गरम वीर्य माझ्या योनीला आनंद देऊ लागला.

ब्लॅकी तसाच माझ्या अंगावर पडून होता, मी ही अर्धी नागडी होती, मी आणि ब्लॅकी तसेच थोडा वेळ पडून होतो. मग तो थोडा सैल झाला आणि मागे सरकला, मग त्याला मी मागे केले. पुन्हा ब्लॅकी माझ्या योनी कडे बघून माझी योनी चाटू लागला, माझ्या योनीतून सुटणार माझं वीर्य तो चाटू लागला, मी ही थोडा वेळ तशीच पडून राहिले आणि ब्लॅकी च्या योनी चाटण्याचा आनंद घेऊ लागले. थोड्या वेळ तशीच पडून राहिले, मग मी उभी राहून माझी साडी नीट केली आणि बाथरुम च्या बाहेर आली.

थोड्या वेळ हॉल मध्ये खुर्चीला टेकून बसली, ताबडतोब मी उठून चहा बनवला, आता रात्रीचे ९ वाजले होते.
मी चहाचा कप घेऊन बाहेर सोफ्यावर येऊन बसले.
माझ्या डोक्यात विचार येऊ लागले. “आज मी चक्क एका कुत्र्या कडून झऊन घेतल, हे बरोबर आहे का चुकीचं आहे” पण यात काय आज जे मी चरम सुख
अननुभवल ते मी पूर्वी कधीच अनुभवल नव्हतं” मी सोफ्यावर बसून चहा चे घोट घेत होते पण विचार मात्र चालू होते. “प्रत्येकाला सेक्स हवा असतो, मला सुधा सेक्स चा आनंद घ्यायचा होता आणि ब्लॅकीला ही तो मिळाला” ब्लॅकी समोरच बसून आपला लवडा चाटत होता आणि माझ्या कडे बघत होता. तो सुधा चांगलाच खुश होता आज. आज त्याला सुधा एक भोक मिळालं होत आणि ते ही एका स्त्रीचं. घड्याळात बघितल तर चक्क ९.३० झाले होते. माझ्या लक्षात आल की मी जवळ पास ७ वाजता झवाझवी चा खेळ चालू केला आणि तो चक्क ८.३० चालू होता. चक्क दीड तास, असा सेक्स चरम सुख आनंद मी कधीच घेतला नव्हता.

पण काय कोणास ठाऊक आज मला जेवण बनवायचा कंटाळा आला आणि मी जेवण बाहेरून मागवले, नेहमी प्रमाणे मला माहीत होत की माझ्या मुली मला व्हिडिओ कॉल करतील, माझं जेवणच पार्सल पण आल होत, मी एकीकडे मुलींशी व्हिडीओ कॉल वर बोलत होते आणि जेवत पण होते, ब्लॅकी सुधा माझ्या बाजूला बसून त्याचा खाऊ खात होता. बरोबर १०.३० वाजता माझ्या मुलींचा व्हिडिओ कॉल आला. जवळपास अर्धा तास बोलत होतो आम्ही.

आता ११ वाजून गेले होते, मी घरातले सर्व काम संपवले आणि विचार केला थोड इंटरनेट वर बसू आणि पुन्हा तेच मी बाई आणि कुत्रा ची झवाझवी चे व्हिडिओ पाहू लागले. तीन चार व्हिडिओ पाहूनच मी पुन्हा उत्तेजीत झाले. घरातील सर्व लाईट बंद करून मी फक्त ब्लॅकी अशी हाक मारली, तसाच ब्लॅकी सुधा उठून माझ्या बेडरूम मध्ये आला. मी त्याला बेड वर बसायला सांगितले, ब्लॅकी जंप परून बेड वर आला.

मी माझी पुर्ण साडी काढली, पेटीकोट, ब्लाऊज, ब्रा काढून अगदी पूर्ण नगदी झाली. बाजूलाच मोठा आरसा होता त्यावर बिंदी होती ती मी माझ्या कपाळावर लावली. केस मोकळे केले, हो अगदी मी पूर्ण नागडी आणि कपाळावर फक्त मोठी बिंदी अशी होती, मी स्वता लाच आरश्यासमोर उभी राहून स्वतःच कामुक शरीर बघत होती. माझा आरसा विंटेज होता तीन अर्से होते हे एकमेकांच्या बाजूला अगदी फॅशनेबल मोठा होता अगदी पूर्ण रूम त्यात दिसू शकत होती.

