नवर्यासमोर जवण्याची मजा

हेल्लो मित्रांनो, मी पुन्हा एकदा नवी गोष्ट घेऊन आलो आहे. माझे नाव समीर आहे. उंची ५ फुट ८ इंच आणि माझा लंड ७ इंच लांब आहे. ही गोष्ट २ महिन्या पूर्वीची आहे. माझी मैत्री फेसबुकवर एका मुलीशी झाली. तिने मला नाव पत्ता विचारला आणि मी तिला सांगितला. तर ती म्हणाली कि हे दिल्लीच्या जवळच आहे आणि म्हणाली कि मी तुम्हाला भेटू शकते. मी म्हणालो कि आधी एकेमकाला थोडे ओळखू आणि मग नन्तर भेटू तर ती म्हणाली कि ओके. आमचे असेच ३-४ दिवस बोलणे चालू राहिले.

मग एक दिवस मी तिचा मोबाईल नंबर मागितला आणि तिने दिला. मी दुसर्या दिवशी तिला कॉल केला तर दुसर्या बाजूने एक सेक्सी आवाज माझ्या कानावर पडला. मित्रांनो मी तर माझे भान विसरलो, ती हेल्लो हेल्लो करत होती आणि मी कॉल कट केला. मग काही वेळाने तिचा फोन आला तेव्हा मी भानावर आलो होतो.

मी तिचा कॉल घेतला आणि माझे नाव सांगितले. ती म्हणाली कि आधी का बोलत नव्हतास? मग मी तिला म्हनलो कि तुझा आवाज इतका चांगला आहे कि मी भान विसरलो होतो तर ती म्हणाली कि माझा आवाज इतकाही चांगला नाही आहे. मी म्हणालो हे तर मी ठरवणार. मग ती म्हणाली जशी तुझी मरजी. मग ती म्हणाली कि नन्तर बोलू आणि तिने कॉल कट केला. आता आम्ही नेहमी फोनवर बोलू लागलो. एक दिवस ती मला म्हानाली कि मला तुला भेटायचे आहे तू दिल्लीला ये. मी म्हणालो ठीक आहे मी येतो आणि आम्ही दिवस आणि भेटायचे ठिकाण नक्की केले. आम्ही एक हॉटेलवर भेटायचा प्लान बनवला. मग मी तिथे पोचलो तर ती आधीपासून माझी वाट पाहत होती. ती मुलगी काय खतरनाक होती मित्रांनो. तिने एक काळ्या रंगाची शोर्ट स्कर्ट आणि हिरव्या रंगाचा टोप घातला होता.

मग मी तिला विचारले कि तुम्ही काजल आहात? तर ती हो म्हणाली. मग मी म्हणालो कि मी समीर आहे. मी तिला पाहून खूप खुश झालो आणि ती मला पाहून आनंदी झाली. ती दिसायला खूप सुंदर होती आणि तीची फिगर ३६-२६-३४ होती, मस्त मोठी गांड, गोल गोल मस्त मोठे बॉल तिच्या टोप मधून बाहेर पडायला पाहत होते. मग आम्ही भेटलो आणि आमच्यासाठी जेवणाची ऑर्डर दिली आणि आम्ही बोलत बसलो. मग बोलताना समजले कि तिचे लग्न झाले आहे आणि तिचे वय २६ वर्षे आहे आणि ती तिच्या नवर्याला बिजनेसमध्ये मदत करते, मग मी तिला म्हणालो कि तुला पाहून वाटत नाही कि तू २६ वयाची असशील तू २० वर्षाची वाटतेस. आणि तू असे कपडे घातले आहेस जणू अविवाहित मुली घालतात. तर ती म्हणाली कि तिला असेच कपडे आवडतात.

मग काही वेळ बोलून आम्ही एकमेकला परत भेटू असे सांगून आम्ही एकमेकाला बाय केले. मग तिने मला हग केले आणि मला म्हणाली कि तुला लवकर भेटेन. मग मी परत दिल्लीला आलो आणि २ दिवस झाले तिचा काही फोन आला नव्हता. मग मी विचार केला कि मीच तिला फोन करतो.

