नानाच्या घरी पुच्ची जवली

मग काही वेळ झाला आणि मामी मला उठवायला आली आणि तिने मला २ वेळा हाक मारली, पण मी काही उठलो नाही मग तिने माझी चादर काढली आणि तिने माझा लंड पहिला. मग तिने काही वेळ माझा लंड पहिला आणि मग तिने माझा लंड पकडला आणि मग तिने माझा लंड तिच्या हाताने हलवला आणि मग पेंट मध्ये टाकून निघून गेली. मग ती जाताच मी उठलो आणि तिच्या मागे जाऊ लागलो जेणे करून तिला समजेल कि तिने जे केले आहे ते मला माहिती आहे.

मग तिची नजर माझ्या वर पडली तर ती म्हणाली कि तुम्ही कधी उठला आहात? मग मी म्हणालो कि तुम्ही जेव्हा जात होता तेव्हा मला तुमचे पायल ऐकले आणि मी उठलो. मग ती हसली आणि निघून गेली. मग मावशी माझ्या बरोबर नॉर्मल बोलत होती आणि मी दोघींची नजर चुकवून त्यांचे बॉल पाहत होतो. मग मावशी अंघोळ करून बाहेर आली आणि मी लगेच बाथ रूम मध्ये घुसलो जेणे करून मला तिच्या पेंटी मध्ये मुठ मारता येईल.

मग मी जेव्हा आत गेलो तर तिची काळी ब्रा आणि पेंटी बादली मध्ये होती. मग मी ते बाहेर काढले आणि मग ते बाथरूम मध्ये अशी पसरली जणू ते मावशी ने घातली असेल आणि मग मी माझे सर्व कपडे काढून झोपलो आणि मग तिची ब्रा घासू लागलो आणि मग पेंटी वर माझा लंड घासू लागलो. आता मला पण खूप मजा येऊ लागली होती आणि तेव्हा अचानक कोणी तरी दरवाजा वाजवला, आता बाहेर मावशी होती कारण तिच्या मुलीने लघवी केली होती आणि तिला तिचे पाय धुवायचे होते.

मग मी माझी चड्डी घातली आणि मग मी तिची ब्रा आणि पेंटी बादली मध्ये टाकली, पण मी हे विसरलो कि तिने ते सर्व कपड्या च्या खाली टाकले होते, पण मी ब्रा आणि पेंटी एकदम वर टाकली होती आणि वरून माझ्या चड्डी मध्ये तंबू पण बनला होता. आता मी तसाच उभा होतो. मी काही लपवला नाही आणि तो तिने पहिला, पण ती काही म्हणाली नाही आणि तिची नजर बादली वर पडली, बहुतेक तिला समजले होते कि मी काय करीत होतो? आता ती जाताना ती बादली बरोबर घेऊन गेली.

Marathi Zavazavi  भावाकडून पुच्ची ची सील तोडून घेतली

आता मला तिचा खूप राग येऊ लागला होता, आणि मी मुठ मारू शकलो नाही आणि मी तसाच बाहेर आलो आणि मग मी मामी च्या समोर पंख्या खाली फक्त खाली टोवेल टाकून पाय वर करून बसलो. आता तिला माझा लंड दिसू लागला होता, आता ती पुन्हा पुन्हा माझा लंड पाहत होती. मग दुपारी नाना आणि मामा ऑफिस मध्ये गेले होते आणि मामी ची मुले शाळेला गेली होती. तेव्हा मावशी आणि नानी शेजारी गेले होते, आणि मग घरा मध्ये मी आणि मावशी फक्त दोघे होतो आणि आम्ही एका बेड वर झोपुन बोलत होतो. आता मी बोलत बोलत माझ्या पेंट वरून माझा लंड कुरवाळत होतो, पण मामी काही पण म्हणत नव्हती आणि मग ती बोलता बोलता झोपी गेली.

मग मी जेव्हा पहिले कि ती झोपली आहे तर मी लगेच उठलो आणि मी तिच्या बुब्स वरून तिच्या साडी चा पदर बाजूला केला. आता माझ्या समोर तिच्या ब्लाउज मध्ये तिचे बुब्स होते, मग मी घाबरत घाबरत तिचे ब्लाउज चे सर्व हुक काढून टाकले आणि आता मामी फक्त पांढऱ्या ब्रा मध्ये होती. आता मला खूप भीती वाटत होती आणि मला माझ्या वर कंट्रोल पण होत नव्हता.

मग मी तिच्या दोन्ही बॉल वर माझा हात ठेवला आणि मग हळू हळू दाबू लागलो आणि मला खूप मजा येऊ लागली आणि माझी हिम्मत पण थोडी वाढली. मग मी मामी च्या ब्रा मध्ये हात टाकला आणि तिचा एक बॉल बाहेर काढून घेतला आणि तिला कीस केला आणि तेवढ्यात बेल वाजली, आता बाहेर मामा हाक मारत होते. मित्रानो मी त्या पुढे काही पण करू शकलो नाही.

पृष्ठे: 1 2