मी ही आता बेड वर आली, पाय फाकवले ब्लॅकी तसाच माझ्या पायात येऊन माझी योनी चाटू लागला. माझ्या तोंडून आवाज येऊ लागले मी म्हणत होते “Ohhhh, अह्ह्ह ह्ह्ह्ह अह्ह्हह्ह, ब्लॅकी बेटा किती छान चाटत आहेस माझी फुद्दी तू बेटा ब्लॅकी, अह्ह्ह ह्ह्ह्ह फार बरं वाटत आहे माला, एकदम कामुक होत आहे मी आज ब्लॅकी बेटा”

ब्लॅकी माझ्याकडेच पाहत होता. आता मी बेड वरून खाली जमिनीवर आली, मी त्यावर डोके ठेवून घुडग्यावर वाकून बसले. ब्लॅकी आला मागून आणि परत माझ्यावर चढला आणि मला झवू लागला. “आअह्ह्ह आह्हह्ह हाहाहाहाहाहाहाहाहा” मी बेडला घट्ट धरून होती. तो मला जोर जोरात झवत होता. मी पुन्हा ओरडू लागले “अह्ह्ह ह्ह्ह्ह अह्ह्हह्ह अहाहाहाहाहाहा” ब्लॅकी चा लवडा माझ्या योनीत पूर्ण आत घुसला. तो मला जोर जोरात झवू लागला, हो माझी योनी अगदी जोर जोरात झऊ लागला “अहाहा अहाहा अहाहा अह्ह्ह अहाहा हं हाहाहा हाः अहाहाहाहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहा” बेडवर दाबून तोंड धरले होते मी आणि ओरडत होती मी ‘अह्ह्ह हाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहा” काही वेळाने ब्लॅकीने जोर जोरात झवत आपल जाड वीर्य माझ्या योनीत सोडले.

पाणी सोडायच्या आधी त्याचा लवडा खूप जाड झाला.
ब्लॅकीने त्याचं गरम पाणी माझ्या फुदीत सोडताच काही क्षण थांबला आणि उलटा फिरला. मी समजून गेली की ब्लॅकीच्या लवड्याचा गाठ माझ्या योनीत अडकली आणि त्याचा लवडा माझ्या योनीत अडकला. मला काही करता आले नाही. मी लवडा बाहेर काढायचा प्रयत्न केला पण निघाला नाही. म्हणून काही वेळ असच खरुचीवर डोके ठेवून पडून राहिले. ब्लॅकी मात्र अचानक धडपड करू लागला आपला लवडा काढण्याचा प्रयत्न करू लागला. तो अगदी माला खेचू लागला, माला फार त्रास होत होता मी अगदी ओरडत होती “ब्लॅकी, बेटा ohh जरा थांब, शांत हो, घाबरु नको” पण तो कसला ऐकतो तो तर अगदी बेचीन होता, अंग खेचून आपला लवडा माझ्या योनीतून काढण्याचा प्रयत्न करत होता. माझी योनी अगदी खेचली जात होती माझे फार हाल होत होते.

तेव्हड्यात माला आठवले, मी एक व्हिडिओ बघितलं होता त्यात सुधा एका बाईच्या योनीत कुत्र्याचा लवडा अडकला आणि तो तिने कसा सोडून घेतला. मी ही तेच केले. मी आता माझे दोन्ही हात जमिनीवर घेऊन मी ही कुत्र्या सारखी चालू लागली, हळू हळू मागे सरकऊन मी
ब्लॅकीला अगदी भिंती कडे दाबले, माझ्या धुंगणाच पूर्ण प्रेशर मी ब्लॅकी वर घेतल त्यामुळे ब्लॅकी ची हालचाल बंद झाली. आणि हो हे सर्व मी स्वतः सुधा बघत होते समोरच्या आरश्यात.