मग मी कॉल केला आणि तिने उचलला आणि म्हणाली कि ती थोड्या वेळाने बोलेन. मग काही २ तासाने तिचा कॉल आला तर ती दुखी होती. मी तिला विचारले कि काय झाले काही त्रास आहे का? तर ती अगोदर नाही म्हणाली पन मी खूप विचारले तर म्हणाली कि आज तिला सेक्स करायचे होते आणि तिने नवर्याची पूर्ण साथ दिली पण तिचा नवरा साथ देऊ शकला नाही. आणि २-३ ठोके मारून त्याने वीर्य सोडले आणि झोपला. मग मी म्हणालो काही हरकत नाही काही वेळा पुरुषांबरोबर असे घडते. तर ती म्हणाली कि हे नेहमी होते, तो मला खूप गरम करतो आणि स्वतः लगेच थंड होऊन बसतो.

मग मी म्हणालो कि तुम्ही एखाद्या डॉक्टर ला भेटा. तर ती म्हणाली कि तुच एखादा मार्ग सांग जेणेकरून मी माझी तहान भागवू शकेन. मग मी म्हणालो कि जर तुझी इच्छा असेल तर माझ्या विषयी तुझ्या नवर्याला सांग, जेणेकरून मी शिकवेन कि एक गरम महिलेला कसे थंड करावे. मग ती म्हणाली ठीक आहे मी बघते. मग २-३ दिवस तिचा कॉल आला नाही त्यामुळे मी या गोष्टी विसरलो. एका आठवड्याने तिचा फोन आला. मी फोन घेतला तर ती म्हणाली कि तिने नवर्याशी बोलणे केले आहे आणि त्याला माझ्या बरोबर बोलायचे आहे. तर मी म्हणालो ठीक आहे आणि मग तिचा नवरा माझ्याशी बोलू लागला. तो विचारत होता कि यार मला एकदम जोश येतो कि मी कंट्रोल करू शकत नाही आणि पुच्चीत लंड घालून जोरात ठोके मारून माझे वीर्य लगेच निघते.

मग मी सांगितले कि तुझा प्रोब्लेम असा आहे कि तू रोमांस कडे लक्ष देत नाहीस, फक्त तुझ्या बायकोची होट पुच्ची बघतोस आणि तुझा लंड उभा करून तिच्या पुच्चीत टाकून लगेच थंड होतोस. पण स्त्रीला तोपर्यंत मजा येत नाही जोपर्यंत तिला चुम्मा चाटी करत नाही. तिच्या ओठावर, गळ्यावर, पोटावर कीस केला तर आणि सर्वात महत्वाचे तिची पुच्ची चाटली तर तिला खूप आनंद होतो आणि मग तू तिला साथ देऊ शकशील. मग तो म्हणाला कि यार मला हे सर्व येत नाही, फक्त मला लंड उभा करून पुच्चीत टाकता येतो. मग मी म्हणालो शिकून घे मित्रा नाहीतर तुझ्या सेक्सी बायकोला दुसर्या कोणाचा तरी लंड आवडेल. मग तो म्हणाला कि तू मला शिकवू शकतोस का? काजलने मला सांगितले कि तू खूप अनुभवी आहेस. मग मी म्हणालो ठीक आहे पण त्यासाठी मला दिल्लीला यावे लागेल तर तो म्हणाला कि प्रोग्राम नक्की कर आणि मला सांग. मी त्या दिवशी सुट्टी घेईन आणि एका मुलीची व्यवस्था करेन.

Marathi Zavazavi  सोनालीच्या शरीराची आग

मग मी मंगळवारचा प्रोग्राम फिक्स केला आणि ठरवले कि तो मुलगी तयार ठेवेल आणि माझ्या समोर तिच्या बरोबर सेक्स करेल आणि मी त्याला शिकवेन कि सेक्स कसे करायचे. मग मंगळवार आला आणि मी दिल्लीला पोचून त्याला फोन केला आणि त्याने मला त्याचा पत्ता दिला पण ते ठिकाण खूप दूर होते म्हणून त्याने माझ्या साठी गाडी पाठवली आणि मला तिथे नेले. मग मी तिथे पोचलो तो एका पोश कॉलनीत ला ४ bhk फ्लेतट होता आणि खूप चांगला सजवला होता. मग काजलच्या नवर्याने माझे स्वागत केले आणि म्हणाला कि तो माझीच वाट पाहत होता आणि त्याने मुलीची व्यवस्था केली आहे.