आता ब्लॅकी सुद्धा उलट फिरून जमिनीवर पाय ठेवून शांत उभा होता. जवळ १५ मिनिटे लागली त्याच्या लवड्याला परत लहान होण्यासाठी. शेवटी त्याचा लवडा निघाला माझ्या योनीतून आणि तो पुढे सरकला. मी पण सरळ झाले. ब्लॅकीने माझ्याकडे पाहिले, तो माझ्याकडे प्रेमाने पाहत होता, मी ही ब्लॅकी कडे प्रेमाने पाहत होती.
त्याला जवळ घेतल आणि प्रेमाने किस केले.

मग मी माझी योनी धुवू लागली. ब्लॅकी मला योनी धुताना पाहत होता. मग मी शांत पणे पुन्हा बेडवर येऊन पडले.

मी तशीच नागडीच बेड वर झोपून राहिले. ब्लॅकी सुधा माझ्या बजुल तसाच पडून होता ११.३० चालू झालेली आमची झवाझवी एक तास चालू होती. असो तर ब्लॅकी सुधा माझ्या बाजूला पडून होता, मी सहज पाय फाकवले ब्लॅकी पुन्हा माझ्या पायात आला आणि माझी योनी चाटू लागला, त्याच्या त्या पशु लवड्यामुळे माझी योनी अजून सुधा दुखत होती मी तशीच थोडा वेळ पडून राहिली रिलॅक्स मध्ये. ब्लॅकी सुधा माझी योनी चारून झोपला.

अचानक काही वेळाने माला जाग आली, माला अजून सेक्स हवा होता, माझ्या हालचालीने ब्लॅकी सुधा जागा झाला. घड्याळ बघीलत तर फक्त १.३० वाजला होता.

हो मला अजून सेक्स हवा होता, Adventures सेक्स हवा होता माला, मी उठले माझी मॅक्सी घातली, विचार केला थोडा चहा पिऊ. मी चहा बनवला आणि चहा पीत सोफ्यावर बसले.

ब्लॅकी माझ्या बरोबरच होता. मी पुन्हा बेडरूम मध्ये आले, बेड वर बसले, पुन्हा उभी राहून maxi काढली आणि पूर्ण नागडी झाली. ब्लॅकी ने पुन्हा त्याचे तोंड माझ्या योनीत घुसवले आणि योनी चाटू लागला.

मला माहित होत की मला पण सेक्स हवा आहे आणि माझ्या ब्लॅकी कुत्र्याला सुधा झवाझवी करायची इच्छा झाली आहे.

आता मी बेड वर झोपली, माझ्या मनात इच्छा आली की आता मी माझं ढुंगण झऊन घेते ब्लॅकी माझ्या लाडक्या कुत्र्या कडून, अस पण त्याने माझी योनी झाऊन माला समाधान तर दिलाच आहे, तर आज बघू तरी ब्लॅकी कसा माझं ढुंगण झवतो ते.

मी बेड वर झोपले, मी थोडी चुबी आहे म्हणून मी माझ्या धुंगणा खाली एक टक्या घेतला, एक तेलाची बाटली आणली होती ती मी माझ्या ढुंग्णाच्या भोकावर नेऊन तेल ढुंगण भोकात घुसवल. स्वतःच्या ढुंग्णात बोटं घालून ढुंगण भोक थोड सैल केलं.

ब्लॅकी तर लगेच माझं घुंगान चाटू लागला, त्याची जीभ आता माझ्या योनी भोकावरून आणि धुंगण भोकावरुन
फिरू लागली. मी आणखी माझ्या तंगड्या वर केल्या,
ब्लॅकीला पूर्ण माझ्या अंगावर घेतले, आम्ही मिशनरी पोझिशन मध्ये होतो. मी माझ्या हाताने ब्लॅकी चा लंड पकडला, त्याचा तो गुलाबी बाहेर आलेला लंड मी माझ्या धुंगणाच्या भोकात घुसवला.