मग त्यने मला नाश्ता दिला आणि मग म्हणाला कि चल आता माझ्या बेडरूम मध्ये जाऊ ती आपली वाट पाहत असेल, आम्ही बेडरूम मध्ये पोचलो. मग मी काय पाहतो? एक मुलगी माझ्या कडे कमर ठेवून उभी होती पण तिचे फिगर खूप मस्त होते, खूप छोटे कपडे होते आणि पूर्ण बोडी वेक्स केलेली होती. मग काजलचा नवरा म्हणाला तू जरा समीरला तुझा चेहरा तर दाखव. तर तिने चेहरा माझ्या कडे केला आणि माझे डोळे उघडेच राहिले कारण ती काजल होती. तो तिच्या पत्नीला माझ्या समोर जवणार होता आणि मी तिला पाहतच राहिलो. तर काजल म्हणाली काय पाहत आहेस? मीच आहे जी तुझ्या समोर माझ्या नवर्या कडून ठोकून घेणार आहे.

मग तिचा नवरा म्हणाला कि मी काजल शिवाय दुसर्या कोणाला ठोकू शकत नाही आणि ती माझी बायको आहे आणि काहीच अडचण नाही. मी म्हणालो कि ठीक आहे पन तू माझ्या समोर बायकोला ठोकणार. तर तो म्हणाला त्यात काय झाले? तू पण हिचे मस्त फिगर पाहून घे. मी म्हणालो ठीक आहे तर आता चालू कर. तर काजल म्हणाली तू सांग कसे करायचे ते? तसेच करा जसे तुम्ही नेहमी करता मग मी तुमच्या चुका सांगेन. मग ते दोघे चालु जाले, ते अगोदर कीस करू लागले, पण माझ्या मनात काहीतरी वेगळेच होते. मला काजलला ठोकायचे होते आणि मी त्याचा प्लान बनवत होतो. मग कीस करत करत त्याने काजलचे कपडे काढून टाकले आणि काजलने त्याचे कपडे काढले. त्याच्या नवर्याचा लंड लहान होता ५ इंच असेल आणि उभा होता. त्याने तिला पूर्ण नागडी केली आणि सरळ तिच्या पुच्चीत लंड टाकला आणि ठोके मारू लागला.

मग २०-२५ ठोके मारून त्याने पुच्चीत वीर्य सोडले आणि शेजारी झोपला. पूर्ण संभोग फक्त १० मिनिटात आटोपले. मग मी म्हणालो यार असे सेक्स असते का? तू तर एखाद्या करारा सारखे सेक्स करतोस कि सही केली आणि संपले. मग काजल आणि तिचा नवरा एकत्र बोलले कि म्हणून तर तुला इकडे बोलावले आहे कि मला सांग मी तिला कशी संतुष्ट करू? तिची सेक्सची भूक जास्तच आहे.

तू असे केलेस तर मी सांगू शकणार नाही. याचा एकच मार्ग आहे कि मी तुला करून दाखवतो कि कसे सेक्स ची मजा घेतात. हे ऐकून काजल च्या डोळ्यात चमक आली. पण त्याच्या नवर्याचा चेहरा थोडा उतरला. मग तो म्हणाला कि ही माझी बायको आहे आणि मी कसे कुणाला तिच्या बरोबर सेक्स करायला हो म्हणू? मी म्हणालो म्हणून तर मी तुला मुलीची व्यवस्था करायला सांगितले होते, पण तू तर बायकोलाच माझ्या समोर ठोकू लागलास. आता सांग काय करायचे? तुला शिकायचे आहे का नाही?

मग काजल म्हणाली कि एक वेळाने काही फरक पडत नाही. तुम्ही तयार झाला तर तुम्हाला आणि मला समजेल कि संतुष्टी कशी मिळते. मग तिचा नवरा तयार झाला. आता काजलला ठोकण्याची पाळी माझी होती आणि मी तर तिच्या मस्त शरीराचा वेडा झालो होतो. मग मी काजलला सांगितले कि तुझे सर्व कपडे परत घालून घे तर ती म्हणाली का?

मी म्हणालो जसे मी सांगतो तसे कर, मग तिने कपडे घातले मी तिच्या नवर्याला सोफ्यावर जाऊन बसायला सांगितले. मग तो सोफ्यावर जाऊन बसला आणि आम्हाला पाहू लागला.

पृष्ठे: 1 2