ब्लॅकी ने ताबतोब मला झवायला सुरुवात केली, माझ्या वर चढून उड्या मारत मारत माझं ढुंगण झऊ लागला, लाल अगदी वेदना होत होत्या, मी अगदी वेदनेने ओरडत होती. ” ब्लॅकी, ohhhh अह्ह्ह ह्ह्ह्ह अह्ह्हह्ह अहाहाहाहाहाहा, ब्लॅकी थोड हळू, ohhh अह्ह्ह ह्ह्ह्ह अह्ह्हह्ह अहाहाहाहाहाहा, आई ग, ohh ब्लॅकी”
पण ब्लॅकी मात्र जोमाने झवत होता. तो कसला ऐकतो, मी मात्र ओरडत होती “अह्ह्ह ह्ह्ह्ह अह्ह्हह्ह अहाहाहाहाहाहा, ब्लॅकी थोड हळू” तो आता पूर्ण ताकदीने माझी गांड झवत होता.

मला त्याचा चिकट लंड माझ्या गांडीच्या भोकात जाणवत होता. माझा श्वास माझे हार्ट बिट अगदी जोर जोरात होत होते, अगदी माझा जीव अडकला होता जसा ब्लॅकीचा लंड माझ्या गांडीत घुसत होता, जस जसा ब्लॅकी चा लंड माझ्या गांडीत घशात होता तास तसे माझे छातीचे ठोके वाढत होते, मी अगदी जीव कासावीस होऊन जोर जोरात श्वास घेत होती, पण काय करू माला ही एक Adventures झवाझवी हवी होती आणि या adventures झवाझवी ची मजा ही येत होती, महून के हे सहन करत होते, तर असो.

मी मात्र ओरडत होती “अह्ह्ह ह्ह्ह्ह अह्ह्हह्ह अहाहाहाहाहाहा, ब्लॅकी थोड हळू”. थोड्याच वेळात ब्लॅकी अगदी बेचैन झाला, आमची झवाझवी जोरदार चालू होती, मी ही माझी गांड हलून त्याला प्रतिसाद देत होती. मी मात्र ओरडत होती “अह्ह्ह ह्ह्ह्ह अह्ह्हह्ह अहाहाहाहाहाहा, ब्लॅकी थोड हळू”.

अचानक ब्लॅकी ने पूर्ण ताकद लाऊन त्याचा लवडा माझ्या धूंगणात पूर्ण घुसवला, आणि शांत झाला, ब्लॅकी च्या लवड्याच चिकट वीर्य माझ्या योनीत घुसत होत, मला जाणवत होता त्याचा चिकट लंड माझ्या योनीत.
आता मात्र मी ही त्याला तसच पकडुन राहिले. काही वेळाने ब्लॅकी माझा कुत्रा सैल झाला. आपला लंड माझ्या धुंगणातून बाहेर बाहेर काढला. सहज बघितल तर आता २.३० झाले होते.

मी ही तशीच पडून राहिले, ब्लॅकी मात्र पुन्हा माझी योनी चाटु लागला, माझी योनी चाटत चाटत तो ही झोपी गेला.

माझ्या डोक्यात थोडे विचार चालू होते, कल्पना आज जे तू केलं ते बरोबर होत का, चक्क स्वतःच्या कुत्र्या कडून झउन घेतल, हो पण ते बरोबरच होत मी तर माझी काम वासना शांत केली, आणि हे सीक्रेट फक्त या घरात माझ्या त आणि ब्लॅकी मध्येच राहणार.

या विचारत माला कधी झोप लागली ते कळल च नाही, दुसऱ्या दिवशी माझी योनी आणि ढुंगण मात्र दुखत होत जी झवाझवी मी माझ्या कुत्र्या कडून करून घेलती होती त्यामुळे. दुसऱ्या दिवशी मी काहीच केलं नाही हो पण ब्लॅकी माझ्या लाडक्या कुत्र्या कडून माझी योनी आणि गांड भोक मात्र चाटून घेतल.

आता मला माझा ब्लॅकी कुत्रा नेहमी झवतो, हो आम्ही एक दिवसा आड झवाझवी करतो.


आपली,
कोमल मॉम ( . )( . )
Email I’d : [email protected]

You cannot copy content of this page